İletişim Gereksinimleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

 İletişim Gereksinimleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

13 Ocak 2023 Etkilerine göre iletişim kaça ayrılır Yönüne göre iletişim 0

 İletişim Gereksinimleri

İletişim gereksinimlerinin modellenmesi, bir geliştiricinin dikkatini, geliştirmenin ilk aşamasında kullanıcının WBIS Web sitesine olan ihtiyacına çekebilir ve geliştirmeden sonra kullanımı zor bir WBIS Web sitesinin neden olduğu WBIS değişikliklerinden kaçınabilir.

WBIS Web sitesiyle ilgili aşağıdaki kullanıcı endişeleri, WBIS’in iletişim gereksinimleri olarak kabul edilir:

• E-ticaret ve bilgi kaynakları yönetimi alanlarıdır. WBIS’te, kullanıcının Web sitesi ile etkileşime başlamak için ihtiyaç duyduğu girişimler ve girişlerdir. Bunlar, “satılık araba” gibi ticari faaliyetler veya “arabalar” gibi iş endeksleri olabilir.

Farklı iş bağlamları benzer şeyleri veya hatta başka bir iş bağlamını kapsayabilir. Örneğin, araba şirketi “satılık araba” iş bağlamı isteyebilir ve müşterileri “satılık araba” içeren “arabalar” iş bağlamı isteyebilir.

• Diyaloglar: İş bağlamında kullanıcıya tercih edilen konuşmalardır. Kullanıcı bunları Web sitesinde etkileşimli olarak sistemle iletişim kurmak için kullanmak istiyor ve bunları bir iş bağlamında sistemden gelen görünür geri bildirimler olarak değerlendirecek.

Örneğin, araba alıcıları “arabalar” iş bağlamına girdikten sonra, araba alıcıları tarafından talep edilen “araba teklif et” diyalog eyleminin geri bildirimi (sonucu) olarak sistem ekranda “araba listesi” diyaloğunu görüntüler. Diyaloglar üzerinden kullanıcının veya sistemin “teklif arabası” gibi taahhütleri belirlenebilir.

WBIS analizinde iletişim gereksinimlerini yakalamanın faydalarının aşağıdaki gibi olması beklenmektedir:

•WBIS gereksinimleri: Web’in kullanımı üzerine yapılan araştırma, hataların çoğunlukla kullanıcıların ne zaman etkileşim kurmanın doğru yolunu bilmemesi veya bulamamasından kaynaklandığını bulmuştur. 

Bu nedenle, Web deneyimini olabildiğince öngörülebilir hale getirmek ve kullanıcı tarafından hızlı ve kolay anlaşılır, öngörülebilir bir Web sitesi oluşturmak çok önemlidir.

Aslında, Web deneyiminin Web’in doğası gereği öngörülemez olduğuna işaret edilmesine rağmen, kullanıcının WBIS ile etkileşim biçimini kullanıcının bakış açısından anlayarak kullanıcının Web deneyimini tahmin etmeye çalışabiliriz. Bu, en azından bir kullanıcının etkileşimi yanlış anlamasından kaynaklanan hataları azaltabilir.

Başarılı bir WBIS Web sitesi, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu içerikleri sunmalı ve içerik etkileşimli iletişim ile kolayca bulunabilmelidir. Aksi takdirde, kullanıcıları hayal kırıklığına uğratır ve muhtemelen hedeflerine ulaşamaz. Bu, geliştiricinin iletişim gereksinimlerini derinlemesine anlamasını gerektirir.

 •Geri bildirimlerinin tanıması: Etkileşimin tüm modern arayüzlerin merkezinde olduğunu ve birçok düzeyde önemli olduğunu vurgulayın. Kullanıcı ve bilgisayar arasındaki etkileşim, sosyal ve organizasyonel faktörlerden etkilenir. Faktörlerin farkında olmak, etkileşim üzerindeki olumsuz etkileri sınırlamaya yardımcı olabilir.

Sistemin etkileşimdeki rolü, kullanıcıya etkileşim hakkında bilgi sağlamaktır. Bu bilgi, sistem ile kullanıcı arasındaki bu iletişim geri bildirimdir ve kullanıcının, tasarımcının oluşturmak istediği modeli oluşturmasına yardımcı olan şeydir. Geribildirim yeni medyadır, kullanıcıyı olup bitenden haberdar etmek demektir”.

Üç geri bildirim tanımladı:

  • Son Geribildirim.sonra: Kullanıcı, sistemin isteklerini duyduğunu ve yapmakta olduğunu bilmelidir. İstek yapıldığında, kullanıcı bundan haberdar edilmeli ve sonuçları görmelidir.
  • Ön Geribildirim : Sistem, kullanıcıya belirli bir eylemde bulunursa neler olacağını söylemelidir. Kullanıcıya hangi eylemleri başlatabileceği söylenmeli ve bunları nasıl başlatabileceği açık olmalıdır.
  • Geribildirim Sırasında: Kullanıcı, geri bildirim oluşturulurken neler olduğu, ne zaman olmaya başladığı, nasıl ilerlediği ve ne zaman bitmesi beklendiği konusunda bilgilendirilmelidir.

İletişim gereksinimlerinin yakalanması, kullanıcının iş bağlamı için beklediği geri bildirimlerin belirlenmesine ve sistemin onlar için ne yapması gerektiğine karar verilmesine yardımcı olur. WBIS’in IS kısmı için işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimleri yakalamak ve belirtmek için kullanım durumu modellemesi, nesne modellemesi ve UML ile davranış modellemesi gibi geleneksel IS analizi için bazı modelleme yaklaşımları ve tekniklerinin benimsenebileceği bilinmektedir.


Yönüne göre iletişim
Bireylerin konumuna göre iletişim nedir
Psikolojik gürültü nedir
Psikolojik gürültü örnekleri
Fiziksel Gürültü Nedir
Etkilerine göre iletişim kaça ayrılır
Kişi içi iletişim Nedir
Yönüne göre iletişim türleri


Ancak bunların hiçbiri, WBIS’in Web sitesi bölümü için iletişim gereksinimlerinin yakalanmasına ve belirtilmesine yardımcı olamaz. Bu nedenle, çok çeşitli yaklaşımları araştırdık ve sosyal bilimlerdeki Söz Edimi Teorisinin bunu yapmaya yardımcı olabileceğini bulduk çünkü diyalog, sözden eyleme anlamına gelir.

Teoriye göre, bir kullanıcı ile bir sistem arasındaki diyalog, bir e-ticaret toplumunda bir veya daha fazla diyalogun gerçekleşmesi anlamına gelir. Bu, kullanıcının ve sistemin rolünün yanı sıra kullanıcı taahhütleri ve sistem yükümlülüklerinin analiz edilmesine yardımcı olabilir.

WBIS tasarımında ve uygulamasında, bir sistem yükümlülüğü, WBIS’in bir işlevi anlamına gelebilir ve bir kullanıcı taahhüdü, işlevlerin bir ön koşulu anlamına gelebilir. Navigasyon yapıları ve kullanıcı arayüzleri, iletişim gereksinimlerine göre tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.

Konuşma Eylemi Teorisi ve Etkileşimli İletişim Analizi

Konuşma analizi için sosyal bilimlerde araştırmacılar tarafından geliştirilen birçok teorik çerçeve olmasına rağmen, dil/eylem perspektifi en çok insan bilgisayar etkileşiminde etkili olmuştur ve birbirleriyle etkileşim halindeki insanlar için bilgisayar aracılı konuşmaların analizi ve tasarımı için sosyal bir yaklaşım olarak uygulanmıştır. 

Örneğin, dilleri insanların hareket ettikleri bir araç olarak görmek için bu bakış açısını kullanan bir yaklaşım gösterdi. Bu bakış açısı genellikle, başlangıçta sosyal bir toplumda insanların konuşmayı eylemde bulunmak için kullandıkları fenomeni tanımlamak için tanımlanan söz eylemi teorisine atıfta bulunur; örneğin, bir şey talep etmek veya vaat etmek vb.

Teori, dört farklı alt eylem içeren bir konuşma eylemi tanımıyla genişletildi:

1. Söz. Sözcükleri söyleyerek hareket eder.
2. Edat.gönderme ve yükleme ile hareket eder.
3. Edimsel söz söyleme, sorgulama, buyurma ve söz verme ile hareket eder.
4. Perlocutionary.dinleyenler üzerinde etki yaratarak hareket eder.

Genişletilmiş teori, bir sözü her sıradaki konuşma olarak kabul eder (A kişisi bir şey söyler, sonra B kişisi bir şey söyler, sonra A kişisi tekrar bir şey söyler, vb.) Çoğu zaman, konuşmanın ifadeleri çiftler halinde gruplandırılabilir: bir soru ve bir cevap veya bir açıklama ve bir anlaşma vb.

Bir ifade, dinleyici için anlaşılır olmalı ve dinleyicinin anlaması için yeterince açık olmalıdır. Bu, konuşmacının dinleyiciyi anlama modelinin farkında olması gerektiği anlamına gelir ve bunun tersi de geçerlidir.

Söz edim kuramı, bir toplumdaki insanların dili, gözlemci olarak dış dünyadaki olaylar hakkında konuşmak için ve ayrıca toplumdaki aktörler olarak dünyadaki iletişim eylemi için nasıl kullandıklarını açıklar.

Bilgisayar toplumunda IS, genel olarak iletişim eylemlerini gerçekleştirmek için kullanılan dil sistemleri olarak bile tanımlandı. Bu teoriye dayalı mevcut modelleme yaklaşımları, eylem için dönüşüm şeması ve eylem yönelimli kavramsal modellemeyi içerir.

IS analizinde bu yaklaşımların uygulanması, bu teorinin sistemin pragmatik yönlerinin önemli ölçüde anlaşılmasını destekleyebileceğini kanıtlamıştır. Bu başarı bizi bu teoriyi WBIS analizinde kullanmaya teşvik etti, çünkü WBIS ayrıca etkileşimli iletişim ve bir şey talep etmek ve vaat etmek gibi diğer şeyler için bir Web sitesinde bir dil kullanır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir