Örgütsel Öğrenme Süreçleri  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Örgütsel Öğrenme Süreçleri  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

26 Ocak 2023 Örgütsel DAVRANIŞ Ders Notları Örgütsel öğrenme örnekleri ÖRGÜTSEL öğrenme süreci 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

Temel Süreçler

Çekirdek süreçleri, aşağıdaki şekilde tanımlanan şirketin bilgisinden yararlanma sorununa cevap verir: “Şirketin bilgisinden yararlanmak, şirket tarafından kullanılan ve üretilen belirli bilgileri bir zenginlik deposu olarak kabul etmek ve bu zenginliklerden şirkete katkıda bulunan çıkarları çekmek anlamına gelir. 

Birkaç sorun bir arada var. Bunlar, şirketin her zaman karşı karşıya kaldığı tekrar eden sorunlardır. Bu sorunlar, beş kategoride örgütlenmiş genel bir sorunsal oluşturmaktadır.

Bu kategorilerin her biri, bir dizi genel problemin çözümüne katkıda bulunmayı amaçlayan alt süreçleri içerir. Böylece, “YÖNET” adlı kategorinin ötesinde, diğer sorun kategorilerinin çözümüne karşılık gelen dört genel KM temel süreci belirledik. Daha sonra bu süreçleri açıklayacağız.

Yer bulma süreci, önemli bilginin yeri ile ilgilenir; yani, karar verme süreçleri ve şirket faaliyetlerinin kalbini oluşturan temel süreçlerin ilerlemesi için gerekli olan know-how (açık bilgi) ve beceriler (zımni bilgi) vb.

Onu tanımlamak, yerini belirlemek, karakterize etmek, haritalarını çıkarmak, ekonomik değerini tahmin etmek ve sınıflandırmak gerekir. Özellikle bu süreci desteklemeyi amaçlayan GAMETH adlı bir yaklaşımdan söz edilebilir.

Koruma süreci, bilgi ve becerilerin korunması ile ilgilidir. Bilgi kelimelere dökülebildiğinde, onu bilgi taşıyıcılarıyla birlikte elde etmek, temsil etmek, biçimlendirmek ve muhafaza etmek gerekir.

Bu, özellikle açıklanan bilgi mühendisliği faaliyetlerine yol açar. Bilgi ifade edilemediğinde, uygulama toplulukları veya diğer ağ türleri aracılığıyla etkileşimler teşvik edilmelidir.

Güçlendirme süreci, bilgi ve becerilerin yararını ele alır. Bunların belirli gizlilik ve güvenlik kurallarına göre erişilebilir hale getirilmesi, yaygınlaştırılması, paylaşılması, daha etkin kullanılması, birleştirilmesi ve yeni bilgiler üretilmesi gerekmektedir. İşte inovasyon süreçlerine bağlantı.

Gerçekleştirme süreci, bilgi ve becerilerin gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Bunları değerlendirmek, güncellemek, standardize etmek ve deneylerin getirilerine, yeni bilgilerin yaratılmasına ve dışsal bilgilerin katkısına göre zenginleştirmek gerekir. İşte iş zekası süreçlerine bağlantı.

Örgütsel Öğrenme Süreçleri 

Örgütsel öğrenme süreçleri, tüm genel bilgi yönetimi temel süreçlerinin temelini oluşturur. Örgütsel öğrenme sürecinin amacı, etkileşimler, diyalog, tartışmalar, deneyim alışverişi ve gözlem yoluyla bireysel bilgiyi artırmak, yetkinlikleri pekiştirmek ve bunları kolektif bir bilgiye dönüştürmektir.

Ana hedef, eğitim ve değişime engel oluşturan savunma rutinlerine karşı mücadele etmektir. Bu nedenle, savunmacı bir akıl yürütme yerine yapıcı bir akıl yürütme yolunun çıraklığını kolaylaştırarak örgüt üyelerinin düşünme biçimlerini değiştirmelerine yardımcı olma meselesidir.


Örgütsel öğrenme örnekleri
ÖRGÜTSEL öğrenme süreci
Örgütsel öğrenme Türleri
Örgütsel öğrenme nedir
Öğrenen örgüt Nedir
Örgütsel DAVRANIŞ Ders Notları
Örgütsel ÇEVİKLİK nedir
Örgüt GELİŞTİRMENİN temel unsurları


Yöntemler ve Destekleyici Araçlar

BY ile ilgili yöntemler ve destekleyici araçlar, yalnızca işletme bağlamı ve öngörülen BY girişimi dikkate alındığında belirlenebilir. Birçok yayında BY ile ilgili teknolojilerin, yöntemlerin ve destekleyici araçların tanımları ve özellikleri bulunabilir.

Tüm bu araçlar arasında bilgiye küresel erişim sağlayan bilgi ve uygulama portalı, KM’nin ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bu durumda işlevsel yazılım ve bilgi yönetimine cevap veren araçlar dijital bilgi sistemine entegre edilir.

Bizim bakış açımızdan, bilgi işçisini merkeze alan dijital bilgi sistemi, bilgi işçisini tasarım sürecinin kalbine yerleştirmek için insan merkezli bir tasarım yaklaşımı gerektiriyor.

Tasarım, farklı işlevsel ve örgütsel grupların ve iş kollarının veya projelerin paydaşı olan bilgi işçisini, dahil olduğu profesyonel süreçlerden, gerçekleştirdiği eylemlerden, aldığı kararlardan ayırmamalıdır. ve şirket çevresi (kişiler ve eserler) ile olan ilişkileri. Bu nedenle tasarım, bireyleri sistemin bileşenleri olarak entegre etmelidir.

Sonuç olarak, dijital bilgi sistemi kavramı, bir karar verici olarak bireyin erişebilmesi gereken bilginin doğasını dikkate almalıdır. Bilginin üç doğasını ayırt ediyoruz: genel veriler, bilgi kaynağı verileri ve paylaşılan veriler.

Ana akım veriler, bir şirketin iş sürecinin durumu hakkında bizi bilgilendiren bilgi akışını oluşturur. Paylaşılan veriler, yeni BİT cihazları ile işlenen bilgileri oluşturmaktadır. Bu cihazlar eski teknolojilerde bir kopuşa, insanın uzay ve zamanla ilişkisine bağlı bir kopuşa neden oluyor.

Bize her yerde bulunma kapasitesi veriyorlar ve bizi gerçek dünyadan sanal dünyaya, somut nesnelerin manipülasyonundan soyut nesnelere götürüyorlar. Bilgi kaynağı verileri, bilgiyi elde etmek ve temsil etmek için teknikler ve araçlar sunan bir bilgi mühendisliği yaklaşımının sonucudur.

Bu bilgi kodlanmış bilgidir. Bilgi sistemleri aracılığıyla kolayca aktarılabilir. Bilgisini elde etmesi, temsil etmesi ve ardından kodlaması istenen bilenle aynı yorumlayıcı çerçeveleri paylaşan bilgi çalışanları tarafından hemen anlaşılır.

Kuruluş içinde küresel bilgi yönetimi modeli (MGKME), bu bölümün girişinde tanımlandığı gibi bilgi yönetimine ilişkin tam anlamımızı destekler. Önerildiği gibi insan odaklı bir bilgi yönetimi sağlayan bilgi yönetimi için yol gösterici bir çerçevedir.

Hem sektördeki tecrübelerimize hem de araştırma çalışmalarımıza dayalı olarak tamamlayıcı bir yaklaşım oluşturmaktadır. Argyris ve Schön’ün örgütsel öğrenme teorisinde tanımlanan tek döngülü öğrenme ve çift döngülü öğrenme ile Deming’in döngüsünü eklemlendirme girişimi sunar.

Bu duruma dayanarak, bilenin bilgisinin kodlanmış bilgi akışlarından ayırt edilmesini sağlayacak şekilde, çalışanların bilgilerinin bilgi ve bilgi yönetim sistemlerine dahil edilmesi gereğini vurguladık. 

Bunu yapmak için, bilgi sistemlerinin kullanıcılarının bilgi işçileri olarak değerlendirilmesi ve sistemlerin bileşenleri olarak düşünülmesi gerektiği görülmektedir.

Bununla birlikte, bireyin kültürü, çalışanların yorumlayıcı çerçevelerinin (örneğin, bilişsel modeller veya zihinsel modeller) karşılaştırılamazlığına neden olabilir ve bu nedenle sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi, uygulanması ve kullanımı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Bu tür risklerden kaçınmak için, bilgi sistemlerinin bileşenleri ve kullanıcıları olarak bilgi çalışanlarının rolünü içerecek KM yönetişim ilkeleri oluşturmayı tasavvur etmeliyiz. Bir yandan, bu KM yönetişim ilkeleri, bilgi yönetimi sistemlerine özgü belirli kriterler aracılığıyla BT Yönetişimi ilkeleriyle bağlantılı olmalıdır.

Öte yandan, bilginin kullanımı ve yaratılmasıyla bağlantılı riskler dikkate alınarak kurumsal yönetim ilkeleri ile ilişkilendirilmelidir. Bu, önümüzdeki yıllarda IRM zorluklarından biri olabilir.

MGKME’nin, KM yönetişim ilkelerini oluşturmak için bir referans modeli olarak hizmet etmesini bekliyoruz. Ayrıca, her işletmenin bilgi yönetimi sisteminin olgunluk düzeyini değerlendirmesine ve bilgi yönetimi programını uyarlamasına olanak tanıyan açık bir çerçeve haline gelmek için onu konsolide etmeyi başarmayı umuyoruz.

Gelecekte, araştırmalarımızı bu anlamda geliştirerek MGKME’yi tamamlamalı ve geçerli kılmalıyız. Bu, uygun yöntemlerin geliştirilmesi ve bir dizi niteliksel gösterge ve özel araçların oluşturulmasıyla sonuçlanacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir