Kullanıcı Özelliği – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Kullanıcı Özelliği – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

2 Şubat 2023 Öğrenme yönetim sistemi araçları Öğrenme Yönetim Sistemi Nedir Öğrenme Yönetim Sistemi örnekleri 0
UYGULAYICI MODEL

Kullanıcı Özelliği

Öğretim ve müfredata destek olarak teknolojinin rolü artık küresel eğitim sistemlerinin önemli bir bileşenidir; Artan sayıda kuruluş, hem geleneksel öğrenme ortamlarının içinde hem de dışında, dünya çapında öğrencilere, çalışanlara ve tüketicilere bilgi, beceri ve yetenek aktarma aracı olarak teknolojiyi kullanıyor.

Bu transferi destekleyen BT sistemleri entegre edilip uygulandıkça, yöneticilerden, tasarımcılardan ve değerlendiricilerden başarılı sonuçların kanıtlarını sunmaları istenmektedir. Öğrenmeyi gerçekleştiği anda iyileştirmenin geçerli yollarına dair kapsayıcı kanıtlar oluşturmak veya öğrenenlerin kültürlerinin süreç üzerindeki etkisini belgelemek için yalnızca sınırlı çaba gösterilmiştir.

Yöneticiler ve karar vericiler BT geliştirme, uygulama ve sürdürülebilirliğe artan miktarda kaynak ayırdıkça, özellikle eğitim ve profesyonel gelişimle ilgili alanlarda başarılı çabaların belgelenmesine ihtiyaç vardır.

Bilgi işleme teorisi veya “bilgiyi uyaranlardan algıladığımızın ve bunun ne anlama geldiğine ilişkin yorumlara nasıl dönüştürdüğümüz”, kullanıcıların öğrenme şemaları ile teknoloji kullanımının karşılıklı ilişkisini araştırmak için temel bir model olarak hizmet edebilir.

Buna göre en iyi öğrenme aktif olduğu zaman gerçekleşir; yani, öğrenenler ortamın özelliklerini seçip bunlara dikkat edebildiğinde, bilgileri kendi geçmişlerine göre dönüştürüp prova edebildiğinde, yeni bilgileri daha önce edinilmiş bağlamsal temelli bilgilerle ilişkilendirebildiğinde ve bu bilgiyi kendi bağlamları için anlamlı kılacak şekilde düzenleyebildiğinde. .

Buna göre, sürece dinamik, etkileşimli ve kültürel temelli, zamansal ve ortaya çıkan kullanıcı gereksinimleriyle sınırlanan bir süreç olarak bakmayı gerektirir. Bu süreçte öğrenen, var olan bilgi ve deneyimlerini yeni bilgilerle ilişkilendirebilir ve sonuç olarak akılda tutması artacaktır.

Bu öğrenme görüşü, öğrenmenin bir dış uyaranın alınması ile bir tepkinin üretilmesi arasındaki sıralı aşamalarda meydana geldiği davranışsal modellere dayanan BT sistemlerinin orijinal konseptini çok aşar; bunun yerine bilgi işleme ve bilişsel psikoloji, öğrenmeyle sonuçlanan içsel zihinsel süreçlerin etkileşimini vurgular.

Bu yaklaşım, bilgi edinme, işleme, depolama ve geri getirmedeki farklılıkları ve bunların hem iç hem de dış kültürel uyaranlardan nasıl etkilendiğini tanır ve birleştirir. Öğrencilerin mevcut öğrenme seviyelerine veya stratejilerine uygun olanlara odaklanabilmeleri ve ustalaşabilmeleri için öğretim iskelesi veya görev öğelerinin sunumunu kontrol etme, bu sürecin önemli bir parçasıdır.

Yapı iskelesi, öğrenmenin kültürel ve bağlamsal ortamlara gömülü olduğunu ve öğrenme gerçekleşecekse bunların kontrollü sunumun bir parçası olarak dikkate alınması gerektiğini söyleyen türetilmiş bir teoridir.

Yapı iskelesi, bir öğrencinin çalıştığı aşamayı tanımlayarak, birlikte gelen kullanıcı ve çevresel değişkenleri tanıyarak ve bu bilgiyi öğrenme görevlerinin tasarımına ve geliştirilmesine dahil ederek öğrenmeye yardımcı olur. Yapı iskelesinin, kültürel, coğrafi ve kullanıcı sınırlarını aşacak yeni teknolojileri tasarlamanın ve değerlendirmenin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekildi.


Sakai LMS Nedir
Lms nedir
Öğrenme Yönetim Sistemi örnekleri
LMS Eğitimi
Öğrenme Yönetim Sistemi Nedir
Öğrenme yönetim sistemi araçları
Kübik program diğer adı
Kübik program örnekleri


Öğrenmeyi Etkileyen Kullanıcı Özellikleri

Öğrenicilerin kültürel, bağlamsal ve kişisel değişkenlerinin tümü, bilgiyle nasıl etkileşimde bulundukları konusunda önemli bir rol oynar; Yukarıda belirtildiği gibi, bir öğrencinin oryantasyonu, beklentiler, duygular, tutumlar, değerler, ilgiler, ne öğrenileceğine ilişkin niyetler, yeni öğrenmenin nasıl elde edildiğine ilişkin algılar ve değerine ilişkin algılar gibi iç faktörleri kapsayacak şekilde harici olarak kontrol edilen süreçlerin ötesine geçer.

Bu faktörleri etkileyen temel kullanıcı özellikleri, öğrenme stilini, sunum modunun kabulünü, içerikle özdeşleşmeyi ve üçüyle ilgili önceki deneyimleri veya bunların bilgisini içerir.

Önemlerine örnek olarak, öğrencilerin materyalin yapısını (biçim ve kavramsal) algılamaları ve kabul etmelerinin bilginin bütünsel entegrasyonunu, sunum sırasının kabulünü ve kendi kendini yapılandırmadaki esnekliği etkilediğini kaydetti. Ek olarak, öğretim öğrenciler için çekici olduğunda ve sonuç olarak öğrenciler buna karşı olumlu tutumlar geliştirdiğinde öğrenmenin kolaylaştığını kaydetti.

Bu, öğretim önceki deneyimlerle olumlu bir şekilde tanımlandığında, aktif katılımlarını teşvik ettiğinde ve görevde ısrar etmeyi kolaylaştırdığında meydana geldi.

BT sistemlerinin yönetimi, tasarımı ve değerlendirilmesine ilişkin araştırmaların bir incelemesinde, öğretimin rolünün içsel öğrenmeyi etkinleştirmek olduğu ve bu etkinleştirmeyi desteklemek için teknolojinin kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Yaş, cinsiyet, etnik köken, önceki içerik ve teknoloji deneyimi, motivasyon ve tutum gibi kullanıcı özelliklerinin, kullanıcıların BT sistemleriyle etkileşimleri üzerinde etkisi olduğunu bulmuşlardır.

Sonuç olarak, BT sistemlerinin öğrenenleri ne kadar bildiklerinin farkına varması ve bilgi edinimlerini yönetme ve izlemede onlara yardım etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. BT ortamlarında, öğrenme hem öğrenen hem de öğrenen aracı tarafından yönetilmelidir ve öğrenciler yeni ortamlarda kendi süreçlerinden giderek daha fazla sorumlu hale gelir.

Doğrudan bir sonuç olarak, öğrencilerin bilişsel yetenekleri; önceki bilgi, beceri ve deneyimleri; ve belirli bir konuya olan ilgileri, öğretim sürecinin tasarımında merkezi hale gelmelidir.

Bilişsel psikologlar ve yapılandırmacı öğrenme savunucuları da teknoloji destekli öğrenme beklentileri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur, çoğu BT yöneticisi, geliştiricisi ve eğitimci artık teknolojinin sadece bir kaynak aracısı olarak değil, aktif öğrenme için bir kolaylaştırıcı olarak hizmet etmesini beklemektedir.

Teknolojinin, öğrenenlerin çeşitli kullanıcı türleri için çeşitli konu alanlarındaki karmaşık olguları keşfetmeleri ve anlamaları için uygun bağlamlar sağlayarak öğrenmeyi kolaylaştırması beklenmektedir.

Bu, özellikle öğrencilerin gerçek dünya bağlamlarında ilgisini çekerek problem çözmeyi desteklemek için teknoloji kullanıldığında doğrudur. Buna göre, başarılı teknoloji tabanlı öğretim artık entegre, kültürel temelli, öğrenen tarafından geliştirilen süreçlere bağlanmalıdır.

BT sistemleri, bireylerin kaynakları manipüle edebilecekleri ve düşüncelerini görünür kılabilecekleri bir araç sağlamalıdır; ilgi çekici olmalı ve farklı geçmişlere, farklı yeteneklere ve farklı öğrenme yollarına sahip öğrenciler için bilişsel destek sağlamalıdır.

Buna ek olarak, sistem bilginin çeşitli temsillerine izin vermeli, farklı öğrenci grupları içinde ve arasında iletişimi kolaylaştırmalı ve öğrencilerin farklı fikirleri denemelerini sağlamalıdır. BT sistemlerini planlarken göz önünde bulundurulması gereken kilit kullanıcı değişkenlerinin bir özeti sunulmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir