MESLEKLERDE ARAŞTIRMA – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

MESLEKLERDE ARAŞTIRMA – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

9 Şubat 2022 Ara meslekler Nelerdir Araştırma yapan meslekler En çok istenen meslekler Meslekler araştırma 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

MESLEKLERDE ARAŞTIRMANIN ÇIKIŞI

Her çağdaş meslek, başlangıç ​​aşamalarında, gevşek bir şekilde örülmüş ortak beceriler, sorumluluklar ve varsayımlarla çalışan bir dizi ayrı bireyden oluşuyordu. Grup sadece sosyal yaptırımlarla bir arada tutuldu. Her mesleğin temel işlevleri kristalleştikçe, mesleğin faaliyetlerini kurumsallaştıran bir yasalar ve gelenekler bütünü gelişti.

Aynı zamanda, üyeler genellikle örgütlendiler ve rollerini daha da fazla tanımlamak için adımlar attılar, özellikle iki hususa ilişkin olarak: müvekkillerine ve birbirlerine karşı etik davranış ve halkın şarlatanlardan korunması gerekir.

Bu evrimsel adımların farklı meslekler için farklı başlangıç ​​noktaları vardı. Amerika’da hukuk için başlangıç ​​1775-1780 dönemiydi. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eğitimciler için profesyonelleşme 1850 civarında başladı. Sosyal hizmet uzmanları yetiştirmek için bir okul için ilk çağrı 1894’te ortaya çıktı. O zamandan önce, çok az teorik veya ampirik yazının geçerliliği vardı. – mesleki eğitimin standartları, öğretimi, finansmanı, amaçları ve özü hakkında bilgi verdi.

19. yüzyılın ikinci yarısında, günümüz mesleklerinin çoğu için ampirik bir temel gelişmeye başladı. Kitaplar, dergiler ve eyalet ve federal yayınlar materyali taşıdı. Bununla birlikte, hemen hemen tüm araştırmalar, verileri toplamlar, aralıklar, ortalamalar ve yüzdeler açısından inceleyerek, olgusal verilerin toplanmasıyla yaklaşılabilecek konularla ilgilendi.

Mesleki uygulama hakkındaki fikirler, halka ve yetkili kişilere yönelik mantıksal veya duygusal çekiciliği temelinde kabul veya reddedilmeye devam etti. Yeni yüzyıl başlayana kadar, yeni kavramların fiili saha testleri, profesyonel uygulamaların etkinliğini belirleme konusundaki tartışmalara rakip olmaya başlamadı.

Yüzyılın başında Batı dünyasını karakterize eden bilim coşkusunun kesin bir etkisi oldu. Meslekler için bilimsel bir temel fikri ciddiye alınmaya başlandı. Bilim taraftarları çeşitli akademik disiplinlerden geldi. Ölçülebilir kanıt aramanın, ilkeler türetmenin ve ilkeleri ek araştırmalarla test etmenin olağanüstü önemi konusunda ortak bir kanaatleri vardı.


Meslekler araştırma
Araştırma yapan meslekler
Eleman ihtiyacı olan meslekler
Ara meslekler Nelerdir
En çok istenen meslekler
En çok aranan meslekler 2021
En çok ATANAN meslekler
Özel sektörde en çok aranan meslekler


Mesleklerin bilim odaklı üyeleri tarafından savunulan soruşturma prosedürleri, doğal olarak, eğitildikleri çeşitli akademik disiplinlerden geliyordu. Çözmeye çalıştıkları sorulara uyacak şekilde tasarlanmış teknikler eklediler. İlaveler, anket, derecelendirme ölçeği, kontrollü deney ve vaka çalışmasından tüm toplumsal birimlerin (yani topluluklar, okul sistemleri, kültürler ve milletler) anketlerinde kullanılan karmaşık prosedürler dizisine kadar uzanıyordu.

Akademik disiplinlerden çok mesleki disiplinlerle ilgili konulardaki tez ve tezlerin sayısı her yıl arttı. Araştırma prosedürlerine aşina olan profesyonellerin sayısı da öyle. Ancak bireylerin mesleki araştırmalarda kariyer için resmi eğitimi daha yavaş ilerledi.

20. yüzyılın ilk üç çeyreği boyunca, profesyonel okullarda çalışmayı seçen yeni yetişmiş profesörler, “mesleğin çoğunu oluşturan disiplinler de dahil olmak üzere, akademik disiplinlerdeki profesörlerden giderek daha fazla ayrıldılar. odaklı” profesörler.

Aynı zaman diliminde, “profesyonel” konularda araştırma çalışmaları yürütecek kişilerin eğitimi, büyük ölçüde profesyonel okullardaki öğretim üyelerinin bir işlevi haline geldi. Gittikçe daha sık olarak, profesyonel disiplinler kendilerini ana akademik disiplinlerin ana gövdelerinden neredeyse tamamen ayrı buldular (örneğin, sosyolojiden sosyal hizmet ve siyaset biliminden halkla ilişkiler).

Elbette bu, T/D çalışmasının doğasını değiştirdi. Hem öğretim üyelerinin hem de öğrencilerin mesleki hazırlığa birincil katılımlarını fark eden araştırmaları, fakülteler ve öğrenciler tarafından sanat ve fen bilimleri alanında yürütülen çalışmalardan daha operasyonel, uygulamaya yönelik bir moda yöneldi. Aynı eğilim, konuşma patolojisi ve odyoloji, klinik psikoloji, ekonomi, tiyatro, dans, stüdyo sanatları, müzik ve gazetecilik gibi genellikle üniversite akademik bölümlerinde yer alan profesyonel hazırlık programlarında bile görüldü.

Mesleklerin akademik disiplinlerden giderek genişleyen ayrılığı, ikincisinin kendi iyiliği için bilgiye daha soyut bağlılığın aksine, mesleklerin giderek daha pragmatik duruşlarında kendini gösterdi. İstisnalar vardı elbette; bazı liderler aradaki farkı kapatmayı başardı. Ancak, okullaşma olanaklarındaki hızlı büyüme ve yüksek standartlarda insan hizmetlerine yönelik kamu talebi, hızlandırılmış profesyonelleşmeyle birleştiğinde, güçlü sosyoeğitimsel güçler uyguladı.

Diğer şeylerin yanı sıra, bu güçler, mesleki okullarda kendi teorik temeli olan mesleki hazırlığı geliştirmeye yönelik ciddi çabaları artırmak ve mesleği tanımlayacak bir bilgi ve uygulama bütünü oluşturmak için bilim okullarını etkilemiştir. Batı dünyası kültürlerinin çoğunda ampirizmdeki istikrarlı ve yaygın büyümenin etkisi altında ve toplumun tüm sektörlerinde verilerin istatistiksel analizinin giderek daha sofistike bir şekilde kullanılmasıyla hareket de hızlandı.

Bu faktörlerin kombinasyonunun etkisi güçlüydü. Yüzyılın ortalarında, ampirik araştırma yöntemleri egemen oldu. Mesleklerdeki hemen hemen tüm ileri dereceler, veri analizi için istatistiksel prosedürlerin incelenmesini gerektiriyordu. Profesyonel okullarda araştırma departmanları araştırma yapmak için değil, lisansüstü öğrencilere değişkenlerin mümkün olan en yüksek derecede kontrolü ile deneysel çalışmalar için tasarımları ve veri analizi prosedürlerini anlamayı ve kullanmayı öğretmek için değil.

Kabul edilebilir araştırma, kendi okullarının araştırma bölümleri tarafından öğretilen prosedürlerle tanımlandı. Birçok profesyonel okulda “saygınlık” tanımı, bir tür kontrollü deneysel tasarım kullanan ve verilerini karmaşık bir istatistiksel analize tabi tutan bir T/D yapmaktı.

T/D ARAŞTIRMALARINDA SON VE GÜNCEL TRENDLER

1950’lerin sonlarında, herhangi bir profesyonel disiplinin, araştırma tasarımı ve araştırma metodolojisinin dar bir şekilde kavranan temeline güvenli bir şekilde dayanan teorik ve kavramsal bir temel oluşturabileceği tutumuna karşı gözle görülür bir olumsuz tepkinin geliştiği görüldü. Bazı meslek okulu öğretim üyeleri baştan beri daha geniş bir yorum için baskı yapmışlardır.

Öğrencileri anketler yaptı, anketler ve vaka çalışmaları yürüttü, geriye dönük proje değerlendirmesi yaptı, yasaların uygulamalar üzerindeki etkisini analiz etti, geliştirme süreçleri üzerinde çalıştı ve daha geniş bir araştırma metodolojisi ve teknolojisi yelpazesinin önemini başka sayısız şekilde ileri sürdüler. Bu tepki, şimdiye kadar daha önceki, daha dar bakış açısıyla bir dengeye yaklaşmış görünüyor. Çeşitli meslekler için farklı bilgi tabanlarına yapılan katkılar şu anda birçok yönden memnuniyetle karşılanmaktadır.

Araştırmalara son zamanlarda eklenen boyutlar, örneğin nitel araştırmaya olan yaygın ilgide ve değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesinde bulunur. Günümüzün T/D öğrencisi, ister akademik ister profesyonel bir disiplinde olsun, konu ve metodoloji seçiminde eşi benzeri görülmemiş bir serbestliğe sahiptir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir