Kesitsel Çalışmalar – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Kesitsel Çalışmalar – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

27 Ekim 2022 Kesitsel araştırma Makale örneği Kesitsel araştırma örnekleri PDF Kesitsel araştırma özellikleri 0
Modelleme Türleri

Kesitsel Çalışmalarla Nedenselliğin Gösterilmesi

EER’nin ikinci ve özellikle üçüncü aşaması sırasında, kesitsel ve boylamsal çalışmaların yapılmasına ağırlık verildi. EER içindeki araştırmacılar, Uluslararası Okuma Okuryazarlığı Çalışmasında İlerleme (PIRLS) ve TIMSS gibi çeşitli uluslararası karşılaştırmalı çalışmalar yürütülmekte olduğundan (veya yürütülmekte olduğundan), çok örnekli karşılaştırmaları içeren çalışmaları özel olarak kullanmışlardır.

Ayrıca bu ulusal veri setlerinden yapılmış tez, hakemli dergilerde makale ve diğer yayınların sayısı da son derece fazladır. Bu, çok aşamalı olasılık örneklerinden alınan büyük ölçekli veri setlerinin tahmine dayalı analizlere ve dolayısıyla geçici nedensel çıkarsamaya izin vermesi gerçeğine bağlanabilir.

Bu nedenle, araştırmacılar bu tür verilerle belirli popülasyonlar için belirli koşulların zaman içindeki olası etkilerini tahmin edebilirler. Okul veya pedagojik uygulamalarla ilgili veri öğelerinin olduğu durumlarda, analitik teknikler, belirli örgütsel, kurumsal veya öğretimsel reformların daha geniş bir ölçekte uygulanması durumunda ne olacağının olasılığını tahmin edebilir.

Bazı durumlarda, bu tür veri kümeleri, rastgele kontrollü deneyleri tahmin etmek için de kullanılabilir. Örneğin, rastgele deneyler yapılamadığında müdahalelerin nedensel etkilerini değerlendirmek için eşleşen örnekleme kullanılabilir.

EER ile ilgili olarak, böyle bir çalışma, büyük ölçekli çalışmalardan elde edilen verileri kullanarak öğretmen davranışının öğrenci çıktıları üzerindeki etkisiyle ilgili olabilir, özellikle de deneysel çalışmalar ancak öğretmenler işbirliği yapmayı kabul ettiğinde ve davranışlarını değiştirmeye istekli olduklarında yürütülebilir. Özellikle son otuz yılda istatistikçiler ve ekonometristler, büyük ölçekli ulusal veri setlerinde bulunanlar gibi gözlemsel verilerle nedensel çıkarımlar yapmak için çeşitli analiz yöntemleri geliştirdiler.

Öğrenci başarısındaki farklılıklarla ilişkili faktörleri araştırmak için büyük ölçekli, ulusal temsili veri setlerini kullanmanın çeşitli avantajları vardır. Beklenebileceği gibi, bu tür çalışmalar ulusal düzeyde temsili öğrenci, veli, okul ve öğretmen örneklemine dayanmaktadır.

Bu, geçerli nedensel sonuçlar vermek üzere tasarlanmış, ancak genellikle bir müdahalenin hangi yönlerinin en önemli olduğu yerine belirli müdahalelerin etkisini belirlemede sınırlı genellenebilirliğe sahip olan randomize kontrollü deneylerle keskin bir tezat oluşturur.

Karşılaştırıldığında, büyük ölçekli ulusal eğitim çalışmaları, tipik olarak, belirli öğrenci topluluklarına genelleştirilebilecek ve ilgilenilen sonuçlarda (örneğin, genel eğitim standartlarında) değişikliklere izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, büyük ölçekli veri setlerinin öğrenciler, öğretmenler ve okullar hakkında zengin tanımlayıcı bilgi kaynakları olarak görülmesine izin verir.

Büyük, ulusal temsili örneklere dayandıklarından, büyük ölçekli ulusal veri setleri, azınlık ve düşük gelirli öğrenciler gibi alt grupların, genellikle iyileştirmeyi amaçlayan eğitim müdahaleleri için hedeflenen grupların özelliklerini ve başarılarını incelemek için de yararlıdır. 


Kesitsel araştırma örneği
Kesitsel araştırma nedir
Kesitsel araştırma yöntemi
Kesitsel araştırma örnekleri PDF
Tanımlayıcı çalışma nedir
Kesitsel araştırma Makale örneği
Kesitsel araştırma özellikleri
Retrospektif çalışma örnekleri


Ek olarak, bu tür veri setleri genellikle boylamsaldır, bu da zaman içinde hem bireysel hem de grup düzeyinde başarı kazanımlarını ölçmeyi mümkün kılar. Ayrıca, öğrenci başarı kazanımlarındaki farklılıkların olası nedenleriyle ilgili makul hipotezler geliştirmek için kullanılabilirler ve hipotez doğrulama amaçları için müteakip randomize kontrollü çalışmaların tasarımına bilgi verebilirler.

Örneğin, bu veri setleri umut vadeden müdahaleleri belirlemek ve fayda sağlama olasılığı en yüksek olduğu düşünülen alt grupları hedeflemek için kullanılabilir. Ayrıca, bir okulun ebeveyn katılımına ilişkin politikası gibi, bir okul faktörünün işleyişinin öğrenci başarısı üzerinde neden olumlu etkileri olabileceğini açıklayabilecek potansiyel nedensel mekanizmalar önerebilirler.

Ayrıca, randomize kontrollü denemeler mümkün olmadığında (örneğin, okullaşmanın mutlak etkisini ölçmek için), büyük ölçekli, ulusal düzeyde temsili çalışmalar, olası nedenselliğin varlığını araştırmayı amaçlayan çalışmaların temel alınacağı en iyi veri kaynağını sağlayabilir. 

Bununla birlikte, bu çalışmaların güçlü yönlerine rağmen, araştırmacıların, kesitsel verileri kullanarak ve farklı seviyelerdeki (örneğin, öğretmen, okul) belirli faktörlerin işleyişi arasındaki korelasyonları araştırarak nedensellik iddia etme girişimlerinde bazı ciddi metodolojik zayıflıklar da tespit edilebilir.

Bu yaklaşımla ilgili temel sorun, büyük ölçekli gözlemsel veri setlerinin tipik olarak bireylerin veya okulların tedavi ve kontrol gruplarına rastgele atanmasını içermemesidir.

Bu nedenle, araştırmacılar, her ikisi de belirli bir araştırma sorusunu ele almak için kullanılabildiğinde ve her ikisi de lojistik ve etik olarak uygulanabilir olduğunda, deneysel ve deneysel olmayan tasarımların seçiminde yer alan ödünleşimlerin farkında olmalıdır. Kesitsel yaklaşımın en önemli zayıf yönleri aşağıda özetlenmiştir.

Ancak ilk olarak, daha fazla dikkat edilmesi gereken bir konu, önceki başarılardaki farklılıkları kontrol etmeden sadece öğrenci çıktılarının bir ölçüsüne dayanan etkililiğin ölçülmesidir.

Örneğin, Uluslararası Eğitim Başarısını Değerlendirme Derneği (IEA) çalışmalarına yetenek değişkenlerinin dahil edilmesi, bu değişkenin çeşitli arka plan özellikleri hakkında veri toplayan etkililik araştırmalarındaki etkisi tutarlı bir şekilde şunu ortaya koyduğundan, daha tutarlı sonuçlara yol açabilir. yeteneğin/önceki kazanımın etkisi, öğrenci SES’inin etkisinden daha da güçlüdür.

Ayrıca, yeteneği hesaba katmayan çalışmalar, öğrenci düzeyinde yer alan sonraki öğrenci başarısındaki varyansın önemli oranlarını açıklayamaz ve bu nedenle bu tür modeller uygun istatistiksel kontrolden de yoksundur (veya bunlar eksik veya yanlış belirtilmiştir).

Bu açıdan bakıldığında, gelecekteki karşılaştırmalı ve kesitsel araştırmalarda önceden elde edilen kazanımlar gibi değişkenlerin de dikkate alınması gerektiği de söylenebilir.

Bu amaçla, katma değerli değerlendirme biçimlerinin kullanılması, yalnızca okulların ve eğitim sistemlerinin basit değerlendirmelerini ‘düzeltmemize’ yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda daha iyi eğitim etkinliği modelleri geliştirmeye de yardımcı da olabilir.

Bununla birlikte, bu tür önlemler dikkate alınsa bile, genellikle kullanılan çok düzeyli modelleme prosedürünün sonuçlarının, farklı düzeylerde yer alan açıklayıcı değişkenler ile bağımlı olarak kabul edilen öğrenci sonuç ölçütleri arasında nedensel bir ilişki ortaya koyduğunu iddia etmede hala önemli sorunlar da vardır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir