Araştırma Yaklaşımı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Yaklaşımı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

11 Ocak 2023 Araştırma Yöntem Betimsel araştırma nedir ? 0
UYGULAYICI MODEL

Araştırma Yaklaşımı

Araştırma amacı ile tutarlı olarak, çoklu durum çalışması yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşım, araştırılan fenomen geniş ve karmaşık olduğunda, mevcut bilgi birikimi nedensel sorular sormaya izin vermek için yetersiz olduğunda ve fenomen bağlamı dışında incelenemediğinde en uygunudur.

Çin’deki IS uygulaması bu üç kritere uygun bir şekilde uyuyor. İlk olarak, Çinli kuruluşların IS’yi kullanma şekli çok karmaşık ve benzersizdir; bu, doğal kurulumunda ampirik çabadan anlaşılmasını garanti eder.

İkincisi, Çin şirketlerinde İD uygulamasına ilişkin çalışmalar, doğası gereği kavramsal ve anekdot niteliğindedir; bu, nedensel araştırma hipotezleri oluşturmanın neredeyse imkansız olduğunu ima eder. Üçüncüsü, kültürel unsurun Çin iş bağlamında ve çevresinde etkili olduğu kabul edilir ve bu nedenle, onsuz IS uygulama anlayışının anlamlı ve yeterli olamayacağı önemli bir rol oynar.

Pilot Çalışma

Araştırma çerçevesini ampirik olarak doğrulamak için vaka incelememize bir BT şirketindeki iki sistemi içeren bir pilot çalışmayla başladık. Pilot çalışmanın temel amacı, araştırma çerçevesinin uygunluğunu test etmenin yanı sıra görüşme rehberini ve veri toplama prosedürünü geliştirmekti.

Tipik bir Çin şirketinden (X şirketi) iki uygulama finans ve personel yönetimi seçildi. X Şirketi, Hong Kong’da işlem gören bir Çin hükümeti holding şirketidir. Pekin’de (Ar-Ge merkezi) 300 personeli ve Hong Kong’da ve Çin genelindeki büyük şehirlerde ofisleri ve geliştirme merkezleri bulunmaktadır.

30 Haziran’da sona eren dönem için 2002 ara cirosu 183 milyon HK dolarıdır. Şirketin işi dört ana alanı kapsıyor: bilgi güvenliği ürünleri ve çözümleri, coğrafi bilgi sistemleri, e-finans ve kurumsal/hükümet bilgi platformları vb.

Saha ziyareti öncesinde, yayınlanan raporlardan ve e-posta yazışmalarından X firmasının ve iki uygulamanın geçmişine ilişkin bilgiler toplandı. Görüşülen kişilerin bir listesi ve bir zaman çizelgesi daha sonra, iki haftalık bir saha çalışması programı düzenleyen baş bilgi sorumlusunun (CIO) sekreterine iletildi.

Saha çalışması sırasında bilgi edinmenin ana kanalı, arşiv kayıtları, yerinde gözlem ve şirketin intraneti gibi diğer bilgi kaynaklarıyla tamamlanan görüşmelerdi. Görüşülen kişiler arasında iki uygulamayı başlatmaktan sorumlu üst düzey yönetici, BT yöneticisi, proje yöneticisi, iki kilit kullanıcı ve iki son kullanıcı vardı.

Pilot çalışma, aşağıdaki noktaları ortaya çıkararak derinlemesine vaka çalışmalarına hazırlanmamıza yardımcı oldu. Birincisi, Çin ekonomisi ve kültürel bağlamı, İD uygulama sürecini birçok yönden etkileyebilir. İkincisi, görüşme kılavuzu yararlıydı, ancak zaman alıcıydı ve BOS’u ortaya çıkarmada etkisizdi.

Kılavuz, BS uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek ana sorunları ele alırken, bazı konular görüşülen belirli kişilerle ilgili değildi. Örneğin, son kullanıcıların genellikle IS seçim kriterleri hakkında hiçbir fikri yoktu. Buna bağlı olarak, görüşme kılavuzu revize edildi ve sırasıyla farklı bilgi kaynaklarına göre uyarlandı. Ayrıca, Çin ile ilgili faktörlerin olası etkilerine daha yakından dikkat ederek kılavuz çerçeveyi yeniden gözden geçirdik.


araştırma yöntem ve teknikleri – pdf
Araştırma Yöntemleri Ders Notları
Araştırma yöntemleri nelerdir
Betimsel araştırma nedir
Betimsel araştırma Yöntemleri
Nicel araştırma Yöntemleri
Keşfedici araştırma nedir
Araştırma Yöntem ve Teknikleri


Vaka Çalışması

Dört şirketi içeren sekiz vaka, üç boyut boyunca seçildi: mali ve imalat uygulamaları, Çin geleneksel yönetimine karşı yabancı yönetim ve yabancı ve yerel yazılım ürünleri. Her şirket için finans uygulaması ve MRP stok/üretim/dağıtım uygulaması seçildi.

Çinli işletmeler, bilgi sistemlerinin stratejik kullanımı yoluyla rekabet güçlerini artırmak için ulusal politika gereği teşvik edilmektedir.

En popüler iki uygulama paketi, finansal yönetim bilgi sistemleri ve MRP gibi üretim yönetimi bilgi sistemleridir. Bu araştırma ortamı, kuruluşlar arası karşılaştırma ve kuruluş içi karşılaştırma yoluyla hem iç hem de dış sorunları belirlemek için yeterli bir ortam sağladı.

Çinli veya yabancı firma mülkiyeti, uygulama sürecini tanımlayan bir dizi değişkenle ilişkilidir. Çin yönetimi ile Batı yönetimi arasındaki kültürel farklılıklar nedeniyle, Çin’deki IS uygulama süreciyle büyük olasılıkla bağlantılı olan mülkiyetin bir özelliği yönetim yaklaşımıdır.

Bu çalışmada, Çin geleneksel yönetim yaklaşımına dayalı iki şirket (A ve B şirketleri) ve yabancı yönetim uygulamalarına dayalı iki şirket (C ve D) seçiyoruz.

Ayrıca, Çin pazarında bulunan IS’ler yerleşik iş süreçlerine göre iki kategoriye ayrılabilir: Çin iş sürecine yönelik yerel ürün; ve Batılı iş sürecine yönelik yabancı ürün. Bu iki tür yazılımın IS uygulama süreci üzerinde farklı etkileri olabilir.

Uygulamaların ve ilgili şirketlerin açıklamasını sağlar. Vakalar, vaka numarası/firma adı şeklinde anılır. Örneğin beşinci vaka, C şirketinde yürütüldüğü için 5C olarak etiketlendi.

Veri Toplama

Mülakat notları, kaydedilmiş bantlar, bireysel iletişimler, arşiv kayıtları ve belgeler vaka veri tabanı olarak kullanıldı. Birkaç adımda toplandılar. İlk adım, yayınlanan raporlar, telefon, e-posta ve internet aracılığıyla BS uygulamaları ve arka planları hakkında veri toplamayı içeriyordu.

Kilit bilgi kaynakları, CEO, CIO veya BT yöneticisi, proje yöneticisi, uygulamanın ilgili olabileceği işlevsel yöneticiler, en az iki BT destek personeli, tüm kilit kullanıcılar ve her ana işlev için en az bir son kullanıcıyı içermektedir. Saha ziyaretleri sırasında yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşmeler (ses kaydı) yapılmıştır.

Araştırmacı ve ilgili aktörler arasında çok sayıda resmi olmayan konuşma gerçekleşti; görüşmelerden sonra kapsamlı belgesel kaynaklara da başvurulmuştur. Veri analizi sürecinde daha az resmi görüşmeler (ilgi noktalarını takip etmek için e-posta veya telefon görüşmeleri yoluyla) sıklıkla gerçekleştirildi.

Veri Analizi

Bu araştırma, IS uygulaması için CSF’yi, CSF arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bunların bağlamını ortaya çıkarmak için nedensel haritaları kullanır. Nedensel harita, bir dizi deneyim akışına birkaç kez maruz kaldıktan sonra araştırmacı tarafından çıkarılan bir dizi değişken ve bağlantıdır. Araştırma tasarımı ve çoklu çalışmalar yoluyla nedensel ilişkileri destekleyen kanıtlar sağlar.

IS gelişimi için BOS’u incelemenin etkili bir yolu olduğu bulunmuştur. Bu yaklaşım üç bölümden/adımdan oluşur. İlk adım, bireysel başarı faktörlerinin gözden geçirilmesiydi.

Görüşülen her kişiden elde edilen BOS, BOS’un yol gösterici boyutlarına göre gözden geçirildi. BS geliştirme çalışmalarında önyargıdan kaçınmak için, görüşme sürecinin başında kaydedilen hem kullanıcının hem de geliştiricinin dünya görüşleri yakalandı.

CSF’nin geçerliliğini artırmak için veri çeşitleme teknikleri kullanıldı ve görüşülen kişiler, başarı faktörlerinin bir modelini ararken birbirleriyle karşılaştırıldı. Bu adım, bir dizi uygulamaya özel CSF ile sonuçlandı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir