KALİTATİF TASARIMLAR – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

KALİTATİF TASARIMLAR – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

14 Ekim 2022 Kalitatif araştırma nedir Kalitatif ve kantitatif yöntemler Kantitatif ve kalitatif araştırma nedir 0
Temiz Sayfa Modeli Nedir?

Çoklu Temel Tasarım

Çoklu temel tasarımın birincil sınırlaması, nispeten bağımsız davranışların kullanılmasını gerektirmesidir. İzlenen davranışlar, diğer davranışlar müdahaleye maruz kalmasa bile, bir davranıştaki değişikliğin diğerlerinde benzer değişikliklere yol açacağı kadar birbiriyle ilişkili olmamalıdır. Örneğin, sınıf davranışlarının çoğu birbiriyle ilişkili olduğundan tasarımın çocukların sınıf davranışlarını incelemek için yararlı olmayacağına işaret eder.

Genel olarak, tek denekli tasarımlar, rastgele deneysel tasarımlara önemli ve mantıklı bir alternatif olabilir. Daha da önemlisi, tek denekli davranışa odaklandıkları için bu tasarımlar, belirli tedavilerin belirli müşteriler veya hastalar için işe yarayıp yaramadığını belirlemek isteyen klinisyenler için özellikle uygun olabilir.

Bu bölümde, en yaygın olarak kullanılan yarı deneysel tasarımlardan birkaçına kısa bir genel bakış sağladık. Bununla birlikte, diğer birçok yarı deneysel tasarım mevcuttur. Aslında, deneysel soruları bir dereceye kadar güvenle yanıtlama girişiminde bağımsız ve bağımlı değişkenleri düzenlemenin neredeyse sonsuz sayıda yolu var gibi görünüyor.

Ne yazık ki, genellikle zarif yapılarına rağmen, yarı deneysel tasarımlar, gerçek deneysel tasarımların yapabileceği aynı derecede kesinlik ile iç geçerliliğe yönelik tehditleri otomatik olarak dışlayamaz. Ancak bu noktada, yarı deneysel tasarımların genel faydası açık olmalıdır.

Rastgele tasarımlarla aynı derecede güvenle nedensel çıkarımlar yapmamızı sağlayamasalar da, gerçek dünya olaylarını incelemeye başlamamıza ve gerçek deneysel tasarımlar basitçe olmadığında nedensel çıkarımlar kurmaya başlamamıza izin veriyorlar. 

DENEYSEL OLMAYAN VEYA KALİTATİF TASARIMLAR

Son iki bölümde deneysel ve yarı deneysel tasarımları tartıştık. Bu tasarım sınıflarının her biri, çok farklı kesinlik derecelerinde olsa da, nedensel çıkarımlar yapmak için bilgi sağlayabilir. Bu, deneysel olmayan tasarımlar için geçerli değildir (yani, betimleyici ve ilişkisel tasarımlar).

Betimleyici ve ilişkisel çalışmalardan elde edilen veriler ne kadar ikna edici görünse de, bu deneysel olmayan tasarımlar, gözlemlenenin nedeni olarak dış değişkenleri dışlayamaz çünkü çalıştıkları değişkenler ve ortamlar üzerinde kontrolleri yoktur.

Deneysel olmayan birçok yöntem türü olmasına rağmen, bu tekniklerin ve tasarımların kapsamlı bir incelemesi bu bölümün kapsamı dışındadır. Bu nedenle, en yaygın kullanılan yaklaşımlardan dördüne kısa bir genel bakış sunacağız: vaka çalışmaları, doğal gözlem, anketler ve odak grupları.

Durum Çalışmaları

Vaka çalışmaları, tek bir kişinin veya birkaç kişinin derinlemesine incelenmesini içerir. Vaka çalışmasının amacı, vakanın doğru ve eksiksiz bir tanımını sağlamaktır. Vaka çalışmalarının başlıca faydası, insan davranışındaki farklılıklar hakkındaki bilgimizi genişletebilmeleridir.

Deneysel araştırmacılar tipik olarak davranıştaki genel eğilimlerle, örneklemden popülasyona çıkarımlar yaparak ve diğer örneklere genelleme yaparak ilgilenseler de, vaka çalışması yaklaşımının odak noktası bireysellik ve bireyi mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde tanımlamaktır.

Vaka çalışması önemli miktarda bilgi gerektirir ve bu nedenle sonuçlar, tipik olarak deneysel ve yarı deneysel çalışmalar tarafından toplanandan çok daha ayrıntılı ve kapsamlı bir bilgi setine dayanır.

Bireysel katılımcılarla ilgili vaka çalışmaları genellikle katılımcılarla derinlemesine görüşmeleri ve destekleyicileri (örneğin arkadaşlar, aile üyeleri, meslektaşlar), tıbbi kayıtların gözden geçirilmesini, gözlemleri ve katılımcıların kişisel yazılarından ve günlüklerinden alıntıları içerir. Vaka çalışmaları, katılımcının teşhis veya tedavisine hemen uygulanabilmeleri açısından pratik bir işleve sahiptir.

Buna göre, durum çalışması tasarımı şu beş bileşene sahip olmalıdır: araştırma sorusu/soruları, önermeleri, analiz birimi/birimleri, verilerin önermelerle nasıl bağlantılı olduğunun belirlenmesi ve verileri yorumlama kriterleridir.

Buna göre vaka çalışmalarının başlıca özellikleri şunlardır:

• Birey, aile, grup, kurum veya tek bir birim olarak düşünülebilecek diğer düzeylerde yoğun bir çalışma içerirler.
• Bilgi, son derece ayrıntılı, kapsamlı ve bağımlı bir ölçümde nicelleştirilmiş puanların aksine, tipik olarak anlatı biçiminde rapor edilir.
• Belirli bağlamlar, yabancı etkiler ve özel özgün ayrıntılar dahil olmak üzere vakanın nüanslarını aktarmaya çalışırlar.
• İncelenen bilgiler geriye dönük veya arşivsel olabilir.

Vaka çalışmaları deneysel kontrolden yoksun olsa da, onların natüralist ve kontrolsüz yöntemleri onları teori, araştırma ve pratiği tamamlayan ve bilgilendiren eşsiz ve değerli bir bilgi kaynağı olarak bir kenara bırakmıştır.

Vaka çalışmaları bilime en az dört önemli katkı yapmış olarak görülebilir: Bunlar araştırma fikirleri ve hipotezleri için bir kaynak olarak hizmet etmişlerdir; terapötik tekniklerin geliştirilmesine yardımcı oldular; bilim adamlarının, nadir görülen bozukluklar ve tek seferlik olaylar da dahil olmak üzere, son derece nadir ve düşük temel oranlı fenomenleri incelemelerini sağladılar.


Kalitatif ve kantitatif yöntemler
Kalitatif araştırma nedir
Kantitatif araştırma nedir
Kantitatif ve kalitatif araştırma nedir
Kalitatif Nedir
Kalitatif ve Kantitatif farkları
Kantitatif araştırma Yöntemleri
Kalitatif ve kantitatif araştırma


Evrensel olarak kabul edilen inançlar ve varsayımlarla çelişen örnekleri tanımlayabilir ve detaylandırabilirler, böylece şüphe tohumları ekmeye hizmet eder ve kabul edilen inançları doğrulamak veya geçersiz kılmak için yeni deneysel araştırmaları teşvik edebilirler.

Vaka çalışmalarının da bazı önemli dezavantajları vardır. İlk olarak, tüm deneysel olmayan yaklaşımlar gibi, sadece ne olduğunu betimlerler, fakat bize bunun neden olduğunu söyleyemezler. İkincisi, büyük bir olasılıkla deneyci yanlılığı içerirler. Rastgele deneysel tasarımlar da dahil olmak üzere hiçbir araştırma tasarımı, deneyci yanlılığına karşı bağışık olmasa da, vaka çalışması gibi bazıları diğerlerinden daha büyük risk altındadır.

Vaka çalışmasının deneyci yanlılığı açısından daha fazla risk altında olmasının nedeni, araştırmacı ile katılımcı arasında diğer araştırma yöntemlerinin çoğundan çok daha fazla etkileşim içermesidir. Ayrıca, bir vaka çalışmasındaki veriler, araştırmacının katılımcıya ilişkin gözlemlerinden gelmektedir.

Bu, test puanları ve daha nesnel ölçümlerle de desteklenebilse de, tüm bunları söz konusu birey(ler)in betimleyici bir vaka çalışması biçiminde bir araya getiren araştırmacıdır.

Son olarak, bu çalışmalarda incelenen az sayıdaki birey, bulguların benzer konu veya sorunları olan diğer insanlara genellenmesini pek olası kılmaz. Belirli bir bozukluğu olan tek bir kişinin vaka çalışmasının, bu bozukluğu olan tüm bireyleri temsil etmesi olası değildir.

Yine de, vaka çalışmasının genel katkıları göz ardı edilemez. Aslında deneysel olmayan yaklaşımından bağımsız olarak, deneysel olmayan yaklaşımı nedeniyle teori, araştırma ve pratiği önemli ölçüde bilgilendirmiş ve bilimin ilk amacı olan, daha sonra deneysel olarak değerlendirilebilecek sorunları ve nedenleri belirlemek olan bilimin ilk amacını gerçekleştirmeye hizmet etmiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir