Verilerin İşlenmesi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Verilerin İşlenmesi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

5 Mart 2022 Tezde KULLANILAN yöntem ve TEKNİKLER Tezde yöntem nasıl yazılır örnek Veri toplama yöntemleri Nelerdir 0
Temiz Sayfa Modeli Nedir?

Verilerin İşlenmesi

Önerilen veriler toplandıktan sonra ne yapılacak? Tablolar ve çizelgeler oluşturulacak mı ve yapılacaksa ne gösterecekler? Veri analizi gerektiriyorsa, bu analizi açıklayın. Analiz bazı teorik yapılarla uyum içinde mi yapılacak? Eğer öyleyse, bir açıklama sağlayın. Komite, bu tür içeriği Verilerin İşlenmesi bölümünde bulmayı ummaktadır.

Genellikle teori, hipotezler veya araştırma soruları, araştırmacıya bir yığın veriyi eleme konusunda rehberlik eder. Aramaya odaklanırlar ve kanıt araması için örtük kriterler sağlarlar. Bir kazıda arkeologlara basit bir benzetme yapılabilir. Araştırılması gereken yığınla şey var ve belki de hepsi ilginç, ancak araştırmaya rehberlik eden teori, sorular veya hipotezler olmadan, bazı önemli eserlerin gözden kaçırılması ve bazı kritik ilişkilerin gözden kaçırılması mümkündür.

Burada da bilgisayar yazılımı araştırma sürecine önemli katkılar sağlayabilir. Birçok kolej ve üniversite, soruları yanıtlamak veya belirli bir veri setinden hipotezleri test etmek için en uygun istatistiksel prosedürlerin seçimi ve kullanımı konusunda öğrencilere ve öğretim üyelerine danışma sağlayan merkezlere sahiptir. Bu tür merkezler, işleyişleri bakımından kütüphanelere çok benzerler ve gerektiğinde kullanılmak üzere oradadırlar. Bazı durumlarda, araştırmacı için veri depolayacak ve istendiği gibi analizler yapacaklardır.

Bu tür işleri kendi başınıza yapmak da piyasadaki istatistiksel yazılım paketleri ile kolaylaştırılmıştır. SPSS ve SA, çok çeşitli istatistiksel ve grafik analiz paketleri için popüler kaynaklardır. Ayrıca başkaları da var. İstatistiksel ve İstatistiksel Grafik Kaynakları, istatistikler, istatistiksel grafikler, araştırmayla ilgili hesaplamalar, veri analizi ve öğretim için kaynaklar sağlar. 580’den fazla bağlantı içerir.

Bununla birlikte, T/D öğrencisi, istatistiksel bir prosedürün kullanılmasının, prosedürün uygun olmasının nedenlerini anlama ve açıklama sorumluluğunu beraberinde taşıdığını hatırlamalıdır. Bir Amerikan Psikoloji Derneği İstatistiksel Çıkarım Görev Gücü, yakın zamanda anlama ihtiyacını yeniden vurguladı: “Bilgisayar programları, araştırmacıların analizlerini ve tasarım seçimlerini anlamaları ve kontrol etmeleri için çok daha fazla talepte bulundu.” Bu, akademik ve profesyonel çevrelerde geçerli araştırma etiğinin bir parçasıdır. Yazarsanız, makaledeki her şeyin sorumluluğunu kabul edersiniz.

Ekler

Gönderilecek mektupların taslaklarını, ilgili araştırma özetlerini ve ayrıca anket taslaklarını ve/veya görüşme çizelgelerini, testleri veya derecelendirme formlarını sunmak için bir ek gerekebilir. Burası ayrıca araştırmanın nasıl ilerleyeceğine dair bir zaman çizelgesi veya akış şeması gösteren bir ek koymak için de uygun bir yerdir.

Genel olarak, bir ek, teklifin gövdesinde belirtilen ve teklifte atıfta bulunulan önemli noktaların belgelerini veya kanıtlarını içerir. Bir ek, teklifin ana gövdesinde olamayacak kadar uzun ve ayrıntılı olan önemli tablolar, ekranlar veya diğer öğelerin yeridir. Teklifin kendisi ve ekleri için bunu öneriyoruz. Şüpheniz varsa, bırakın. Sonuçta, komitenin veya danışmanın isteği üzerine maddeler her zaman eklenebilir.


Tezde yöntem nasıl yazılır örnek
Tez analizi nasıl yapılır
Tezin araştırma yöntemi nasıl yazılır
Tezde KULLANILAN yöntem ve TEKNİKLER
Tez analizi örneği
Tez yöntemleri nelerdir
Veri toplama yöntemleri Nelerdir
Tez istatistik fiyatları


Bibliyografya

Kapsamlı, odaklanmış, özlü bir kaynakça zorunludur. Yalnızca teklifte belirtilen malzemeleri listeleyin. Kitaplıkta konuyla ilgili bulabildiğiniz her şeyi listelemenin yeri burası değil. Kaynakçanın, atıfta bulunulan kaynakların niceliğine göre değil niteliğine göre çalışmanın otoritesini göstermeye yardımcı olduğunu unutmayın.

Kaynakçanın temel amacı, okuyucunun alıntı yapılan çalışmaları kullanmasını sağlamaktır. Bu nedenle, alıntı yapılan çalışmanın bulunabilmesi için her giriş eksiksiz olmalıdır. Başkalarının elde edemediği belgeleri kullanmanız gerekiyorsa, okuyucuya belgelerin ne olduğunu ve çalışmanız için neden önemli olduklarını bir dipnotta anlatın. Kaynakçada bu tür eserlere basitçe atıfta bulunmanız okuyucuya yardımcı olmayacaktır.

Burs, alıntı yapmada da hassasiyet gerektirir. Lalumie’re (1993) iki tür alıntıyı ayırt eder. Biri okuyucuyu sadece bir bilgi kaynağına yönlendirir, diğeri ise bir iddiayı destekler. İkinci türü dört türe ayırır: (a) bir yazarın görüşüne, (b) ampirik çalışmaların anlatısal bir incelemesinden elde edilen sonuçlara, (c) ampirik bir çalışmanın yöntemine ve sonuçlarına ve (d) bir araştırmanın yöntemine ve sonuçlarına ampirik çalışmaların nicel incelemesidir (meta-analiz).

Okuyucuyu alıntı yapılan bir rapora verilen ağırlık konusunda yanıltmaktan kaçınmak için, yazarları bir alıntının temeli konusunda spesifik olmaya teşvik etme konusunda Lalumie’re’ye (1993) katılıyoruz.

Bir referans belirtirken, her zaman gerçek kaynağı belirtmeye çalışın. Okumakta olduğunuz bir makale başka bir kaynaktan ilgili bir alıntı içeriyorsa, bazen alıntıyı sanki orijinal kaynakta kendiniz bulmuşsunuz gibi kendi el yazmanızdaki alıntıyı kullanma eğilimi vardır. Birincisi, bu dürüst olmayan bir davranış olurdu. Bu, makaleyi gerçekten bulduğunuz makalenin yazarına gereken değeri vermez ve asıl kaynağı okuduğunuz ve ilgili alıntıyı kendi başınıza keşfettiğiniz gibi yanlış bir izlenim verirdi.

İkincisi, malzemeyi bu şekilde uygun hale getirmek, kişiyi iki tür tehlikeye maruz bırakır. Bazı araştırmalar, iyi düzenlenmiş kitaplarda ve dergilerde bile alıntılara sıklıkla yanlış atıfta bulunulduğunu göstermiştir.

Ayrıca, orijinal bir kaynaktan alıntı yapıyormuş gibi davranırsanız, komite üyelerinizden biri orijinal kaynağı iyi bilir ve başka neleri içerdiği konusunda sizi sorgulamaya başlarsa, utanma riskini alırsınız. Ayrıca, ilgili alıntının orijinal kaynağını bulup incelemek için motive olmuş olsanız bile, sizi buna yönlendiren yazara teşekkür etmek profesyonel ve akademik bir nezaket göstergesidir.

ÖZET

Bu bölüm, süreç için en uygun kriterleri tartışarak okuyucunun teklifi hazırlamasına yardımcı olur. Teklifin her bir bölümünün nasıl ele alınacağına ilişkin tavsiyelerle birlikte genel bakış için önerilen bir format sunulmaktadır. İçindekiler şeklinde bir taslak, açıklayıcı materyal olarak sunulur. Örneğin, problem ifadesini, literatürün gözden geçirilmesini ve araştırma tasarımını açıklayan bölümler, bölümün ana bölümleridir. Kısa bir açıklama ve her birinin bazı örnekleriyle birlikte farklı araştırma metodolojisi türlerinin bir listesi ve çağdaş teknolojiden sağlanan yardımı en üst düzeye çıkarmaya yönelik öneriler dahil edilmiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir