Kültür ve Etik  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Kültür ve Etik  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

11 Ocak 2023 Ahlak ve etik arasındaki fark Etik ve hukuk arasındaki farklar Etik ve hukuk arasındaki ilişki 0
Modelleme Türleri

Kültür ve Etik 

Kültür ve etik, bilgi toplumunda günlük hayatımızın çok önemli bir parçasıdır. Yeni e-teknolojilerin icadı, yaratıcıların ve onları kullanan insanların yaşamlarına birçok farklı ikilem getirme eğilimindedir.

Bazı teknolojiler seçim yapılmadan yaratılmıştır ve bunları nasıl düzgün kullanacağımızı tam olarak anladığımızdan emin olmalıyız. Yeni teknolojilerin tanıtılması ve kullanılması, toplumun ahlaki yapısına ve bu tür bir eklemenin etkilerini yaşamlarında hissedecek bireylerin etik inançlarına karşı bir denetim gerektirmektedir.

Bu inanç, toplum üyelerinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak ve yeteneklerini genişletmek için güçlü, uygulanabilir ve etik bir çözüme sahip olabilmeleri için inovasyonun temeli olmalıdır.

Her yerde bulunan bilgi işlem ve akıllı ortamlar, potansiyel olarak en kişisel ve mahrem deneyimlerimizi gözlemleyebilen ve bunlarla ilgili bilgileri depolayabilen çok sayıda neredeyse görünmez minyatür algılama cihazlarıyla karakterize edilecek. Bilgiye ve bilgiye doğrudan erişimin yeni biçimleri, yeni e-kültür biçimleri yaratır. Sadece kullanıcıları değil, aynı zamanda bilgi profesyonelleri topluluğunu da ilgilendirir.

Teknoloji, özellikle sorumlu bir şekilde kullanıldığında değişim için güçlü bir araç olabilir. Sorumlu BT yönetimi, sosyal açıdan sorumlu herhangi bir kuruluşun stratejilerinin, politikalarının ve uygulamalarının önemli bir parçası olmalıdır. Kullanıcılar, kurumsal, topluluk ve ulusal değerleri ve sosyal sorumluluğu yansıtabilen ve yansıtması gereken bilgi teknolojisi seçeneklerine sahip olmalıdır.

Bu kavramlar, BT uzmanlarının faaliyetlerini göz önünde bulundurur; erişilebilirliği garanti eden uygulamalar oluşturmalıdırlar. Bilgi-iletişim sistemleri aracılığıyla bilgiye erişim, engellilik veya kaynak kısıtlamaları tarafından engellenmemeli ve tasarım çözümleri, kullanıcı deneyimine yönelik olmalıdır.

Bilgi teknolojisi çözümlerinin kullanılabilirliği, kullanıcının (bilgi tüketicisi) ihtiyaçlarına dikkat edilmesini gerektirir. Bilgi-iletişim sistemleri insandan yeni psikolojik talepler oluşturmaktadır. Yenilikçilik, özyönetim ve kişisel sorumluluk için daha büyük bir kapasite getirmemizi istiyorlar.

Ayrıca bilgi teknolojisi profesyonellerinin sosyal sorumluluğunu da talep ediyorlar. Bilgi teknolojisi bugünün ve geleceğin dalgasıdır. Toplum, hızlı büyümesini artıracak sorumlu kurallar, normlar, etik ve bilgi çalışanları yaratarak ona uyum sağlamalıdır.

Küresel sahnede bilgi-iletişim sistemleri aracılığıyla hareket eden birçok firma, sosyal sorumluluk projelerini politika ve faaliyetlerine dahil etmeye kararlıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk, şirketin yerel ve küresel toplulukların refahına veya gelişimine katılımını etkileyen kurumsal politikanın bir parçası olarak uzun vadede kalacak bir gelişmedir.

Bilgi teknolojisi firmaları, yüksek teknoloji uzmanlıklarını ve kültürel değerlerini geliştirme projelerine dağıtmak için benzersiz bir konumdadır. Yeni bilgi toplumu ortamı, yeni dijital uygarlığın teşvik ettiği değerler ile büyük dünya uygarlıklarının yarattığı geleneksel ahlaki ve kültürel değerler arasında yeni bir ilişki ortaya koymaktadır.

Bilgisayar teknolojisi ve etik egoizm, serbest piyasa kapitalist toplumundaki laik araştırmanın ürünleridir. Batılı olmayan toplumların çoğunluğu ve bazı Batılılar da geleneksel kültür içinde yaratılan etik kurallara uyarlar. Bu kurallar, bireyin toplum içindeki rolünü doğru bir şekilde yerine getirmesine rehberlik etmeyi, yani toplumun bireye üstünlüğü anlamına gelir.

Bilgi teknolojisinin insanların yaşamlarına getirdiği değişiklikler devrim niteliğindedir ve her devrimin özelliklerinden biri de aynı zamanda hem bir yaratma hem de yok etme süreci olmasıdır. Devrimci sürecin kendisi çok hızlıdır, yani süreç fiilen ilerlerken onun üzerine metodik ve derin bir şekilde düşünmek için çok az zaman vardır veya hiç yoktur.

Bu noktalar, bilgi teknolojisi uzmanlarından, görünür nesneler aracılığıyla açığa çıkan kültürle başa çıkmak için daha fazla dikkat ister. Ayrıca yeni bilgi hizmetleri tasarlarken görünmeyen kültür öğelerini uygulamalıdırlar. Zararı en aza indirmenin olası bir yolu, kültürlerarası diyalog sürecinin deneyimlerini bilgi toplumunun küresel bir e-kültürünü yaratma sürecine dahil etmek olabilir.


Etik nedir
Etik ve hukuk arasındaki ilişki
etik, ahlak ve hukuk ilişkisi
Etik, ahlak ilişkisi
etik, ahlak ilişkisi pdf
Etik ve hukuk arasındaki farklar
Hukuk ve etik
Ahlak ve etik arasındaki fark


Kritik Başarı Faktörleri

Çin hükümeti, bilgi teknolojisinin (BT) kullanımını ülkenin modernizasyon hedeflerine ulaşmak için kilit bir mekanizma olarak tanımladı. 1970’lerin sonunda Çinli kuruluşlar arasında bilgi sistemlerinin (IS) yaygın bir şekilde satın alınması ve özümsenmesi başladı.

Bu 1990’lara kadar devam etti ve ülkenin Aralık 2001’de DTÖ’ye girmesinden sonra daha da belirgin hale geldi. Çinli şirketlerin üçte ikisinden fazlasının 2001 yılına kadar IS’yi uygulamaya koyduğu bildirildi.

Küresel pazardaki zorluklarla yüzleşmek için daha rekabetçi hale gelmeleri gerektiğinden, Çinli şirketlerde IS’nin daha da büyük bir rol oynaması bekleniyor. Bununla birlikte, Çin’de bilgi sistemleri uygulamasının başarı oranı nispeten düşük olmuştur. Genel olarak Çinli firmalardaki BS uygulamaları Avrupa veya Kuzey Amerika firmaları kadar başarılı değil. Hem akademisyenler hem de uygulayıcılar, bu olguya ilişkin içgörüler elde etmeye heveslidir.

Çin, hem etnik hem de kültürel açıdan kökten farklı bir bağlamdır; Çin’in sosyal davranış kalıpları ve iş dinamiklerinin sistem uygulama süreçlerine müdahale etmesi ve temel başarı faktörlerinin Batı bağlamından farklı sayılması oldukça olasıdır.

Çin’de IS uygulamasına ilişkin önceki çalışmalar büyük ölçüde mevcut (Batı) literatürde önerilen faktörlerden yararlanmış ve bunları anketler kullanarak test etmiştir. Çin’de IS uygulaması için kritik başarı faktörlerini (CSF) bir aşama modeli kullanarak bir vaka çalışmasında araştırıldı.

Bununla birlikte, Çinli bir ortak ile bir Japon üretici arasındaki ortak girişimi içeren çalışmanın ortamı, Çinli işletmeler için tipik bir kurulum olmayabilir.

Literatür taramamız, önemli Çin dergileri tarafından yayınlanan IS uygulaması için başarı faktörleri üzerine 30 çalışmayı da kapsamaktadır. Faktörler temel olarak aşağıdaki kategorilere ayrılır: yönetim desteği, iş süreci yeniden mühendisliği (BPR), proje yönetimi ve sosyal ve ekonomik çevre.

BS uygulaması için önerilen yaklaşım, yabancı teknoloji ve yönetim deneyimlerini Çin’in ekonomik ve sosyal bağlamlarına göre ayarlayarak Çinli şirketlerin modernizasyon sürecini kolaylaştırmak için BS’yi stratejik olarak kullanmaktır.

Bununla birlikte, bu çalışmalar öncelikle normatif olmakla sınırlıdır ve çoğunlukla endüstriden alınan anekdot anlatımların özetleridir.  Bu bölüm, Çinli kuruluşlarda başarılı IS uygulaması için kritik faktörleri tanımlayarak boşluğu doldurmak için bir vaka analizi sunar.

İlgili literatürü sentezleme ve dört kuruluşta derinlemesine ampirik bir araştırma yürütme çabaları yoluyla BS uygulamasıyla ilgili içgörüler sağlamayı amaçlamaktadır. Bulgulara dayalı olarak, bu bölüm BOS ile bunların sosyo-yapısal bağlamları arasındaki karşılıklı ilişkileri incelemekte ve IS uygulama sürecini anlamak için daha bütüncül bir model önermektedir.

Bölümümüz şu şekilde düzenlenmiştir. Bir sonraki bölüm, konunun ve ilgili literatürün arka planını sağlar ve bu nitel çalışmaya rehberlik eden araştırma çerçevesini tartışır. Bölümün ana itici gücünü, birkaç Çinli firmada yürüttüğümüz bir örnek olay çalışması biçiminde sunuyoruz.

Aşağıdaki bölüm, araştırma bulgularını tartışıyor ve Çin’deki IS uygulama sorunları için geliştirilmiş bir araştırma çerçevesi öneriyor. Son kısım, vaka çalışmasından kaynaklanan önemli katkıların yanı sıra gelecekteki araştırma fırsatlarını vurgulayarak bölümü sonlandırmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir