KONU UYGUNLUĞU – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

KONU UYGUNLUĞU – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

9 Mart 2022 Tez değerlendirmesi nasıl yapılır Tez ÖNERİSİ örneği pdf Tez önerisi Örnekleri 0
Aile Ağacı Verileri

Amaçlar

Komitenin amacı, hem öğrencinin hem de yazılı planın T/D etkinliğinin operasyonel aşamasına geçmeye hazır olup olmadığını belirlemektir. En önemli sorular, “Öğrenci tarafından yeterli hazırlık durumuna ulaşıldı mı ve yazılı proje teklifinde tatmin edici bir hazırlık gösterildi mi?”

Teklifin önemli bir kısmı, soruşturmanın nasıl yürütüleceğini belirleyen bölümdür. Bazen Prosedür olarak adlandırılan bu bölüm, öğrencinin planın onaylandığı andan bulguların analizinin tamamlandığı ana kadar atmayı beklediği adımları içerir.

Teklif, her bölümün anlamlı bir şekilde birbiriyle bağlantılı olduğu, ancak belgenin diğer bölümleri nihai biçimden daha az (yani literatür taraması) olabileceği için tutarlı bir belge olmalıdır, bu prosedür bölümü için geçerli olamaz. Gözden geçirme komitesi hem projenin hem de öğrencinin geleceğini tehlikeye atmadan çalışma planını onaylayacaksa, prosedürlerin eksiksiz ve ayrıntılı olması gerekir.

Birçok kolej ve üniversitenin tez süreci hakkında ayrıntılı yayınlanmış politikaları vardır. Georgia Eyalet Üniversitesi’ndeki J. Mack Robinson İşletme Fakültesi buna iyi bir örnektir. Süreç ve yazılı politikalar, sunumlar, komiteler, format, prosedürler ve formlara odaklanan bir tartışma ile öğrenciler ve öğretim üyeleri için ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Üniversitenizin bu kadar ayrıntılı bir ana sayfası veya süreci anlatan basılı bir sunumu olup olmadığını kontrol edin.

GENEL BAKIŞIN ÖZELLİKLERİ

Danışmanlar ve komite üyeleri, uygun bir genel bakış için gerekli bileşenlere ilişkin görüşlerinde farklılık gösterir. Tavsiyemiz, üç kriteri karşılamaya çalışmaktır. İlk olarak, en azından şu unsurları dikkate alın:

 • Soruşturmayı açıklayan kısa bir başlık.
 • Uygun tanımlayıcı bilgileri içeren bir yüz sayfası.
 • İçindekiler tablosu.
 • İncelenecek problemin bir giriş ifadesi.
 • Sorular açısından ifade edilen belirli bir sorun ifadesi
  çalışmanın sonuçlarıyla yanıtlandı; test edilecek hipotezler; sağlanacak kesin bilgiler; geliştirilecek bir teori, açıklama veya ürün; veya bunların bir kombinasyonu. Bu, gerekirse terimleri tanımlamak için iyi bir yerdir. Burada verilen araştırma türleri ve araştırmalar için genel model yardımcı olabilir. Ayrıca bu listedeki sonraki unsurlar hakkında düşünmeyi teşvik edebilirler.
 • Literatür sınıflarının (yani teorik, araştırma, felsefi vb.) bir listesi, önerilen çalışmayı yürütme ihtiyacını destekleyen literatürün eleştirel ve analitik bir incelemesiyle sorunla ilgilidir.
 • Hangi verilerin toplanacağı, verilerin hangi kaynaklardan elde edileceği, bilgilerin geçerliliğinin ve güvenilirliğinin nasıl değerlendirileceği ve belirli verilere yanıt vermek için verilerin nasıl analiz edileceği hakkında belirli bilgileri içeren adım adım prosedür bölümü. sorun ifadeleri.
 • Daha önce ana hatlarıyla belirtildiği gibi önerilen soruşturmanın kısa bir özeti ve ayrıca kaydın parçası olması gereken diğer hususlar (yani, insan denek endişeleri, çalışmaya yönelik tehditler).
 • Çalışmada kullanılacak her bir veri toplama formu, test veya benzeri materyalin bir örneği.
 • Genel bakış belgesindeki referansların bibliyografyası.

İkinci olarak, belirsizliklerin ve beklenen sorunların açıkça tartışılmasını sağlamaya çalışın. Örneğin, toplanacak verilerin bir kısmının ebeveynlere gönderilen sorulara verilen yanıtlara bağlı olduğunu varsayalım. Ayrıca, benzer koşullarda ebeveynlere yapılan benzer sorulara çok düşük yanıt oranı geçmişi olduğunu varsayalım.


Tez önerisi Örnekleri
Doktora tez önerisi örneği pdf
Tez Önerisi örneği Hacettepe
Tez değerlendirmesi nasıl yapılır
Tez ÖNERİSİ örneği pdf
Tez çalışma planı Örneği
Tez Önerisi örneği Sosyal Bilimler
Araştırma planı örneği


Bu, tatmin edici bir geri dönüşü teşvik etmek için hangi önlemlerin alınması gerektiğinin açık bir beyanı ile genel bakış belgesinde ve geri dönüşün analiz için yetersiz kalması durumunda bir acil durum planı ile ortaya konmalıdır.

Üçüncü olarak, soruşturmanın öngörülen zaman çizelgesini açıklayan sistematik bir planlama prosedürünün teklif belgesine dahil edilmesini tavsiye ediyoruz. Bu bir ek olabilir. Tüm prosedürü ve zaman sırasını belirlemede yardım, çalışarak bulunabilir.

Neyin onaylanabilir bir genel bakış oluşturduğuna ilişkin danışmanların ve komite üyelerinin görüşleri arasında farklılıklar olsa da, önerilen unsurlar birçok profesörün beklediğini içerir. Üç temel unsur, tam ve ayrıntılı bir teklif, olası belirsizliklerin açıklığa kavuşturulması ve rasyonel bir zaman dizisidir.

TEKLİFE GENEL BAKIŞ TOPLANTISININ AMAÇLARI

Üniversite içi yayınlar, bir teklifin daktilo biçiminde olması, onu onaylamak için kaç komite oyu gerekli olduğu ve onaylanan belgenin nereye dosyalanması gerektiği gibi idari ayrıntıları belirtme eğilimindedir. Bazı durumlarda, genel bakış toplantısının amaçlarından bazıları üniversite yayınlarından çıkarılabilir. Ek olarak, deneyimli öğretim üyeleriyle yapılan görüşmelerin analizinden çıkarılan amaçları listeliyoruz.

Komite, onlara göre, şunları tespit etmelidir:

1. Araştırma konusu uygundur.
2. Öğrenci, çalışmayı üstlenmeye yetkilidir.
3. Çalışmanın yapıldığı program (veya bölüm) konuya uygundur.
4. Çalışma literatüre değerli bir katkı sağlayacaktır.
5. Konu, öğrencinin zamanına göre yönetilebilir.
6. Çalışma, öğrenci için uygun bir öğrenme deneyimi olacaktır.
7. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu insan ve malzeme kaynaklarına erişimi vardır.
8. Öğrenci, çalışma hakkında objektif olabilir.
9. Öğrenci ve komite üyeleri, genel bakış onayından kaynaklanan anlaşmaları anlar.
10. Fikri mülkiyet olarak T/D ve ilgili materyalin mülkiyeti anlaşılmış ve belirtilmiştir.
11. Öğrenci, teklifte yapılması gereken değişiklikleri anlar.

Öğrenci, başkan ve her komite üyesi, 11 maddeyi, gözden geçirme sınavı sırasında veya öncesinde maddelerin yeterince kapsandığından emin olmak için bir kontrol listesi olarak kullanın. Her öğe aşağıdaki sırayla büyütülür.

KONU UYGUNLUĞU

Bu ilk madde, konunun akademik disiplinin, mesleğin veya çalışma alanının bilimsel ve araştırma ilgileri açısından uygun olduğu anlamına gelir. Konunun disipline uygunluğunun ve uygunluğunun gösterilmesi teklif sahibinin sorumluluğundadır. Uygunluğun bir başka yönü, insan deneklerin kullanımıyla ilgili olabilir.

Bazı araştırmalar, insan deneklerin bir süre yiyecek, eğitim uyarımı, sevgi, tazminat veya diğer deneklerin aldığı haklardan mahrum bırakılmasını gerektirebilir. Kabul edilebilir telafi edici düzenlemeler yapılmadıkça ve daha üst düzey onaylar alınmadıkça bu tür çalışmalar uygun olmayacaktır. Benzer şekilde, hayvan denekler de insancıl bir düşünceyi gerektirir.

Uygunluk hafife alınmamalıdır. Öğrenci kasıtlı olarak her bir komite üyesinden uygunluğun teyidini istemelidir, böylece genel bakış toplantısı düzenlendiğinde öğrenci günlüğü ve notları uygunluğun söz konusu olmadığını gösterecektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir