KÜRESELLEŞME BAĞLAMI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

KÜRESELLEŞME BAĞLAMI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

4 Aralık 2022 Küreselleşme ve siyaset KÜRESELLEŞMENİN evreleri küreselleşmenin türkiye'ye olumlu ve olumsuz etkileri 0
KLİNİK PSİKOLOJİDE BİLİM

ULUSLARARASILAŞMA VE KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA YÜKSEKÖĞRETİM REFORMLARI

Yüksek öğretimde uluslararasılaşma ve hatta küreselleşme, ulusal deregülasyonları ve reformları ulusaldan ziyade uluslararası bir perspektifte tetikliyor ve hızlandırıyor.

Damıtılmış üç ana süreç vardır:

1) Artan özel yüksek öğretim, şirketler tarafından kurulan yüksek öğretim kurumları, sanal hükümler, yabancı kurumların şube kampüsleri, eğitim ihracat franchising düzenlemeleri vb.
2) E-öğrenme ve çevrimiçi hükümler yoluyla eğitim ve öğrenimin ‘kurumsallıktan çıkarılması’, yüksek öğretim kurumlarının dışında ve gayrı resmi olarak kazanılan yeterliliklerin ve niteliklerin tanınması vb.
3) Yeni ve çoğunlukla uluslararası veya uluslarüstü aktörler, diğer müzakere alanları ve ulusal yönetim ve yönetişim araçlarının kaybı yoluyla yüksek öğretim politikasının ‘de-millileştirilmesi’.

Şimdi daha fazla uluslararasılaşma için mevcut çabalara eşlik eden ve yukarıda sıralanan deregülasyonlara yol açan dört değişim alanı biraz daha ayrıntılı olarak analiz edilecektir. Uluslararasılaşmanın dört alandaki reform faaliyetleri için katalizör işlevi gördüğü söylenebilir.

(1) Bilgi ile ilgili değişiklikler: Uluslararasılaşma ve hatta küreselleşme, geleneksel bilgi üretimi, iletimi ve sertifikasyonu biçimlerinde değişikliklere yol açmıştır. Bilgi üretiminin yeni biçimleriyle, tanıtıldığı şekliyle “mod 1” ve “mod 2” arasındaki ayrıma atıfta bulunuyorum.

Bilgi aktarımının yeni biçimleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (e-öğrenme, sanal provizyon, internet vb.) artan kullanımıyla ilişkilidir. Ve yeni bilgi sertifikalandırma biçimleri, yüksek öğretim dışında veya yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarında gayrı resmi yollarla edinilmiş niteliklerin, becerilerin ve deneyimsel bilginin çeşitli tanınma biçimleriyle ilgilidir.

Akademik disiplinlere dayanmayan bilginin öneminin de arttığını görüyoruz ve ilgili bilgi açısından yeni tanımlarla karşı karşıya kalıyoruz.

Tüm bu yönler, müfredatın geleneksel yapısını ve organizasyonunu etkiler. Ayrıca, akademik bilgi çeşitli kurumsal çerçevelere giderek daha fazla dağılmaktadır. Franchising operasyonlarımız, sanal provizyonlarımız, yurt dışında şube kampüslerimiz, yeni tür özel kurumlarımız veya kamu-özel sektör ortaklıklarımız var.

Bu gelişmeler, disipline dayalı akademik bilgiyi neyin oluşturduğuna dair geleneksel anlayışımızı değiştiriyor. Sınırlar erozyona uğruyor ve bilgi, üniversitenin işlevini tehdit eden, geçerli kılma biçimlerini değiştiren ve tefekküre dayalı bilgiyi edimsel bilgiyle karşı karşıya getiren yeni yollarla bağlamsallaştırılıyor.

(2) Eğitim kavramıyla ilgili değişiklikler: Bir eğitimi, özellikle yüksek öğretimi neyin oluşturduğuna ve ona yüklenen işlevlere ilişkin geleneksel anlayıştaki değişiklikleri not ediyoruz. Bununla, becerilerin ve uluslararası istihdam edilebilirliğin vurgulanması lehine etkisini kaybeden karakteri veya kişiliği eğitmeye yönelik geleneksel, hümanist liberal ideale atıfta bulunuyoruz.

Bu, ‘bir yurttaş hakkı olarak eğitim’ olarak adlandırdığı, eğitimin bir hizmet, bir meta ve bir mal olarak artan önemi lehine bir kamu malı olarak görüşüne dayanan anlamının kaybıyla el ele gider. eğitimin bir tüketim malı ve öğrencilerin müşteri olarak görülmesine dayalı bir pazar.

(3) Kurumsal değişiklikler: Katılımcı meslektaşlara dayalı yönetişim modelinin yeni kamu yönetimi yaklaşımları lehine erozyona uğramasıyla başlayan kurumsal stratejilerdeki değişiklikleri not ediyoruz.

Yönetsel modellere dayalı kurumsal yönetişim, bölgesel, ulusal, uluslararası ve küresel düzeylerde yeni sistematik ve uluslararası veya küresel yönelimli pazarlama ve profil oluşturma biçimlerini içerir.


Küreselleşme krizi
KÜRESELLEŞMENİN evreleri
İkinci küreselleşme Dalgası
Küreselleşme ve siyaset
GLOBALLEŞME pdf
Küreselleşmenin aktörleri
küreselleşmenin türkiye’ye olumlu ve olumsuz etkileri
Küreselleşmeyi hızlandıran temel faktörler


Yükseköğretim kurumları, stratejik hedefler peşinde koşan ve kendilerine bir ‘kurumsal kimlik’ veren özerk aktörler haline gelmektedir. Yenilikçilik, girişimcilik, performans ve rekabetçilik, daha fazla farklılaşmaya ve çeşitlenmeye yönelik bir eğilimin unsurlarıdır ve aynı zamanda daha fazla şeffaflık ve uyumluluk yaratma girişimleri vardır.

(4) Sistemik değişiklikler: Son olarak, artan sayıda kurumsal ve hükümet dışı, uluslararası ve ulus-üstü aktörler nedeniyle yüksek öğretimin yerleştiği siyasi arenadaki değişiklikleri not ediyoruz.

Bu yeni aktörlerin varlığı ve faaliyetleri, yüksek öğretim ile devlet arasındaki ilişkiyi etkilemekte ve yüksek öğretimin ulusal olarak yönlendirilmesinin geleneksel biçimlerini ve araçlarını değiştirmektedir. Çeşitli toplumsal sektörlerin temsilcileri, yani paydaşlar, uluslararası akreditasyona üye oluyor ve meslek kuruluşlarından uzmanları da içeren kıyaslama çalışmaları yapılıyor.

Ayrıca, Bologna Süreci’nin ve OECD, UNESCO ve -en azından Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde- Dünya Bankası’nın politikalarının etkisini görüyoruz. Gelişmeler, bu alanın daha hibrit hale gelmesi ve yeni müzakere, tartışma ve meşrulaştırma biçimleri gerektirmesi etkisiyle, yükseköğretim politikası alanına yeni aktörlerin dahil edilmesine yönelik bir eğilim göstermektedir.

Uluslararasılaşmanın bu dört değişim alanı için katalizör işlevine rağmen, uluslararasılaşmanın etkisinin ve öneminin bireysel konulara veya disiplinlere, bireysel kurumlara ve bireysel ulusal yüksek öğretim sistemlerine göre değiştiğini belirtmek gerekir.

Daha 1990’da Clark Kerr, yüksek öğrenimi uluslararasılaştırma eğilimi ile yüksek öğretimin amaçlarını ulusallaştırma eğilimi arasında var olan gerilim alanına işaret etti.

Bu gelişmenin benzer bir tanımlaması, “tözün uluslararasılığına karşı formun milliyetinden” bahsedenlerde bulunabilir. Günümüzde çoğu yüksek öğretim kurumu, uluslararası veya küresel olduğu kadar bölgesel veya ulusal bir misyon üstlenmektedir.

Yüksek öğretim kurumlarının görüşüne göre uluslararasılaşma, kaynakların güvence altına alınmasına, kalite güvencesinin bir unsuru olarak işlev görmesine ve itibarın artmasına hizmet eder.

Bu işlevleri nedeniyle, uluslararasılaşma, kurumsal olarak yönetilmesi gerektiği, bir politika bileşeni olduğu ve profil oluşturmanın, yani dış algının bir unsuru olduğu anlamına gelen stratejik eylemin giderek artan bir nesnesi haline geliyor.

Birçok Avrupa ülkesinde bu, yalnızca yönlendirme kurumlarının ve temsilcilerinin artmasına değil, aynı zamanda yönlendirme ve düzenlemelerin yer aldığı seviyelerde de artışa yol açmıştır. Sonuç olarak, piyasayı ehlileştirmek için girişimlerde bulunulurken, yüksek öğretim kurumlarını daha girişimci olmaya zorlamak için kuralsızlaştırmayı düzenlemeye yönelik paradoksal girişimi sık sık not edebiliriz.

SONUÇLAR 

Bu katkıyı sonlandırırken, politika yapıcılar için de geçerli olacak daha ileri araştırmalar için birkaç konunun ana hatlarını çizmek istiyorum.

Gelecekte, son 25 yıldır geliştirmekte olduğu araştırma, politika ve uygulama arasındaki diyaloğa, yüksek öğretim mesleklerinin çeşitli yeni alanlarından, örn. değerlendiriciler, orta düzey yönetim, danışmanlar vb., ama aynı zamanda uluslararasılaşmanın açtığı yüksek öğretim yönlendirme ve yönetişiminden.

Bu yeni aktör gruplarının bir göstergesi, araştırma, politika ve uygulamanın etkileşim içinde olduğu bir kesişme noktasına yerleştirilmiş olan daha ileri araştırmalar için üç konuda verilecektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir