AĞ PLANLAMASI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

AĞ PLANLAMASI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

15 Eylül 2022 Proje amacı örneği Proje yöntem ve Teknikleri Proje yöntemi NASIL YAZILIR Proje yöntemi örnekleri 0
Denormalizasyon Nedir?

AĞ PLANLAMASI

Bir araştırma projesinin planlanmasında, çeşitli uzunluklardaki projelerin kontrolüne temel teşkil edecek ama aynı zamanda araştırmanın öngörülemezliklerini barındırmak için yeterince esnek olacak bir yaklaşım benimsenmelidir. Ağ analizi tekniklerinin (özellikle Kritik Yol Analizi (CPA) ve Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT)) endüstriyel araştırma projelerinin yanı sıra karmaşık inşaat programlarının planlanması ve kontrolünde başarısı göz önüne alındığında, bir tür ağ belirtilmiştir.

1950’lerde bilgisayarın gelişimi, ağ analizinin özellikle binlerce faaliyetin dahil olabileceği inşaat projelerine uygulanmasını teşvik etti. Daha sonra bu teknikler hakkında çok şey yazıldı.

Birincil amaçları, zihnin sayısız faaliyetler arasındaki ilişkilerle verimli bir şekilde başa çıkamadığı durumlarda planlamaya ve kontrole yardımcı olmaktır. İlgili ilkeler bir veya iki saat içinde anlaşılabilir ve tekniğin uygulanması, çalışmanın mevcut zaman içinde tamamlanması için çok faydalı olabilir.

Bu nedenle, özetlenen prosedürler oldukça resmi olmasına rağmen, her seviyedeki öğrenciler tarafından uygulanabilir. Başka yerlerde olduğu gibi, araştırma öğrencilerinin, kendi sistemlerine sahip olmak için araştırma projelerini yönetme konusunda yeterince deneyimli olmadıkça (ki bu kaçınılmaz olarak oldukça benzer olacaktır) veya danışmanlarıyla bu yöntemlerin kendi durumlarında uygun olmadığı konusunda hemfikir olmadıkça, onları istihdam etmeleri gerektiği tartışılmaktadır. 

Bununla birlikte, yöntemlerin bir araştırma projesi planlama sürecinin bir modeli olarak kendi başlarına değeri vardır ve bu nedenle istenirse böyle kabul edilebilir.

ÖĞRENCİ ARAŞTIRMALARINDA AĞ PLANLAMASI ÖRNEĞİ

Bu bölümde, sosyal bilimlerde birçok öğrenci tarafından kullanılan araştırma yaklaşımına dayanan bir örnek, yani bir hipotezi test etmek için ankete dayalı bir ankete verilen yanıtın analizi kullanılacaktır.

Araştırma düzeyi ne olursa olsun ve hangi aşamaya ulaşılırsa ulaşılsın ağ planlama süreci her zaman aynıdır.

1. Hedefleri belirleyin.
2. Gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri tanımlayın ve (herhangi bir sırayla) listeleyin.
3. Aktiviteleri sıralayın. Her faaliyet için, ondan önce gelen, onu takip eden ve aynı anda gerçekleştirilebilecek olan faaliyetleri belirleyin.
4. Ağı çizin.
5. Her aktiviteyi tamamlamak için gereken süreyi tahmin edin.
6. Tamamlanma sürelerini kullanarak ağı analiz edin.
7. Kaynakları kontrol edin ve programı hazırlayın.
8. Gerektiğinde yeniden planlayın.

Şimdi bu sekiz aktivitenin her birine daha detaylı bakacağız.

Hedefleri Belirleyin

Bir öğrenci bir proje üzerinde çalışmaya ilk başladığında, her zaman hedeflerini belirlemelidir, çünkü bunlar listede görünen aktivitelerin çoğunu etkileyebilir.

Bu durumda, öğrencinin birincil amacının sosyal bilimler araştırmalarında kariyer yapmak olduğu ve bunun sonucu olarak çalışmanın ilk altı ayı boyunca aşağıdaki yardımcı amaçların tanımlandığı varsayılır:

a) önemli araştırma potansiyeli olan bir alanda çalışmak;
b) anketlerin yürütülmesi ve anket analizinde istatistiklerin rolü ve anket verilerinin işlenmesi için bilgisayarın kullanımı gibi sosyal bilim araştırmasının belirli temel araçlarına aşinalık kazanmak;
c) Doktora tezini öğrencinin tam zamanlı olarak kalmayı beklediği 2,5 yıl (130 hafta) içinde başarıyla tamamlamak.

Açıktır ki, b) altındaki noktalar listedeki faaliyetlerin sayısına yansıtılırken, c) şartı, herhangi bir nedenle analiz hedefe ulaşılamadığını gösteriyorsa, yeniden planlamayı gerektirebilir.


Proje yöntemi NASIL YAZILIR
Proje amacı örneği
Araştırma Projesi örnekleri
TÜBİTAK Projeleri
Proje yöntem ve Teknikleri
Proje yöntemleri
Proje yöntemi örnekleri
TÜBİTAK örnek projeler


Aktivitelerin Listelenmesi

Öğrencinin daha sonra faaliyetlerin hangi seviyede listeleneceğine karar vermesi gerekecektir. Bu, projenin uzunluğuna ve gelinen aşamaya bağlıdır. Öğretilen bir yüksek lisans dersi için bir araştırma projesinde, gösterilen ayrıntı düzeyinde muhtemelen tüm proje için yeterli olacak bir etkinlik listesi üretmek genellikle çok az zorluk olacaktır.

Gerçekten de, bu kadar kısa projelerde yer alan öğrenciler, faaliyetlerin bir listesini hazırlamakta veya alacakları zamanı değerlendirmekte zorluk yaşarlarsa, projenin çok fazla belirsizlik içerdiği ve yeniden tanımlanması gerektiği anlamına gelebilir.

Bununla birlikte, doktora düzeyinde, normalde proje sırasında birçok kez planlama sürecinden geçmek gerekli olacaktır ve başlangıçta uygun olan ayrıntı düzeyi, bir konu seçildikten ve araştırma iyi bir şekilde devam ettikten sonra ihtiyaç duyulandan çok farklı olabilir. 

Bu nedenle, en başında aşağıdaki gibi faaliyetlerin bir listesi:

i) Profesör Brown’un derslerine katılmak,
ii) “Yeni başlayanlar için elektronik tablo analizi” kursuna katılmak,
iii) konu seçimi,
iv) bir araştırma önerisi hazırlamak ve
v) Araştırmayı yürütmek.

Bu nedenle, öğrencinin konu seçiminden önce sahip olmadığı bilgileri varmış gibi göstermeden, daha önceki aşamalardaki ilerlemeyi izlemek için bir temel olarak hizmet edebilir.

Aynı şekilde, gösterilen araştırma projesinin aşamalarını uygun şekilde uyarlayarak biraz daha karmaşık bir model elde edilebilir. Bu, örneğin, konunun seçimine makul bir şekilde ayrılabilecek zamanı daha fazla odak haline getirecektir. Ancak mevcut durumda, bir araştırma önerisinin sunulduğu ve kabul edildiği varsayılmaktadır.

Halihazırda gerçekleşmiş olan çeşitli etkinlikler, örneğin ‘Konu seçimi’, bu nedenle ağda görünmez. Planlama, ne yapılması gerektiği ile değil, ne yapılması gerektiği ile ilgilidir. Bu, proje ilerledikçe ve faaliyetler tamamlandıkça ağın küçülme eğiliminde olduğu anlamına gelir.

İkincisi söz konusu olduğunda, herhangi bir zaman tahminine eklenen beklenmedik durum ödeneğinin bir parçası olduğu için bir esneklik unsuru vardır. Böylece, bu durumda öğrenci, araştırma projesi sırasında herhangi bir yaz tatilini uygun şekilde planlamamış, herhangi bir zaman tasarrufunun bir kısmını tatil amaçlı ayırarak programı aşmak için motivasyonunu artırmayı tercih etmiştir.

Bazen, öğrencinin aktiviteyi hafifçe yeniden tanımlayarak, araştırmanın büyük problemlerle karşılaşması riskini önemli ölçüde azaltabileceği bir durumdur.

Bu nedenle, burada öğrenci, yüksek bir yanıt oranı öngörmesine rağmen, yanıtın beklenenden çok daha düşük olması durumunda anketi çok daha büyük bir örneğe göndermeye ve ek olarak, ankete belirli özellikleri dahil etmeye karar verebilir. nihai yanıtlarda herhangi bir önyargı olup olmadığını kontrol etmeyi mümkün kılar.

Bu kararların hiçbirinin, ilgili faaliyetler için gereken süre üzerinde fazla bir etkisi olması muhtemel değildir. Öte yandan, bunlardan biri veya her ikisi, yetersiz getiri veya ciddi ancak tanınmayan bir önyargı ile getiri yoluyla başarısızlık riskini önemli ölçüde azaltır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir