Metodoloji – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Metodoloji – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

1 Kasım 2022 Bilimsel metodoloji Makalede metodoloji nasıl yazılır? 0
Aile Ağacı Verileri

Metodoloji ve Metot

Önceki argümanlara dayanarak, metodoloji eylem okuma olarak kabul edilebilir, yani belirli bir amaç veya hedefe ulaşmak için belirli bir tutum, bağlam ve kavram verildiğinde yapılması gerekenler. Bir metodoloji, hedefe giden ana yolu gösterir, ancak bireysel adımları belirtmeden olmalıdır.

Metodoloji böylece yaklaşımın ana taslağını hem kendinize hem de başkalarına (akademi ve iş dünyasında) şeffaf hale getirmeye yardımcı olur. Bu şekilde bir pusula, bir işaret, bir dizi ilke ve küresel talimat olarak işlev görür.

Ancak bu, metodolojinin belirli bir durumda veya zamanda belirli bir anda ne yapmanız (veya yapmamanız) gerektiğini belirttiği anlamına gelmez. Bu tür ayrıntılar, yöntem ve teknikleri gerektirir. Yaklaşımı ayrıntılı yöntem ve tekniklerle nasıl doldurmak istediğiniz, ek düşüncelere, temel tutumunuza, eldeki soruya ve elbette ‘genel’ metodolojik yaklaşıma bağlı olacak düşüncelere dayanır.

Yöntemler

Yöntemler (birçok ders kitabında sıklıkla ve oldukça kafa karıştırıcı bir şekilde metodolojiler olarak adlandırılır), araştırma sırasında belirli bir nihai katı sırayla atılması gereken belirli adımları (veya eylemleri, aşamaları, adım adım yaklaşımları vb.) belirtir. Örneğin, verileri mevcut olmadan önce analiz etmek açıkça imkansızdır.

Analizden önce, verileri toplamanın en iyi yolunu düşünmeniz gerekecektir. Bu şekilde tüm istasyonlar için geliş ve gidiş saatlerinin yer aldığı bir demiryolu tarifesine benzetilebilecek bir yöntem benimsenmiştir.

Tren hareket ettikten sonra, tüm istasyonları sabit bir sırayla geçecek. Bununla birlikte, istasyonların yer değiştirmesi düşünülemez olsa da, araştırma metodolojileri genellikle bu kadar katı bir şekilde oluşturulmaz. Ancak, metodoloji ne kadar somut olursa, sonuç o kadar iyi olur.

Bununla birlikte, bir soru ne kadar açık olursa, araştırmacının metodolojisini oluşturma konusunda o kadar fazla özgürlüğü vardır. Ayrıca, duruma bağlı olarak (bağlamsal veya organizasyonel olarak) çeşitli yönler rol oynayacaktır. Mevcut veya yeni bilgilere, veri kaynaklarına nasıl erişiminiz var? Bu bilgilerin sahibi kim?

İnsanlarla konuşmana izin var mı? Bu görüşmeler hangi koşullarda gerçekleşecek? Gizlilik ve anonimlik nasıl olur? Bu araştırma için ne kadar zamanınız var? Bu araştırmanın sonuçlarının (örtük veya açık) beklentileri nelerdir? Bu sonuçlardan kimler ve ne şekilde yararlanacak?

Araştırmadan önce ve araştırma sırasında ortaya çıkacak bu tür sorular, kısmen kullanacağınız metodolojiye yön verecek ve şekillendirecektir. Bu nedenle, seçilen metodoloji ve yöntemler için gerekçenizi belirtmeniz gerektiğinde, araştırmanızı yürüttüğünüz bağlamın nihai araştırma tasarımını açıkça etkilediği görülecektir.

Ayrıca, araştırmanızda tehlikede olan birçok konunun (örneğin, etik, teknik, bağlamsal) kolayca bazen neredeyse çözülemez ikilemlere yol açabileceği açıkça ortaya çıkıyor. Araştırmanıza başlamadan önce bu sorunları çözmek neredeyse imkansızdır. Yine de projenizi gerçekleştirirken onlara doğru ve şeffaf bir şekilde davranabilirsiniz.


Tez metodoloji örnekleri
Metodoloji örnekleri
Metodoloji
Metodoloji çeşitleri
Bilimsel metodoloji
Metodoloji yöntemleri
Metodoloji ne Demek
Makalede metodoloji nasıl yazılır


Düşünme ve Harekete Geçme

Yöntemlerin belirli bir metodoloji içinde daha fazla detaylandırılması, “araçlar” veya “araçlar” olarak da adlandırılan tekniklerin seçiminde gerçekleşir. Araştırmacının deneyim, rasyonel danışma, bilimsel bilgi, hesaplamalar ve benzerleri temelinde belirli hedeflere ulaşmaya çalışması bir teknik meselesidir.

Nihai hedefe ulaşmanın bir yolu olarak yerleşik kuralları, düzenlemeleri ve prosedürleri içeren sistematik bir çalışma biçiminin uygulanmasını içerir. Teknikler, açık, zorlayıcı ve emredici bir karaktere sahip somut oyunculuk talimatları olarak anlaşılabilir.

Teknikleri açıkça tanımlamak mümkün görünse de, terimin gerçekte ne anlama geldiğini belirtmek daha az kolaydır. Teknik, kabaca belirli bir “oyunculuk” talimatı biçiminde ifade edilen “yetenek” veya “deneyim” gibi bir şeyi ifade eder, aynı zamanda “belirli bir konunun ele alındığı belirli bir şekilde” de ifade edilir.

Daha yakından bakıldığında, ne incelerseniz inceleyin, bir şey için her zaman tek bir tekniğin mevcut olacağı tespit edilebilir. Spesifik tekniklerin doğasını tanımak için bir sınıflandırma yoluyla ilerlemek yararlıdır. Her şeyden önce, ‘eylem teknikleri’ ve ‘düşünme teknikleri’ arasında bir ayrım yapılabilir.

Eylem teknikleri, insanların pratik eylemlerini (veya faaliyetlerini) ilgilendiren tekniklerdir. Gün boyunca kahve yaparken, kapıyı anahtarla açarken veya bisiklete binerken kullandığımız bu tür teknikler. Araştırma yapma çerçevesindeki oyunculuk teknikleri, bu nedenle, belirli bir teknik kategorisinden daha fazla veya daha az değildir.

Düşünme teknikleri, düşünme etkinliklerini sınıflandıran tekniklerdir. Düşünme teknikleri, kişinin belirli bir konu hakkında nasıl düşünebileceğine dair içgörüler elde etmenin yanı sıra düşünceyi düzgün bir şekilde yapılandırmaya yardımcı olur.

Düşünme teknikleri bu nedenle doğası gereği daha teoriktir; aynı zamanda “düşünmek için bir yol” göstermeleri anlamında da metodolojiktirler. Eylem teknikleri, bireyin eylemleri aracılığıyla ulaşmak istediği (örgütsel) gerçeklikte belirli bir hedefe işaret eder.

Yukarıdaki örnekler, araştırmacının kasıtlı olarak belirli bir teknik(ler)i seçme yeteneğine sahip olduğu inancına dayanmaktadır. Bu, kasıtlı bir seçimin söz konusu olduğu anlamına gelir. Kasıtlı, belirli bir tekniğin, bu tekniğin işlevinin ne olduğunu bilerek, net bir rol ve işlev göz önünde bulundurularak bilerek seçilmesi anlamına gelir.

Tam olarak bu tekniği seçerek araştırmacı, istenen sonuca hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmayı umar. Bu, araştırmacının, belirli bir tekniğin (veya teknik kombinasyonlarının) uygulandığında neler yapabileceğini ve sağlayacağını önceden bildiği anlamına gelir.

Bu nedenle, belirli bir tekniğin seçilmesi normatif olarak yönlendirilir. Tekniğin kullanıcısı, tekniğin kullanılması durumunda sahip olacağı etki hakkında bir fikir oluşturmuştur. Ne kadar örtük olarak (görünüşe göre kasıtsız olarak) kullanılırsa kullanılsın, belirli bir teknik ile araştırmacının onu kullanarak ulaşmak istediği hedef arasındaki varsayılan ilişki sorunudur.

Bu, teknikleri belirli hedeflere bağlar. Belirli bir durum veya soru verildiğinde, bir araştırmacının tekniklerini seçebileceği potansiyel bir kaynak veya alan vardır. Ayrıca aynı tekniği (gerekirse başkalarıyla birleştirerek) araştırma sırasında farklı anlarda kullanabilir.

Burada yine eş sonluluk ilkesiyle karşı karşıyayız: benzer teknikler, süreçte tamamlayıcı veya sabit teknikler olarak farklı anlarda ve farklı durumlarda kullanılabilir.

Hangi anda hangi seçimlerin yapılacağı, araştırmacının çalışması gereken durumun türü (bağlam), o durumdaki gelişmelerin seyri (süreç) veya sırasıyla belirli (önceki) etkilerin etkisi gibi yönlere bağlıdır. 

Belirli bir tekniğin (veya bir dizi tekniğin) seçimine aşağıdakiler rehberlik eder:

(a) Normlar ve kriterler
(b) Kişisel tercihler
(c) Eş sonluluk ilkesi
(d) Bağlam
(e) İç ve dış gelişmeler

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir