Metodoloji Türleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Metodoloji Türleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

2 Mart 2022 Makalede metodoloji nasıl yazılır Metodoloji çeşitleri Metodoloji örnekleri Metodoloji yöntemleri 0
Aile Ağacı Verileri

Metodoloji Türleri

Bir çalışma için seçilen yöntemlerin kesinlikle sonuçlar üzerinde derin etkileri vardır. Aynı durum, konuların nasıl seçildiği ve verilerin nasıl toplanıp analiz edildiği için de geçerlidir. Yine de en önemlisi, soruşturmada incelenen teorik veya varsayımsal önermeler ile yöntemler arasındaki uyumdur.

Sonraki tüm adımlar için bir başlatma paneli görevi gören, sorunun ifadesidir. Doğru araştırma metodolojisi, kişinin araştırma yaparak aradığı şeyden onu aramaya nasıl gittiğine geçmek için araştırma planı dizisindeki yerine sorunsuz bir şekilde uymalıdır.

Bu sorgulamalar, bir araştırma metodolojisinin seçimini yönetmelidir: “(a) en pratik, (b) en verimli, (c) en umut verici ve (d) araştırma problemini çözmek için en hazır yol nedir? ya da araştırma sorusunu cevapla?” Nadiren bir yöntem dört noktanın tümüne de “Evet” yanıtı verir. Daha sıklıkla, bir taviz gerekli olur.

Kaçınılmaz olarak, metodoloji seçimi araştırmanın sonuçlarını etkiler. Önemli olan öğrencinin etkiyi bilmesi, kabul etmesi ve görmezden gelmemesi veya saklamaya çalışmamasıdır. Yazarlar, bu çalışmanın çeşitli baskılarını hazırlarken, akademik ve profesyonel alanlarda araştırma metodolojisi terminolojisinde bir standardizasyon bulamadılar.

Bunu yeniden doğrulamak için, 1993’ten 1997’ye kadar yayınlanan beş araştırma metodolojisi metnini inceledik. Toplamda, 15 araştırma türünü listelediler. Beş kitabın tümü, 15 sınıflandırmadan sadece 2’sinde anlaşmaya vardı. Her kitap, diğer dört kitaptan hiçbirinde bulunmayan en az 1 araştırma sınıflandırması içeriyordu.

Kullanmaya karar verdiğimiz terminoloji, tanımlayabildiğimiz ve örneklendirebildiğimiz tüm araştırma türlerini içeriyor. Yine de seçeceğiniz araştırma türünün adı, bir teklife dahil edilmeden önce danışmanla birlikte gözden geçirilmelidir. Aynı metodoloji başka bir alanda farklı bir adla bilinebilir.

1. Tür: Analitik: Veri sınıfları toplanır ve eyleme rehberlik edebilecek ilkeleri ayırt etmek ve açıklamak için çalışmalar yapılır. Bu başlık altındaki özel alt türler, mikro, makro ve politika analizini içerir.

Örnekler: Okul mülkünün okul dışı kullanımına ilişkin müsamahakâr mevzuatın eyalet mahkemesi yorumları
Konut kooperatiflerine başvuranları kabul etme kriterleri Acil hastanelerde aşırı insan davranışlarının yönetimi
Engelli lise mezunlarının ekonomik olarak depresif bölge

2. Tip: Vaka çalışması: Arka plan, gelişme, mevcut durum, bir veya daha fazla kişinin, grubun, topluluğun, işletmenin veya kurumun çevresel etkileşimleri ve çevresel etkileşimleri, iç ve dış etkilerle ilgili aşamalar veya kalıplar için gözlemlenir, kaydedilir ve analiz edilir.

Örnekler: Bir Amerikan genç kolejindeki açık kabullere ilişkin bir vaka çalışması
Üç otistik çocukta bilişsel işlevlerin gelişimi: vaka kayıtları analizleri
Ulusal Emekliler Derneği’nin kurulması ve büyümesi
Ulusal İmalatçılar Birliği’nin emek politikası; geliştirme vaka çalışması


Tez metodoloji örnekleri
Metodoloji örnekleri
Metodoloji yöntemleri
Makalede metodoloji nasıl yazılır
Metodoloji çeşitleri
Tez metodolojisi nedir
Metodoloji nedir
Makalede metodoloji nedir


3. Tip: Karşılaştırmalı: Benzerliklerini ve farklılıklarını belirlemek ve açıklamak için iki veya daha fazla mevcut durum incelenir.

Örnekler: Kanada, Büyük Britanya, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaokul kimyasında öğretilen kavramlar Kardiyak tanı prosedürleri sırasında çocukların ve yetişkinlerin öz kontrolü
Halka açık oyun alanı ve eğlence için teklif belirleme prosedürleri
New York, Pennsyl-‘de tedarik ve ekipman alımları

4. Tip: Korelasyonel-predictive: İstatistiksel olarak anlamlı korelasyonla ilgili fenomenler arasındaki ve bunların arasındaki katsayıları aranır ve yorumlanır; bu tip, bir veya daha fazla faktördeki varyasyonların bir veya daha fazla faktördeki varyasyonlara ne ölçüde karşılık geldiğinin belirlenmesini ve bu tür bulguların tahminlerde kullanılmasını içerir.

Örnekler: Benzin fiyatları ile iş ve tatil amaçlı otomobil seyahatlerinin etkileşimi
Suçun niteliği ile tekrar suç işleme miktarı arasındaki ilişkiler Ailenin büyüklüğü, yaşı ve evde sağlık hizmeti kullanımı arasındaki ilişkiler
Öğretmen geçmişleri ile uluslararası işbirliğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiler

Ayrıca, belirtildiği gibi, kategori adlarımız diğerlerinin kullanacağı adlardan farklı olabilir. Örneğin, değerlendirmenin birçok alt grubu olabilir. Bazıları sonuç temelli, hedef temelli ve tüketici odaklı olarak adlandırılmaktadır. En önemli nokta, yaklaşım ne olursa olsun probleme en uygun yöntemi tanımak ve uygulamaktır.

Diğer iki noktaya dikkat edilmelidir. Birincisi, belirlenebildiği kadarıyla, listelenen çeşitli araştırma yaklaşımlarının her biri, bilgiye önemli yeni katkılarla sonuçlanmıştır. Hiç kimse bir diğerinden daha yüksek saygıyı hak etmez. İkinci olarak, tüm öğrenciler tüm araştırma yaklaşımlarını öğrenmelidir. Doğal olarak, bir öğrenci, o öğrencinin T/D’sinde kullanılan yaklaşımlara çok daha aşina olma eğiliminde olacaktır. Bununla birlikte, tüm öğrenciler, bunları nasıl kullanacaklarını ve bir yaklaşımın ne zaman uygun olmadığını bilecek şekilde listelenen yaklaşımlara yeterince aşina olmalıdır.

Teklif, araştırma yöntemini açıkça adlandırmalı ve kısaca tanımlamalıdır. Seçilen metodoloji araştırmacının sorumluluğunda olmasına rağmen, yetkili makamlardan alınan alıntılar metodoloji seçimini açıklığa kavuşturabilir ve destekleyebilir. Uygunluğun ölçütü, metodolojinin problemin ifadesi ile ilgili olarak yararlı kanıtlar sağlayıp sağlayamayacağıdır.

Bu nedenle, seçim her zaman doğrudan problem ifadesi ile ilgilidir. Kendinize sorun, Yöntem, problem ifadesine akıllı ve faydalı bir yanıt vermek için gereken verileri sağlayacak mı? Bu soruyu kendinize, danışmanınıza ve teklifi eleştiren diğer kişilere sorun.

Özel Prosedürler

Spesifik Prosedürler bölümünde, okuyucuya çalışmanın yürütülmesinde ne yapılacağını adım adım anlatın. Bu, yazışmaları, anketlerin tasarımını, çalışmanın tamamından önce yapılacak pilot çalışmaları, bazı tedavilerin uygulanmasını, mülakatların yürütülmesini, sorgulama formlarının veya uygun verileri toplamak için tasarlanmış diğer araçların dağıtımını, izinler, danışma kullanımı veya diğer eylemler. Diğer başlıklar altında ele alınacak konuları dışarıda bırakın.

Kullanılacak prosedürlerin kronolojik olarak sıralanmış bir listesiyle başlayın. Her bir maddeyi sadece komitenin ne yapılacağını bilmesine yetecek kadar detaylandırın. Bir teklifte, “yeterli ayrıntı”, bir öğedeki paragraftan diğerindeki tam sayfaya kadar değişebilir. Bir sayfanın ötesine geçerseniz, yazının olması gerektiği kadar cimri ve özlü olup olmadığını kendinize sorun. Fazlalık kelimeler sorunu karartıyor, komiteyi rahatsız ediyor ve ne yapmayı planladığınızdan ne kadar emin olduğunuz sorusunu gündeme getiriyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir