Pozitivizm – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Pozitivizm – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

1 Kasım 2022 Pozitivizm kurucusu Pozitivizm Nedir felsefe Sosyolojide pozitivizm 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

Pozitivizm

Uygulamalı araştırmanın amacı, uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm getirmektir. Araştırmacılar, bu problemler için (yeniden) tasarımlar ve eylem planları oluşturmaya odaklanırlar. Yaklaşımları, (bilimsel) eylemin yararlı kavramlar ürettiği inancına dayanır.

Çoğu araştırmacıya, çalışmaları sırasında üç aşamalı bir yaklaşımı izleyerek bu sorunlarla başa çıkmaları öğretilir: teşhis, tasarım ve değişim. Öncelikle net bir problem tanımı oluşturun, ardından bir çözüm tasarlayın ve son olarak da uygulayın. Bu genellikle bir dizi araç ve tekniğin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla sonuçlanır.

Önemli bir koşul, araştırmaya katılan kişilerin bu araçlara göre hareket etmeleridir. Pratikte bu yaklaşımın genellikle işe yaramadığı (veya sadece sınırlı bir ölçüde) görünmesi, insanların değişime karşı direncine ve istenen değişikliklerin uygulanması sırasında meydana gelen rota değişikliklerine bağlanmaktadır.

Ancak araştırmacı, projeyi metodolojik olarak doğru bir şekilde ele aldığı için masum olduğunu iddia edebilir. Araştırmacı, uzmanlığını kullanarak belirli bir durum için en iyi araştırma biçimine karar verir. Çözümleri, ‘bilimsel olarak’ gerekçelendirdiği araştırmalarla elde edilen gerçeklere dayandırır.

Çoğu durumda, ağırlıklı olarak metodolojiye odaklanan işletme araştırmaları alanındaki kitapların, uygulamayı araştırmanın bir parçası olarak bile düşünmediğine dikkat edilmelidir. Hafif bir tebessümle yorumlanması gereken bu tanımlamaya genel olarak ‘pozitivizm’ deniyor. Araştırmacı, araştırma sonuçlarının uygulanmasını da dikkate aldığında değerli araştırmaların yapıldığına inanıyoruz.

Yapılandırmacılık

Uygulamalı araştırma, bir organizasyonun karmaşık ortamında gerçekleşir. İnsanlar, sistemler, süreçler, prosedürler, kültür, tasarımlar, tutumlar, davranışlar, kurallar, siyaset; her şey aynı anda oluyor ve değişiyor. Her şey doğrudur veya en azından geçerlidir ve çeşitli sorunlara yol açar.

Her kim bir organizasyonu incelemeye kalkışırsa, onu değiştirmeye çalışırsa, her insan grubunun, her bölümün veya her yerin kendine has özellikleri, alışkanlıkları ve kuralları olduğunu görecektir. Bu nedenle, her seferinde benzersiz bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz, aslında yalnızca kuruluş içindeki araştırma sırasında toplanan bilgi ve deneyimlere yansıtılarak anlaşılabilir ve çözülebilir bir sorundur.

Sürekli araştırma içinde olan çalışanlar, duruma ve gelişmelere uyum sağlamak için kendi gerçekliklerini yeniden inşa etmek ve değiştirmek zorundadırlar. Standart yaklaşımlar, tasarımlar veya kavramlar yoktur. En iyi ihtimalle, bir durumu çerçevelemek için bir tür yol gösterici fikir geliştirmede yardımcı olabilirler.

Gerçeği dışarıdan incelemek, işlerin gerçek durumuna dair herhangi bir yeni kavrayış doğurmaz. Gerçek içgörü, o durumda ortaya çıkan anlamlar ve sorunlara ilişkin ‘teoriler’ geliştirmek ve bu doğrultuda uygun, anlaşılır ve uygulanabilir çözümler üretmek için ilgililerle birlikte bir duruma ilişkin bir anlayışa ulaşmayı gerektirir.

Araştırmacının rolü, bu süreci, ilgililerle birlikte, durumun benzersizliği adaletli olacak şekilde şekillendirmektir. Bu, insanların kendi gerçekliklerini nasıl keşfedeceklerini ve değiştireceklerini öğrenmelerini sağlayan yöntemleri seçmeyi içerir.

Süreç boyunca araştırmacı, ilgili kişiler tarafından da paylaşılan bir öğrenme süreci olan organizasyon hakkında bilgi geliştirir. Bu bağlamda geçerlilik kavramı tamamen farklı bir anlam kazanır. Bu kavram aynı zamanda yapılandırmacılık olarak da bilinir.

Her iki yorum da çeşitli şekillerde detaylandırılabilir. Ancak burada önemli olan, bilmeye ilişkin metodoloji ve teorinin açıkça bağlantılı olmasıdır. Sorunun doğası, sırasıyla incelenen problem ve araştırmacının probleme yaklaşma şekli aracılığıyla oluşturulan bir bağlantı.

İncelenecek olguya (konu veya nesne) ilişkin öncül ve varsayımlardan herhangi biri dikkate alınmazsa, belirli bir metodolojiyi bırakın, ihtiyatlı bir şekilde belirli bir araştırma biçimi geliştirmek mümkün değildir. Bu nedenle belirli bir metodoloji seçmek rastgele gerçekleşen bir şey değildir. Ama o zaman, metodoloji nedir?


Materyalizm ve pozitivizm farkı
Pozitivizm Nedir
Pozitivizm Nedir felsefe
Pozitivizm kurucusu
Pozitivizm nedir din
Sosyolojide pozitivizm
Pozitivizm Nedir kısaca
Post pozitivizm


Metodoloji Etki Alanı

Metodoloji her şeyden önce araştırma yürütmekle ilişkilidir. Metodolojinin etimolojik ve izlenebilir anlamı (Yunanca methodos = meta hodos’tan türetilmiştir) ‘izlenen yol’dur, başka bir deyişle belirli bir yolu izlemeyi amaçlar.

Bu durumda metodoloji şu anlama gelir: araştırmacının belirli bir sonuca (bilgi, içgörü, tasarım, müdahale, çözüm) ulaşmak için izlemesi gereken yol (veya rota). Bununla birlikte, kasıtlı veya kasıtsız bir başlangıç ​​ve bitiş noktası aracılığıyla bir rota (sonradan veya daha fazla dikkate alınarak) oluşturulabilmesine rağmen, aradaki rotanın nasıl detaylandırıldığı görülmeye devam etmektedir.

Paris’ten Roma’ya seyahat etmek isteyen herkes yürüyerek, atla, trenle, uçakla ya da sadece arabayla gitmeyi seçebilir. Dahası, ulaşım araçları yol boyunca değiştirilebilir. Yola çıktıktan sonra beklenmedik gelişmeler (tren daha ileri gitmez) orijinal planlarınızı değiştirmenize ve yolunuza devam etmek için sizi bir alternatif düşünmeye zorlayabilir. “Roma’ya giden birçok yol vardır” şeklindeki bu temel fikir, belirli bir metodoloji dahilinde seçimler olduğunu gösterir. İdeal olarak, bu seçimler sonunda benzer bir sonuca yol açmalıdır.

Metodolojinin yaygın kullanımı dışında, terim araştırmacı için ek bir işlev içerir. ‘İyi’ bir araştırma yürüten herkesin, er ya da geç, yaptığı seçimlerin nedenlerini amirine, müşteriye, bir kuruluştaki kişilere vb. gerekçelendirmesi beklenebilir.

Gerekçelendirme, yalnızca yaptığınız seçimlerin ve bu seçimleri nasıl gerekçelendirdiğinizin farkında olduğunuzda mümkündür. Bu nedenleri farklı paydaşlara gerekçelendirmeniz ve belirli konuları neden ve hangi kriterlere ve düşüncelere dayanarak ele aldığınızı açıklamanız gerekebilir. Başka bir deyişle, eylemlerinizi şeffaf, böylece anlaşılır, alternatifler göstererek, argümanlar sunarak ve yaptıklarınızın nedenlerini ortaya koyarak yapabilmeniz gerekecektir.

Metodoloji, bir şeyler yapmak için bir yöntemler ve ilkeler sistemi anlamına gelir. Böyle bir metodoloji ‘boş’ olduğundan; bir harita, bir başlangıç ​​ve bitiş noktası sağlar, ancak belirli bir alan üzerinden gerçek yolculuk için yönergeleri sağlamaz. ‘Bir şeyler yapmak’ seyahat etme, yemek yeme, bir sınavı geçme veya değişim yaratma metodolojisini kapsar.

Bu, metodolojinin tüm olası durumlarda tamamen normal ve kullanışlı bir şey olduğunu gösterir. Kasıtlı olarak farklı durumlar için bir metodolojiye sahip olmak, kendi metodolojilerinizin inşasının ve amacınıza ulaşıp ulaşmadığınızı nasıl belirleyeceğinizi bilmek bu nedenle çok faydalıdır.

Metodoloji basitçe ‘araştırma yapmak’ anlamına gelmez, aslında akılda net bir amaç ile belirli bir durumda hareket etme yolunu belirtir. Bu işlem için ‘eylem okuma’ tabirini daha önce kullanmıştık. Metodolojinin neyle ilgili olduğunu bilmek çok yardımcı olsa da, günlük kullanımı ilgi odağı değildir.

Bu çalışma, araştırma yürütmede metodoloji kullanımına odaklanmaktadır. Temel amaç, belirli bir duruma, soruna veya soruya bağlı olarak mevcut farklı metodolojilerden nasıl seçim yapılacağını göstermektir. Aynı zamanda önemli olan, araştırmacının kendisinin belirli bir araştırma sorusuyla nasıl ilgilendiği veya ilgilenmek istediğidir.

Soruya nasıl bakıyorsunuz? Baktığınızda ne düşünüyorsunuz? Bilgi toplama, içgörü veya bir organizasyonda insanların birbirlerini görme biçimleri mi? Ve bu konuda ne yapardın? Sadece inceleyin ve sonra bırakın?

Veya iyileştirme için önerilerde bulunur musunuz? Eğer öyleyse, teklifiniz ne olurdu? Öneriyi kendiniz mi uygularsınız yoksa bunu başkalarına mı bırakırsınız? Bir araştırmacı olarak, bu soruyu belirli kararlara nasıl ulaştığınızı açıklayabilecek şekilde ele almanız gerekiyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir