Kaynakları Kontrol Etme – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Kaynakları Kontrol Etme – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

15 Eylül 2022 Kaynakça hazırlama Kaynakça oluşturma sitesi Linki APA formatına çevirme Linki kaynakçaya çevirme Word referans ekleme 0
Konu Alanı Analizi

Tamamlanma Sürelerini Kullanarak Ağı Analizi Yapma

Çizelge kontrol çizelgeleri, ağların tanıtılmasından önce uzun yıllar boyunca kullanıldı ve karmaşık projelerde kritik bir karşılıklı ilişkiyi gözden kaçırma tehlikesi açık olmasına rağmen, doğal olarak faaliyetlerin karşılıklı bağımlılığını hesaba kattı. Aktivite sürelerinin bir ağa dahil edilmesi, analizlerin yapılmasına olanak tanır ve bu da, bunlarla ilişkili bir boş zaman göstergesi ile faaliyetlerin programlanmasına yol açar.

Her aktivitenin süresinin her aktivite kutusunun sol alt alt bölümünde yer aldığı yaygın bir kural kullanılır. Ağ üzerinden soldan sağa doğru çalışarak, ‘en erken başlama zamanları’ (faaliyetlerin en erken başlayabileceği zamanlar) belirlenir ve her aktivite kutusunun sol üst alt bölümünde gösterilir.

Asgari proje tamamlanma süresine ulaşılmak isteniyorsa faaliyetlerin en geç başlatılabileceği zamanlar (en geç başlama süreleri), nihai proje tamamlanma zamanından geriye doğru çalışılarak hesaplanır ve burada her bir faaliyet kutusunun sağ üst alt bölümünde gösterilir.

Hesaplama prosedürü basittir ve dahil edilen bir dizi aktiviteye atıfta bulunularak gösterilebilir. Öğrencinin, anket tamamlandığında (yani, etkinlik 13’ün sonunda) ulaşılan dönüm noktasını dikkate almak istediğini varsayın. Basitlik için, 6. ve 8. faaliyetler yoksayılırsa, alt ağ toplam 11 faaliyet içerecektir.

Aktivite süreleri dikkate alındığında, anketin en erken tamamlanacağı zamanın 34 hafta olduğu görülecektir (2. aktivitenin 4. aktivite tamamlanmadan başlayamayacağını unutmayın). Öğrenci tarafından 34 hafta çalışılacak hedef olarak kabul edilirse, en son olay süreleri çıkarma ile belirlenebilir. Ayrıca en erken ve en geç başlama zamanlarının tam bir analizini gösterir.

Bir etkinliğin şamandıra taşıyıp taşımadığı araştırmacının büyük ilgisini çekmektedir. Bunun birkaç türü tanınabilir, ancak amaçlarımız için “toplam yüzme”yi düşünmek yeterlidir. Bu, başlangıç ​​olayı mümkün olduğunca erken gerçekleşirse ve bitirme olayının mümkün olduğunca geç gerçekleşmesine izin verilirse (yani, tüm projenin sona ermesini geciktirmeden) bir aktivite için mevcut olan boş zaman miktarıdır.

Geriye kalan tüm faaliyetlerin toplam bir dalgalanması olmadığı görülecektir ve bunların ‘kritik’ olduğu söylenecektir. Bu nitelikteki bilgiler, öğrencilere çabalarını planlamada en büyük yardımcı olabilir. Özellikle endişe verici olan, toplam dalgalanma taşımayan ağdaki yol (“kritik yol”) olacaktır.

Kritik yol üzerindeki herhangi bir faaliyet planlanandan daha uzun sürerse, projenin zamanında tamamlanmasının tek yolu, kritik yol üzerindeki sonraki bir faaliyetin süresinin kısaltılması olacaktır. Şamandırada her aktivite için her kutunun sağ alt alt bölümünde gösterilir.

Kaynak sorunu olmaması koşuluyla, gösterilen proje ağını tamamlamak için gereken toplam sürenin tahmini 119 hafta olduğu görülecektir.

Konu seçimi ve bir araştırma önerisinin hazırlanması için gereken süre göz önüne alındığında, bu tahmin, varsayımsal öğrencimizin üçüncü hedefi olan projeyi ilk kayıttan itibaren yaklaşık üç yıl içinde tamamlama gereksinimine rahatlıkla girer, çünkü altı ayını hazırlamak için harcanmıştır.

Öğrenci araştırmasının sıklıkla ima edilen bir özelliği, kaynakların kıtlığıdır. Bu nedenle, serbestçe elde edilebilen kaynaklarla gerçekleştirilebilecek görünen paralel faaliyetler aynı anda gerçekleştirilemez. Bu nedenle, gerçekçi çizelgeler derlenecekse, kaynak mevcudiyetine tam olarak dikkat edilmelidir.


Linki kaynakçaya çevirme
Kaynakça hazırlama
Kaynakça oluşturma sitesi
word apa 6. indir
Linki APA formatına çevirme
Kaynakça dönüştürücü
Word referans ekleme
APA Kaynakça oluşturma sitesi


Kaynakları Kontrol Etme ve Zamanlama

Projeyi kontrol etmeye hazırlanırken, doğrudan ağ şemasından bir çubuk grafik hazırlanır. Bu, burada sadece içerilen bilgilerin farklı bir şekilde sunulması olarak gösterilmektedir.

Aslında, 1960’lara kadar proje planlaması için çubuk grafikler kullanıldı, bundan sonra ağ planlaması tercih edilen yöntem haline geldi, çünkü mantıksal olarak ondan önce gelen bir faaliyetin diğerinden önce planlanmasından kaçınılabilir. Ancak, basit bir öğrenci projesi için, öğrencinin istediği buysa, dikkatli bir şekilde doğrudan çubuk grafiğine geçmek mümkündür.

Çubuk grafiğin yatay eksen boyunca hafta cinsinden zamanı vardır. Her aktivite, mümkün olan en erken başlangıç ​​zamanından başlayarak ve hafta olarak süresine eşit uzunlukta taralı bir çubukla temsil edilir.

Faaliyetlerin kapsamının dalgalandığı yer (aktivitenin en geç bitiş zamanı ile en erken bitiş zamanı arasındaki farktır) kesikli bir alan olarak gösterilir. Kritik faaliyetler yüzmeye sahip olmadığı için basit bir taramalı çubuk olarak gösterilirler. Pratikte, ilgili aktiviteyi tanımlamak için çubuk etiketlenir. Alan kısıtlamaları nedeniyle etiketler çıkarılmıştır.

Çubuk grafiğin proje sırasında çeşitli noktalarda revize edilmesi gerekebilir. Bu nedenle, ağ planının bilgisayar analizinin bir yan ürünü olarak çubuk grafiği üretmek için söylenecek çok şey var.

Ağın manuel analizinin tercih edildiği alternatif bir yöntem, çubukları kart şeritleri olarak üretmek ve bunları ya manyetik olarak çelik destekli bir panoya tutturmak veya bir panoya sabitlemektir. Her iki durumda da, kaynak zamanlaması gibi amaçlar için çubukları hareket ettirmek kolaydır. Çubuk grafikler ve kullanımları hakkında daha fazla ayrıntı, proje planlamasına ilişkin standart bir metinde bulunabilir.

Bir dizi faydalı dersin çıkarılmasına izin verir. Float açıkça belirtilir ve kaynak talebini yumuşatmak için bir fırsat sağlar. Burada ana kaynak öğrencinin zamanıdır ve öğrenci, ilk yıl boyunca, kritik faaliyetleri programa göre tamamlama girişiminde bulunsa da, istenirse kritik olmayan faaliyetleri planlamak da mümkün olacaktır. öğrencinin zaman üzerindeki talepleri azalır.

Örneğin, 5, 6, 7, 8 ve 12 numaralı aktiviteleri sırayla gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Bu nedenle, öncelikle pilot çalışma için katılımcıların seçilmesine ve bunu sırasıyla istatistiksel becerilerin kazanılması, hedef kitleye ilişkin kararlar ve örnekleme prosedürlerine, üç bölümün hazırlanmasına ve son olarak da edinim aşamasına kadar takip edilmesine karar verilebilir. bilgi işlem becerileri.

Elbette, öğrencinin zamanına ilişkin talepler, mevcut çeşitli etkinlik şamandıraları içinde karşılanamayabilir. Bu şartlar altında proje süresi kaçınılmaz olarak uzayacaktır. Bunun olma ihtimalinin olup olmadığını değerlendirirken, aşırıya kaçmamak önemlidir.

Deneyimler, bir projede herhangi bir kaynağın yüzde 100’ünü planlamanın her zaman bir hata olduğunu ve bu özellikle öğrencinin araştırma sırasındaki kendi zamanı için geçerli olduğunu göstermektedir.

Proje yöneticisinin genel kuralı, herhangi bir kaynağın yüzde 80’inden fazlasını taahhüt etmemek ve yüzde 20’sini beklenmedik durum marjı olarak bırakmak olacaktır. Açıktır ki, araştırma planını hazırlarken, her bir öğrenci, bu fikrin, varsayılacak olan çalışma gününün uzunluğu için çıkarımlarını değerlendirmelidir.

Herhangi bir süre boyunca, haftada ortalama 40 saatlik etkili araştırma çalışması, çoğu araştırma projesi için uygun görünmektedir. Aşırı uzun çalışma saatleri, kaçınılmaz oldukları zamanlarla sınırlandırılmalı ve daha sonra uygun dinlenme dönemlerine izin verilerek birkaç hafta ile sınırlandırılmalıdır.

Proje programını etkileyebilecek diğer kaynak hususları, örneğin ders kurslarının yürütüldüğü saatler veya donanıma erişim kısıtlamaları gibi öğrencinin kontrolü altında olmayan faaliyetlerle ilgilidir; örneğin, belirli ekipmanlar yalnızca üniversite tatillerinde kullanılabilir. Herhangi bir araştırma projesini yalnızca bu tür birkaç faktör etkilemelidir ve bunlar genellikle çubuk grafiğin akıllı kullanımıyla karşılanabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir