Deneysel Çalışmalar – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Deneysel Çalışmalar – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

27 Ekim 2022 Deneysel araştırma Türleri Deneysel araştırma yöntemi örneği Deneysel ve yarı deneysel araştırma farkı 0
Kaynak Sütunu

Deneysel Çalışmalarla Nedenselliğin Gösterilmesi

Kesitsel ve boylamsal çalışmaların avantajları ve sınırlamaları hakkında yukarıdaki tartışma, belirli ilgi faktörleri ve öğrenci başarısındaki değişiklikler arasındaki nedensel ilişkileri göstermek için deneysel çalışmalar yürütme olasılığını göz önünde bulundurma ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte, şimdiye kadar, okul faktörleri ve okul etkililiğindeki gelişmeler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini belirlemek için EER içinde sadece birkaç deneysel çalışmanın yürütüldüğü kabul edilmelidir.

Bu, öğrencileri rastgele deney ve kontrol gruplarına tahsis etmek için fon sağlamak ve onay almak gibi pratik nedenlere ve aynı zamanda EER’nin teoriye dayalı etkili uygulamalar oluşturmaya çalışmaktan ziyade etkili olan uygulamaları tanımlamaya yönelik ilk ilgisine bağlanabilir.

Daha önce de belirtildiği gibi, deneysel çalışmalar yürütülürken, iç geçerliliğe yönelik tehditler de dikkate alınırken, ilgili etik konuların yanı sıra deneyin ekolojik geçerliliğine de dikkat edilmelidir.

Bununla birlikte, bu bölümde, iyi yapılandırılmış deneysel çalışmaların daha dikkatli bir şekilde kullanılmasının, varsayımsal neden-sonuç ilişkileri için güçlü kanıtlar sağlayabileceği ve hem teorik modellerin test edilmesine hem de EER ile EER arasında daha güçlü bağlantıların kurulmasına katkıda bulunabileceği tartışılmaktadır. 

Bu bölümde dile getirmek istediğimiz bir diğer konu, öğretmen ve okul düzeyindeki faktörlerin öğrenci başarısı üzerindeki etkilerini incelemek için grup rastgeleleştirmenin kullanılmasının önemidir. Okuyuculara, öğretmen davranışını ve/veya okul faktörlerini değiştirmeyi amaçlayan müdahalelerin, birbiriyle bağlantısız bireylerden oluşur (öğretmen faktörleri söz konusu olduğunda, sınıflarındaki öğrenciler ve öğretmen; okul faktörleri, okuldaki öğretmenler ve/veya öğrenciler).

Bu nedenle, bir deneyde bu müdahalelerin etkililiğini her bir öğrenciyi gruplara rastgele atayarak ölçmek genellikle mümkün değildir. Bunun yerine, gruplar (yani öğretmenler veya okullar) düzeyinde rasgeleleştirme yaparak, araştırmacılar yine de rasgele atamanın sağladığı metodolojik faydaların çoğunu elde edebilirler.

Ayrıca, reform politikalarının etkilerini incelemek için grup rastgeleleştirmenin kullanımı artık sosyal bilimlerdeki birçok alana yayılmaktadır. Geçtiğimiz on yılda, bu yaklaşım, “bütün okul” reformları gibi eğitimdeki çeşitli müdahalelerin yanı sıra toplum sağlığını geliştirme kampanyaları, okul temelli içki önleme programları ve toplum istihdamı girişimlerinin değerlendirilmesi için kullanılmıştır.

Bir araştırma ekibinin, bir müdahale programının etkisini, grup randomizasyonunu kullanarak yer tabanlı bir tasarımda incelemeyi seçmesinin ana nedenleri aşağıda belirtilmiştir. Bu yaklaşımın öğretmen ve/veya okul faktörleri arasındaki nedensel ilişkileri ve öğrenci başarısındaki değişiklikleri göstermede faydalı olduğu tartışılmaktadır.


Deneysel Araştırma Yöntemleri
Deneysel araştırma yöntemi örneği
Yarı deneysel araştırma
Deneysel araştırma Nedir
Yarı deneysel desen
Deneysel ve yarı deneysel araştırma farkı
Deneysel araştırma Türleri
Deneysel desen örnekleri


Bununla birlikte, deneylerin uygulanmasındaki sorunlar, bunların geçerliliğine yönelik önemli tehditler de sunabilir ve bunlardan bazıları, özellikle eğitimde reformları değerlendirmek için deneysel yaklaşımların kullanılmasında karşılaşılanlar tartışılmaktadır.

Deneysel bir çalışmanın ideal örneğinin, yenilikçi bir programın sadakatle uygulandığını, öğrencilerin tedavi ve kontrol grupları arasında hareket etmediğini ve çalışma süresince kendilerine atanan gruplarda kaldıklarını varsaydığı hatırlatılır.

Bunun nedeni, temel nedensellik sorununun istatistiksel çözümünün, tedavi öncesi özellikler ile tedavi grubu ataması arasında bir bağımsızlık varsayımına dayanmasıdır. Ancak bu bağımsızlığın randomize olmayan çalışmalarda da elde edilmesi çok zordur.

Sonuç olarak, istatistiksel modeller tipik olarak, farklı gruplar için sonuçlar karşılaştırıldığında, potansiyel olarak kafa karıştırıcı değişkenleri (yani, tedavi grubu atamasını öngören ve ayrıca sonuçları öngören öğrencilerin, sınıfların veya okulların özellikleri) ayarlamak için kullanılır.

Bununla birlikte, Raudenbush’un işaret ettiği gibi, ‘Analistlerin ne kadar çok potansiyel kafa karıştırıcı tanımlayıp kontrol ettikleri önemli değil, hiçbir önemli kafa karıştırıcı unsurun atlanmadığını iddia etmek için ispat yükü her zaman analistlerin üzerindedir.

Buna karşılık, tedavi gruplarına randomize atama, gözlemlenen ve gözlemlenmeyen özellikleri hesaba kattığından, bu tür bir kontrol gerekli görülmemektedir. Rastgele saha denemelerinin genellikle nedensel çıkarımlar yapmak için “altın standart” olarak kabul edilmesinin nedeni budur.

Bununla birlikte, rastgele atamalı deneyler uygulamak, araştırmacılar için, rastgeleleştirmedeki arızalar, tedavi uyumsuzluğu, yıpranma ve program uygulamasının aslına uygunluğundaki farklılıklar gibi sorunlar da ortaya çıkarabilir. Bu tür çözümler her zaman yeterli olmasa da, metodolojistler bunlara karşı koymak için bir dizi prosedür geliştirdiler. Bu sorunlardan bazıları aşağıda tartışılmakta ve bunların rastgele saha denemelerinde ele alınmasının yolları sunulmaktadır.

Randomizasyondaki Arızalar

Özellikle umut verici yeni bir tedavi (örneğin, öğretimde teknolojinin kullanımı) test edilirken, bazen randomizasyona direnç vardır. Örneğin, ebeveynler çocuklarının gelecek vaat eden yeni bir tedavi programına dahil edilmesi için lobi yapabilir. Bu tür problemler, hem randomizasyon sürecini hem de her bir katılımcının randomizasyonu takiben aldığı fiili tedaviyi izleyerek önlenebilir.

Rastgeleleştirmedeki bozulmaları en aza indirmek için başka bir strateji, incelenen birimleri izole etmektir. Örneğin, farklı okullara farklı tedaviler verildiğinde (birimlerin yüksek izolasyonu), randomizasyondaki bozulmaların meydana gelme olasılığı, aynı okul içindeki farklı sınıflara farklı tedaviler verildiğinde (birimlerin düşük izolasyonu) olduğundan daha az olasıdır.

Bununla birlikte, okullar veya diğer gruplar tedavi koşullarına atandığında, rastgeleleştirme bireysel düzeyden (yani grup veya küme rastgeleleştirmesi) ziyade grupta gerçekleşir. Bu nedenle, bireysel yanıtların bağımsız olduğu varsayımı geçerliliğini yitirir, çünkü aynı gruptaki bireylerin, farklı gruplardaki bireylere göre benzer yanıtlar verme olasılığı daha yüksektir.

Aynı zamanda, hem bireysel hem de grup düzeyinde nedensel etkilerin tahminlerini aynı anda sağlayabilen çok düzeyli modelleme tekniklerinin kullanımıyla bu sorun çözülebilir. EER açısından, bu yaklaşım, öğretmen ve okul etkililiğini geliştirmek için dinamik eğitim etkililik modelinin kullanılmasının etkisini belirlemeyi amaçlayan deneysel çalışmalarda kullanılmıştır.

Tedavi ve kontrol koşullarına rasgele atanan kişiler, bazıları atandıkları belirli programa gelmeyi başaramadıkları için gerçekte tedavi görmeyebilirler. Örneğin, öğretmenleri rastgele farklı öğretmen mesleki gelişim kursları almak üzere atamak, bu kurslara katılacakları anlamına gelmez.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir