Konu Alanı Modellemesi

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Konu Alanı Modellemesi

14 Haziran 2023 Konu alanı Tasarım Konu Tasarımı 0
Veri Unsurlarını Belirlemek

Konu Alanı Modellemesi

“Konu Alanı Analizi” olarak tanımlanan konu alanı analizini tamamladıktan sonra, konu alanı modellerini oluşturmak için yeterli bilgiye sahibiz. Bu noktada, her biri çok güçlü bir doğrulama ve kapsam belirleme aracı olan üç tür konu alanı modeline odaklanmaktadır.

Birçok zorlu projede bu üç tür konu alanı modeline büyük ölçüde güvendim. Her üç tür de bir konu alanı modelinin temel sözdizimini ve dolayısıyla böyle bir modelin genel amacını ve hedeflerini paylaşır. Bununla birlikte, her modelin ayrıca ek hedeflere ve faydalara yol açan kendi özellikleri vardır.

Bu üç tür konu alanı modeli şunlardır:

■■ İş Temiz Sayfa modeli
■■ Uygulama Temiz Sayfa modeli
■■ Erken Gerçeklik Kontrolü modeli

Bu güçlü araçları, birbirlerine bağlı oldukları sıra olan bu listede göründükleri sırayla sunuyoruz. Application Clean Slate modeli, Business Clean Slate modelinin tamamlanmasına bağlıdır.

Early Reality Check modeli, Application Clean Slate modelinin tamamlanmasına bağlıdır. Bu bölüm, konu alanı modelinin özellikleri ve hedefleri ile kavramsal veri modeliyle karşılaştırması da dahil olmak üzere genel bir bakışla başlar.

Ardından iş kurallarının okunmasıyla ilgili bir bölüm var. Bu metin, yalnızca modelde yakalanabilecek iş kurallarına odaklanır. “Hesaplar sadece her ayın ilk haftası açılabilir” gibi diğer iş kuralları bu metnin kapsamı dışındadır.

Yıllar boyunca çoğumuzun birden çoğa ve çoktan çoğa ilişkiler için bir anlayış geliştirdiğini gördüm, ancak yine de aralarındaki iş kurallarını nasıl okuyacağımızı bilmiyoruz. Bu nedenle, bu bölümde iş kuralı öyküsünün etiketler ve kardinalite yoluyla nasıl anlatılacağı açıklanmaktadır. Ayrı bir araç olmasa da, ilişkileri veya iş kurallarını nasıl okuyacağınızı bilmek, bu konu alanı modellerinin her birinden değeri en üst düzeye çıkarmak için bir ön koşuldur.

Daha sonra, üç tür konu alanı modelinin her birinin ayrıntılı örneklerine temel olacak bir tüketici yanıt uygulamasını içeren bir proje senaryosunu kısaca açıklıyoruz. Ardından, bu üç tür konu alanı modelinin her birini derinlemesine inceleriz. Her birini, hedefleri ve en etkili oldukları modelleme durumları ile birlikte açıklıyoruz.

Ardından, her tür konu alanı modelinin örneklerini incelemek için proje senaryosunu kullanacağız. Önce bir Business Clean Slate modeli oluşturacağız, ardından onu Application Clean Slate modeli oluşturmak için kullanacağız ve ardından bunu Early Reality Check modelini oluşturmak için kullanacağız. Böylece modellerin birbirini ne kadar ağır şekilde kurduğunu anlamış olacağız. Bu üç modelin her birinde aynı senaryonun ilerlediğini görmek de yararlı ve ilginç olacaktır.


Konu MERKEZLİ TASARIMLAR
Konu alanı Tasarımı
Disiplinler arası tasarım örnekleri
Konu Tasarımı
Süreç Tasarımı örnekleri
Geniş alanlı Tasarım
Yaşantı Merkezli tasarım
Korelasyon Tasarımı


Konu Alanı Modeli Nedir?

Konu alanı modeli, işi konu alanı düzeyinde teknik olmayan terimlerle tanımlayan standart veri modelleme sözdizimini içeren bir diyagramdır. Mantıksal ve fiziksel veri modeli seviyelerinde sahip olduğumuz aynı sözdizimini takip eder.

Bu sözdizimi kutular ve satırlarla temsil edilir. Kutular kavramları, çizgiler ise bu kavramlar arasındaki ilişkileri veya iş kurallarını temsil eder. Konu alanı modeli üzerindeki kutular, Konu Alanı Kontrol Listesi oluşturulurken bir önceki bölümdeki analiz aşamasında belirlenen konu alanlarıdır.

Konu alanlarının, işin yürütülmesi için hem temel hem de kritik olan kavramlar olduğunu hatırlayın. Bu bölümde açıklayacağımız bir konu alanı modeli örneğine girilecek olan bir Konu Alanı Kontrol Listesini listeler.

Konu alanı modeli üzerindeki çizgiler iş kurallarını temsil etmektedir. İş kuralları, iki veya daha fazla kavram arasında var olan ve uygulanan bağlantılardır. Bu iş kurallarının çoğu, modellerimizdeki ilişkiler kullanılarak temsil edilebilir. Bu iş kuralları bu noktaya kadar analiz edilmemiştir.

Önceki bölümde bu kuralları kapsayan herhangi bir araç yoktu. Bunun nedeni, bu kuralların en net ve en az belirsiz temsilinin elektronik tablolarda veya kontrol listelerinde değil, doğrudan bir veri modelinde gösterilebilmesidir.

Bu kutuları ve çizgileri bir konu alanı modeline koyarsak, modele benzeyecektir. Bu Konu Alanı Kontrol Listesindeki konu alanlarının bu modelde nasıl kutulara dönüştürüldüğüne dikkat edin. Elektronik tablo hücresi Müşteri artık Müşteri kutusudur. Borç Hesabı ve Kredi Hesabı’nın ayrı konu alanları olarak listelenmesi çok ilginç.

Bu, bu modeli oluşturduğumuz organizasyon veya departman için hem temel hem de kritik öneme sahip oldukları anlamına gelir. Bu noktada, konu alanları olarak kabul edilmelerinin önemini sorgulama dürtüsüne kapılabiliriz.

Konu Alanı Kontrol Listesini oluştururken bu temel ve kritik testi zaten yaptığımız için, bu doğrulamayı burada tekrar yapmamalıyız. Bunların geçerli konu alanları olduğunu varsaymamız gerekir. Belki de bu model muhasebe departmanı içindir, bu durumda Borç Hesabı ve Kredi Hesabı departmana özgü konu alanlarıdır.

İş kurallarının önemli rolüne dikkat edin. Konu alanı modelinin ayrılmaz bir parçasıdırlar. Aksi takdirde birbirinden izole edilecek konu alanlarını alıp, gerçek dünyanın nasıl işlediğine benzemek için aralarında bağımlılıklar ve iş mantığı yaratıyorlar.

Bir mantıksal veri modelinin normalleştirilmiş varlıklar arasındaki kuralları uygulayan ilişkileri içermesi ve bir fiziksel veri modelinin veritabanı tabloları arasında kuralları uygulayan kısıtlamaları içermesi gibi, bir konu alanı modeli de konu alanları arasında iş kurallarını uygulayan ilişkileri içerir. Modeli incelemesi için birkaç uzmanı bir odaya koyarsak, bu iş kurallarına katılabilirler veya katılmayabilirler.

Ancak bu uzmanlar, bu modeldeki kuralların nasıl yorumlanacağı konusunda tartışamazlar. Bu satırlar, mantıksal ve fiziksel veri modellerinde gördüğümüz aynı netlik ve titizlikle iş kurallarını yakalar. Kuralları temsil etmek için tartışılmaz sözdizimleridir. Sipariş tek bir müşteri tarafından verilmelidir. Bu ilişkiyi farklı bir şekilde yorumlayamazsınız, örneğin bir sipariş birden fazla müşteri tarafından verilebiliyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir