Araştırma Değerleri  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Değerleri  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

3 Ekim 2022 Etnografik araştırma makaleleri Etnografik araştırma nedir Etnografik araştırma Örnekleri Etnografik araştırma yöntemi 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

Araştırma Değerleri 

Bu bölümde, kişisel değerlerin araştırmacıların ürettikleri üzerinde önemli bir rol oynadığını varsayarak, araştırmacıların kişisel değerleri ile araştırmaları arasındaki ilişkiyi ele alacağım. Bu varsayım, kısmen, konuya ilgi ve çalışma ile duygusal katılım gibi içsel faktörlerin araştırma verimliliğine bağlantılar önerdiği yönündeki önerilerle uyumludur.

Son yıllarda, yüksek öğretim sektörü, hem nicelik hem de nitelik olarak yüksek araştırma verimliliği ile karakterize edilen bir değerler sistemi geliştirmiştir. Her ne kadar geniş çapta kabul görse de, böyle bir ahlaka katı bir bağlılık, araştırma ürünlerinin çoğalmasını abartır: yoğun finansman teklifleri, yüksek araştırma çıktıları vb.

Sınırlı odaklanma, bireylerin araştırma uygulamalarının temelini oluşturan kişisel değerleri, araştırmacıların kendilerinin olduğundan daha az gösterebilir. Bu nedenle, araştırmacıların rolünün altını çizmek, araştırma üretirken araştırmacıların kişisel değerlerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirir.

Etnografik projemi örnek olarak kullanarak, araştırmacıların rollerine dikkat çekerken, bu bölüm araştırmacıların kişisel değerlerinin araştırma sürecini karmaşık yollarla nasıl etkilediğini yansıtıyor. Araştırmacıların kişisel bakış açılarının bir projenin gerçekleşmesine nasıl katkıda bulunduğuna dair sohbetlere katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İlk olarak, doktoramı destekleyen kişisel deneyimlerimi anlatıyorum. Ardından, araştırmamdaki fenomenlerin temel kavramlarının ön izlemesini yaparak yöntem seçimlerimin bir tartışmasına giriyoruz.

Son olarak, araştırmamın, içinde yer alanlar tarafından nasıl algılanabileceğini ve değer görebileceğini açıklıyorum. Bu açıklamalar aracılığıyla, araştırmacıların kişisel değerlerinin yalnızca düşünümsel bir araç olmadığını, aynı zamanda araştırma yönergelerini bildiren ve araştırma çabalarını sürdüren güçlü bir motivasyon gücü olduğunu savunuyorum.

ARAŞTIRMA SORULARI

Filipinli bir anne babanın çocuğu olarak doğdum ve Hong Kong’daki Çin okullarında ve üniversitede eğitim gördükten sonra, evde Filipince, okulda Kantonca ve biraz Mandarin ve diğer ülkelerden arkadaşlarımla İngilizce konuştuğum çok kültürlü sosyal çevrelerde büyüdüm. Bu etkileşimler günlük hayatıma yerleşirken, büyüdükçe etnik kimliğimi sorgulamaya başladım.

Genel olarak etnik kimlik, bireylerin ve diğerlerinin kendilerini bir etnik grubun parçası olarak algılama ve ilişkilendirme biçimlerine atıfta bulunur. Araştırma bilge, bu tanımla kolayca ilişki kurabilirim. Mesela Filipinler’de yetişmiş kardeşlerim Filipinceyi ne kadar bilsem de çok Çinli olduğumu söylerlerdi.


Etnografik araştırma yöntemi
Etnografik araştırma nedir
Etnografik araştırma Örnekleri
Etnografik araştırma makaleleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Araştırma Türleri
Bilimsel araştırma örnekleri
Nitel araştırma Teknikleri


Öte yandan, Filipinli geçmişim nedeniyle, bazı Çinli arkadaşlarım, onlarla akıcı Kantonca iletişim kurabilmeme rağmen, beni tam olarak Çinli olarak görmüyorlardı. Ailemin bana kendimi Filipinli olarak tanımlamayı öğretmesine rağmen, bu deneyimler zaman zaman bende göçebe bir hiçbir yere ait olma duygusu bırakmadı.

Eğitimimi ilerletme arzumla birleşen böyle bir bilmece, beni doktora yapmaya sevk etti. Neden böyle bir yolu seçtiğimi açıklarken, eski bir meslektaşım olan Theresa Cunanan’ın bir keresinde doktorasını samimi bir araştırma olarak tanımlaması çok canlıdır. Çalışmalarımız aynı olmasa da, onun açıklaması, Hong Kong’daki Hong Kong etnik azınlık1 öğrencilerinin en azından hayatlarının bir noktasında kimliklerini sorgulayacakları varsayımını derinden içimde ele geçirdi.

Geriye dönüp baktığımda araştırmama geldim çünkü Berry’nin dediği gibi “etnografi uygulamaları ile bu araştırmayı mümkün kılan yaşanmış deneyimler arasında bir uyum duygusu, gözle görülür bir bağlantı var”.

Etnografik yaklaşım, katılımcılarımla ‘yakın’ olmamı sağladı, yukarıda anlatılan kendi deneyimlerimi güçlü bir şekilde yansıtan bir uygulama. Genel olarak, doktora projem Hong Kong’daki çok ırklı bir okul ortamının etnik azınlık öğrencilerinin etnik kimlik oluşumu üzerindeki etkilerini ve biçimlerini araştırıyor. Başka bir deyişle, öğrencilerin etnik benlik duygusuna katkıda bulunan ve bunları stabilize eden sosyokültürel faktörler vardır.

ETNİK KİMLİK OLUŞUMUNU ANLAMAK

Varsayımlarımı uygulanabilir bir araştırma projesine dönüştürmeye başladığımda, diğer ilgili ampirik çalışmaları gözden geçirmenin yanı sıra kimlik oluşumunu hesaba katmak için farklı teorik çerçeveleri ve kavramları araştırdım. Benim teorik yapı seçimimin ne doğrusal ne de keyfi bir süreç olduğunu vurgulamakta fayda var.

Teorilerimi kısmen okumalara ve varsayımlara dayanarak seçtim. Bu tür yargılar, Maxwell’in belirttiği gibi, araştırmacıların kişisel deneyimlerini geçersiz kılmaz.

Araştırmanın kavramsallaştırılması, bir araştırmacının “olgularla ilgili ne düşündüğü” ile ilgili olan örtük varsayımlara ve inançlara bağlıdır. Kendi projemde, eğitim araştırma projelerine önceki katılımım beni kişisel gelişimle ilgili bazı Vygotskian anlayışlarına maruz bıraktı.

Kimlik oluşumunu kişisel gelişimin bir yönü olarak görerek, teorik anlatımı öğrenme ortamları ile ilgili kişisel gelişim anlayışını sunduğu için araştırma sorularımı daha da geliştirmek için bir Vygotski çerçevesini keşfetmeye başladım. Bununla birlikte, Vygotsky kimlik oluşumunu açıkça araştırmadığından, sorularımı ve teorik yaklaşımı daha da geliştirmek için diğer yapıları dikkate alma ve birleştirme ihtiyacını daha sonra fark ettim.

Ontolojik olarak, kimlik iki geniş araştırma kolunda kavramsallaştırılabilir. Biri kimliğin gelişim süreci boyunca sabitlendiğini öne sürüyor. Diğer kol, kimliği, başka bir ülkeye yerleşme gibi karmaşık sosyalleşme süreçleri üzerinde değişen, sarsılmaz bir yapı olarak görür.

Kişisel geçmişim nedeniyle, öğrencilerin çok ırklı okullar gibi kültürel olarak karmaşık bir ortamda kimliği nasıl inşa ettiklerini daha iyi tanımlayacak olan ikinci kavramsallaştırmaya daha yatkındım.

Sonuç olarak, etnik kimlik oluşumunun kişinin kendisiyle kültürel ötekiler arasında etnik sınırların çizilmesiyle ilgili olduğu anlayışına dayandım. Bu, kişinin etnik kimliğinin yalnızca kendini tanımlamaya değil, aynı zamanda bir bireyin başkaları tarafından nasıl algılandığına da bağlı olduğu anlamına gelir. Burada ilgi çekici olan, yalnızca seçtikleri etnik etiketler değil, öğrencilerin etnik kimliklerinin oluşumunda yer alan dinamiklerdir.

Kimlik oluşumunun dinamiklerine olan bu dikkat, beni bireylerin kültürel konumlandırma geliştirme ve farklı sosyal alanlarda (örneğin, ev ve okul) hareket ederken başkaları tarafından konumlandırılma biçimlerini açıklamadaki Diyalojik Benlik Kuramı’nın potansiyeline götürdü.

Bir okul bağlamında etnik kimliği araştırırken, daha sonra bireylerin kurumsal bir ortamda aracı araçlar (örneğin etkileşimler, dil, işaretler) ve eserler (örneğin sınıf ortamı, müfredat materyalleri) ile nasıl etkileşime girdiğini gösteren daha yeni bir Vygotskici teoriden yararlandım. 

Bu merceği kullanarak, bağlamsal katmanlardaki farklı unsurların, kişiselden sınıfa, sosyal ilişkilere (okulun nüfus yapısı) ve kurumsal bağlama kadar oluşumu tanımlamaya katkıda bulunduğu varsayılabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir