Kültürel Çeşitlilik ve Bilgi Toplumu – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Kültürel Çeşitlilik ve Bilgi Toplumu – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

6 Ocak 2023 Kültürel çeşitlilik nedir Kültürel çeşitlilik neye benzer Kültürel çeşitlilik örneği 0
Kullanımdaki Tanım Kontrol Listesi

Kültürel Çeşitlilik ve Bilgi Toplumu

Kültür bir engel olarak tanımlanabilse de, kültürel çeşitlilik potansiyel olarak bilgi toplumunda önemli bir varlık haline gelebilir. Küreselleşmenin ekonomik güçlerinin kültürel kimlik için ciddi bir tehdit oluşturduğu, küreselleşme üzerine önceki tartışmalardan açıkça görülmektedir.

Bilişim teknolojileri, yalnızca küreselleşme hızını artıran araçlar olmakla kalmayıp, aynı zamanda her türlü mal veya hizmete erişimin temel aracı haline gelmektedir. Dolayısıyla kültürel çeşitliliğin bir engel olduğu iddia edilebilir.

Kültürel çeşitlilik, esas olarak, hem içsel olarak kendi kültürüne hem de harici olarak dağıtılmış kültürlerle bir iletişim sorunudur. Bu nedenle, merkezi konulardan biri yalnızca yeni e-teknolojilere erişim değil, aynı zamanda iletişim alışverişlerine aktif olarak katılmak için yeni medyayı manipüle etme yeteneğidir.

BT’yi etkin bir şekilde çalıştırmak için teknoloji okuryazarlığı gereklidir. Kültürel okuryazarlık, bir bireyin (veya topluluğun) kendi kültürel mirası tarafından yapılan hizmetlerle ve başka bir kültüre olumlu bir şekilde erişimle ilişki kurma becerisini ifade eder.

Bu, hem benzerliklerden hem de farklılıklardan ders almak, bazı yönleri reddedebilmek ve diğerlerini kabul edebilmek anlamına gelir. Dolayısıyla kültürel okuryazarlık, kültürel çeşitlilik bağlamında iletişim olasılığının merkezinde yer alır. İçerik, Yaratıcılıkla ilgilidir.

Yaratıcılık, motivasyon ve yetkinliğin kesiştiği noktada yer alan faktördür ve hem bireysel hem de kolektif düzeyi kapsar. Belirli bir topluluğun sosyal ve ekonomik bireylerinin ve kuruluşlarının kolektif yaratıcılığına (kolektif hafızayı ve beyni kabul ederek) bağlı olacağı bir bilgi toplumuna doğru bir geçişi hedefliyorsak, kolektif yaratıcılık daha büyük önem taşır.

Görünür Kültür

Batı kültürü, resim ve heykel gibi sözde güzel sanatlara karşı güçlü bir önyargıya sahiptir. Kültürün sürekli görünür olan bu dışavurumları, ancak oynanırken görünür olan performans sanatlarından (tiyatro, film, müzik) daha anlamlıydı. Büyük görünür kültürün temel unsurlarından biri benzersizliktir.

Böylece, evrensel standartların meydan okuması, benzersizlik sorununu yeniden ön plana çıkardı. Uluslararası iletişim kurmak için, her şeyi tek bir ifade biçimine indirgeme riskini getiren küresel standartlara ihtiyacımız var.

Telefon dünyası bu noktada ilginç bir örnek sunuyor. Telefonlar için kesinlikle standartlara ve tek tip kurallara ihtiyacımız var, ancak bu telefonlardaki her konuşma yine de farklı olabilir.

Evrenselin yanı sıra tikeli de kaydetme zorunluluğunda, yaratıcılık yalnızca bir temel unsurdur. Dünyanın belli başlı kültürleri, büyüklüklerinin çoğunu, külliyatı sabitleyen ama aynı zamanda kültürel miras gibi terimlerle ifade edilen kümülatif bir boyut olasılığını sağlayan kayıtlı bir geleneğe sahip oldukları gerçeğine borçludur. Buna rağmen, zanaat geleneğinde kültürle ilgili sözlü ve görünmez kalan birçok beceri vardır.


Kültürel çeşitlilik nedir
Kültürel çeşitlilik örneği
Kültürel çeşitlilik örnekleri
Kültürel Miras
Kültürel Miras Örnekleri
Kültürel çeşitlilik neye benzer
Kültürel çeşitlilik ingilizce
Kültürel miras Nedir


Görünmez Kültür

Birçok insan, görünür olduğu ve kolayca tanındığı için maddi kültürü tercih eder. Kültür, görünür ve somut yerlerdeki nesnelerden daha fazlasıdır. Örneğin, birçok bilgisayar kullanıcısı, bilgisayarları soruları yanıtlamak için bir araç olarak düşünmeye alışkındır.

Bunları, hangi soruların sorulabileceğini anlamamıza, soruların ne zaman ve nerede sorulmadığı bağlamları öğrenmemize, aynı şeyi sormanın çok farklı yolları olduğunu bilmemize yardımcı olacak araçlar olarak düşünmeliyiz.

Eğer yazılım tek bir ülkenin egemenliğinde olmaya devam ederse ve o programların sözde sihirbazları o tek ülkenin sorularına bel bağlarsa, o zaman pek çok potansiyel bilgisayar kullanıcısı ister istemez gücenecek ve muhtemelen yazılımları kullanmayacaklardır. programlar.

Temel varsayım, kültürün bizim için görünmez (görünmez kültür) olduğudur. Çalışanlar, tüm organizasyon değerlerini kabul eden katılımcılar olduklarını bilmedikleri için, bir organizasyonun kültürü görünmez.

Yine de her şeye gücü yetendir. Dolayısıyla bu varsayım görünmez e-kültür için önemlidir. Davranışlarımızı ve performansımızı çoğu zaman bizim göremediğimiz şekilde yönlendiren kuruluşlarda çalışıyoruz. Kültürün tanımı, bir şeyleri yapma şeklimizi içerir.

Kültüre bakmanın bir yolu, dışarıdan bir uzmanın veya dışarıdan bir kişinin gelip işlerin gidişatını sorgulamasıdır; bu, kuruluş içindeki insanlara kendi kültürleri hakkında fikir vermeye başlayabilir.

Bununla birlikte, kültür aynı zamanda fikir, düşünce ve inanç alışverişini de dikkate alır ve insanların başka bir yerde işlerin farklı yapılabileceğini anlamalarına yardımcı olur. Bir kültürdeki başarı, başka bir kültürdeki başarı anlamına gelmez ve aslında başarılı olmanın, değişmenin ve yaşamanın birçok yolu vardır. İnsanlar başka bir kültür düzeyine göre hareket edebileceklerini ve kendi kültürlerine göre hareket edebileceklerini fark ederler.

E-Kültür

Kültürü, belirli bir zamanın veya bir grup insanın inançları, davranışları, dilleri ve tüm yaşam tarzı olarak tanımlayabiliriz. Kültür, gelenekleri, törenleri, sanatı, icatları, teknolojiyi ve gelenekleri içerir. Terim ayrıca daha spesifik bir estetik tanıma sahip olabilir ve bir toplumun entelektüel ve sanatsal başarılarını tanımlayabilir.

Yeni dünya ekonomisi e-kültürde gelişir ve bilgiye hızlı, açık erişim ve hemen hemen herkesle her yerde doğrudan iletişim kurma yeteneği ile karakterize edilir. Bu, e-kültürü geleneksel ortamlardan ayırır.

İlk bakışta, küreselleşme ve e-teknolojinin hayatımızın en küçük köşelerine nüfuz etmesiyle birlikte iletişim ve bilgi işlemin yakınlaşmasından bir e-kültür ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

Bilgi ve iletişim teknolojisinin ortaya çıkışı, günlük yaşamda merkezi bir rol oynayan tutum, beceri ve davranışlardaki değişikliklerle el ele gider. Bir e-kültürün ortaya çıkışı, geniş bir kültür tanımı terimleriyle ilişkilidir.

Bu, hem görünmeyen hem de maddi özellikleri olan bir toplumun kültürünü ilgilendirir. Kültürel bilginin bir parçası olan e-teknoloji, e-görünmez kültür olarak sınıflandırılabilir, ancak bu teknolojinin çıktıları (bilgi araçları) maddi (görünür) kültürel ürünler arasında değişebilir.

Toplum düzeyinde bir e-kültüre geçiş, kültürel değişimin ampirik olarak tanımlanmasını sağlayan bireysel düzeye çevrilir. E-kültür terimi, yeni teknolojinin yayılmasını ifade eder; çeşitli amaçlar için uygulanması (özellikle bilgi ve iletişim); ve ilgili tutumlar, değerler ve normlardaki değişimler vb.

Bilgi ve iletişim teknolojisi sayesinde insan düşüncesi ve davranışı giderek değişmektedir. E-teknoloji, kültürümüzün köklerini kemirmiyor olabilir, ancak bu kökler onu yavaş yavaş emiyor.

Kültürel veya diğer tüm yeniliklerde olduğu gibi, bu teknoloji eski kültürel biçimleri yeniden canlandıracak, dönüştürecek ve ilham verecektir. Küreselleşme çağında, bilgi ekonomisinde, sınırsız topluluklar ve birden fazla yerleşim yeri ile yaşıyoruz.

E-kültür okuryazarlığı ve kazanımı, yeni altyapıya ve e-kültür için yapı taşlarına ve platformlarına ciddi dikkat gösterilmesini gerektirecektir. Bunlar, bilgi profesyonellerinin mükemmelliği arayışı, bilgi toplumunda yaratıcılık ve ayrıca yeni medya ortamlarında ticaret ve ticaret için temel zorunluluklar için kritik konulardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir