Öğrencinin Çalışmayı Üstlenebilme Yetkinliği – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Öğrencinin Çalışmayı Üstlenebilme Yetkinliği – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

9 Mart 2022 Eğitimde yetkinlikler Evrensel yetkinlikler Nelerdir Temel yetkinlikler Yetkinlik Nedir 0
Mantıksal ve Fiziksel Veri Modelleri

Öğrencinin Çalışmayı Üstlenebilme Yetkinliği

Öğrencinin çalışmayı üstlenebilme yeterliliği ile ilgili olarak incelenmesi gereken üç ana faktör, öğrencinin temel akademik ve profesyonel geçmişi, öğrencinin araştırma becerileri ve ilk iki faktörle ilgili olarak önerilen çalışmanın karmaşıklığı ve zorluğudur.

İlk faktör için, önerilen konunun “Brezilya’da Topluluk Planlamacılarının Eğitimi için Lisansüstü Müfredat Modeli Tasarımı” olduğunu varsayalım. Başlıktaki işlemsel ifadeler italik olarak yazılmıştır.

Öğrenci teklif sahibinin tasarım prosedürleri ve ilkeleri hakkında bilgiye, lisansüstü mesleki müfredat bilgisine, kişisel ve profesyonel özelliklerin takdirine ve topluluk planlamasıyla ilişkili iş gereksinimlerine, Brezilya yüksek öğrenimi ile ilgili sağlam bir kavramsal temele ve derinlemesine anlayışa ihtiyacı vardır.

Elbette, öğrencinin başlangıçta tüm altyapıya sahip olması gerekli olmayacaktı, ancak komitenin, öğrencinin doldurmasının mümkün olduğunu tespit etmeden çalışmanın başlamasına izin verip vermeyeceği şüpheli olacaktır.  Araştırma becerilerine gelince, öğrenci başlıkta yer alan işlemsel ifadeler hakkında halihazırda var olan bilgileri nasıl ortaya çıkaracağını bilmelidir. Bu, kaynakları bilmeyi ve uluslararası literatürün nasıl taranacağını gerektirir. Portekizce bilgisi okumak çok önemli görünüyor. Ayrıca, görüşmeleri planlamak ve yürütmek gerekli olabilir.

Uzman öğretim üyelerinin veya diğer danışmanların yargısı, bu çalışmanın karmaşıklığını ve zorluğunu değerlendirmek için gerekli olacaktır. Ülkenin eğitim ve siyasi ikliminin destekleyici olup olmayacağını belirleyebilirler. Eğer varsa, Brezilya’da ne kadar zaman harcanması gerektiğine karar verebilirler.

Önemli bir zemin hazırlığının yapılması gerekip gerekmediğini veya temellerin hazır olup olmadığını ve böyle bir çalışmayı bekleyip beklemediğini yargılamaya yardımcı olabilirler. Ayrıca, önerilen çalışmanın aşırı hırslı olup olmadığını tespit edebilir ve kapsamının araştırmacının yeteneklerine uyacak şekilde nasıl azaltılabileceğini önerebilirler.

Konunun Bölüme Uygunluğu

Bu durumda, öğrencinin “Ulusal İnsan Gücü İhtiyaçlarına ve Eğilimlerine Göre Özel Siyah Kolej Mezununun Kariyer Hazırlığı” adlı bir çalışma önerdiğini varsayalım. Öğrenci bir ilköğretim bölümüne kayıtlıysa ve erken çocukluk eğitimi konusunda uzmanlaşıyorsa, bölüme uygun konuyu düşünmek muhtemelen zor olacaktır. Üniversite kariyer hazırlığının geniş alanı hakkında bilgi birikimine sahip olan ve bunu sürdüren ilköğretimde öğretim üyeleri bulmak alışılmadık bir durum olurdu.

Bazen öğrenciler, girdikleri bölümlerle tamamen uyumsuz görünen, yüzeyde görünen fikirler öne sürerler. Onları bir kenara atmak yerine tartışmak iyidir. Bazen, bu kadar farklı görünen teklifler, öğrencilerin ilgi alanlarının veya hedeflerinin değiştiğinin işaretleridir ve bu olasılıklar danışmanın dikkatli bir şekilde ilgilenmesini hak eder.


Yetkinlik Nedir
21. yüzyıl yetkinlikleri nelerdir
Evrensel yetkinlikler Nelerdir
Temel yetkinlikler
dünya ekonomik forumu 21. yüzyıl yetkinlikleri
Yetkinlik sözlüğü PDF
Eğitimde yetkinlikler
Temel yetkinlik Nedir


Aslında, genel bakış toplantısı sırasında, çalışmanın büyük bölümünün yapılacağı belirli bölümün kapsamı dışında kalan önerilen konuları görmek çok olağandışı olmalıdır. Daha sık olarak, sorular daha incedir.

Örneğin, bir çalışma işletme fakültesi öğretim üyeleri, işletme eğitimi öğretim üyeleri ve yerel iş dünyası arasındaki etkileşimleri ele alacaksa, ana temeli işletme okulu, eğitim fakültesi, sosyoloji bölümü, yoksa başka bir yerde mi?

Böyle bir konu hakkında herhangi bir soru varsa ve soru genel değerlendirme toplantısının fiili saatine kadar ortaya çıkmazsa, çözüm için yol gösterici ilkeler aşağıdakileri içermelidir:

  • Öğrenci, sadece bölümler arası veya okullar arası anlaşmazlık nedeniyle çalışmayı sürdürmekten geciktirilmemeli veya başka bir şekilde engellenmemelidir.
  • Öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm veya okul, öğrencinin B/D sürecini yönetme sorumluluğunu taşımaya devam etmelidir.
  • Gerekli fakülte yeterliliklerinin temsil edilmesini sağlamak için gerekli olduğu ölçüde diğer bölüm ve okulların üyeleri de komiteye eklenmelidir.

Edebiyata Katkı

T/D’nin temel gereksinimlerine ilişkin tartışmaların çoğu, ürünün “literatüre bir katkı” olduğu ifadesini içerir. Yine de, çok az ifade bu kadar kötü tanımlanmıştır. Yardımcı kılavuzların yokluğunda, öğrenciler bir katkı yapmak için kişinin yeni bir bilgi yığını keşfetmesi, yeni bir gerçeği kanıtlaması, yeni bir araç tasarlaması veya en azından orijinal bir teori inşa etmesi ve doğrulaması gerektiği sonucuna varabilir.

Aslında, bunlardan herhangi birini yapan lisansüstü araştırma çalışmaları kesinlikle memnuniyetle karşılanacak ve katkı olarak selamlanacaktır. Ancak, olağanüstü T/D’ler olurdu. Daha az büyüklükte oldukça değerli katkılar olabilir. 

Öğrenciler, bir soruşturmada yoğun bir zaman ve çaba yatırımının sonunda olumsuz sonuçlar almaktan veya “hiçbir şey bulamamaktan” endişe duyarlar. Tezlerin ya da tezlerin kesin olarak reddedildiğine ilişkin söylentiler, ya belirsiz bulgularla ya da umulan sonucu desteklemek için sağlam bir temel olmadan sonuçlanıyor.

Krathwohl, olumlu sonuçların yokluğu hakkında şunları söylüyor:

Tezin kabul edilebilir olması için olumlu sonuçları olması gerekir mi? Bir teklifin olumlu sonuçlar vermesi için makul bir şansa sahip olması gerekir. Ama beklendiği gibi olmazsa, baştan başlamanız mı gerekiyor? Bunun gerekli olduğu hiçbir örnek bilmiyorum. Bunun yerine öğrencilerden olumsuz sonuçların neden ortaya çıktığını ve görünen çıkmaz sokaktan neler öğrenilebileceğini ellerinden geldiğince açıklamaları istenir.

Daha önce, Sternberg (1981) olumsuz sonuçlar hakkında hemen hemen aynı gözlemi yaptı. Bir Council of Graduate Schools yayını (LaPidus, 1990) ek bir inandırıcı yorum sunar: “Ancak, tanım gereği işlerin ille de istendiği gibi gitmediği orijinal araştırmalardan söz ettiğimizi unutmamak gerekir”. kısacası, vaat ediyormuş gibi görünen bir araştırma yaklaşımının aslında verimli olmadığını belirlemek ve göstermek ve nedenlerini açıklamak için kesinlikle yararlı bir katkıdır.

Komite, genel değerlendirme toplantısında ve öncesinde, T/D çalışma sürecine üründen biraz daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini akılda tutacaktır. Öğrencinin, neyin meydana geldiğine ve neyin bulunduğuna dair akıllı raporlama da dahil olmak üzere araştırma süreçlerine ilişkin bilgisi ve uygulaması, gösterilen şeydir.

Konunun mutlaka öğrenci tarafından literatürle ilgili ve önemli olduğu gösterilmelidir. Ancak, araştırmanın potansiyel sonuçlarının araştırılması gereken bir konuyu açıklığa kavuşturmaya yetecek kadar değerlendirilip değerlendirilmediğini ve bulguların muhtemelen bir miktar genellenebilirliğe sahip olacağını sormak yeterlidir.

Bu kriterleri düşünürken hem öğrenci hem de öğretim üyesi, birçok alanda en belirgin ihtiyaçlardan birinin daha önce rapor edilmiş çalışmaları yeniden yapmak olduğunu unutmamalıdır. Tam çoğaltma nadiren gereklidir; yeni veya geliştirilmiş popülasyonlarla ve güçlendirilmiş tasarım ve iyileştirilmiş kontrollerle tekrarı kastediyoruz.

Ayrıca sıklıkla, daha önce rapor edilen verilerin yaratıcı bir şekilde yeniden analizi, daha net yorumların yolunu açar. Halihazırda rapor edilmiş bir fenomeni veya ilkeyi daha iyi anlamamıza yardımcı olan çalışmalar, bilgimizi daha güvenilir veya daha genellenebilir kılan çalışmalar ve ayrıca daha fazla araştırmayı öneren veya bize belirli bir araştırma sürecinin muhtemelen olmadığını söyleyen bulgulara sahip çalışmalar. terimin gözden geçirme komitesi tarafından uygulanması gerektiği anlamında literatüre katkılar olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir