Modelleme Yaklaşımları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Modelleme Yaklaşımları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

15 Ocak 2023 Bir ürünü pazarlama teknikleri Etkili pazarlama teknikleri Pazarlama örnekleri 0
Aile Ağacı Verileri

Modelleme Yaklaşımları

Mevcut modelleme yaklaşımları, geliştiricinin perspektifinde kullanıcılar ve IS arasındaki etkileşimi gözlemler ve bunu veri akışları gibi sistemin girdi/çıktısı olarak kabul eder ve iletişim, bilgisayar ekranı gibi farklı ortamlar aracılığıyla dahili veri dönüşümleri olarak hareket eder.

WBIS modellemesinde bu tür bir gözlem yeterli değildir çünkü WBIS genel olarak yalnızca veri dönüşümleriyle ilgilenmez, aynı zamanda iş bilgileri ve müşteri hizmetleri de sağlar. Kullanıcı ve WBIS arasındaki etkileşimli iletişim, veri akışlarından daha fazlasıdır çünkü bilgi akışları (örneğin, araba listesi), organizasyon akışları (örneğin, satış departmanı) ve hizmet akışları (örneğin, araba satın al) gibi başka şeyler anlamına gelebilir.

Diyalog eylemi modelleme yaklaşımı, etkileşimli iletişimi diyaloglar olarak ele alır. Bir dizi diyalogu bir diyalog akışı olarak ve bir konuşma edimini bir diyalog edimi olarak tanımlar.

Ek olarak, tanımlananlara atıfta bulunan dört alt eylemi tanımlar:

1. Utterance.act, bilgisayar ekranında görüntülenen “araba satın al” gibi fiziksel yazılı mesajların üretilmesi ve iletilmesidir.
2. Edat.eylem, “araba” gibi bir nesne ve onun nitelikleri tarafından gerçekleştirilir.
3. Bir ticari hizmet (etkinlik) tarafından gerçekleştirilir.
4. “Araba satın al” gibi deyimsel eylemler dinleyen tarafından gerçekleştirilir. İş bağlamı üzerinde etkisi vardır.

Uygulamadaki dil/eylem perspektifiyle ilgili sorun, konuşmaların belirsiz olabilmesi ve yanlış anlamalara ve vaatlerin başarısız olmasına neden olabilmesidir. Ancak, taahhüt türleri, konuşmalar sırasında dahil olan tüm taraflara açık hale getirilirse, insanların birbirleriyle iletişim kurmada daha iyi olacağını öne sürdü.

Bu, modelleme yaklaşımının etkileşim sırasında açıkça kullanıcı ve sistemin taahhütlerini yerine getirebilmesi durumunda yanlış anlamaların azaltılabileceği anlamına gelir. Dolayısıyla diyalog eylemi modelleme yaklaşımı, bu tür taahhütleri yakalamayı ve belirtmeyi ve yanlış anlamaları önlemek ve kullanılabilirliği artırmak için bunları WBIS Web sitesinde görünür kılmayı amaçlar.

Diyalog Eylem Modeli ve Diyalog Eylem Diyagramı

Yaklaşım, diyalog eylemi modelini temsil eden bir gösterim olarak diyalog eylemi modelleme tekniği ile birlikte bir diyalog eylemi diyagramı sağladı. WBIS analizinde, WBIS’in Web sitesi kısmı için diyalog eylemi modeli oluşturulurken bu diyagram üretilir. Analist ve kullanıcının WBIS Web sitesi için iletişim gereksinimlerine karar vermesi için bir iletişim ortamı sağlar.

Diyalog Yasası Modelinin WBIS Tasarımında Kullanıcı Arayüzü Tasarımına Etkisi

İletişim gereksinimleri, kullanıcı tarafından genellikle sistemin bir bütünü olarak kabul edilen WBIS kullanıcı arayüzünün tasarımı üzerinde etkilidir. Kullanıcının metal IS modeli, kullanıcının sistemleri etkin bir şekilde kullanma becerisi üzerinde kritik bir etkiye sahiptir.

Farklı kullanıcılar, bir iş bağlamında görevlerinin amacına nasıl ulaşılacağı konusunda farklı fikirlere (kullanıcı modeli) sahip olabilir ve ideal olarak, WBIS analisti, diyalog eylemi modellemesinde farklı iletişim gereksinimleri alternatiflerini düşünmelidir. Ardından analist, kullanıcının alternatifleri karşılaştırmasına ve kendisi için en uygun olanı seçmesine izin vermelidir.

Bununla birlikte, sistem modellemeyle ilgili sorun, bilgisayar sistemlerinin bir parçası olarak kullanıcı modellerini somutlaştırmak için kullanıcı modelleme tekniklerinin geliştirilmiş olmasıdır, ancak henüz kullanılabilir kavramsal kullanıcı modelleme teknikleri yoktur.


Bir ürünü pazarlama teknikleri
PAZARLAMA teknikleri
Pazarlama örnekleri
Hayali bir ürün pazarlama
Dijital pazarlama örnekleri
Pazarlama teknikleri örnek
Pazarlama türleri
Etkili pazarlama teknikleri


Çoğu kullanıcı modellemesi, kullanıcı özelliklerinin kontrol listelerine dayanır, ancak sistemin kullanımında kullanıcı sorumluluklarının ve taahhütlerinin tanımlanmasına dayanmaz. Diyalog eylemi modellemesi, diyalog eylemi diyagramlarını açıkça kullanarak farklı etkileşim senaryolarını görselleştirerek kullanıcı modellemesini desteklemeyi amaçlar. Kullanıcı ve geliştirici daha sonra modeli diyagramların önünde birlikte tartışabilir.

Diyalog eylem modellemesi ayrıca, bilgisayar ekranında görüntülenen diyalog kutuları gibi kullanıcı arabirimi öğelerinin tasarlanması için bir temel sağlamayı amaçlamaktadır.

Has, kitabında mevcut grafik kullanıcı arabirimi tasarımıyla ilgili sorunu araştırdı: “Bunda sıklıkla görülen can sıkıcı bir tasarım hatası, kullanıcıların gerçekten gitmek istemedikleri bir yönden başka çıkış yolu sağlamayan iletişim kutularıdır. Sık sık iletişim kutusu kutular yalnızca kullanıcıları tuzağa düşürüyor ve seçeneklerin hiçbiri kullanıcının istediği şey değildir.

Bu tür iletişim kutuları, kullanıcıları görevleri hakkında düşünmeyi bırakmaya ve bunun yerine kullanıcıları sistemi nasıl kullanacaklarını öğrenmeye zorlar. Bu sorunu çözmenin bir yolu, kullanıcının tam olarak ne istediğini ve beklediğini bilmediği durumlarda, gösterildiği gibi, uygun bir etkileşim ve diyalog kutusu senaryosu oluşturmasına yardımcı olmak için Web sitesinde diyalog eylemi diyagramını görüntülemektir.

Geliştiricilerin bir kullanıcının bilişsel ihtiyaçlarının ve kültürel şartlandırmasının farkında olmaları gerektiği kabul edilmiştir. WBIS’in kullanıcı arayüzü, kullanıcı modeline dayalı değil, geliştirici modeline dayalı olarak oluşturulursa, kullanıcı, sistemi öğrenme ve kullanma konusunda büyük zorluklar yaşayacak ve bu da çok fazla hayal kırıklığı, zaman kaybı ve hata ile sonuçlanabilecektir. -yapımı. Diyalog eylemi modellemesi, hem kullanıcılar hem de geliştiriciler tarafından kabul edilebilir bir Web sitesi modeli oluşturmaktır.

Bina Nesne Modeli için Nesne Modelleme/Davranış Modelleme WBIS’in IS Parçası için Davranış Modeli

Genel olarak, WBIS şu anda tanımlayıcı görünümle WBIS geliştirmede nesne yönelimli teknoloji kullanılarak tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu nedenle, WBIS analizinde, bir WBIS’in pragmatik yönlerinin özelliği olarak diyalog eylem modeli oluşturulduğunda, aynı sistemin semantik yönlerinin özelliği olan nesne modeline ve davranış modeline girdi olarak kullanılabilir. 

Nesne modelleme, sistemin tasarımı ve uygulanması için iş bağlamlarında yer alan ticari varlıklara (iş nesneleri) ve bileşenlere (sistem nesneleri) odaklanır. WBIS’in IS kısmı için sistemin statik yapısını gösteren bir nesne modeli oluşturmaktır. Bu modelleme aracılığıyla bu modeli temsil etmek için UML’deki bir sınıf diyagramı kullanılır.

Davranış modelleme, nesne modelindeki ticari varlıkların ve bileşenlerin davranışına odaklanır. Sistemdeki nesne durumlarının yanı sıra nesneler arasındaki etkileşimleri gösteren WBIS’in IS kısmı için bir davranış modeli oluşturmaktır. UML’deki dizi diyagramları ve durum çizelgeleri, bu modeli temsil etmek için notasyon olarak kullanılır; dizi diyagramı, mesaj içeren nesneler arasındaki etkileşimleri gösterir; durum çizelgesi, sistemdeki bireysel nesnelerin durumlarını tanımlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir