YETENEK YÖNETİMİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

YETENEK YÖNETİMİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

24 Kasım 2022 Yetenek yönetimi faydaları Yetenek yönetimi Nedir Yetenek yönetimi uygulamaları 0
Denormalizasyon Nedir?

YETENEK YÖNETİMİ

Çerçeve versiyonu, yaşam kalitesiyle ilgili aynı endişeleri paylaşmakla birlikte, yaklaşımı kendi başına bir adalet teorisine dönüştüren gerekli özü ekleyerek onu bir adım öteye taşıyor.

Endişesi, yaklaşımın esnekliğinin ve eksikliğinin kültürel görecilikle uyumlu olabileceğidir, çünkü amacı, yaklaşımın vatandaşların haklarını evrensel terimlerle güvence altına alan kamu politikaları için sağlam bir temel oluşturmasıdır.

Yaklaşım matrisi kalkınma ekonomisinden kaynaklanırken, Nussbaum’un versiyonunun kökleri felsefede, yani Aristotelesçi iyi yaşam anlayışlarındadır. Onurlu bir insan hayatı yaşamak için gereken minimum eşiği oluşturan 10 temel yetenekten oluşan bir liste öneriyor.

Özetle, bunlar:

• yaşam: normal uzunlukta bir insan yaşamı sürdürebilmek
• bedensel sağlık ve bütünlük: sağlıklı olmak, barınmak ve yeterli beslenmek
• bedensel bütünlük: cinsel ve ev içi şiddet dahil olmak üzere herhangi bir şiddete maruz kalmadan özgürce hareket etme fırsatına sahip olmak; üreme konularında seçim yapabilmek
• duyular, hayal gücü, düşünce: yeterli eğitimle desteklenen duyuları, düşünmeyi ve akıl yürütmeyi insani bir şekilde kullanabilme; kendi seçtiği eserleri yazabilme, sorunları çözebilme veya hayal gücünü özgürce ifade edebilme
• duygular: kendimizin dışındaki şeylere ve insanlara bağlılık besleyebilmek; genel olarak sevmek, yas tutmak, hasret, şükran ve haklı öfke yaşamak; kişinin duygusal gelişiminin korku ve endişe nedeniyle zarar görmemesi
• pratik sebep: iyi kavramını oluşturabilmek ve
kişinin hayatını planlaması hakkında eleştirel düşünmeye girişmek
• aidiyet: başkalarıyla ve başkalarına karşı yaşayabilme, diğer insanları tanıyabilme ve onlar için ilgi gösterebilme, çeşitli sosyal etkileşim biçimleriyle meşgul olabilme; empati sahibi olmak; kendine saygı duyma ve aşağılanmama sosyal temellerine sahip olmak; değeri başkalarınınkine eşit olan onurlu bir varlık olarak görülebilmek
• diğer türler: hayvanlara, bitkilere ve doğa dünyasına ilgi duyarak ve bunlarla ilişkili olarak yaşayabilme
• oynamak: gülebilmek, oynayabilmek, eğlence aktivitelerinden keyif alabilmek
• kişinin çevresi üzerinde kontrol: siyasi düzeyde, siyasi katılım hakkına sahip olma ve maddi açıdan, mülk sahibi olma, iş arama hakkına sahip olma; işte, insan gibi çalışabilmek, pratik aklı kullanmak (yabancılaşmayan iş).

Listede, diğer yetenekleri organize ettikleri için pratik akıl ve bağlılık yeteneklerine özel önem verilir; örneğin üreme hakları hakkında bilgi sahibi olmak sağlığı etkiler, empati sahibi olmak kişinin diğer türlerle olan ilişkisini etkiler. Böylece eğitimin değeri anlaşılmaktadır.

Liste, kendisine göre, açık uçlu ve itiraz edilebilir ve yeniden yapılabilir ve gerçekten de, Robeyns’in cinsiyet adaleti için yetenekler listesi veya yüksek öğrenimdeki yetenekler listesi gibi diğer temel yetenekler listelerine ilham verdi.

Buna rağmen, bir yetenekler listesinin gerekliliği etrafında çok fazla tartışma var. Bir listeye sahip olmanın, uyumsal tercihin sonucu olarak ortaya çıkan ihmal ve güç sorunlarından kaçınmak için hayati önem taşıdığını, çünkü belirli bir temel yetenekten yoksun bırakılan bir bireyin, aynı yeteneğe değer vermemesi için eğitilebileceğini savunuyor.

Uyarlanabilir tercihler argümanı ihmal sorunlarından kaçınmak için bir zemin sağlasa da, gerçekten de insan onurunun evrensel terimlerle ne olduğunu bildiğini iddia ettiğinden ve bireysel özgürlüğü farklı kavramlar ifade etmekle sınırladığından, gücün meydan okuması çok daha karmaşıktır. 

Aynı düşünce doğrultusunda, Nussbaum’un yetenekler listesi onun neo-sömürgeci karakteri nedeniyle eleştirilir ve onu etosantrik ve ataerkil olarak sınıflandırır. Savunmasında, evrensel bir yetenekler listesi tanımlamanın gerçekten de her bireyin haklarını güvence altına alacağını, çünkü yalnızca bu temel yetenekler güvence altına alındığında kişi bunları kullanmayı seçebileceğini savunuyor.


Yetenek yönetimi Nedir
Yetenek yönetimi faydaları
Yetenek yönetimi modelleri
Yetenek yönetimi uygulamaları
Yetenek yönetimi pdf
Eğitimde yetenek yönetimi
Yetenek yönetimi nasıl Yapılır
McKinsey yetenek yönetimi


Bu nedenle, insan haklarını işlevler olarak değil, yetenekler olarak ele almanın değeri, çünkü yeteneklerin potansiyel boyutu, değerli bir yaşamın ne olduğuna dair çoğul kavramlar için yeterince yer bırakır.

Öte yandan, bazı temel yeteneklerin belirtilmesinin gerekli olduğunu, çünkü tüm bireysel arzuların sadece özgürce seçildikleri için iyi olmadığını ve bazılarının yanlış amaçlar için kullanıldığında zarar verici olarak kabul edilebileceğini savunuyor.

Ona göre, “eşitliği veya geniş bir sosyal asgariyi takip eden hiçbir toplum, özgürlüğü pek çok şekilde kısıtlamaktan kaçınamaz ve söylenmesi gereken şey şudur: bu özgürlükler iyi değildir, bunlar gerekli yetkilerin çekirdek grubunun parçası değildir.” sosyal adalet kavramıyla ve birçok yönden, gerçekten de, bu temel yetkileri alt üst ederler’.

Yetenek yaklaşımının her iki versiyonuna ilişkin değerlendirmesinde, Sen’in versiyonunun liberal-değerlendirici olarak adlandırılabileceğini, çünkü sosyal düzenlemeleri yalnızca özgürlük sağlamaları ışığında değerlendirmekle ilgilendiğini, oysa Nussbaum’un yetenek yaklaşımı versiyonunun liberal-değerlendirici olarak adlandırılabileceğini savunuyor. daha çok dönüştürücü-ilişkisel tarafta, çünkü baskıcı toplumsal durumları değiştirmek ve düzeltmekle ilgilidir.

Sürüm, etik bireyciliğini sürdürmesine rağmen, ortak bir iyi kavramına bağlılığı ve insan ilişkilerinin kurucu yönünü kabul etmesi nedeniyle daha toplulukçu köklere sahip olduğu söylenebilir.

Eğitim konularıyla ilgili olarak, Sen’in çalışmalarının eğitim ve ekonomi ile ilgili genel politika tartışmalarında ve teorilerin eleştirilerinde kullanılma eğiliminde olduğu, yazıların ise eğitimin içeriğine yönelik olduğu ve bu nedenle daha çok eğitim sürecini analiz etmek için kullanıldığı kaydedilmektedir. 

Yetenek yaklaşımının her iki versiyonu da çelişkili veya tamamlayıcı olarak görülebilse de, çerçeve insani gelişme için eğitimin değerini vurgulamaktadır ve ben bu açıdan her iki versiyonun da yakınlaştığını düşünüyoruz.

Çok sayıda yetenek araştırmacısı, eğitimin kişinin değer vermek için bir nedeni olan bir yaşamı başarmada oynadığı kritik rolü kabul etmiştir. Eğitim, kişinin dünyayı anlamasına ve tatmin edici faaliyetlerde bulunmasına izin verdiği için yalnızca içsel bir değere sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda araçsal ve konumsal bir değer de taşıyan verimli bir işlev olarak kabul edilir.

Eğitim, kişinin bir işi yapmasına izin vermesi anlamında araçsal bir değere sahiptir, ancak aynı zamanda konumsal bir değere de sahiptir, çünkü eğitim belgelerinin değeri, bir grubun eğitimsel başarılarıyla ilgilidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir