Yeni Medya – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Yeni Medya – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

6 Ocak 2023 Geleneksel medya ve yeni medya Yeni Medya Bölümü Yeni medya Nedir Yeni Medya önü açık mı 0
Modelleme Türleri

Yeni Medya

Değişimin sınırlarını belirlemeye çalışmak, değişimin doğası gereği beyhude bir çabadır. Bu, yeni medyanın düzenlenmesinin aynı zamanda bir fayda alıştırması olduğu anlamına gelir. Birinci nesil medya platformlarıyla ilgili deneyimler, yeni medyanın sunduğu potansiyel ve fırsatlardan yararlanmak için özelliklerini keşfetmemiz ve bunları etkili bir şekilde nasıl kullanacağımızı öğrenmemiz ve verimli bir şekilde inşa etmemiz gerektiğini gösterdi.

Kısacası, yeni medyanın tasarımı, gerçekleştirilmesi ve yönetimi için yenilikçi kavramlar, çerçeveler ve metodolojiler geliştirmemiz gerekiyor. Yeni medya, hayatımızın neredeyse her yönünü olumlu yönde değiştirmek için benzeri görülmemiş fırsatlar ve potansiyeller sunuyor.

Yeni medyanın artan önemi ve uygun platformlara olan talep, bu tür medya için yenilikçi teknolojilerin ve bileşenlerin geliştirilmesine yol açmıştır. Sonuç olarak, artık ilk nesil medya platformlarını ve bu platformlara yönelik ilk yönetim yaklaşımlarını gözlemleyebiliyoruz.

Dijital bilginin kullanışlı, yüksek kapasiteli depolanmasındaki evrim, yeni medya için olanak sağlayan teknolojilerden biridir. Dijital içeriğin yerel olarak depolanmasına, geri alınmasına ve değiştirilmesine izin veren disk sürücülerin kapasitesi artıyor ve fiyatları düşüyor. Mevcut TV deneyimi, son derece kişiselleştirilmiş bir sürece dönüşecek.

Tüketiciler, ihtiyaçlarına ve kişisel tercihlerine göre hazırlanmış çok çeşitli kaynaklardan içeriğe erişebilir. Değer zincirindeki çeşitli sağlayıcılar için yeni iş modelleri ve fırsatlar, bireylere doğrudan yeni hizmetlerle hitap etmeye odaklanan organik bir pazarda gelişecektir.

Bu, içerik sağlayıcıların izleyici ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde yanıt vermesini sağlayacaktır. Dijital medya ve ortaya çıkan iletişim teknolojileri, her tüketicinin seçebileceği çok sayıda program ve bilgi yarattı.

Tüketici, değişen ihtiyaç ve tercihlere dinamik olarak uyum sağlayan çok sayıda seçenek için kişisel bir filtre gibi görüntüleme tercihleri üzerinde akıllı ve aktif karar vermeyi mümkün kılan yeni çözümlere ihtiyaç duyacaktır.

Yeni hizmetleri destekleyen oldukça karmaşık kurum içi hizmet ağlarını desteklemek için iletişim teknolojisi mevcuttur. Toplamda, bu, ürünün kendisi yerine paketin (ürün ve hizmetlerin) faydasını vurgulayarak, ürün hakkında yeni bir görüş yaratır.

Bir ürünün yaşam döngüsünü analiz etmek, bir müşteri için yeni fayda türlerini sentezlemek ve belirlemek için çok önemlidir. Bu nedenle, modern üreticiler müşterilere fayda sağlamak zorundadır. Sorular, faydaların neler olabileceği ve müşteri için ne tür bir faydanın faydalı olabileceğidir. Bu alıştırmaya dayanarak, yeni medya e-kültürüne dayalı uygun iş konseptleri bulmaları gerekiyor.


Yeni medya Nedir
Yeni Medya Bölümü
Yeni medya ekşi
Yeni Medya önü açık mı
Yeni Medya Ne is Yapar
Yeni medya PDF
Geleneksel medya ve yeni medya
Yeni medya Makale


Kültür ve Görünmez Kültür

Yeni medya ortamına gömülü bilgi-iletişim sistemleri bağlamında yeni kültür alanıyla başa çıkabilmek için kültür, yeni medya ve dijital e-teknolojiler üzerine temel tanımlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Kültürdeki büyük ilerlemeler, insanların bir kültürün değerlerini diğerlerini dışlayarak empoze etmeye çalıştıklarında değil, modern bireylerin farklı kültürlerden unsurları birleştirerek daha heyecan verici yapılar yaratmaya çalıştıklarında gelir.

Mevcut bilgi teknolojisi, dünyadaki evrensel standartları ve ayrıntıları kaydetme yeteneğine sahip olup, yaratıcılık ve küresel kültürel miras için yeni yollar ve kaynaklar açmaktadır. Bu nedenle, bilgi teknolojisi, insan varlığının, değerlerinin, kültürünün ve tüm bilgisinin tüm yelpazesini yansıtmalıdır.

Aynı zamanda, yeni e-kültür, e-teknolojilerle etkileşim içinde doğar ve yeni kültürel ekoloji içinde var olur. Bu yeni kültürel ekoloji, e-teknolojiler, e-kültür ve e-toplumdan oluşan yeni bir üçlünün (üçlü yakınsama) gelişimini teşvik eder.

Kültür, paylaşılan bir dizi açık ve gizli inanç ve değerlerdir. Alışkanlıkları, kuralları ve başkalarının davranışlarından beklentileri öğreterek insanların dünyalarını kategorize etmelerine ve tahmin etmelerine yardımcı olur.

Kültür aynı zamanda insanların motivasyonlarının ne olduğunu düşünme biçimlerini, şeyleri nasıl kategorize ettiklerini, hangi çıkarımları ve karar prosedürlerini kullandıklarını ve kendilerini hangi temelde değerlendirdiklerini şekillendirir. Diğer tanımların çoğu çok dardır.

Sosyologlar, nihai sosyal kontrol sistemi olarak kültürün davranışçı tanımlarına odaklandılar. Bu sistemde insanlar uygun şekilde hareket eder ve kendi standartlarını ve davranışlarını izler. Böylece kültür, grup halinde yaşamanın öğrenilmiş yollarından ve çeşitli uyaranlara grup tepkilerinden oluşur; sosyologlar kültürün içeriğini bir toplumun değerleri, tutumları, inançları ve gelenekleri olarak tanımlarlar.

Medya teorisyenleri, kültürün bazı yönlerine vurgu yapılmasına yol açan kültür ve teknolojinin etkileşimini araştırdılar. Yeni yaklaşımlar, kültürel ekolojiyi, çeşitli medya türlerinin tek bir çerçeve içinde erişilebilen ortak bir dijital forma çevrildiği yeni medyadan oluşan bir kavram olarak görmektedir.

Günümüzün ağa bağlı medyası, her kullanıcının aynı anda ve hemen yakınımızda algıladığımız kültürel ifadelerin yaratılmasına aktif olarak katılmasına izin veriyor. Dijital teknolojinin (e-teknoloji) kullanımı nedeniyle yeni kültür ortaya çıkmaktadır.

Aynı zamanda, yeni dijital e-kültür tarafından teşvik edilen değerler ile büyük dünya kültürlerinin yarattığı geleneksel ahlaki değerler arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu kavramlar, bilgi toplumunda kültür üzerine yeni bağlamsal yaklaşımların kapılarını aralamaktadır. Bilgi toplumu ile ilgili kültür, üç bağlamsal unsurla ilgilidir.

Küreselleşmenin ve teknoloji gelişiminin güçleri doğası gereği paradoksaldır ve kültürel çeşitlilik için hem tehditler hem de fırsatlar sunar. Ancak bilgi toplumu, bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmelerin şekillendirdiği, başta teknoloji ve iş dünyası kaygıları ve öncelikleri olmak üzere şekillenen vizyonlar temelinde şekillenen yeni bir ortamda şu anda yalnızca ekonomik bir zorunluluk olarak algılanmaktadır.

Kültürel türdeşleşmeye dayalı küreselleşme gibi bu vizyonlarda yer alan hakim seçenekler, yalnızca siyasi ve sosyal açıdan değil, ekonomik açıdan da sorgulanabilir.

Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlar, hızlanan küreselleşme ve teknolojik yenilik süreçlerinin kültürel homojenleşmeye ve muazzam finansal güç yoğunlaşmalarına yol açma şekli konusunda giderek daha fazla endişe duymaya başlıyor. Küreselleşme, genel olarak, öncelikle ekonomik çıkarların yönlendirdiği bir olgu olarak görülmektedir. Bu itibarla, ne ahlaki içeriği ne de değerleri vardır. Dolayısıyla kültürden bağımsız olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir