Başarı Ölçütleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Başarı Ölçütleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

11 Ocak 2023 Eğitim etkinliğini ölçme yöntemleri Eğitimde ölçme nedir 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Sahne Perspektifi

BS Uygulama sürecini incelemek için çeşitli modeller geliştirilmiştir ve aşamalar farklı şekillerde tanımlanmış ve adlandırılmıştır. Bu modeller, yeniliği üç aşamadan oluşan bir süreç olarak gören organizasyonel yenilik perspektifine dayanmaktadır: başlatma (üretim), benimseme (kabul) ve uygulama.

Üç aşamalı model, inovasyonun mevcut olduğu noktada durur. Üç aşamalı modeli IS’ye uyarladı ve altı aşamaya genişletti: başlatma, benimseme, uyarlama, kabul etme, kullanma ve dahil etme vb.

Başlatma, benimseme, uyarlama, kabullenme, rutinleştirme ve aşılama olarak altı aşamada ince ayar yapıldı. Başlatma, benimseme ve adaptasyon aşamaları, daha önce tartışılan örgütsel yenilik perspektifinin üç aşaması ile aynıdır ve son üç aşama, uygulama sonrası faaliyetlerdir.

Son zamanlarda, kurumsal bilgi sistemleri uygulaması için dört aşamalı bir model geliştirdi. Dört aşama kiralama, projelendirme, shakedown ve ileriye ve yukarıya doğru. Kiralama aşaması, bir kurumsal sistemin finansmanına yol açan kararları içerir.

Proje aşaması, bir veya daha fazla kuruluş biriminde sistemi çalışır duruma getirmeye yönelik faaliyetleri kapsar. Sarsıntı aşaması, kuruluşun kurumsal sistemle başa çıkmasıdır. Son olarak, ileri ve yukarı aşama, normal çalışmadan sistem bir yükseltme veya farklı bir sistemle değiştirilene kadar devam eder. Bu aşamada, kuruluş nihayet IS’yi uygulamanın faydalarını belirleyebilir.

Özetle, IS uygulamasına ilişkin araştırma, odak noktasını IS yaşam döngüsünden IS’den etkilenen süreçlere kaydırmıştır. Her bir IS uygulaması dikkatle incelenirken, araştırmacılar daha çok IS’nin kuruluşlara iş açısından getirebileceği faydaları araştırmakla ilgileniyorlar.

Aşama modellerinin karşılaştırmasına dayanan bu çalışma, özellikle kurumsal bilgi sistemleri uygulamasıyla ilgili olarak geliştirilen dört aşamalı modeli benimser.

Aşağıdaki noktalar, bu çalışmanın amacı için diğer ikisinden daha uygun görülen dört aşamalı modeli seçmemizin gerekçesini içermektedir.

• Modelin bakış açısı bu çalışmanın amacına uygundur. Model, IS başarısını, Çinli kuruluşlar için bir IS başarı modeline yönelik amacı yerine getirmeyi vaat eden şirket performansına yaptığı katkılar açısından görüyor.
• Hedefleri ve eylemleri zaman içinde dış güçlerle birleştirerek, bu model, yalnızca kilit örgütsel aktörlerin değil, aynı zamanda makro-ekonomi kaygılarının da etkilediği Çin’deki İD uygulamasını anlamaya yardımcı olabilir.
• Bu model, bu araştırma için çok önemli olan planlamanın rolünü vurgulamaktadır. Pek çok Çinli kuruluş, yönetici ve teknik uzman, Batı ülkelerindeki muadillerinden IS’yi alıp almama, neden ve nasıl üstlenecekleri konusunda karar verme yaklaşımlarında farklılık gösteriyor. Karar verme yaklaşımlarının etkinliği, IS uygulamasının sonuçlarını derinden etkiliyor . Bu nedenle bu çalışmada planlama faaliyetleri gözden kaçırılmamalıdır.
• 1970’lerden 1990’lara kadar kurumsal bilgi sistemlerinin tarihsel gelişimi ve BS uygulama araştırmasının bulguları üzerine inşa edildiğinden, hem literatürü temsil eder hem de kavramsal olarak ekonomiktir.
• Her aşama için, her aşamanın sonucunu ölçmeye yardımcı olabilecek ve böylece uygulayıcılar için CSF’ye ulaşabilecek bir dizi başarı kriteri önerir.
• Araştırma, zaman içinde BOS’u ve bağlamlarını anlamaya çalışır. Model bu amaç için etkili olmuştur.

Bu model, kurumsal bilgi sistemleri üzerine yapılan araştırmalara dayanmasına rağmen, görüşümüze göre kurumsal bilgi sistemlerinin dahili prosedürleri ve paketlenmiş bilgi sistemleri önemli ölçüde benzerlikler de paylaşmaktadır.

Ayrıca, bu yaklaşımın potansiyel olarak değerli olduğunu savunuyoruz çünkü IS uygulamalarını uygulayan çoğu Çinli kuruluş, uzun vadede oldukça entegre kurumsal bilgi sistemleri geliştirmeye de çalışıyor.

Oldukça entegre olan kurumsal bilgi sistemlerinin teorik ve metodolojik konuları, Batı bağlamında ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu çalışmaların bulguları, Çin’de entegre IS’nin uygulanması için değerli kılavuzlar da sunabilir.


Eğitim etkinliğini ölçme yöntemleri
eğitimde ölçme ve değerlendirme – pdf
EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME – ppt
Eğitimde değerlendirme örnekleri
Eğitimde ölçme nedir
Eğitimde ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Notları
Eğitim etkinliği DEĞERLENDİRME FORMU
Eğitim değerlendirmesi


Başarı Ölçütleri

Bugüne kadar, Çin’deki IS projelerinin çoğu başarı (nadiren başarısızlık) iddiası, IS satıcıları veya şirket yönetimi tarafından yapılmıştır ve genellikle herhangi bir net başarı ölçüsü olmaksızın kendi çıkarları için önyargılıdır. Bu araştırmada, aşamaya özgü sonuçlar modeliyle tutarlı olarak, uygulamanın her aşaması için bir anahtar gösterge de belirlenmiştir.

Kiralama aşaması için önemli bir sonuç, bilgi sisteminin hedefleri ile organizasyonel hedefler arasındaki organizasyonel uyumdur. Proje aşaması için ilgilenilen sonuç, gereksinimleri karşılama, sistemin fizibilite çalışması sırasında belirlenen kullanıcı gereksinimlerini karşılama derecesi ve tamamlanma derecesi, bir projenin zamanında ve bütçe dahilinde de tamamlanma derecesidir.

Sarsıntı aşaması için, ilgilenilen sonuç, amaçlanan amaçlar için kullanılan tam fonksiyonların yüzdesi cinsinden kullanımdır. Son olarak, ileri ve yukarı aşama için, IS uygulamasının genel başarı sonucu olarak görülebilecek IS’yi uygulayan kuruluşun amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik net katkı açısından net faydalara bakmak çok önemlidir. Başarı reçetesi ve IS başarı ölçütleri arasındaki eşleşme de özetlenmiştir.

 Uygulamasında Başarı Faktörleri

Genel olarak IS başarı faktörlerinin, içeriğin özelleştirilmiş uygulama geliştirme veya paket uygulaması ile ilgili olup olmadığına ve küçük ölçekli, özel paketler ile büyük, entegre sistemler arasında değişiklik gösterdiği de öne sürülür.

Mevcut araştırma paketlenmiş IS’ye odaklandığından, CSF, uluslararası ve Çin dergilerinde yayınlanan paket sistemlerin (örn. ERP sistemleri) uygulanması için başarı faktörleri çalışmalarından da sentezlendi.

Çinli şirketler gelişmiş ülkelerdeki iş stratejisini izleyerek serbest bir ekonomiye doğru kaydığından ve Çin’de benimsenen birçok bilgi sistemi yabancı, gelişmiş ülkelerden geldiği için bu makul bir başlangıç noktasıdır.

Belirli bir olgu için BOS’u araştırmak üzere bazı ana boyutları kapsayan bir rehber model veya çerçeve ihtiyacına ilişkin tavsiyeye göre, sentezleme çabasına esas olarak faktörleri dört ana alanda gruplandıran iki ön çerçeve rehberlik etmiştir: her ikisiyle de ilgili bireysel faktörler yönetici ve kullanıcılar, teknoloji faktörleri, görevle ilgili faktörler ve yapısal faktörlerdir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir