Araştırma Popülasyonu – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Popülasyonu – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

5 Mart 2022 Evren ve örneklem örnekleri Kartopu örnekleme örneği Nicel araştırmalarda örneklem seçimi 0
UYGULAYICI MODEL

Araştırma Popülasyonu veya Örneklem

Araştırma Grubu veya Örnek bölümünde, birkaç temel nokta ele alınmalıdır. İncelenecek nüfus nedir? Bir tür flora mı? Meta-analiz yapacağınız bir grup araştırma raporu mu? Bir virüs formu mu? Bir grup insan mı? Özellikleri nelerdir? Evren (popülasyon grubundaki herkes veya her şey) incelenecek mi yoksa bir örneklem olacak mı?

Bir örnek ise, bütünden nasıl seçilecek? Örnek seçmenin gerekçesi nedir? Numunenin temsil edilebilirliğini belirlemek mümkün müdür? Değilse, bu gerçek bir yasak mı yoksa sadece bir sınırlama mı oluşturuyor? Örnek popülasyona nasıl erişilir ve bunun ne kadar zor olması beklenen bir problemdir?

Burada bir hatırlatma, araştırma popülasyonu ve varsa örneklem, problemin ifadesi ile çok açık bir şekilde bağlantılı olmalıdır. Sorun, örneğin, kent sakinlerinin veya işçilerin algılarına bağımlılığı gösteriyorsa, bu tür bireylerin belirlenen herhangi bir araştırma popülasyonunda olması beklenebilir. Benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletleri’nde fidanlıklarda yetişen ağaçlara genelleme yapmak isteniyorsa, örneklem bu amaç göz önünde bulundurularak oluşturulmalıdır.

Enstrümantasyon

Enstrümantasyon bölümünde, çalışma için önerilen enstrümantasyonla ilgili verileri (testler, aparatlar, görüşme protokolleri, anketler ve benzerleri) detaylandırın. Herhangi bir aracın amacı, problem ifadesinde ortaya çıkan soruları yanıtlamak için veri üretmeye veya toplamaya da yardımcı olmalıdır. Bu konu, ilerleyiş açısından oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

Enstrümantasyonun hızını, doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmanın yolları için çağdaş teknolojinin olanaklarını gözden geçirin. Örneğin, anketleri uygulamak, çeşitli türden uyarıcı materyalleri görüntülemek, testleri uygulamak ve bir özne ile arayüz gerektiren bir dizi başka kullanım için bilgisayar programları vardır. Araştırmacılar, insan hatası faktörlerini en aza indirmedeki değerini anladıkça, bu tür malzeme piyasaya düzenli bir akış halinde de gelir.

Tüm alternatifler arasından belirli bir veri seti için doğru paketi seçmek zor bir iştir. İstatistiksel hesaplamalar yapan bazı Web sayfalarında bu görevde yardımcı olacak bağlantılar da bulunur. Örneğin, birkaç üniversite kütüphanesi Web sitesi, bibliyografyalara, dergi aramalarına, istatistiksel paketlere bağlantılar ve çevrimiçi yardıma da yol açacaktır.

Birçoğu, en uygun analizi seçmenize ve ardından gerçekleştirmenize yardımcı olan bir sistemle birleştirilmiş entegre bir istatistiksel testler koleksiyonu içerir. Cornell’deki Trochim (2002), veriler için uygun analizin seçilmesine yardımcı olmak için etkileşimli bir Web sayfaları seti sağlar. Veriler hakkında basit bir dizi soru sorar, ardından kullanılacak en iyi testler hakkında önerilerde de bulunur.

Kenny’nin (1999) çalışması, meta-analiz sırasında kullanıcıya istatistiklerin hesaplanmasında yardımcı olmak için tasarlanmış bir başka iyi kaynaktır. Başka bir strateji, ne kadar yararlı bilgi olacağını görmek için arama motorunuza meta-analiz girmektir. Son olarak, tavsiye ve üniversite topluluğu için ücretsiz olan indirme sitelerinin adları için daima referans kütüphanecinize de danışın.

Kullanılan teknolojik enstrümantasyon, adı ve nerede bulunacağı belirtilerek işaretlenmelidir. Diğer herhangi bir referans veya alıntıda olduğu gibi, amaç, okuyucunun materyale doğrudan erişerek, materyalin yazar tarafından doğru bir şekilde temsil edildiğini doğrulamasını da sağlamaktır.

Dikkatli danışmanlar, herhangi bir enstrümanı bir araştırma popülasyonuna uygulanmadan önce görmek isteme eğilimindedir. En azından herhangi bir enstrümanın spesifikasyonları teklife eşlik etmelidir ve enstrümanın tamamının bunu yapması da çok daha iyidir.


Evren ve örneklem örnekleri
Nicel araştırmalarda örneklem seçimi
Kartopu örnekleme örneği
Evren ve örneklem nedir
Tezde evren ve örneklem örnekleri
Amaçlı örnekleme
Örneklem seçimi
Örneklem Nedir


Pilot Çalışma

Bir pilot çalışma planlıyorsanız, teklifin ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleştirileceğini açıklamalıdır. Tanım olarak bir pilot çalışma, çalışmanın fizibilitesini belirlemek ve hataları çözmek için asıl çalışmadan önce de yapılır. O halde, pilotun, pilot çalışma popülasyonundan biçimlendirici değerlendirme talep etmek ve toplamak için bir hükmü olması önemlidir. Başka bir deyişle, bu pilot popülasyon, öğrencinin, yanıtlayıcıların sahip olabileceği herhangi bir sorun veya öneri de dahil olmak üzere, yanıtlayanların bakış açılarını öğrenmesi için sistematik olarak tasarlanmış bir fırsat oluşturmalıydı.

Okuyucuya, pilot popülasyonun önerilen çalışma popülasyonundan farklı olup olmadığını ve nasıl farklı olduğunu ve bu farklılığın çalışmayı nasıl etkileyebileceğini söyleyin. Tamamen dürüst olun. Bir farklılık, önceden tanınır ve açıklanırsa, çalışmanın geçerliliğini de tehdit etmeyebilir.

Pilot çalışmadan sonra da, araştırmacı önerilen prosedürlerin revize edilmesi gerekip gerekmediğine de karar verir. Öneri, pilot çalışma tamamlandıktan sonra araştırmacının ne yapmak istediğini ve nasıl yapılacağını okuyucuya da anlatmalıdır.

Veri Toplama

Veri Toplama bölümünde, örneğin anketlerin postalanması, örneklerin toplanması, görüşmelerin planlanması, Türkiye’deki kütüphanelerde belgelerin aranması dahil olmak üzere verilerin doğası ve verilerin nasıl toplanacağı da açıklanmaktadır. 

Takip için hükümlere ilişkin bir açıklama da bekleniyor. Hangi tür araştırma teklif edilirse edilsin, komite araştırmacının verilerin kolay gelmeyebileceği ihtimalini düşündüğüne ve olasılığa yönelik planlar yaptığına dair kanıt isteyecektir. Ayrıca hayvan veya insan denekler söz konusu ise onların haklarının korunduğu da belirtilmelidir.

Veri toplama süreci, araştırma problemine ve verilerin özel doğasına uygun olmalıdır. Örneğin, görüşmeler, bu tür verilerin geçerliliğini ve güvenilirliğini doğrulamak veya desteklemek için kullanılabilse de, büyük ölçekli anket bilgilerini toplamak için de bunlar çok verimsiz yöntemlerdir.  Aksi takdirde mükemmel araştırma çalışmalarını bozabilecek olan ders prosedürleri, yanıtlayanların mahremiyetini kabul edilemez bir şekilde istila eden veya denekleri de riske atanlardır.

Bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeler, olayları ve davranışları içeren birçok veri türünün ilk elden toplanmasını ve analizini artık mümkün kılmaktadır. Bir dizüstü bilgisayar, verileri toplamak ve depolamak ve daha sonra olaylar arasındaki ve olaylar arasındaki olasılık ilişkileri hakkında birçok farklı soruyu yanıtlamak da dahil olmak üzere çeşitli tablolar ve raporlar oluşturmak için de kullanılabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir