Küresel Bilgi Paylaşımı  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Küresel Bilgi Paylaşımı  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

26 Ocak 2023 Otomatik bilgi paylaşımı hangi ülkeler Otomatik bilgi paylaşımı kimleri Kapsıyor Otomatik bilgi paylaşımı nasıl engellenir 0
Denormalizasyon Nedir?

Küresel Bilgi Paylaşımında Kültürel Etki

Bilhassa bilgi ve iletişim teknolojisi, bilgiyi toplamak ve kullanmak için kullanıldığında, günümüzün dinamik ve son derece rekabetçi dünya ekonomisinin büyümesi için kilit öneme sahiptir.

Şirketler, üretkenliği artırmaya, daha yenilikçi olmaya ve rekabet gücünü artırmaya yardımcı olmak için doğru bilgiyi doğru zamanda doğru kişinin elinde bulundurma konusunda sürekli bir baskı altındadır.

Bir şirket ister dünya çapındaki çeşitli üretim ve satış operasyonları arasındaki faaliyetleri koordine ediyor, ister çok uzaklara yayılmış dış kaynak sağlama ilişkilerini yönetiyor, ister coğrafi olarak dağınık şirketlerle diğer değer zinciri faaliyetlerinde bulunuyor olsun, 21. bilgiyi işbirliği, paylaşım ve organize etme. Durumun büyüklüğünün bir göstergesi olarak dünya ticaretinin üçte birinden fazlası çok uluslu şirketler tarafından yürütülüyor.

Bugün kuruluşların ERP sistemlerindeki BT gelişmeleri, küresel iletişim ve benzerleri yoluyla bilgi koordinasyonu konusunda eşi benzeri görülmemiş bir yeteneğe sahip olduğu göz önüne alındığında, etkin bilgi kaynakları yönetimi (IRM) çok önemlidir.

Bir IRM ilkesi, kuruluşların hem verimliliği hem de etkinliği artıracak şekilde bilgi paylaşabilmeleri gerektiğidir. Günümüzde bilgi yönetimi (KM), bilgi ihtiyaçlarının tanımlanması ve ölçülmesi ve uygun bir teknik çözümün uygulanması için bir metodoloji sunmaktadır.

KM’nin tipik süreçlerinde, çeşitli iş ağlarının hem şirketler içinde hem de şirketler arasında etkili olabilmesi için etkin bilgi paylaşımı özellikle önemlidir.

Bir şirketin rekabet gücü, uzmanlaşmış bilgi kaynaklarını belirleme ve uygulama becerisinden giderek daha fazla etkilenir. Örneğin, yenilikler ve yeni fikirler genellikle doğru insanların birbirleriyle iletişim kurmasından doğar.

Peki, bir kuruluş etkili bilgi yönetimi sistemlerini nasıl oluşturur ve yönetir? Moffett, teknoloji konularına aşırı vurgu yapıldığını öne sürüyor. Teknolojinin, küresel bir yönetim perspektifinden bilgi yönetimini etkileyen beş ana faktörden yalnızca biri olduğunu yeniden teyit eder: kültür, firma stratejisi ve yapısı, BT altyapısı, organizasyonel/yönetimsel ve sektöre özgü özellikler.

Bugüne kadar, kültürler arası konuların bilgi yönetimi veya bilgi paylaşımı ile nasıl ilişkili olduğuna dair sınırlı araştırma yapılmıştır. Bu nedenle, bu bölüm kültürel etkilere ve bunların bilgi paylaşımı üzerindeki rolüne ve etkisine odaklanacaktır; özellikle ulusal kültür meseleleri, örgütsel kültür meseleleri değildir.

Bu bölüm, BY’nin ve bilgi paylaşımının (KS) gelişimini gözden geçirecek, ulusal kültür hakkında bir arka plan sağlayacak ve ulusal kültürün bilgi paylaşımı üzerindeki etkisini araştıracaktır. Bölüm, KM/KS ve KM/KS araştırmalarında gelecekteki eğilimlerin tartışılmasıyla sona erecektir.

Literatür İncelemesi

Bilgi yönetimi/bilgi paylaşımı ve ulusal kültür, her birinin geniş bir çalışma alanına sahip olduğu araştırma alanlarıdır. Bu bölüm, bilgi yönetimi ve bilgi paylaşımına genel bir bakışla başlar ve etnik veya ulusal kültürle ilgili literatürün tartışılmasıyla devam eder.


Otomatik bilgi paylaşımı nasıl engellenir
Otomatik bilgi paylaşımı kimleri Kapsıyor
Yurtdışı banka bilgi paylaşımı
Otomatik bilgi Paylaşımı
Otomatik bilgi paylaşımı hangi ülkeler
Otomatik bilgi paylaşımı 2021 son dakika
MKK nitelikli Yatırımcı sorgulama


Bilgi Yönetimi

Şirketlerin bilgi yönetimi (KM) girişimleri, “bilgi entegrasyonunu sağlamayı ve öğrenme yoluyla kuruluşun kolektif bilgisinden yararlanmayı” amaçlamaktadır.

Daha spesifik olarak bilgi yönetimi, insan sermayesi (örneğin bilgi ve beceriler), yapısal sermaye (örneğin sistemler, süreçler ve yöntemler) ve ilişkisel sermaye söz konusudur.

Bu bölümde bilginin ne olduğu, bilgi yönetimi bileşenleri, bilgi paylaşımının nerelerde yer aldığı ve bilgi yönetim sistemlerinin hedefleri tartışılmaktadır.

BY literatürü, BY’nin neyi gerektirdiğine dair çeşitli görüşlerden oluşur. İlk araştırmalar, bilgi değer zincirinin, kurumsal hafızanın ve örgütsel öğrenmenin iyileştirilmesine atıfta bulundu.

Daha yakın zamanlarda, Grover ve Davenport (2001) yaratma, kodlama, aktarma ve gerçekleştirmeden oluşan BY süreçlerini tartışmışlardır. Diğerleri, bilgi edinimi (KA), bilgi dokümantasyonu (KD), bilgi paylaşımı (KS) ve bilgi uygulamasını (KP), BY sürecinin birbirine bağlı dört temel boyutu olarak tanımlar. Yine de kuruluşların bilgiyle ilgili faaliyetlerin çeşitli taktiksel ve operasyonel uygulamalarını benimseyerek BY’yi farklı şekilde uygulamaları muhtemeldir.

Bilgi, açık ve zımni, nesnel ve deneyime dayalı, örgütsel rutinler ve prosedürel bilgi, genel ve alana özgü, bireysel ve örgütsel bilginin yanı sıra harici ve dahili bilgi gibi farklı biçimler ve türler alır. Bilgi yönetimi alanındaki belki de en bilinen ayrım, açık ve zımni bilgi arasındadır.

Açık bilgi, bilgi teknolojisi, kurallar ve prosedürler gibi farklı araçlar aracılığıyla kolayca biçimlendirilen ve belgelenen bilgi anlamına gelir. Örtülü bilgi ise kişiseldir ve insan zihninde, davranışında ve algısında kalır.

İnsanların becerileri, yeterlilikleri, deneyimleri ve uzmanlıkları, bilgi birikimi ve hatta kurumsal ve ulusal kültür şeklinde var olur. Örtük bilgiyi kelimeler kullanarak tarif etmek zor olsa da, belgelenmesi veya transfer edilmesi zor olduğu için bir firmanın rekabet avantajının merkezinde olabileceği öne sürülüyor.

Bilgi yönetimi sistemleri (KMS), şirketler içinde ve şirketler arasında bilgi yönetimi girişimlerini destekleyen bilgi sistemleridir. Bugün, özellikle internetin (ve intranetlerin) itici gücüyle, bilgi yönetimini destekleyen, düşük maliyetli ve kurulumu kolay seçeneklerden büyük bir sistem geliştirme çabası gerektiren pahalı seçeneklere kadar çok çeşitli teknoloji araçları bulunmaktadır. 

• İşbirlikçi araçlar: Grup yazılımı, toplantı destek sistemleri, bilgi dizinleri, bloglar, anında mesajlaşma ve wiki’ler
• İçerik yönetimi: Web portalları, şirket intranetleri, aracılar ve filtreler, elektronik yayıncılık sistemleri
• İş zekası: Veri ambarı, veri madenciliği, grup karar destek sistemleri, karar destek sistemleri, yönetici bilgi sistemleri, uzman sistemler

Bilgi yönetim sistemleri (KMS) kullanımı, kurumsal faktörler (ör. işyeri kültürü, bilgi paylaşım kültürü olup olmadığı), denetim kontrolü (ör. kullanıcı beklentileri ve yönetimin kontrol ihtiyacı), sistem özellikleri tarafından desteklenebilir veya engellenebilir. (örn. kullanışlılık ve kullanım kolaylığı) ve KMS’nin rolü. Bu özellikler aynı zamanda bir kuruluşta bilgi paylaşımı ve işbirliği için hangi araçların kullanılacağını da etkiler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir