Eğitimin Araçsal Faaliyetleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

 Eğitimin Araçsal Faaliyetleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

24 Kasım 2022 Eğitimin faaliyetleri nelerdir Resmi eğitim kurumları faaliyetleri Resmi kurumlar eğitim adları ve faaliyetleri 0
Data Element

 Eğitimin Araçsal Faaliyetleri

Eğitimin araçsal bir faaliyetten daha fazlası olarak tanınması, özellikle çoğu Batı eğitim politikasının temeli olan beşeri sermaye yaklaşımıyla karşılaştırıldığında, yetenek yaklaşımının katma değeridir. Rasyonel bir tercih teorisi olarak beşeri sermaye yaklaşımı, 1960’lı yıllarda eğitim başarıları ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki kurularak geliştirilmiştir.

Bu nedenle, bilim ve eğitime yapılan yatırımlar ekonomik getiri sağlayacaktı ve işgücü piyasasının ihtiyaçları lehine bireysel özlemler göz ardı edildi. Beşeri sermaye yaklaşımına göre, eğitimin temel amacı, doğrudan uygulanabilir ve ekonomik getirisi olan disiplin alanlarını vurgulayarak, beşeri bilimlerin değer kaybetmesine yol açan, ciddi şekilde eleştiren bir eğilim olan, vasıflı bir işgücü yetiştirmek olacaktır.

Eğitimin ana itici gücü olarak bu ekonomik büyüme anlayışı, yetenek açısından indirgemecidir, çünkü eğitimin ana görevi insanın gelişimini geliştirmektir ve sadece becerilerin gelişimini değil aynı zamanda pratik sebepleri de hedeflemelidir.

Bu normatif farklılığın yanı sıra, beşeri sermaye yaklaşımı, örneğin daha bilinçli sağlık kararlarına veya seçimlere katılımın artmasına yol açan, hem toplu hem de özel faydalar sağlayan eğitimin etkisini hafife almaktadır.

Ancak, her türlü eğitim buna yol açmaz. Nussbaum’un belirttiği gibi: “Hiçbir şey demokrasi için vatandaşlarının eğitiminden daha önemli olamaz. İlk ve orta öğretim yoluyla, genç vatandaşlar kritik bir yaşta, hayatları boyunca yanlarında olacak zihinsel alışkanlıklar edinirler.

Soru sormayı ya da sormamayı öğrenirler; duyduklarını olduğu gibi kabul etmek veya daha derinlemesine araştırmak; bir kişinin durumunu kendilerinden farklı hayal etmek veya yeni bir kişiyi kendi projelerinin başarısı için bir tehdit olarak görmek; kendilerini homojen bir grubun üyeleri veya bir ulusun üyeleri olarak düşünmek ve hepsi saygı ve anlayışı hak eden birçok insan ve gruptan oluşur.

Bu nedenle, birçok yetenek araştırmacısının ne tür bir eğitimin belirlenmesine yönelik çabası, çeşitli izleyiciler için yeteneklerin geliştirilmesine yol açabilir.

Engellilik durumunda, yetenek eşitliği temelinde engelli öğrenciler için ek kaynakları gerekçelendiren bir çerçeve geliştirmiştir Kızların okullaşması durumunda, eğitime tam olarak katılma yeteneği (devam etme yeteneği gibi yapısal belirleyicilere atıfta bulunularak) ile istihdam veya bilgileri izleme yeteneği gibi eğitim yoluyla kazanılan yetenekler arasında ayrım yapılır. 

YETENEK YAKLAŞIMININ İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ

Yetenek yaklaşımı gerçekten de yaşam kalitesinin bütüncül bir resmini toplamayı amaçlayan çok boyutlu bir teorik çerçeve olsa da, şu sorudan başlayarak işlevselleştirilmesi zordur: potansiyel nasıl ölçülür veya analiz edilir?

Gerçekten de, yetenek yaklaşımının kavramsal belirsizliği, işlevsel olarak uygulanabilir hale gelmek için bağlamsal tanımlamayı gerektirir.

Analiz nesneleri göz önünde bulundurulduğunda, belirli bir başarının varlığı, belirli bir fırsatın var olduğunu kanıtladığından, bireysel seçim süreci veya tatmin hakkında hiçbir şey söylemese de, çünkü işlevsellik var olabilir ve bunlara karşılık gelmeyebilir. bireysel bir arzu Eğitim söz konusu olduğunda, testler, belirli bir işleyişin (test puanları), öğrenme süreci hakkında herhangi bir şey belirtmeden bir öğrencinin bir disiplinde ustalaşma yeteneğini nasıl gösterdiğinin bir örneğidir.

Analiz birimleri göz önüne alındığında, yetenek yaklaşımı etik bireyciliğe önem verir, bu nedenle bireyler genellikle ana analiz birimi olarak alınır. Bu, insan heterojenliğini hesaba katmak için görüşmelerin (yani biyografik nitelikte) yapılmasını gerektirir.

Ancak, yaklaşımın güçlendirici yönüne dikkat edilirse, örneğin pedagojik uygulama topluluklarında veya gelişen bağlamlarda, katılımcı araştırma yöntemleri ve eylem araştırması da sağlam bir seçenektir.

Etik bireycilik, kişinin seçimler üzerindeki özerkliğini değerlendirmek ve metodolojik seçenekleri zorlamak yerine aksi takdirde gizlenecek olan grup içi çeşitliliği aydınlatmak anlamına gelir. Yetenek yaklaşımı, Avrupa Sosyal Araştırması veya İngiliz Kohort Çalışması gibi büyük veri setlerinden alınan veriler kullanılarak nicel araştırmalarda detaylandırılmıştır, ancak bu araçlar tarafından toplanan yetersiz bilgi, yaklaşımın tüm boyutlarının tam olarak işlevselleştirilmesine izin vermemektedir.

Yapabilirlik yaklaşımı, bireyin otonom, yetenekli bir seçici olduğunu varsayar ve bu, çocukların ve gençlerin kendi acil arzularını gelecekteki refahlarından ayırt etme yeteneğine sahip olup olmadıkları veya başka bir düzeyde, insanların katılmaya istekli olup olmadığı sorusunu gündeme getirir.


Eğitimin faaliyetleri nelerdir
Resmi kurumlar eğitim adları ve faaliyetleri
Eğitim öğretim faaliyetleri nelerdir
Resmi eğitim kurumları faaliyetleri
Eğitim faaliyetleri eodev
milli eğitim bakanlığı’nın faaliyetleri
Sağlık faaliyetleri
Eğitim Sivil Toplum kuruluşları


Araştırmalar, belirli bir grubun (işçi sınıfı kadınları) failinin, bilinçli kararların bir sonucu olmaktan çok güvenliği kaybetme korkusu ve toplumun gözünde saygın olma arzusuyla nasıl daha fazla motive edildiğini gösteriyor.

Ayrıca, güvensiz koşullar altında bireylerin kendilerini engellenmiş hissettiklerini, karar veremediklerini ve geleceği öngöremediklerini unutmayın. Bu tür örnekler, yaklaşıma yönelik eleştirileri, liberal özneye yaptığı vurgu nedeniyle, ki bu bir gerçeklik değil, gelecek vadeden bir ufuk ve kültürel olumsallığı ve güç tartışmalarını kabul etmedeki başarısızlığını pekiştiriyor.

Sen’in faillik kavramı, yapısal kısıtlamalara aracılık etmek için çok fazla düşünümsellik varsayar, çok azının gerçekleştirebileceği düşünümsellik. Örneğin, öne sürüldüğü gibi, bireysel kararlar bir dizi rejim tarafından gerekçelendirilir ve büyük ölçüde bunların meydana geldiği duruma bağlıdır.

Son olarak, çeşitli bağlamlarda başka anlamlarla, yani öğrenci becerileri ve yeterlilikleriyle bağlantılı olarak kullanılmış olan yetenek teriminin kendisinin kullanımına ilişkin üçüncü bir kusur belirlenebilir.

Örneğin, yüksek öğretimin bir amacı olarak öğrenci kapasitesinin geliştirilmesini ifade etme bağlamında, bunu ‘yalnızca tanıdık ve yüksek düzeyde odaklanmış derslerde değil, uygun ve etkili bir şekilde kullanılan bilgi, beceri, kişisel nitelikler ve anlayışın bütünleşmesi’ olarak tanımlar. 

Bu tanım aynı zamanda (alışılmadık ortamlarda çalışmak için gerekli olan) potansiyel ve ahlaki yargı yönlerine atıfta bulunurken, belirtilen fırsat ve aracılık boyutlarına atıfta bulunmaktan uzaktır.

Temel yeteneklerin doğuştan olduğu, içsel yeteneklerin eğitilmiş veya geliştirilmiş özelliklere ve sosyal çevre ile geliştirilen yeteneklere karşılık geldiği (daha çok Stephenson’ın tanımıyla ilgili) ve birleştirilmiş yeteneklerin tanımlanan fırsat ve aracılık boyutlarına göre temel, birleşik ve dahili yetenekler arasında ayrım yapar. Ancak bu ayrım, yaklaşımın yarattığı anlaşılmaz dilden kaçınmak için yeterli değildir, bu nedenle kullanımında dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir