KALİTE ARAŞTIRMA – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

KALİTE ARAŞTIRMA – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

3 Ekim 2022 Araştırma Odaklı Misyon farklılaşması Programı Araştırma Üniversiteleri sıralaması Araştırma üniversiteleri sıralaması 2022 Araştırma Üniversitesi olmanın AVANTAJLARI 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

İYİ FİKİRLERİ KALİTE ARAŞTIRMASINA DÖNÜŞTÜRMEK

Genellikle yeni başlayan araştırmacıların keşfetmek istediği iyi fikirler ve sorular, kapsamlı mesleki veya kişisel deneyimlerden ve çalışma alanlarıyla ilgili yerleşik görüşlerden etkilenir.

Bu nedenle, sonraki eğitim araştırma projelerinin yalnızca bu görüşleri onurlandırması, motivasyonu ve ilgiyi sürdürmesi değil, aynı zamanda görüşleri bilimsel bir çerçeve içinde konumlandırması önemlidir. Araştırma topluluğunu, araştırmanın bütünlük ve meşruiyete sahip olduğuna ikna etmek için, kişisel görüş ifadesinin veya dar bir bağlamın keşfinin ötesine geçmelidir. Bu, kişisel ilgi ve fikirlerin teorik bir perspektife dayanan ve bilimsel literatürden bilgi alan bir araştırma yaklaşımı içine yerleştirilmesiyle sağlanabilir.

Eğitim araştırması, hem geniş hem de derin bir araştırma alanını kapsar. Soruları ve daha fazla bilgiyi araştırmak için bir dizi araştırma yaklaşımını bir araya getirir.

Eğitim araştırmacıları, birçok farklı akademik disiplini ve her disiplin içindeki farklı düşünce okullarını temsil eder. Aynı zamanda, bu [disiplin] çerçevelerinin her biri, eğitim sürecinin farklı ve zorunlu olarak kısmi bir resmini sunar.

Disiplinlerin her birine sadık olmak ve farklı düşünce okullarının projelerde nasıl kabul edileceğine, temsil edileceğine, kanıtlanacağına ve raporlanacağına karar vermek eğitim araştırmacılarına düşmektedir. Araştırma topluluğunu ve diğer paydaşları, alınan yaklaşımın araştırma sorularını yanıtlamayı ve ihtiyaç duyulan kanıtları toplamayı kolaylaştırma açısından en iyi uygulama olduğuna ikna etmek onların görevidir. Bir metodoloji seçimi, bu sorunları ele almanın bir yolu olarak görülmektedir.

Metodoloji açısından, araştırma için önemli olan üç çerçeve unsurunu özetlemektedir. Araştırmanın temelini oluşturan alternatif bilgi iddiaları; izlenen sorgulama stratejileri ve veri toplama ve analiz yöntemleri vb.

Bu unsurların her birinin birden fazla boyutu vardır ve bu boyutların üç unsur arasındaki potansiyel kombinasyonları çok yönlüdür, bu da erken kariyer ve deneyimli araştırmacılar için ürkütücü bir yaklaşımın benimsenmesiyle ilgili kararları verir.

Creswell’in üç unsuru, nitel, nicel veya karma yöntemler olabilen belirli bir çalışma için metodolojinin belirlenmesinde genellikle toplu olarak ifade edilir. Ancak bu geniş terimler, çalışmayı yürütmenin nüanslarını veya araştırmaya rehberlik eden destekleyici teorik perspektifleri aktarmaz.

Bu nedenle, eğitim araştırmasının kendi içinde metodolojik yaklaşımlarla tanımlanmasının zor olması şaşırtıcı değildir. Metodoloji seçimine göre verilerin nicel mi yoksa nitel mi olduğunun bilinmesi, belirli araştırma sorularını yanıtlamak için gerekli olan kanıtların toplanması ve analizine verilen araştırma yaklaşımı veya dikkate alınan hususlar hakkında doğrudan bir gösterge vermez.

Bir araştırma yaklaşımının seçimi, araştırmanın amacı ve hedeflenen kitle ile yakından ilişkilidir. Eğitim araştırma projelerinin hedef kitlesinin dört geniş düzeye yayıldığı iddia edilebilir. Bunlar, politika ve strateji düzeyi (üst düzey veya hükümet girişimlerini ve politikasını etkileme), sistemik girişimleri bilgilendirmeye yönelik sorgulamalar  ve onların bireysel bağlamları) ve uygulamaya dayalı projelerin uygulanması gerekir.

Birçok yönden, ilk üç kategorinin daha teorik bulgularını zengin, karmaşık öğrenme ve öğretme bağlamlarında bir araya getiren, uygulamada olan ikinci kategoridir.

Eğitim politikasını geliştirmek ve eğitim uygulamalarını daha iyi öğrenme sonuçlarını teşvik etmek için dönüştürmek için gereken kanıta dayalı araştırmayı sağlamak için öğretmenleri ve araştırmacıları veya (giderek daha fazla) araştırmacı olarak öğretmenleri bir araya getiren bu uygulamaya dayalı projelerdir. Bu savunucular, böyle bir araştırmanın değerli olabilmesi için teorileri test eden ve yeni bilgi üreten bilimsel olarak geçerli stratejilere dayanması gerektiği konusunda hemfikirdir.


Araştırma Üniversiteleri sıralaması
Araştırma üniversiteleri
Araştırma Üniversitesi olmanın AVANTAJLARI
Araştırma Üniversiteleri Listesi 2022
Araştırma üniversiteleri sıralaması 2022
Aday Araştırma üniversiteleri
Araştırma Odaklı Misyon farklılaşması Programı
Araştırma Üniversiteleri Listesi 2021


Eğitim araştırmasının doğası, özellikle uygulama düzeyinde, sıklıkla “denek kaybı, seçim yanlılığı, tarihsel olaylar veya olgunlaşma gibi çalışmanın geçerliliğine yönelik tehditler taşıyabilecek doğal ortamlarda” meydana gelecek şekildedir.

Metodolojik bir yaklaşım seçildiğinde, bu tür faktörlerin bir araştırma çalışmasının başarılı bir şekilde uygulanmasını etkileme olasılığının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi yapılır. Örneğin, öğrencinin öğrenme anlayışının gelişimini takip eden boylamsal nitel ve nicel çalışmalara başlarken, araştırmanın çeşitli aşamalarında verilerin toplanması gerekir.

Bu verinin, bu gelişimsel fenomen hakkında geçerli ve güvenilir kararlar verebilmesi için ilk aşamalardan son değerlendirmeye kadar ortak bir yönü olması gerekir. Araştırma tasarımı geliştirilirken çalışma boyunca aynı verileri toplama ihtiyacının kabul edilmemesi, veri eksikliğine ve araştırma sorularının cevaplanamamasına neden olabilir.

Metodolojik yaklaşım açısından ağırlıklı olarak sosyal bilimlerden yararlanan eğitim araştırması, “araştırmacıların öznelliğini, araştırma sürecinin kendisinin konular ve sonuçlar üzerindeki etkisini ve araştırma konularının failliğini kabul eden yeni anlayışlar” sunmayı amaçlar.

Önemli olarak, kullanılan yöntemler “sorunun ve durumun özelliklerine uyma ve açıklayıcı, yorumlayıcı, deneysel, hesaplamalı, matematiksel veya keşifsel yöntemlerin herhangi birinden veya bir kombinasyonundan oluşabilir” yeteneklerine göre seçilmelidir.

Ancak kritik olan, “araştırmacıların, çalışmanın özel koşulları göz önüne alındığında, seçilen tasarımın uygunluğu hakkında ikna edici bir argüman sunmaları gerektiğidir”. Bunu yapmak için Creswell’in çerçevesini dikkate almak yararlıdır. Bu bölümün özellikle ilgisini çeken ilk unsur, alternatif bilgi iddialarıdır.

Genellikle araştırma paradigmaları olarak adlandırılan alternatif bilgi iddiaları, araştırmacıların araştırmaları sırasında neyi ve nasıl öğreneceklerine ilişkin temel inançları veya varsayımları tanımlar. Paradigmalar bir araştırma topluluğu tarafından paylaşılır ve araştırmanın hayata geçirilmesine rehberlik eder.

Bununla birlikte, literatürde sosyal araştırmalarla ilişkili çeşitli paradigmaları tanımlamak için kullanılan terminoloji benzerdir ancak farklılık göstermektedir. Bu bölümün amaçları doğrultusunda, ana hatlarıyla belirtilen paradigmalar, bu bölümdeki bölümleri tartışmak için düzenleyiciler olarak da kullanılacaktır.

Araştırmayı bir paradigma içinde konumlandırmak, tanımlanan üç metodolojik unsurun entegrasyonuna izin verir. Ayrıca, araştırmanın amacı dikkate alınarak araştırmaya bilimsel bir yaklaşımın üstlenildiğini de göstermektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir