Araştırma Çalışması – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Çalışması – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

15 Eylül 2022 Durum çalışması ve Fenomenoloji Farkı Kesitsel araştırma nedir Kesitsel araştırma örneği Nitel araştırma modelleri 0
Temiz Sayfa Modeli Nedir?

Araştırma Çalışması

Bu ayrıntı düzeyinde temsil edilen bir araştırma çalışmasının ağı çok hızlı bir şekilde çizilebilir. Sonuç, faaliyetlerin sıralanması dikkate alındıktan sonra gösterilir. Projenin etkin bir şekilde aşamalara ayrıldığı not edilecektir. Aşama 1, araştırma tasarımı, veri toplama ve ön analizden oluşur. Aşama 2, final analizi ve tez hazırlığını içerir.

Böyle bir sunumun erdemi, özellikle bir faaliyetin diğerinden önce gelmesi ihtiyacının hemen açık olmadığı durumlarda, faaliyetler arasındaki karşılıklı ilişkinin açıkça görülebilmesidir. Ayrıca, bu yaklaşımın kullanıldığı ilk birkaç kez, araştırmacıya gözden kaçan etkinlikleri hatırlatabilir.

Projede, en azından prensipte, öğrencinin aynı anda birkaç aktivite üzerinde çalışabileceği noktalar, örneğin, “Pilot çalışma gerçekleştirin” ve “Hedef popülasyon ve örnekleme ayrıntılarına karar verin” gibi ağ üzerinden paralel yollarla gösterilir.

Bunlar, proje takvimini mevcut kaynaklara uydurmada yardımcı olabilir. Kısacası, planlamanın dayandırılması gereken projenin ‘mantığını’ gösterir ve kendi içinde çok önemli bir değere sahiptir. Gerçekten de, bazı araştırmacılar ağları yalnızca proje faaliyetlerinin etkileşim biçimini belirtmek için kullanır. Tüm okların ileri (soldan sağa) yönü göstermesini sağlayarak zamanın geçişini belirtmek gelenekseldir.

Şimdiye kadar, ağ çizerek ve böylece işin yapılması gereken sırayı takdir ederek elde edilebilecek değer kadar aktivite süresine atıfta bulunulmamıştır. Ayrıca, bir ağ, araştırmanın önemli bir aşamasını gözden kaçırma olasılığını azaltır.

Çalışmanın yürütülürken ağın yapısıyla tam olarak uyuşup uyuşmayacağına dair bir kesinlik elbette yoktur. ancak öğrencinin araştırmanın ulaştığı aşamadaki görüşlerini temsil etmelidir.

Bu nedenle, 19 numaralı aktivite (“Karar verin ve daha fazla analiz veya araştırma yapın”), ağın çizildiği zaman daha çok bir olasılık olarak görülebilir, ancak durumda dikkatli bir şekilde planlanması gereken birkaç ek aşama içerebilir.

Aktivite Süreleri

Ağ yaklaşımının önemli bir avantajı, basit hesaplamalar yaparak bir faaliyet çizelgesinin hazırlanabilmesi ve projeyi kontrol etmek için kullanılabilmesidir.

Listelenen 24 aktivitenin her birini tamamlamak için gereken tahmini hafta sayısı dahildir. ‘Tahmini süre’nin ‘geçen süre’, yani aktiviteyi tamamlamak için gereken süre olduğuna dikkat edilmelidir.

Genellikle bu, faaliyetin gerektirdiği haftalık çalışma sayısından daha uzun olacaktır, çünkü örneğin, faaliyet, hemen erişilemeyen kişilerle iletişim kurmayı içerir; veya daha da önemlisi, kazanılan bilgileri araştırmacının kavramsal çerçevesine entegre etmek için zamana ihtiyaç duyulduğunda.

Tahmin işi kolay değildir ve öğrencilerin danışmanlarından ve ideal olarak benzer alanlarda araştırma yapmış diğer öğrencilerden tavsiye almaları gerekir.

Bu nedenle, varsayımsal örnekte, öngörülen çalışmayla önemli benzerlikler gösteren ankete dayalı bir anketi tamamlayan bir araştırmacıyı belirlemek mümkün olabilir. Bu deneyimler daha sonra 2, 3, 9, 10, 11 ve 13. faaliyetlerin sürelerinin tahmin edilmesine yardımcı olmak için tercüme edilecektir.


Kesitsel araştırma nedir
Durum çalışması ve Fenomenoloji Farkı
Bilimsel araştırma Nedir
Nitel araştırma Yöntemleri
Olgu-kontrol çalışması nedir
Nitel araştırma modelleri
Durum çalışması nedir
Kesitsel araştırma örneği


Öğrenci 1, 5, 12, 17, 20, 21, 22 ve 23. etkinliklere ayıracağı zamanı tahmin etme konusunda oldukça emin olabilir. Tatiller ve hastalık gibi projeyi ilerletmeyecek etkinlikleri her zaman hesaba katmak gerekir. iş.

Bunlar, projenin süresini yaklaşık yüzde 20 oranında uzattığı görülecek olan 24 numaralı aktiviteye dahil edilmiştir. Daha önce de söylediğimiz gibi, her faaliyete tahsisat eklenmesi gerekmesine rağmen, proje ilerlemesi ile ilgili olmayan faaliyetleri kapsayacak şekilde daha fazla serbestlik sağlanması mantıklıdır.

Bu, kabaca iki grup arasında paylaştırılabilen 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 18 ve 19 etkinliklerini bırakır:

a) çalışma içeriğinin makul bir şekilde tahmin edilebileceği ancak aralıklı olarak üstlenilenler (faaliyet 7 ve 8);
b) işin içeriği hakkında önemli ölçüde belirsizlik bulunanlar (faaliyetler 4, 6, 14, 15, 16, 18 ve 19).

a) grubu tarafından ortaya atılan tahmin problemini karşılamak çok zor değil. Etkinliğe öncelikle işin içeriğine eşit gerçekçi bir minimum geçen süre atanmalıdır.

Analizden sonra aktivitenin kritik olduğu tespit edilirse, öğrencinin paralel faaliyetlerin dahil olup olmadığını ve öyleyse araştırmanın toplam süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini belirlemesi gerekecektir. Faaliyetin kritik olmadığı ortaya çıkarsa, projenin tamamlanmasını tehlikeye atmadan onu daha uzun bir süreye yaymak için bir alan olacaktır.

Programların hazırlanması, tanımı gereği kesin bir tahminde bulunamayan grup b) türdeki faaliyetleri barındırma ihtiyacı nedeniyle daha da zorlaşmaktadır.

Diğer bir komplikasyon, bazı durumlarda çalışmanın aralıklı olarak gerçekleştirileceğinin kabul edilmesidir. Gerçekten de, örnekte yalnızca etkinlik 19 (‘İleri analiz kararları’) sürekli olarak öğrencinin dikkatini çekecektir. Sorun, öğrencinin çalışma içeriğini geçen süre içinde birleştirmeye çalışmasıyla en iyi şekilde çözülebilir.

Bu nedenle, etkinlik 6 (‘İstatistiksel becerilerin kazanılması’), öğrencinin belirli metinleri okumasını gerektirecektir, ancak kavramların tam olarak anlaşılmasını sağlamak için, tahmini olarak ortaya çıkan sorunların anlaşılması için sekiz haftalık bir süre ayrılabilir. 

50 saatlik okuma (okunan her kitap için bazen on saatlik standart bir süre kullanılır, ancak ‘ağır’ metinlerin çok daha uzun sürmesi muhtemeldir). Kullanılan örnekte, aktivite 7 (‘Standart bilgisayar paketinde derse katıl’) a) grubuna yerleştirilmiştir, çünkü öğrencinin programlamada yeterlilik kazanması gerekeceği öngörülmemektedir. Eğer durum böyle olsaydı, aktivite daha uygun bir şekilde grup b) kategorisine yerleştirilirdi.

Faaliyet sürelerini tahmin etmek için bir dizi genel nokta geçerlidir. İlk olarak, örneğin yukarıda bahsedildiği gibi kitap okumak gibi bazı görevler için standart zamanlar mevcuttur. İkinci olarak, öğrenciler genellikle belirli etkinlikleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları süreyi azaltabilir ve örneğin bir literatür araştırmasına başlamadan önce hızlı bir okuma kursu alarak eğitim ve hazırlık yaparak bu süreyi tahmin etme yeteneklerini geliştirebilirler.

Üçüncüsü, gereken süreyi azaltmaktan çok uzatmak için her zaman çok daha muhtemel görünen beklenmedik olaylarla başa çıkmak için tüm faaliyet sürelerine ödeneklerin eklenmesi gerekebilir. Bunu yapma ihtiyacı, ancak öğrencinin tahmin etme konusundaki kendi performansı ışığında belirlenebilir.

Bu nedenle, kısa araştırma projesi dışında, öğrencinin ilk tahmine kıyasla etkinliklerin gerçekte ne kadar sürdüğünü bir kontrol çizelgesine kaydetmesi tavsiye edilir. Daha uzun araştırma projesi boyunca, ilk tahminlere uygulanacak bir “düzeltme faktörü” türetmek gerçekçi olabilir. Görünüşe göre saf olmasına rağmen, bu şaşırtıcı derecede etkili olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir