Kontrol Grupları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Kontrol Grupları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

12 Ekim 2022 Deney ve kontrol grubu örnekleri Deney ve kontrol grupları Kontrol grubu örnekleri 0
KLİNİK PSİKOLOJİDE BİLİM

 Kontrol Grupları

Rastgeleleştirme, çalışmadaki tüm deney ve kontrol grupları arasında eşdeğer olmalarını sağlayarak yabancı değişkenlerin etkilerini kontrol etmeye çalışır. Randomizasyon, çalışma için katılımcıları seçerken ve bu katılımcıları çalışma içindeki çeşitli koşullara atamak için kullanılabilir.

Bu iki yaklaşıma sırasıyla “rastgele seçim” ve “rastgele atama” denir. Hatırlayacağınız gibi, randomizasyon konusu, çalışma katılımcılarının seçilmesi ve bu katılımcıların çalışma içindeki gruplara atanması bağlamında kısaca tartışıldı. Bu bölümde, yapaylık ve yanlılığı kontrol etmek için bir strateji olarak rastgeleleştirmeyi tartışacağız.

Şimdi katılımcı seçimi ve atamasının yapay ve yanlılık kaynaklarının etkisini kontrol etmenin ve en aza indirmenin en etkili yolunu nasıl oluşturduğunu tartışacağız.

Daha önce de belirtildiği gibi, bir araştırma çalışmasında iş başında olabilecek tüm olası karışıklıkları ortadan kaldırmak şöyle dursun, belirlemek imkansızdır. Buna rağmen, araştırmacılar katılımcı seçim ve atama prosedürlerinde rastgele seçim ve rastgele atama kullanarak bu karışıklıkların etkilerini en aza indirmeye çalışabilirler.

Rastgele seçim, dış geçerliliği artıran bir kontrol tekniğidir ve tanımlanmış bir ilgi popülasyonundan rastgele katılımcıların seçilmesi sürecini ifade eder. Dış geçerliliği ayrıntılı olarak tartışacağız.

İlgilenilen popülasyon genellikle araştırmanın amacı ve araştırma sorusunun kendisi tarafından tanımlanır. Örneğin, bir araştırma projesinin amacı yaşlılarda depresyonu incelemek ise, o zaman ilgilenilen popülasyon büyük olasılıkla depresyonlu yaşlı insanlar olacaktır.

Araştırma sorusu, ilgilenilen popülasyonu daha fazla tanımlayabilir; bu örnekte araştırma sorusu şu olabilir: Yeni bir terapi tekniği 65 yaş üstü kişilerde depresyon belirtilerini hafifletiyor mu? En geniş anlamda, ilgilenilen nüfus bu nedenle en az 65 yaşında olan depresyonlu kişilerdir.

İdeal olarak, katılımcı örneklemimizi depresyondan mustarip yaşlı bireylerden oluşan tüm popülasyondan seçebilecektik ve bu bireylerin her birinin çalışmaya katılmak için eşit seçilme şansı olacaktı. Her katılımcının eşit seçilme şansına sahip olması, rastgele seçimin ayırt edici özelliğidir.

Rastgele seçim, seçim yanlılıklarının etkisini en aza indirdiği ve çalışmanın dış geçerliliğini artırdığı için yabancı etkilerin kontrolüne yardımcı olur. Başka bir deyişle, rasgele seçimin kullanılması, örneklemin bir bütün olarak popülasyonu temsil etmesini sağlamaya yardımcı olacaktır.

Bu durumda, rastgele seçilen depresyonlu yaşlı bireylerden oluşan bir örneklem, depresyonlu tüm yaşlı bireylerin popülasyonunu temsil etmelidir. Teorik olarak, rastgele seçilmiş bir örneklemden elde ettiğimiz sonuçlar, depresyonlu tüm yaşlı bireylere genellenebilir olmalıdır. Bu örneğin grafik gösterimini sağlar.

Şüphelenebileceğiniz gibi, en genel haliyle rastgele seçimin başarılması neredeyse imkansızdır. İlgilenilen tüm popülasyondan rastgele seçim yapmak için gerekli olacak kaynakları ve lojistik ağı düşünün.


Deney ve kontrol grupları
Deney ve kontrol grubu örnekleri
Kontrol grubu örnekleri
Kontrol grubu Nedir örnek
Bağımlı değişken bağımsız değişken deney grubu kontrol grubu örnek
Deney grubu örnekleri
Sham kontrol grubu Nedir
Deneysel kontrol nedir


Dünyanın dört bir yanından yaşlı, depresif bireyleri rastgele seçme ve işe alma görevini ister miydiniz? Birleşik devletlerden? Yaşadığınız eyalet veya şehirden? Mümkün olmasına rağmen, ilgilenilen popülasyonu daralttığımızda bile rastgele seçim göz korkutucu bir olasılıktır.

Bu nedenle, araştırmacılar uygun örneklerden rastgele seçim yapma eğilimindedir. Bir kolaylık örneği, araştırmacının kolayca erişebileceği potansiyel bir katılımcı kaynağıdır.

Kolaylık örneğinin yaygın bir örneği, çok çeşitli araştırma faaliyetlerine katılmaya genellikle kurnazca veya o kadar kurnazca zorlanmayan lisans psikoloji bölümleridir. Depresyondaki yaşlı bireylerden oluşan tüm popülasyonu örneklemeye çalışmak yerine, kolayca erişilebilir bir kolaylık örneği kullanarak depresyon ve yaşlılarla ilgili çalışmamızı yürütebiliriz.

Örneğin, iki veya üç yerel geriatri tesisine yaklaşabilir ve her birinden rastgele katılımcı seçmeye çalışabiliriz. Pek çok durumda, çalışma, bir tesisten katılımcıların rastgele seçilmesine odaklanabilir.

Bu yaklaşımın avantajı, araştırmayı gerçekten yürütebilmemiz ve yaşlılarda depresyon tedavisi konusunda sınırlı da olsa değerli bilgiler elde edebilmemizdir. Birincil dezavantaj, bu yaklaşımın dış geçerlilik üzerinde olumsuz bir etkisi olmasıdır. Örneklem daha küçük olacak ve muhtemelen depresif, yaşlı bireyler popülasyonunu daha az temsil edecek ve bu da istatistiksel sonuç geçerliliği üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilecektir.

Tartışılacağı gibi, nicel değerlendirmenin bir çalışmanın sonuçlarından çıkarılan sonuçların doğruluğunu etkileyen yönüne istatistiksel sonuç geçerliliği denir. En basit düzeyde, istatistiksel sonuç geçerliliği, bir çalışmanın sonuçlarından çıkarılan istatistiksel sonuçların makul olup olmadığı sorusunu ele alır.

Bu noktada ayrıntılı bir tartışma uygun olmasa da, bazı istatistiksel analizlerin sonuçları örneklem büyüklüğünden etkilenebilir. Buna göre, istisnai olarak küçük veya büyük bir numunenin kullanılması, bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki gerçek ilişkiyi mutlaka doğru bir şekilde temsil etmeyen yanıltıcı sonuçlar üretebilir.

Rastgele atama kontrol tekniğinin ikinci türü, katılımcıların araştırma çalışması içinde deney ve kontrol koşullarına nasıl atandıklarıyla ilgilenen rastgele atamadır. Rastgele atamanın temel ilkesi, tüm katılımcıların deney veya kontrol gruplarından herhangi birine atanma olasılığının eşit olmasıdır.

Rastgele atamanın temel amacı, çalışmayı etkileyebilecek tüm olası karıştırıcı değişkenler arasında gruplar arasında denklik elde etmektir. Tüm yapaylık ve önyargı biçimlerini asla ortadan kaldıramayacağımızı ve rastgele atamanın bunu yapmaya çalışmadığını unutmayın. Bunun yerine, bu potansiyel karışıklıkları deney ve kontrol grupları arasında dağıtmaya veya eşitlemeye çalışır. Rastgele atama kavramını göstermek için depresyon ve yaşlılarla ilgili çalışmamızı ele alalım.

Yerel geriatri tesislerinden rastgele 30 katılımcıyı seçmeyi başardık. Yeni terapimizin depresyon üzerindeki etkileriyle ilgilendiğimizi unutmayın. Buna göre iki grup oluşturuyoruz: İlk grup tedaviyi alırken, diğeri terapiyi içermeyen psikolojik olarak inert bir müdahale biçimini alıyor.

Şimdi iki koşula rastgele atanması gereken 30 katılımcımız var. Rastgele atama ilkelerine göre, her katılımcının iki gruptan birine katılma olasılığına eşit olmasını sağlamalıyız. Bu genellikle bilgisayar tarafından oluşturulan bir rastgele seçim süreci kullanılarak veya sadece bir rastgele sayılar tablosuna atıfta bulunularak gerçekleştirilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir