Karmaşık İnovasyon  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Karmaşık İnovasyon  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

20 Ocak 2023 Açık inovasyon Örnekleri Kapalı inovasyon Örnekleri Tersine inovasyon 0
Denormalizasyon Nedir?

Karmaşık İnovasyon 

Karmaşık teknolojiler, küresel pazardaki en değerli teknolojilerdir. 21. yüzyılda, bir ülkenin gelişmiş olması veya gelişmiş durumda kalması için karmaşık teknolojilerin tekrar tekrar yenilenme kabiliyeti çok önemlidir. Ağlar, çeşitli zımni ve kodlanmış bilgiye erişmeyi, yaratmayı, sentezlemeyi ve yaymayı mümkün kılan bağlantılar ve ilişkiler içerdiğinden, karmaşık teknolojilerin yenilenmesi için gereklidir.

İnovasyon için gerekli bilgi ve birikimi etkin bir şekilde yönetebilme kapasitesi, hem iç hem de uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek isteyen firmalar için temel bir gerekliliktir. Bilgi ve bilgi yönetimi, bilgi ve bilginin yaratılması, yayılması ve kullanılması süreçlerinin toplanması olarak tanımlanır.

Buna göre, yenilikler için bilgi ve bilgi yönetimi, teknolojik yeniliği teşvik etmek için bilgi ve bilgiyi yaratma, yayma, öğrenme ve kullanma anlamına gelir. Bu bölüm, karmaşık teknolojilerin yenilenmesinde bilgi ve bilgi yönetiminin rolünü araştırmaktadır.

Üç teknolojik inovasyon modeline ilişkin bir tartışma sunulur ve bilgiye erişim ve bilgiyi kullanmada bilgi ve bilgi yönetiminin rolü analiz edilir. Özellikle, bilgi ve bilgi yönetimi süreçleri üzerindeki kültürel etkiye vurgu yapılmaktadır. Bu bölüm ayrıca, teknolojilerin yenilenmesini kolaylaştırmakla ilgilenen yöneticiler ve kamu politika yapıcıları için dersler önerir.

Bu bölümde kullanılan araştırma yöntemi durum çalışmasıdır. Ölçümdeki sorunlar ve teknolojik yenilik ve kültürel boyutlarla ilgili ampirik verilerin mevcudiyeti göz önüne alındığında, nicel bir analizin başarılması zordur.

Öte yandan, durum çalışması yöntemi, genellemedeki dezavantajına rağmen, neden ve sonuçların dinamiklerini anlamaya yardımcı olan daha fazla içgörü sağlar.

Bu bölümde sunulan kavramsal çerçeveyi detaylandırmak için Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, Hindistan ve Çin’de yürütülen, gelişen teknolojilere ilişkin beş vaka çalışması kullanılmıştır. Önceki beş ülke, beş farklı kültürü temsil ediyor.

Karmaşık Teknolojilerin İnovasyon Kalıpları

Uzun vadeli ekonomik büyümede teknolojik yenilik yapma kapasitesinin önemi uzun zamandır kabul edilmektedir. Belirtildiği gibi, klasik eserlerde buluş ve yenilik, genişleyen pazarlara en dinamik katkıda bulunanlar olarak kabul edilir.

Neoklasik büyüme modeli, yeni büyüme teorisi ve evrimsel ekonomi gibi modern büyüme teorileri de ekonomik büyümede ürünlerin ve süreçlerin tanıtılması, yayılması ve sürekli iyileştirilmesi yoluyla yeniliğin hayati rolünü büyük ölçüde ele alır.

Bu bölüm, geniş tabanlı gelişmiş bir ekonominin, karmaşık teknolojilerde tekrarlanan yenilikleri gerçekleştirme kapasitesini gerektirdiğini varsaymaktadır. Karmaşık teknolojiler, bir kişi tarafından yeterince anlaşılamayan teknolojilerdir, böylece teknoloji, kesin yeniden üretim için zaman ve mesafe boyunca iletilebilir. Aksine, basit teknolojiler bu şekilde anlaşılabilir.

Karmaşık teknolojiler, dünyada ticareti yapılan yüksek değerli ve yüksek katma değerli teknolojilerin en büyük ve büyüyen bileşenidir. Basit üretim süreçleriyle üretilen basit ürünler çoğunlukla ticari ürünlerdir (fiyat bazında satılır) ve rekabet avantajı genellikle düşük işçilik maliyetleriyle ilişkilendirilir.

Alternatif olarak, çoğu karmaşık teknoloji için rekabet avantajının kaynağı, tekrarlanan yenilikleri rakiplerin önünde veya onlara paralel olarak gerçekleştirmek için sentez kullanma kapasitesinden gelir. 2001 yılında, dünya çapında ticareti yapılan en değerli ilk 30 arasında, karmaşık mamul mallar %86’yı temsil ediyordu.

Karmaşık teknoloji ürünlerinin yüksek teknoloji ürünlerinden farklı olduğunu unutmayın. Yüksek teknoloji ürünleri, genellikle Ar-Ge harcamalarının çıktı değerine oranıyla ölçülen önemli Ar-Ge yoğunluğuna sahip ürünlerdir.

2001 yılında en değerli mamul mal ihracat sektörü olan otomobil endüstrisi, yüksek teknolojili değil, karmaşıktır. Karmaşık üretilmiş ürünlerin tipik örnekleri, uçaklar, otomobiller, transistörler, ilaçlar ve telekomünikasyon ekipmanlarıdır. Buna karşılık ayakkabılar, giysiler ve oyuncaklar basit ürünlerdir.


Kapalı inovasyon Örnekleri
Tersine inovasyon
Açık inovasyon Örnekleri
İnovasyon Nedir


Ağlar

Ağların teknolojik gelişmelerdeki rolü, bilim adamları tarafından yenilik kalıpları ve süreçleri üzerine yapılan çalışmalarda ele alınmaktadır.

Sistem modeli, sistem entegrasyonu ve ağ oluşturma (SIN) modeli ve karmaşık model gibi çeşitli sistematik ve sentetik yenilik modelleri, sentetik yeniliğin üretim sistemimizin en dinamik bileşeni haline geldiğini ve fiziksel ve organizasyonel gerçekliğimizde temel değişikliklere neden olduğunu belirtmektedir. Bu modeller, teknolojik yeniliği, teknolojiler ve örgütsel ağlar arasındaki birlikte evrim süreci olarak görür.

Ağlar, en azından temel yeteneklerin sahiplerinden tamamlayıcı varlıkların tedarikçilerine ve kullanıcı kuruluşlara kadar değişen birden çok kuruluştan oluşur.

Ağlar, karmaşık teknolojilerin yenilenmesi için gerekli olan çeşitli zımni ve kodlanmış bilgiye erişmeyi, yaratmayı, sentezlemeyi ve yaymayı mümkün kılan bağlantılar ve ilişkiler içerir. Tek başına hareket eden hiçbir kuruluş, karmaşık teknolojilerin inovasyonunu gerçekleştirme kabiliyetine sahip değildir.

Ağlar, ne kavramsal sistemlerin (teorilerin) ne de bireylerin yapamayacaklarını yapma kapasitesi sağladıkları için karmaşık teknolojilerin yenilenmesi için gereklidir.

Ağlar, nasıl yapılacağı anlaşılmadan daha önce yapılmamış olanı başarmak için hem kodlanmış hem de zımni olan çeşitli bilgilere erişmenin ve bunları kullanmanın bir yolunu sunar.

Ağlar bu nedenle iki kritik yetenek sunar. İlk olarak, birden çok kuruluşta ve bireyde bulunan çeşitli bilgilere erişmenin, oluşturmanın ve kullanmanın (sentezlemenin) bir yolunu sağlarlar. İkinci olarak, karar verme sürecine katılmak için çeşitli bilgilere sahip kişi ve kuruluşlar için gerekli yapıyı sağlarlar.

İnovasyon Kalıpları

Karmaşık teknolojilerin inovasyonu için gerekli olan neden-sonuç ilişkilerini anlamak mümkün olmasa da, teknolojileri ve inovasyon süreçlerini üç modelden biriyle ilişkilendirmek mümkündür.

Modeller, farklı yenilik türleri ve ağların bilgi ve enformasyona erişme, yaratma ve kullanma ve yenilikleri gerçekleştirmede kararlar alma yollarıyla ayırt edilir.

İlk model dönüşüm, türünün ilk örneği teknolojilerin yeniliği ile ayırt edilir. Dönüştürücü yenilik modeli, yörüngelerin başındaki kare ile temsil edilir. Türünün ilk örneği teknoloji karmaşık olduğunda, yenilik için gerekli olan çeşitli bilgileri birleştirmek için tamamlayıcı varlık tedarikçilerinden son kullanıcılara kadar uzanan bir organizasyonlar ağı oluşturulmalıdır.

Bu nedenle, dönüşümsel yenilik modeli içinde, hem yeni bir ağ hem de yeni bir teknoloji, kısmen deneme yanılma yoluyla öğrenme süreci yoluyla tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. Türünün ilk örneği teknoloji basitse, o zaman bir organizasyonlar ağı gerekli değilse ve bilgi kaynakları ve yenilik için bilgi kaynakları daha az çeşitlidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir