KLİNİK PSİKOLOJİ İÇİN TANIMLAR

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

KLİNİK PSİKOLOJİ İÇİN TANIMLAR

14 Temmuz 2023 Klinik psikolog nasıl Olunur? Psikolog ile klinik psikolog farkı 0
KLİNİK PSİKOLOJİ İÇİN TANIMLAR

KLİNİK PSİKOLOJİ İÇİN TANIMLAR

Bilimi tanımlamak kolay değildir. Bir yaklaşım, bilim olmadığı konusunda hepimizin hemfikir olduğu etkinlikleri belirlemektir. Örneğin, din, sanat ve tasavvufun bilimsel alanlar olmadığı konusunda çoğu kişi hemfikirdir. Fizik, kimya, fizik ve biyoloji bilim alanlarının kolay örnekleridir ve çoğumuz sosyoloji, antropoloji ve psikolojinin bilimsel yaklaşımlar olduğu konusunda hemfikirizdir.

Bununla birlikte, akademisyenler din (teoloji), müzik, resim vb. bilimsel araştırmalarla meşgul olabilirler. Bu kişiler bilimle mi uğraşıyorlar? din, sanat veya mistisizm tarafından sağlanan perspektifler? Bilimsel davranışların nasıl geliştiğini açıklamak için kullanılabilecek alternatif kavramsal modeller var mı? Bilim adamları yaptıklarını neden yapıyorlar?

Bilim Adamlarının Davranışı

En temel düzeyde, bilim adamları gözlem, kavramsallaştırma ve deneyi içerebilen problem çözme faaliyetleriyle meşgul olurlar. Bilimsel yöntemin, canlıların biyolojik evrimi sırasında gelişen bir hayatta kalma tekniği olduğunu öne sürer.

Uygun şekilde bağlanmış bir hafıza birimi içeren herhangi bir organizma veya cihaz, deneyimleyerek öğrenebilir ve bu deneyimleyerek öğrenme, bilimsel yöntemin temel unsurlarını içerir. Bilimsel yöntemin temel unsurları tüm öğrenimi açıklayabilirken, çağdaş bilim biraz daha karmaşıktır.

Dolayısıyla bilim, yalnızca deneyimlerden öğrenmekten daha fazlasıdır. Bir bilim, bilimle uğraşan bireylerin eylemlerine rehberlik eden bilgilere, teoriye, modellere ve yöntemlere dayanmalıdır. Ek olarak, bireysel bilim insanının davranışı hakkındaki bilgi, bilimin daha eksiksiz bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilir.

Bilim adamı hakkında bilgi sahibi olmanın önemine ve onun deneyimlerinin teori ve modellerin geliştirilmesi üzerindeki etkisine ilginç bir örnek sunar. Sonsözde, kendisi ile Willard Day arasındaki yazışmalardan alıntılar sağlar. Bu diyalog, bilime yaklaşımı üzerindeki etkisine dair ilginç bir bakış açısı sunuyor.

Bilim adamlarının davranışları, kavramsal veya karar verme davranışları ve deneysel yöntem davranışları olarak ayrılabilir. Bilimde kullanılan kavramsal süreç, hipotetik-tümdengelim yöntemidir.

Bu yöntem, tümevarım, ilham ve tümdengelim kombinasyonudur. Tümevarım ve ilham kullanarak, bilim adamları modelleri veya teorileri varsayarlar. Bu modellerden veya teorilerden, daha sonra daha fazla gözlemle doğrulanabilecek tahminler veya hipotezler çıkarabilir.

Deneysel yöntemler arasında (i) ilgi ölçümlerinin belirlenmesi, (ii) ölçümleri yürütmek için metodolojinin geliştirilmesi ve (iii) ölçümlerin analizi için tahmine dayalı modellerin geliştirilmesi yer alır. Ölçülerin tanımlanması, tarihsel olarak niceliğin ölçülmesinde kullanılan işlemlere ilişkin özel tanımlamalar gerektirmiştir.

Örneğin bir cismin ağırlığı, cismi teraziye koyduğunuzda teraziden okunan sayıdır. Operasyonel tanım terimi, bunun bilimin ayırt edici özelliği olduğunu düşünenler tarafından icat edildi.


Psikolog ile klinik psikolog farkı
Klinik psikoloji Nedir
Uzman Psikolog ile klinik psikolog arasındaki fark
Klinik psikolog nasıl Olunur
Klinik psikolog nerede çalışır
Klinik psikoloji konuları
Klinik psikoloji örnekleri
Klinik psikolog doktor mu


İşlemler kullanılarak yeterince tanımlanamayan kavramların bilim alanında olmadığı (Walker) tartışılırken, günümüzde çoğu filozof işlemsel veya açık tanım doktrinini terk etmiştir.

Bu önemli bir nokta. Daha güçlü bir mikroskobun icadı gibi teknolojik gelişmeler, daha önce ampirik doğrulamalara tabi olmadığı görülen kavramların işlevselleştirilmesine veya farklı sonuçlara yol açabilecek bir kavramın yeni işlevselleştirmelerinin geliştirilmesine olanak tanıyarak bilimi değiştirebilir. Bir zamanlar ölçülemez olduğu düşünülen kavramlar, gelişen teknoloji ile ölçülebilir hale geldi. Bu nedenle, bir kavramın işlevselleştirilmesi oldukça keyfidir.

İşlemselleştirmeye bu tarihsel odaklanma, belki de bilimin değerden bağımsız olduğu veya doğrunun bir ölçüsü olduğu algısıyla sonuçlanan faktörlerden biridir. o Bugün, bilimin ve bilimin sonuçlarının inançlardan etkilendiği konusunda genel bir fikir birliği vardır. araştırmacının ve ait olduğu araştırma topluluğunun genel olarak bilim ve psikoloji bilimi için beklentileri, değerleri söz konusu olabilir.

Aşırı uçta, bilim insan zihninin inşasından başka bir şey olarak görülmez. Scarr’ın dediği gibi, Gerçekler bağımsız bir varoluşa sahip değildir. Bu konunun toptan tartışılması bu bölümün kapsamı dışında olsa da, bazı genel yorumlar gereklidir.

Araştırmacıların tarafsız, değerlerden bağımsız gerçeği arayanlar olduğu inancı, muhtemelen mantıksal pozitivizm adı verilen felsefi ilkeye dayanmaktadır. Mantıksal pozitivizm iki varsayıma dayanır: a(1) insan deneyiminden bağımsız bir dış dünya vardır ve (2) bu dünya hakkında nesnel bilgi doğrudan duyusal deneyim yoluyla elde edilebiliro. Dolayısıyla, mantıksal pozitivizm, gözlemler nesnel olduğundan, tüm gözlemlerin gerçeğin nihai biçimleri olduğunu öne sürer.

Mantıksal pozitivizme bir alternatif, sosyal inşacılık olarak etiketlenmiştir. Bu model, bilimsel bilgi de dahil olmak üzere tüm bilginin zihnin bir inşası olduğunu ileri sürer.

Bilim ve Sanat

Daha önce de belirtildiği gibi bilim, hem olgusal teoriler ve yöntem hem de bilim insanının davranışsal deneyimleri açısından anlaşılmalıdır. Gerçeklerin bir konuyu okuyarak ve inceleyerek öğrenilmesi daha olasıdır, ancak deneyimler herhangi bir öğrenme çabasının kritik bir parçasıdır. Davranışın kurallardan ve deneyimlerden etkilendiği yaygın olarak kabul edilmektedir.

Bu farklı etkiler genellikle kuralla yönetilen davranışo ve olumsallık biçimli davranışo olarak etiketlenir. Bu fikirleri ifade etmenin başka bir yolu, genellikle didaktik akademik bilgi olarak düşünülen şey ile pratik deneyim arasındaki fark olabilir.

Klinik psikolojide bu, kabaca, kişinin denetimli klinik ve araştırma fırsatlarından öğrendikleriyle karşılaştırıldığında literatürü okuyarak veya sınıfa giderek öğrendikleri anlamına gelir. Kurallarla yönetilen süreçler aracılığıyla edinilen davranışlar ile olumsallık şekillendirme yoluyla edinilen davranışlar arasında önemli farklılıklar vardır.

Bilim öncelikle kurallara dayalı davranışlara odaklanır. Bununla birlikte, işaret edildiği gibi, bilim şimdiye kadar icat edilmiş en iyi kural üreten kurum olsa da, tüm davranışların doğrudan kurallar tarafından yönetilebileceğini düşünmek yanlıştır.

Herhangi bir kural-yönetimli davranış örneği, en sonunda, en azından bir dereceye kadar, olumsallık-biçimli davranışa dayanır. Bu nedenle, deneyim bilimde kritik bir rol oynar.

Bir örnek yardımcı olabilir. Davranışı yöneten kuralların ifade edilmesi, bilimin gelişmesinde ilk adımdır ve bilimsel bir disiplinin statüsünün anlaşılması için kritik öneme sahiptir. Bir beyzbol bilimi geliştirecek olsaydık, önce bir kişinin saatte yaklaşık 140 kilometre hızla yaklaşan bir topa vurmak için sopayı nasıl sallaması gerektiğini açıklayan kuralları ifade etmek isteyebilirdik.

Kurallar, duruş, sopanın yerleştirilmesi, sopanın türünün seçimi vb. üzerine bir tartışmayı içerebilir. Bu sözlü tanımlayıcılar seti oldukça ayrıntılı olabilir ve vuruş yapan birinin bazı video klipleriyle birleştiğinde, o olabilir. 

Bununla birlikte, bu beyzbol bilimi, oyuncunun etkileşimi ve onun top oynama deneyimleriyle öğrenilen olasılık şeklindeki becerileri içermediği sürece, asla profesyonellerin deneyimlediği beyzbolun tam bir kopyası olmayacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir