Etkileşimli Teknolojiler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Etkileşimli Teknolojiler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

11 Ocak 2023 İnsan Bilgisayar Etkileşimi örnekleri İnsan Bilgisayar Etkileşiminin önemi insan-bilgisayar etkileşimi yüksek lisans 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

Etkileşimli Teknolojiler

İnsan ikna ediciler gibi, ikna edici etkileşimli teknolojiler de sağlık, iş, güvenlik ve eğitim dahil birçok alanda olumlu değişiklikler getirebilir. Bu tür amaçlar göz önünde bulundurularak, bilgi teknolojisi geliştirmenin yeni alanı, kaptoloji terimi altında yaratılır.

İnsanların tutum ve davranışlarını değiştirmek amacıyla oluşturulan etkileşimli bilgi işlem ürünlerinin tasarımı, araştırılması ve analizine odaklanır. İnsanların bilgisayar ürünlerine sosyal olarak tepki vermesi ikna için önemli etkilere sahiptir. Bilgisayarların toplu olarak sosyal etki olarak tanımlanan bir dizi ikna dinamiği uygulamasına kapı açar.

Bu dinamikler, normatif etki ve sosyal karşılaştırmanın yanı sıra grup kutuplaşması ve sosyal kolaylaştırma gibi daha az bilinen dinamikleri içerir.

Yazılım teriminin vurguyu medya/metinden kullanıcıya kaydırması gibi, bilgi davranışı terimi de kültürel iletişimin daha önce fark edilmeyen boyutları hakkında düşünmemize yardımcı olabilir. Bu boyutlar her zaman vardı, ancak bilgi toplumunda hızla hayatımızda öne çıktı ve böylece entelektüel olarak görünür hale geldi.

Bugün günlük hayatımız en basit anlamıyla bilgi aktivitelerinden oluşuyor: e-postayı kontrol etme ve e-postaya cevap verme, telefon mesajlarını kontrol etme, bilgisayar dosyalarını düzenleme, arama motorlarını kullanma vb. En basit şekilde, insanların bilgisayar dosyalarını organize etme, arama motorlarını kullanma veya telefonda etkileşimde bulunma biçimleri bilgi davranışı olarak düşünülebilir.

Elbette bilişsel bilim paradigmasına göre insan algısı ve bilişi genel olarak bilgi işleme olarak düşünülebilir. Her görsel algı veya hafıza hatırlama eylemi bilgi işleme terimleriyle anlaşılabilirken, bugün görülecek, filtrelenecek, hatırlanacak, sıralanacak, öncelik sırasına konulacak ve planlanacak çok daha fazla şey var.

Başka bir deyişle, toplumumuzda günlük yaşam ve iş, büyük ölçüde, büyük miktarda bilgi aramayı, ayıklamayı, işlemeyi ve iletmeyi içeren yeni davranış etkinlikleri etrafında döner.

Bireyin bilgi davranışları, bireysel kimliğin önemli bir parçasını oluşturur. Bilgi toplumunda hayatta kalmak için bir birey veya grup tarafından benimsenen belirli taktiklerdir.

Nasıl ki sinir sistemimiz çevrede var olan bilgiyi insan beyninin bilgi kapasitesine uygun şekilde filtrelemek üzere evrimleşmişse, biz de bilgi toplumunda hayatta kalmak ve gelişmek için belirli bilgi davranışları geliştiririz. Günümüzün bilgi dünyasında, insanlar bilgi işlem ihtiyaçları için birdenbire dikkatlerini Web’e kaydırıyorlar.

Sanal dünyadaki iletişimin, akıllı toplulukların gelişimini teşvik edebilecek kolektif zekayı geliştirebileceğini iddia ediyor. E-topluluklarda bilgi, bilgi ve uzmanlık paylaşımının, hayatımızın tüm alanlarını etkileyebilecek bir tür dinamik, kolektif zekayı teşvik edebileceğini belirtiyor.

Sanal dünyanın olumlu bağlantıları, işbirliğini, bağları ve sivil etkileşimleri teşvik edebileceğini iddia ediyor. Esnek, demokratik, karşılıklı, saygılı ve medeni olan e-gruplarda veya e-topluluklarda bu kolektif zeka sürekli olarak geliştirilebilir.

Bilim, eğitim, iş dünyası ve endüstrideki araştırmacılar, kolektif zekalarını, bilgilerini ve verilerini işbirlikçi belleklerde bir araya getiriyorlar.


İnsan Bilgisayar etkileşimi nedir
Yeni medya teknolojileri Nelerdir
Eşzamansızlık nedir
İnsan Bilgisayar Etkileşimi örnekleri
insan-bilgisayar etkileşimi yüksek lisans
Yeni medya araçları Nelerdir
İnsan Bilgisayar Etkileşiminin önemi
Kitlesizleştirme nedir


Farklı lokasyonlardaki insanların sanki aynı mekandaymış gibi gerçek zamanlı olarak birlikte çalıştıkları sanal merkezlerdir. Bilim, eğitim, ticaret ve endüstri giderek daha küresel hale geldi. Bu alanlarda mesafe araştırmacıları arasında verimli, maksimize edici ve zaman kazandıran işbirliği daha kritik hale geldi.

Web kullanıcıları topluluğundaki bu yeni e-kültür paradigması, ağırlıklı olarak kullanıcı davranışına ve işbirliğinin kültürel değerlerine dayanan ilke ve uygulamaları içeren Web 2.0 e-teknolojileri platformunun yollarını açar.

Çoğu kullanıcı, Web 2.0 sitelerinin son derece yararlı olduğunu düşünür, çünkü bilgileriyle her zaman (ihtiyaç duyduklarında ve gittikleri her yerde) kullanılabilirler. Web 2.0, bağlı tüm cihazları kapsayan bir platform olarak ağdır.

Web 2.0 uygulamaları, bu platformun içsel avantajlarından en iyi şekilde yararlanan uygulamalardır:

• Yazılımı, daha fazla kişi kullandıkça daha iyi hale gelen, sürekli güncellenen bir hizmet olarak sunmak.
• Bireysel kullanıcılar da dahil olmak üzere birden çok kaynaktan veri tüketmek ve yeniden karıştırmak, aynı zamanda kendi verilerini ve hizmetlerini başkaları tarafından yeniden karıştırmaya izin verecek bir biçimde sağlamak.
• Katılım mimarisi aracılığıyla ağ etkileri yaratmak.
• Zengin kullanıcı deneyimleri sunmak için Web 1.0’ın sayfa metaforunun ötesine geçmek.

Web 2.0’ın en önemli yönlerinden biri, akıcı konuşmalara ve dinamik bilgi paylaşımına zahmetsizce katılabilmeleri için insanları birbirine bağlamasıdır. Aynı zamanda, bilgi araçları ve bilgi işlem cihazları insanlara Web’de sürekli varlık sağlıyor.

Şimdiye kadar, kullanıcı bilinçli olarak bir masaüstü bilgisayarın başına oturarak ve ona bir ekrandan bakarak siber uzaya gitmek zorundaydı. Web 2.0 uygulamaları yaygınlaştıkça görünmez hale gelecek ve “Web’e girmek” diye bir tabir de olmayacaktı.

Dahası, ağ her yerde mevcut ve görünmezse, artık siber uzay terimine ihtiyacımız yok. Web 2.0 aynı zamanda daha insani ve ilgili süreçler (bloglama, etiketleme, paylaşım, yayınlama, ağ kurma) ve içerik formatları (bloglar, wiki’ler, podcast’ler, folkonomiler, sosyal yazılımlar).

Ayrıca, Web’in güvenilir bir yer haline geleceğini ve kullanıcıların Web’i çok daha fazla güven ve inandırıcılıkla karşılayacağını belirtti.

Bilgisayarların Düşüncelerimizi ve Eylemlerimizi Etkilemesi

Kültür çoğunlukla öğrenilmiş olsa da, davranışsal ve maddi eklemlenmesinin belirli bir ortamına veya bağlamına zorunlu olarak bağlıdır. Kültür hem muhafazakar hem de uyarlanabilir. Kültür, sembolik olarak eklemlenir ve kültürün çeşitli anlarını ve alanlarını tutarlı bir düzen duygusu içinde sembolik olarak bütünleştirme işlevine sahiptir.

Bu format, sosyal alanda bir teknoloji formatı (noktadan noktaya İnternet, dosya paylaşımı, ızgara hesaplama, bloglar) ve donanım, yazılım (genellikle açık kaynaklı yazılım olarak adlandırılır) üreten üçüncü bir üretim modu olarak ortaya çıkıyor. 

Bilişsel bilimci, kalem ve kağıdın temellerinden başlayarak ve giderek daha karmaşık bilgisayar ve e-teknoloji biçimlerine geçerek, düşünme ve iletişim kurma yeteneklerimizi genişleten araçlar icat etme tutkumuz sayesinde zihinlerimizi özgürleştirdiğimize inanıyor.

Aslında, bizim biyolojik zihinsel kapasitelerimizi teknoloji aracılığıyla geliştirmenin yollarını arayan insan-teknoloji simbiyontları veya doğuştan siborglar olduğumuzu beyan eder. Karmaşıklığın doğası gereği temel olan bilgisayarın kullanımındaki zorluklar sorununu çözmek için ikna edici e-teknolojiler önümüzde duruyor. İnsanların ihtiyaçlarına ve yaşamlarına uygun bilgi araçları geliştirmek için yeniden başlamamız gerekiyor.

Bunu yapabilmek için şirketlerin bilgi sistemi ürünleri geliştirme yöntemlerini değiştirmeleri gerekiyor. İnsanları anlayarak başlamaları gerekir: önce kullanıcı ihtiyaçları, sonra teknoloji. Şirketler, tüm şirketi yeniden organize etmek anlamına gelse bile, insan merkezli bir gelişim sürecine ihtiyaç duyar.

İnsanlar kendilerine bir şekilde benzeyen bilgi işlem teknolojisi ürünlerine daha çabuk ikna olurlar. İnsanlar sosyal ipuçları taşıyan bilgisayar ürünlerine sosyal olarak tepki verseler de iknada etkili olmak için donanım ve yazılım tasarımcılarının bu ipuçlarının uygun kullanımını anlamaları gerekir.

Başarılı olurlarsa, daha güçlü bir pozitif etki yaratırlar. Başarısız olurlarsa, kullanıcıları sinirlendirir veya kızdırırlar. Bunu akılda tutarak, ürünün sosyal niteliğini daha belirgin hale getirmek ne zaman uygundur? Genel olarak boş zaman, eğlence ve eğitim ürünlerinde, özellikle akıllı mobil cihazlarla sosyal ipuçlarını geliştirmek uygundur.

Bu tür uygulamaların kullanıcılarının açık bir siber sosyal aktörü şımartması, kabul etmesi ve hatta belki de kucaklaması daha olasıdır. Sosyal aktörler olarak algılandığında, bilgisayar ürünleri motive etmek ve ikna etmek için bu sosyal etki ilkelerinden yararlanabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir