Medya Hızı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Medya Hızı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

2 Şubat 2023 Download hızı kaç olmalı Upload hızı kaç olmalı Upload hızı Nedir 0
Data Element

Medya Hızı

Elektronik medyaya göre, (medya) üretim hızı, yazma, okuma, konuşma ve dinleme hızı gibi mesajları aktarma hızını ifade eder.

Bazı dilleri klavye kullanarak oluşturmak zordur, bu nedenle elektronik ortamın üretim hızının sözlü iletişim gibi geleneksel olarak daha zengin ortamlardan daha yavaş olduğu kabul edilmiştir. Bununla birlikte, yeni teknolojiler geliştikçe, üretim hızı, özellikle yazma hızı, sözlü iletişim kadar veya çoğu zaman ondan daha hızlı hale gelir.

Diğer medya hızı türü (medya) etkileşim hızıdır. Etkileşim hızı, bilginin gönderildiği zaman ile alındığı zaman arasındaki zaman gecikmesi miktarını ifade eder.

Yazılı mektuplar veya kısa notlar gibi geleneksel ortamlarda olduğu gibi, e-posta gibi bazı elektronik ortamlarda da birkaç saniyeden birkaç güne kadar değişen fark edilebilir gecikmeler olabilir. Ancak, IM ve SMS gibi yeni elektronik ortamlar, senkron ortama benzer yeteneklere sahiptir ve etkileşim hızı dezavantajını ortadan kaldırır.

Konunun ortamı değerlendirmesinin istendiği sonuç, etkileşim hızının önemini ve elektronik medyanın kuruluşlar içinde yayılmasındaki önemli rolünü doğrulamaktadır.

Araştırmalarında deneklerden çeşitli medyaların bilgi zenginliği ve etkileşim hızlarına ilişkin algılarını yedili Likert ölçeği kullanarak değerlendirmeleri istendiğinde, medya değerlendirmesinde e-posta ortalaması beş farklı araç arasında en düşük olanıdır. 

Dolayısıyla medya zenginliği değerlendirmesine göre e-postanın örgütlerde etkin bir iletişim aracı olarak kullanılmayacağı sonucuna varılabilir. Ancak etkileşim hızı açısından e-posta, yüz yüze iletişimin yanında sıralanmakta ve günümüz organizasyonlarında e-postanın yaygın olarak kullanılmasını net bir şekilde açıklamaktadır.

Üretim ve etkileşim hızına göre son elektronik ortamların sınıflandırmasını gösterir. Belirtildiği gibi, üretim hızlarında çok fazla fark yoktur, çünkü son zamanlarda birçok kişinin sabit bilgisayarlarda veya mobil cihazlarda bir mesaj oluşturması neredeyse aynı süreyi almaktadır.

Ancak, üç ortamın etkileşim hızı önemli ölçüde farklıdır. Mobil e-posta ve SMS, kişilerin trafikte veya toplantıda sıkışıp kaldıklarında bile neredeyse her yerde ve her zaman mesaj göndermesine ve incelemesine olanak tanır. Dolayısıyla bu ortamların etkileşim hızı sözlü iletişim kadar hızlıdır.

Ancak anlık mesajlaşma (IM), eşzamana yakın bilgisayar tabanlı etkileşimli bir iletişim ortamı olmasına rağmen, her iki tarafın da bilgisayar başında olmasını gerektirdiğinden etkileşim hızı mobil iletişimden daha uzundur.

Son olarak, e-posta, alıcının e-postayı kontrol etmesinden önce birkaç saniye ile birkaç gün arasında değişen gecikmelere sahiptir, bu nedenle e-postanın etkileşim hızı üç ortam arasında en yavaş olanıdır. Bu rakam, etkileşim hızının elektronik ortamları ayırt eden çok önemli bir kriter olduğunu açıkça göstermektedir.

Özetle, elektronik ortamın üretim ve etkileşim hızı, elektronik ortam seçiminde çok önemli belirleyicilerdir. Daha da önemlisi, her ülkenin diline ve ilgili kültürüne bağlı olarak farklılık gösteren üretim hızı, elektronik ortamlar için önemli değerlendirme kriterleri sağlamış olsa da, etkileşim hızı, elektronik ortam performansının farklı düzeylerini daha etkin bir şekilde açıklayabilmektedir.


Ev internet hızı kaç olmalı
Upload hızı kaç olmalı
Upload hızı Nedir
Download hızı kaç olmalı
100 Mbps internet hızı iyimi
Mobil internet hızı kaç olmalı
Upload nedir
İnternet hız testi download nedir


Bireysel ve Örgütsel Zaman Kültürü

Bir önceki argüman, elektronik medyanın etkileşim hızının, kültürün zaman boyutuyla yüksek oranda ilişkili olması nedeniyle, zaman algısına bağlı kültür anlayışının, elektronik medyanın yayılımını ve performansını açıklamak için daha uygun olabileceği sonucuna varmamıza yol açmıştır.

Buna göre, bireyler zamana yaklaşım biçimleri ve amaçlarına ulaşma biçimleri bakımından farklılık göstermektedir. İki farklı zaman boyutu kültürü vardır: monokronik ve polikronik. Monokronik zaman, zamana ekonomik yaklaşımla tutarlı olarak doğrusal, somut ve bloklara bölünebilir olarak karakterize edilir.

Monokronik zaman kullanımı, belirlenmiş programların sürdürülmesine önemli miktarda enerji harcanarak planlama ve programların oluşturulmasını vurgular. Buna karşılık, polikronik zaman kullanımı, aynı saat bloğu içinde iki veya daha fazla etkinlik gerçekleştirildiğinde ortaya çıkar; faaliyetler arasında geçiş yapmak hem arzu edilebilir hem de üretken olabilir.

Zaman kültürünün iki farklı türündeki bireylere çok iyi bir örnek tanıtın. “Sabah bir rapor yazmayı planlayan iki yönetici. Her ikisi de yazmaya başlar ve otuz dakika sonra her iki yönetici de bir telefon alır.

Yönetici A, telefon görüşmesini bir kesinti olarak kabul eder ve aramayı günün ilerleyen saatlerinde yeniden planlamaya çalışır. B Yöneticisi telefona cevap verir, arayanla tam bir konuşma yapar ve aramadan sonra rapor üzerinde çalışmaya geri döner.

Yönetici A nispeten monokroniktir, çünkü planlanmamış, planlanmamış olaylar en aza indirilmesi ve programlanmış faaliyetlere müdahale etmesine izin verilmemesi gereken kesintiler olarak kabul edilir. Yönetici B görece polikroniktir çünkü programlanmamış olay, planlanan faaliyetlerle eşit veya daha büyük öneme sahip, hayatın normal bir parçası olarak ele alınmıştır.

Çok monokronik olma eğiliminde olan insanlardan son derece polikronik olanlara kadar değişen polikronisite dereceleri vardır ve bir bireyin polikronikliği, işyerinde zaman yönetimine yönelik kişisel yaklaşımını anlamada önemli bir araç olarak kullanılabilir.

Polikronisiteye göre, örgüt tercihi ile olumsuz ve örgütsel sonuçlarla ilişkilidir. Bireyler gibi, bir organizasyon da çok monokronik olandan aşırı derecede polikronik olana kadar değişir.

Bir bireyin polikronik tutumunu nasıl ölçebileceğine dair bir yöntem sağlayın. Ayrıca, bir kişinin kendi örgütünün polikronik oryantasyon ölçeğini nasıl ölçebileceğini de sağlarlar. Bireylerin ve kuruluşların polikronisite derecesinin sonucu, yeni elektronik medyayı uygularken kuruluşlar için çok önemli bir çıkarımdır.

Kurumun ya da kurum içindeki bireyin zaman kültürü yeni medyanın özellikleri ile uyuşmuyorsa bireyler uygulanan bir elektronik ortamdan beklenen faydayı sağlayamayabilir. Daha da önemlisi, uygulanan elektronik ortam, aşırı bilgi yüklemesi veya dijital depresyon gibi önemli olumsuz etkiler üretebilir.

Özetle, gösterildiği gibi, elektronik medyanın yayılması ve performansı kültürün iki boyutundan önemli ölçüde etkilenir: metin ve zaman. Özellikle monokronik/polikronik sürekliliğin anlaşılması, elektronik medyayı uygulayarak organizasyonların ve ilişkilerin daha iyi yönetilmesine yol açabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir