Öğrenci Objektifliği – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Öğrenci Objektifliği – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

10 Mart 2022 eğitimde ölçme ve değerlendirme - pdf Kullanışlılık Ne demek Ölçme aracının özellikleri Ölçme ve DEĞERLENDİRME güvenirlik Geçerlik Kullanışlılık soruları 0
UYGULAYICI MODEL

Öğrenci Objektifliği

İlk olarak, öğrencinin komitenin endişesinden haberdar edilmesi tavsiye edilir. Bu doğrudan toplantıda yapılabileceği gibi, onay belgesine bir memorandum eklenerek ve resmi onayın öğrenciyi bilgilendiren mektupta belirtilmesiyle teyit edilebilir.

İkincisi, komite, toplama ve analizin ilgisiz bir üçüncü şahıs tarafından yapılması veya yakından gözlemlenmesi şartı da dahil olmak üzere, genel bakış teklifinde veri toplama ve analiz prosedürlerinin açıkça belirtilmesinde ısrar edebilir. Bu, komitenin öğrenciye güvenmediğini düşündürecek şekilde düşünülmemelidir. Daha ziyade, herhangi bir profesyonel kişinin, potansiyel olarak önyargılı olmaya yetecek kadar güçlü bir kişisel katılımın olduğu bilinen bir konuyu araştırma göreviyle karşı karşıya kaldığında nasıl davranması gerektiğine dair bir örnektir.

Üçüncüsü, komite, öğrencinin literatür taramasına normalden daha fazla ilgi göstermelidir. Komitenin özel dikkati, incelemenin öğrencinin bakış açısına aykırı yayınları gözden kaçırmamasını ve tüm yayınlara tarafsız davranılmasını sağlamaya odaklanabilir.

Bunların hiçbiri T/D çalışmasının tamamen duygusuz olması gerektiği anlamına gelmemelidir. Girişimin büyük bir bölümünde öğrencilerde ve öğretim üyelerinde gözle görülür bir heyecan ve bariz bir şehvetli araştırma ruhu vardır. Bu teşvik edilmelidir. Daha ziyade, komitenin öğrencilerin kaçınmasına yardımcı olmak için görevlendirildiği, yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş bir düzeyde aşırı bağlılığın olası sınırlayıcı ve hatta yıkıcı etkileridir.

Yarı-Sözleşme İlişkisi

Bazıları onaylanmış teklif belgesinden yükseköğretim kurumu ile öğrenci arasındaki bir sözleşme olarak bahseder. Avukat-sosyolog Sternberg (1981), hem Washington Üniversitesi’nin hem de Columbia Üniversitesi’nin, önceki 20 yıl içinde, tez hazırlamanın açık veya zımni koşullarının ihlal edildiği suçlamasıyla mahkemeye çıktığını tespit etti.

Teklifin kendisiyle ilgili olarak, “çağdaş bir adayın, komitesi teklifini onayladıktan sonra bir tez önerisi sözleşmesi yürürlükteymiş gibi ilerlemeye hak kazandığı” sonucuna varıyor. Öneri ve çevresindeki koşullar, sınırlı ve nitelikli bir şekilde bile Amerikan sözleşme hukukunun kapsamına giriyorsa, bu gerçek öğrenciye bir miktar memnuniyet verici güvence verir.

Sternberg’in yorumladığı gibi, “[öğrencinin] kendisini tez danışmanlığı yapan profesörlerle ilişki içinde bulduğu genel olarak sıfır toplamlı güç ve otorite modelinde, sözleşme unsuru belki de bazı maddelerin tek ‘garanti’sidir.


neşe güler ölçme ve değerlendirme – pdf
Kullanışlılık Ne demek
eğitimde ölçme ve değerlendirme – pdf
Ölçme aracının özellikleri
Ölçme ve DEĞERLENDİRME güvenirlik Geçerlik Kullanışlılık soruları
Güvenirlik nedir
Çoktan Seçmeli TESTLER
Çoktan Seçmeli Testlerin Özellikleri KPSS


Elbette, teklifin onaylanması, fakülte adına komite tarafından kabul edilebilir bir planın sunulduğuna ve öğrencinin çalışmaya devam etmeye hazır olduğuna karar verildiğine dair bir anlaşmaya işaret ediyor. Ayrıca, onay, doğrudan veya dolaylı olarak belirli sınırlar belirler.

Bu sınırlamalar öğrenci için koruyucu bir etkiye sahiptir. Hiç kimse, onay formunda belirtilen öngörülen tarihten daha erken tamamlanması için haklı olarak ısrar edemez. Diğer öğretim üyeleri sözlü final sınavına katılabilecekken, oy hakları yoktur. T/D çalışmasına nelerin dahil edileceğine ilişkin beklentilerdeki kaprisli değişiklikler önlenir.

Daha önce sayılan sınırlamalar, öğrenciden çok fakülte için bağlayıcı olma eğilimindedir. Örneğin, daha fazla zamana ihtiyaç duyulursa, öğrenci komite ile bu konuda tartışmalar başlatmakta özgürdür. Diğer konularda da müzakereler genellikle öğrencinin inisiyatifiyle başlatılır. Geleneğe göre, komite öğrenciyi uyarlamak, desteklemek ve teşvik etmek için elinden gelen her şeyi yapar.

Her şey düşünüldüğünde, onaylanan teklife bir sözleşme olarak atıfta bulunmak durumu abartıyor olabilir. Bununla birlikte, öğrencilerin onurlandırılmayı beklemek için her nedeninin olduğu meşru bir dizi profesyonel ve akademik anlayış ve anlaşmanın kanıtıdır. Bir öğretim üyesi ile öğrenciler arasında bir kurs, seminer ve rehberli veya bağımsız bir çalışmada mevcut olan tüm sorumlulukları da beraberinde taşır.

Fikri Mülkiyet

Öğrenci veya fakülte amaçları için, bu tartışmada kişinin tezi veya tezi bir fikri mülkiyet parçası olarak kabul edilir. Son T/D taslağının hazırlanmasında kullanılan notlar, çizimler, hesaplamalar veya diğer öğeler veya malzemeler de öyle.

Burada kullanıldığı şekliyle mülkiyet, sahip olunan bir şeye, özellikle de yasal mülkiyete sahip olması nedeniyle bir şeye sahip olma, kullanma ve elden çıkarma münhasır hakkı anlamına gelir. Entelektüel, mülkiyetin zihinsel emekten, rasyonel düşünceden ve aklın kullanılmasından kaynaklandığını belirtir. Örnekler, somut nesneleri veya kaydedilmiş notları içerebilir. Akademik veya profesyonel disiplinlerdeki kuramcılar, sanatçılar, araştırmacılar, yazarlar, icracılar veya diğer yaratıcı kişiler tarafından geliştirilen materyaller de dahildir.

Mülkiyet, patent, telif hakkı, sözleşme, tescil, yeminli beyan veya mahkeme kararı gibi yollarla kurulabilir. Normalde, bir fikri mülkiyet kalemi ile bağlantılı olarak bunlardan birini ilk kullanan kişi sahip olarak kabul edilir.

Doğal olarak, mülkün mali değeri varsa veya olması beklenebilirse, kişinin zihninde mülkiyet daha büyük önceliğe sahiptir. Yine de, örneğin yeni bir sürecin, testin, metodolojinin veya bulgunun gelecekte bir değeri olup olmayacağı başta her zaman açık değildir. Bilgelik, mülkiyetin mümkün olduğu kadar erken kararlaştırılması ve yasal olarak kurulması gerektiğini belirtir.

Araştırma üniversitelerinin ana sayfalarında genellikle tezin telif hakkı politikaları hakkında bir bölüm bulunur ve genellikle hükümetin ana sayfasına bağlantı verilir. Telif hakları hakkında bilgi veren üniversite ana sayfalarına bazı örnekler, Berkeley’deki California Üniversitesi ve Pittsburgh Üniversitesi’dir.

Telif hakkı terimini kullanarak arama yaparsanız, Google gibi genel arama motorları çok sayıda bilgi verecektir. Her durumda, yukarıdaki ana siteler sizi çevrimiçi telif hakkı politikalarına, formlarına ve prosedürlerine götürecektir. Tez veya tezin normalde öğrencinin eseri olduğu varsayılsa da, bazı durumlarda öğretim üyeleri, araştırma ve sonuç belgesine ilgi de dahil olmak üzere, ortaklaşa geliştirildiği iddia edilen çalışmalarda bir miktar telif hakkı, patent veya başka bir menfaat iddiasında bulunabilirler.

Bir öğretim üyesinin bir hak veya menfaat iddiasında bulunma olasılığı bulunduğunda, tez veya tezdeki verilerin mülkiyeti veya diğer ortak çalışmalarla ilgili sorunları çözmeniz tavsiye edilir. Telif hakkı kaydı, yazar ve araştırmacı olarak haklarınızın korunması için önemlidir.

Fikri mülkiyetin mülkiyeti hakkında net anlayışların yokluğunda ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Büyük hırsızlık veya ağır suçlar, ağır para cezaları ve hapis cezalarıyla sonuçlanabilir. Öğrencileri ve danışmanları, aşağıdakilerle ilgili spesifikasyonların tüm T/D onay belgelerinde yer aldığından emin olmaya teşvik ediyoruz.

Öğrenci araştırması, üniversite veya danışmanla yapılan bir araştırma sözleşmesinin parçası olarak yapılıyorsa, öğrenci, sözleşmenin bir kopyası (veya ilgili bölümleri) öğrenci, sözleşme kapsamında herhangi bir araştırmaya başlamadan önce verilmelidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir