Bilgi İletişim Sistemleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Bilgi İletişim Sistemleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

6 Ocak 2023 Bilgi Teknolojileri BTK çalışma saatleri BTK telefon 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Bilgi İletişim Sistemleri ve Yeni Medya

İnsanlığın girebileceği ve bu nedenle bilgi teknolojileri açısından bakılması gereken en değerli ve temel süreçlerden biri, kendi kaderini tayin sürecidir. İnsanların kendi kaderini tayin hakkı ilkesi, Birleşmiş Milletler’in tüzüğünde merkezi bir amaç olarak somutlaştırılmıştır.

Birleşmiş Milletler’in amaçları, uluslar arasında eşit haklar ve ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesine saygı temelinde dostane ilişkiler geliştirmek ve evrensel barışı güçlendirmek için diğer uygun önlemleri almaktır.

Sömürge Ülkelere ve Halklara Bağımsızlık Verilmesine İlişkin Bildirge’yi içeren 1514 (XV) sayılı Karar, tüm ulusların kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu belirtti; bu hak sayesinde siyasi statülerini özgürce belirlemekte ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini özgürce sürdürmektedir.

1990’larda, dünyanın dört bir yanında çok sayıda insan bu temel kendi kaderini tayin hakkının yerine getirilmesi için çabalarken, bu konular son derece alakalı olmaya devam etti. 1995’te BM Genel Kurulu, ulusların kendi kaderini tayin hakkının evrensel olarak gerçekleştirilmesine ilişkin bir kararı tekrar kabul etti.

Böylece Genel Kurul, insan haklarının etkili bir şekilde güvence altına alınması ve gözetilmesinin ve ulusların kendi kaderini tayin hakkının evrensel olarak gerçekleştirilmesinin önemini yeniden teyit etti.

Bununla, kendi kaderini tayin hakkının hayatın tüm yönleriyle bağlantılı olduğunu görüyoruz: siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel. Nihayetinde nasıl yaşamayı seçtiğimiz ve başkalarının bu gezegende birlikte yaşamasına izin verdiğimizle ilgili.

Ayrıca, bilgi teknolojisi mevcut ekonomik ve sosyal olaylarda kilit bir rol oynamaktadır, bu nedenle bilgi teknolojisi uzmanları/profesyonelleri diğer mesleklere göre çok daha fazla sosyal sorumluluğa sahiptir.

Bilgi ve iletişim teknolojileri ve ağ altyapıları, insanların ve gelişmekte olan ulusların kendi kaderini tayin hakkını desteklemede genişleyen bir rol oynamaktadır.

Bilgiye erişim ve iletişimin kolaylaştırılması, kendi kaderini tayin etme sürecine katılım için yeni ve geliştirilmiş fırsatlar sağlar. Geleneksel kurumların ve yönetişim biçimlerinin kapsamının ötesinde siyasi, ekonomik, sosyal, eğitimsel ve kültürel ilerlemeyi geliştirme potansiyeli verir.

Uluslararası sahnede bilgi teknolojisinin kültürel ve sosyal boyutlarını tanımanın bir sonraki adımı, Avrupa Konseyi belgesi, bilgi toplumunda insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin Bakanlar Komitesi Bildirgesi ile ilgilidir.

Bildirge, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, farklı iletişim ortamlarının bir araya gelmesiyle bilgi toplumunun inşasında itici bir güç olduğunu kabul etmektedir.

Ayrıca, topluluk oluşturmanın insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, sosyal uyum, kültürel çeşitliliğe saygı ve bireyler ve uluslar arasındaki güven değerlerine ve ülkeleri girerken bu taahhüdü onurlandırmaya devam etme kararlılığına dayanması gerektiğini vurguladı.

Geleceğin gelişmiş aritmetik makinelerinin (a) doğası gereği elektrikli, (b) muhasebe makinelerinden çok daha çok yönlü, (c) çok çeşitli işlemler için kolayca uyarlanabilir, (d) talimatlarla kontrol edilen, (e) olacağı öngörülmüştür. karmaşık hesaplamada son derece hızlı ve (f) sonuçları yeniden kullanılabilir biçimde kaydetme yeteneğine sahip.

İletişim sistemleri aracılığıyla bağlanan akıllı cihazlar olarak yeni bilgisayar cihazları, yeni bilgi-iletişim sistemleri biçimleri yaratıyor. Böylece, yeni bilgi araçları biçimi ve her yerde bulunan bilgi teknolojisi, bir bilgi işleme aracı kavramının temelini oluşturur.

Etkileşimli ve her yerde bulunan bilgi taşıyıcılarına dayanan ilk nesil yeni bilgi sistemleri, zaman ve mekan engellerini aşan kolay iletişim sağlamak için gelişti. Böylece, yeni bilgi sistemleri medyadır.


BTK
Bilgi Teknolojileri
BTK telefon
BTK yurtdışı telefon
BTK mail Adresi
BTK çalışma saatleri
BTK gov tr
BTK Başvuru


Küresel bir ortamda mal ve bilgi alışverişi ile ilgilenen temsilci toplulukları için sanal iletişim alanlarıdır. Gelecek vaat eden diğer teknolojiler, yaygın bilgi işlem ve artırılmış gerçekliktir. Yaygın bilgi işlem vizyonu, bir dereceye kadar, bugünün iki fenomeninin gelecekteki kaynaşmasının bir projeksiyonudur: İnternet ve mobil telefon.

Akıllı cihazların iletişim kurduğu büyük ağların ortaya çıkışı, bilgi işlemin artık sadece geleneksel bilgisayarlar tarafından değil, her türlü akıllı cihaz tarafından gerçekleştirileceği anlamına gelir. Bu kavramlardan, bilgi-iletişim sistemlerinin bilgi toplumu gelişiminin yolunu açtığı açıktır.

Bilgi toplumu, bilgi/içerik ağı için geniş fırsatlar sunan yeni (dijital) medyaya dayanmaktadır. Ulusal sınırları ve çıkarları aşan yeni örgütsel ağlar inşa edilir.

Ağların kendileri, iç ve dış ilişkilerde itici faktör olarak giderek ulus-devletlerin önüne geçebilir. Aynı zamanda, yerel topluluklar, artan katılım ve karmaşıklıkla bu tür ağları oluşturmaya ve kullanmaya aktif olarak katılmıştır.

Yeni medya çağına giriyoruz. Yeni medya, dünya algımızı dönüştüren ve dolayısıyla onu görünmez veya görünür kılan araçlardır. Bilgi teknolojisi (BT) uzmanları, kültürler arasındaki entegrasyon ve etkileşimde e-teknolojilerin rolünü göz önünde bulundurarak yeni sorunları anlamalıdır.

İş, sağlık, medya ve e-kültürün kendisini dönüştürecek olan sensör ağlarının tera mimarisi ile görünüşe göre doğru. Yeni bir bilgi-iletişim sistemi biçimi, bilgisayarların çoğu görünmez ve tek kullanımlık olan akıllı ağları güçlendirir.

BT uzmanları, tüm bu verileri yararlı ve anlamlı bilgilere dönüştürme ve yaygın ağ bağlantılı bilgi işlem ve ortam zekasına eşlik eden kültürel ve gizlilik sorunlarını çözme konusunda zorluk yaşıyor. BT uzmanları, e-teknolojilerin sensörler ve diğer veri kaynakları tarafından yayınlanan bilgileri bilgi yönetim sistemlerine dönüştüren sosyal ağlardan analitik değerler çıkardığı aşamayla karşı karşıyadır.

Yeni medyayı tanımlamak zor bir iştir. Sesi veya kitapları yenilikçi bir şekilde kullanmaya başlarsak, eski medyayı yeni medyaya dönüştürmüş oluruz. Şimdi yeni medya olarak tanımladığımız her ne ise üzerine yenilikleri eklediğimiz anda eski medya oluyor.

Teknoloji her zaman değiştiğinden, yeni medyayı kesin olarak uzaktan iletişim için yeni teknolojinin kullanımına dayalı olarak tanımlayamayız. Bugün yeni medya olan yarın modası geçmiş olacak. Yeni medyayı yapı yerine süreç bazında tanımlamaya çalışırsak, yine başımız belada demektir. Yeni medyayı bugün ne olarak tanımlıyorsak yarın teknoloji yapı ve süreçleri değiştirdiği için artık geçerli olmayacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir