Nedenselliğin Gösterilmesi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Nedenselliğin Gösterilmesi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

27 Ekim 2022 Bilimde nedensellik Evrendeki tüm varlık ve olayların nedensellik ilkesine bağlı olduğunu kabul eden yaklaşım Nedensellik ne demek Nedensellik örnekleri 0
Aile Ağacı Verileri

Meta-analiz Yoluyla Nedenselliğin Gösterilmesi

EER’de nedenselliği göstermeye yönelik bir yaklaşım, etkinlik çalışmalarının nicel sentezlerinin kullanılmasıdır. Meta-analizler, çalışmaların bulgularını bütünleştirir ve araştırma literatürlerinin altında yatan daha basit ilişki kalıplarını ortaya çıkarır ve bu itibarla teori geliştirme ve ampirik testler için bir temel sağlar.

Ayrıca meta-analiz, örnekleme hatasının, ölçüm hatasının ve çelişkili bulgular yanılsaması yaratabilecek diğer eserlerin çarpık etkilerini düzeltmeye yardımcı olabilir.

Ayrıca, olası faktörler ile öğrenci başarısı arasındaki nedensel ilişkileri araştırmak için meta-analizlerin kullanılması durumunda, araştırmacılar olası faktörün genel mi yoksa farklı olarak mı değerlendirilebileceğini inceleyebilirler.

Değişkenlerin (her bir çalışmanın yürütüldüğü ülke veya her bir çalışmaya katılan öğrencilerin yaş aralığı gibi) ileriye dönük faktörlerin etki büyüklüklerindeki varyasyonu ne ölçüde açıkladığı, farklı olarak ele alınması gereken ve farklı olarak ele alınması gereken faktörlerin belirlenmesine yardımcı olur. doğası gereği geneldir.

Ancak, faktörler ve öğrenci başarısı arasındaki nedensel ilişkileri göstermek için meta-analizlerin kullanılmasında da sınırlamalar vardır ve bunlar tartışılmaktadır. En önemli sınırlamalardan biri, nicel bir sentezin sonuçlarının mevcut çalışmaların özelliklerine güçlü bir şekilde bağlı olmasıdır. Örneğin, tüm çalışmalar kesitsel veya korelasyonel ise, nedensel ilişkilerin varlığı hakkında güçlü sonuçlar çıkarmak mümkün değildir.

Bununla birlikte, “en iyi kanıt” yaklaşımı tarafından önerildiği gibi, yalnızca gerçek deneysel yaklaşımları kullanan çalışmaların, boylamsal veya kesitsel gibi diğer tasarımları kullanan çalışmalardan daha fazla seçilmesi veya daha fazla vurgulanması gerektiği fikrini desteklemiyoruz.

Bunun nedeni, “mükemmel çalışmalara” güvenmenin, araştırmacıların çelişkili araştırma bulguları sorunuyla karşı karşıya kaldıklarında bir çözüm sağlamamasıdır.

Aksine, bir meta-analizi yürütmek için kullanılan çalışmaların özellikleri (örneğin, kullanılan araştırma tasarımı, kullanılan istatistiksel teknikler) dikkate alınabilir ve bu özelliklerin gözlemlenen verilerdeki varyasyonu ne ölçüde tahmin edebileceğini bulmaya yönelik girişimlerde bulunulabilir. 

Kullanılan özel araştırma tasarımının gözlemlenen etki büyüklüklerindeki değişimi öngörmediğinin gösterilebildiği durumlarda, bu faktörler ve öğrenci başarısı arasındaki nedensel ilişkilerin varlığı daha kolay iddia edilebilir.

Bu araştırma yaklaşımının gelişimi hakkında daha fazla bilgi, özellikle bu alanda son zamanlarda metodolojik gelişmeler olduğu ve bu yaklaşımı kullanan etkililik çalışmalarının bazı çok seviyeli meta-analizlerinin halihazırda yapılmış olması nedeniyle verilmiştir.

Nedenselliği Göstermede Teorinin Rolü

Bu bölümün ilk bölümünde, EER’nin odağında, daha iyi öğrenci sonuçlarıyla ilişkili özellikleri belirlemeye çalışmaktan, önemli olduğu görülen faktörler hakkında iddialarda bulunma endişesine doğru kademeli bir değişim olduğunu gösterdik. etkililiği teşvik etmek ve daha sonra öğrenci sonuçlarındaki varyasyonu istatistiksel olarak açıklayabilecek faktörleri belirlemeye çalışan çalışmalara bağlıdır.

EER’nin gündemindeki bu değişiklikler nedeniyle, bu alanın gelişiminin üçüncü ve dördüncü aşamalarında teorik modellerin geliştirilmesine daha fazla vurgu yapılmıştır. Bu modeller tek bir faktöre ve bunların öğrenci çıktılarıyla ilişkisine atıfta bulunmaz, bunun yerine daha yeni modeller farklı seviyelerde işleyen çoklu faktörlere bakar.

Bu faktörlerin seçimi, eğitimsel etkililiğin kavramsallaştırıldığı teorik perspektif tarafından belirlenir. Bu teorik gelişimin bir sonucu olarak, EER modellerinin geçerliliğini test eden çok sayıda önemli çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların nedensel ilişkiler göstermesi beklense de (modellerde ima edildiği gibi), bunu yaparken metodolojik zorluklar yaşanmıştır.

Bununla birlikte, teori tarafından yönlendirildikleri ve belirli faktörler ile öğrenci arasındaki varsayımsal nedensel ilişki dışında çeşitli nedenlerle var olabilecek ilişkileri araştırmak yerine bu teorilerin geçerliliğini test etmeye çalıştıkları için öncekilere göre önemli bir avantaja sahiptirler.


Evrendeki tüm varlık ve olayların nedensellik ilkesine bağlı olduğunu kabul eden yaklaşım
Nedensellik örnekleri
Bilimde nedensellik
Nedensellik diğer adı
Nedensellik ne demek
Nedensellik ilkesi
Felsefede nedensellik Nedir
Nedensellik ilkesi kime ait


Bu, özellikle araştırmacıların nedensel ilişkilerin, kesitsel çalışmalar yoluyla veri toplayarak ve bunları analiz etmek için Yapısal Eşitlik Modelleme (YEM) prosedürlerini kullanarak tanımlandığını iddia etmeye çalıştıkları çalışmalar için geçerlidir.

Nedensel ilişkileri ortaya koymak ya da reddetmek için teorinin yönlendirdiği araştırmaların yapılması tartışması başka bir konuya dikkat çekiyor. Bu tür çalışmaların başarılı bir şekilde kullanılması, verilerin analizinde (bu tasarımın doğrulayıcı doğasına uygun olarak) katı prosedürlerin izlenmesine ve teorik kavramların bunları ölçen anlamlı araçlara dönüştürülmesinde araştırmacıların karşılaşabileceği zorluklara bağlıdır.

Bu argüman, öğretmen davranışının farklı boyutları veya okul iklimi gibi varsayılan etkililik faktörlerinin işlevini ölçmek için uygun araçlar geliştirmek için başka bir neden önerir.

Daha önce de belirtildiği gibi, EER’deki ilerlemeler, kısmen ayrıntıları daha fazla sunulan etkinlik çalışmalarının tasarımında ölçüm teorilerinin uygun kullanımına bağlıdır.

Bu ölçüm teorileri, nedenselliği göstermek için daha iyi yerleştirilmiş teorik modeller tarafından yönlendirilen çalışmaları yürütmek için daha uygun araçlar geliştirmemize yardımcı olabilir ve böylece bu modellerin geçerliliğini onaylar veya reddeder.

Burada, okul veya sınıf süreçlerinin belirli özellikleri ve öğrenci çıktılarındaki farklılıklar ile ilgili faktörler arasındaki nedensel ilişkileri göstermek için farklı araştırma tasarımları kullanmanın avantajları ve sınırlamaları tartışılmıştır.

İlk olarak, yalnızca aykırı değer çalışmaları yoluyla karşılaştırmalara dayanmak eleştirildi ve araştırmacılar deneysel tasarımlardan (özellikle grup rastgeleleştirme çalışmaları) ve boylamsal araştırmalardan daha fazla yararlanmaya teşvik edildi.

Ayrıca, karma yöntem araştırması, belirli bağlamlarda nedensel-sonuç ilişkilerini göstermenin zorluklarını araştırabilir. Örneğin, düşük SES bağlamındaki okulların, öğrenci düzeyi alım faktörleri kontrol edildiğinde bile daha az başarılı olduğunu belirtmek yerine, bu tür çalışmalar, düşük SES bağlamının okul ve sınıf süreçlerini ve iklimini neden ve nasıl etkilediğini ve dolayısıyla öğrenci sonuçlarını etkilediğini aydınlatabilir.

İkinci olarak, nedensellik göstermede eğitim başarısının uluslararası araştırmalarında olduğu gibi, kesitsel çalışmaların ve çoklu örneklem karşılaştırmalarını içeren çalışmaların sınırlılıkları tartışılmıştır.

Bu bölümde deneysel çalışmaların kullanılması önerilmiş olsa da, bu tür çalışmaların yürütülmesindeki pratik zorluklar da kabul edilmiştir. Son olarak, bu bölümün üçüncü bölümünde, nedensellik gösterimlerinde teoriyi (ortaya çıkan EER modellerine dayalı olarak) kullanma potansiyeli vurgulandı.

Alandaki teorik gelişmelerin rehberliğinde kesitsel çalışmaların ve/veya çok örnekli karşılaştırmalar içeren çalışmaların ve verilerin analizinde nedensellik göstermek için Yapısal Eşitlik Modellemesinden yararlanılmasına özel önem verilmesi gerektiği tartışıldı.

İkincisi, neden-sonuç ilişkilerini göstermek için pahalı, büyük ölçekli deneysel ve boylamsal araştırmalar yapmaktansa, nedensellik aramak için daha pratik bir yol olarak görülebilir.

Ancak bu yaklaşım ancak katı koşullar altında ve teorik kavramların güvenilir ve geçerli veriler sağlayacak araçlar haline getirilmesiyle gerçekleştirilebilir.

Bu bağlamda, araştırmacıların sadece teoriler tarafından yönlendirilen kesitsel çalışmalardan yararlanmaları değil, aynı zamanda teoriye dayalı değerlendirme çalışmaları yapmaya çalışmaları gerektiğini savunuyoruz.

Bir sonraki bölümde, bu tür teoriye dayalı değerlendirme çalışmalarının nedensel ilişkileri göstermemize de yardımcı olabileceğini göstereceğiz. Ayrıca, EER’nin politika ve uygulama ile ilişkisiyle de ilgili olduğu için, değerlendirme çalışmalarının yürütülmesinde bu yaklaşımın nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılı değerlendirme sağlanmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir