Uygulama Toplulukları  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Uygulama Toplulukları  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

26 Ocak 2023 Baskı Karşıtı uygulama Baskı karşıtı uygulama nedir Toplumsal uygulamalar ritüeller ve şölenler nedir 0
Modelleme Türleri

Uygulama Toplulukları

Bugün, uygulama toplulukları, KM ve KS girişimlerini uygulamak için giderek daha popüler ve etkili bir araçtır. Daha önce bahsedilen bilgi ağlarına bazı yönlerden benzer şekilde,  bir konu hakkında bir endişeyi, bir dizi sorunu veya bir tutkuyu paylaşan ve sürekli olarak etkileşim kurarak bu alandaki bilgilerini ve uzmanlıklarını derinleştiren gruplardır.

Bir uygulama topluluğunun üç ana özelliği vardır:

• Sadece bir arkadaş grubu değildir. Topluluğa katılım, odak alanında veya etki alanında biraz bilgi ve biraz yeterlilik gerektirir. Etki alanı, paylaşılan sorgulama alanının ve kilit konuların tanımıdır.

• Topluluk: Topluluğun üyeleri etkileşimde bulunur ve birlikte öğrenir. Topluluk, üyeler arasındaki ilişkiler ve aidiyet duygusudur.

• Alıştırma: CoP, üyeler etkileşime girdikçe, özellikle problem çözerken gelişir. Uygulama, bilgi, yöntemler, öyküler, vakalar, araçlar ve belgeler bütünüdür.

Teknik olarak, CoP’ler genellikle kişiselleştirilmiş, gezinmesi kolay dahili ve harici bilgi içeriği için tek bir erişim noktası sağlayan Web portalları olarak uygulanır; topluluk üyeleri arasında bağlantı kurmak için çok sayıda araç (örn. e-posta, forumlar); ve gitgide artan şekilde, yakala ve sakla, işbirliği yap ve çöz-veya-öner gibi KM bileşenleri. Bu portallar, topluluk için ağ tabanlı bir bellek işlevi görebilir.

Uygulama toplulukları (CoP’ler), özellikle sanal CoP’ler, giderek artan bir şekilde, özellikle çok uluslu şirketler için bir bilgi yönetimi (KM) sisteminin kalbi haline geliyor.

İyi tasarlanmış ve yönetilen bir çevrimiçi CoP, problem çözmeyi hızlandırabilir, yeniliği teşvik edebilir ve yaratıcı düşünceyi destekleyebilir. Aynı zamanda, katılımı, ekip kimliğinin gelişimini ve kişilerarası güveni destekleyen, özellikle ortak yerleşimli ekipler için kritik olan güveni artırabilir.

Bilgi yönetimi stratejilerinin ve girişimlerinin uygulanmasının, önemli maliyet düşüşlerine ve performans artışlarına yol açması beklenmektedir. Kuruluşun öğrendiği şey, performansını açıklar.

Bir kuruluşun rekabetçi kalabilmesi için, sorunları çözmek ve fırsatlardan yararlanmak için bilgi edinme, belgeleme, paylaşma ve uygulama faaliyetlerini etkin bir şekilde uygulaması gerekir.

Bununla birlikte, çoğu bilgi sistemi gibi, bilgi yönetimi girişimleri de kendi başlarına amaç değil, araçtır. Böylece, bilgi yönetimi girişimleri, organizasyonlara organizasyonel öğrenme, yetkinliklerin gelişimi ve bilgi entegrasyonu için fırsatlar sağlar.


Baskı Karşıtı uygulama
Baskı karşıtı uygulama nedir
Kültürel uygulamalar
Baskı karşıtı nedir
Toplumsal uygulamalar ritüeller ve şölenler nedir
Baskı karşıtı sosyal hizmet
Kültürel uygulama nedir
Topluma Hizmet Uygulamaları örnekleri


Bilgi Paylaşımı

Kullanılan terim ister bilgi paylaşımı, ister bilgi transferi, ister bilginin yayılması olsun, bir organizasyonun rekabet avantajının giderek daha önemli bir parçası haline geliyor.

Her yıl bilgi miktarının ikiye katlandığı, ancak aynı zamanda çok büyük miktarda bilginin geçerliliğini yitirdiği ve çalışan bilgilerinin yalnızca %5’inin şirket genelinde erişilebilir olduğu bir dünyada, özellikle organizasyonel süreçlerin bir parçası olarak etkin bilgi paylaşımı. öğrenme, bir organizasyonun rekabet avantajının daha önemli bir parçası haline geliyor.

Alternatif olarak, bilgi paylaşımı yalnızca bilgi paylaşmaya değerse değerlidir. Bilgi paylaşımı (KS), hem açık bilgilerin hem de inançlar ve deneyimler gibi zımni bilgilerin paylaşılmasını ifade eder.

Bununla birlikte, zımni/açık model tartışılırken, geleneksel BY ve KS’nin birincil amacının tipik olarak bilginin dışsallaştırılmış bir temsili olduğunu iddia edin; yani bir rapor gibi açık bilgi içersin.

CoP’ler ve bilgi yönetimi kullanımı üzerine yaptıkları çalışmada, etkili bilgi paylaşımının aslında, bir planlama belgesi gibi daha zor bilgilerin paylaşılmasının, toplantılar gibi güdülenmiş sosyal süreçler aracılığıyla gerçekleştirilen daha yumuşak bilgiyle bütünleştirilmesi gereken bir ikilik olduğunu bulmuşlardır.

Amaç, sert ve yumuşak süreçlerin dengesini yönetmektir. Bu bakış açısına göre, KM veya KS sisteminin birincil değeri, katı bilgi, katılım gibi yumuşak bilgi süreçleri için bir katalizör olarak kullanıldığında gelir. Bu, odak noktasının ağırlıklı olarak katı veya açık bilgiyi artırmaya odaklandığı bir bağlamdan oldukça farklıdır.

Bilgi paylaşımının nasıl destekleneceği ve teşvik edileceği (örneğin, çalışanların dijital bilgi havuzlarına [arz tarafı] katkıda bulunmalarını sağlamak veya [talep tarafı] bir soru göndermek) açık bir sorudur. Direnç içeren karmaşık bir faaliyettir; içsel ve dışsal motivasyon; ve teknik, sosyal, kültürel ve organizasyonel konular vb.

Örneğin, bireysel çalışanlar için KS, bilgiyi paylaşmaya veya bilgi aramaya karar vermeden önce arama ve transfer maliyetlerinin değerlendirilmesini içerir. Ortak ilgi, göreve odaklanma ve son teslim tarihlerinin yardımcı olduğunu önerin.

İnsanların bir veri tabanına katkıda bulunmaktan (açıkça) ziyade gayri resmi olarak (zımnen) bilgi paylaşmaya daha istekli olduklarını öne sürer. Çalışanlar işle ilgili bilgiyi bireye değil de organizasyona ait olarak algıladığında, bilgi paylaşımının çok daha yaygın olduğunu öne sürün.

Bilgi paylaşım (KS) ortamları ve sistemleri, bireyler ve ekip üyeleri arasında, şirket içinde veya şirketler arasında işbirliğini ve paylaşımı destekleyen farklı gruplar arasında karşılıklı anlayışı ve güveni destekleyebilir.

Bilgi paylaşım uygulamaları, müşteri verileri, geçmiş projelerin bir havuzu veya en iyi uygulamalar yoluyla kurumsal hafızayı geliştiren veritabanlarını içerir; dahili uzmanlığın paylaşılan veri haritaları gibi kuruluşun üyeleri arasındaki iletişimi kolaylaştırmak; ve uzmanlık havuzlarını birbirine bağlayan bilgi ağları vardır.

Ancak mevcut teknoloji sınırlıdır. Örneğin, mevcut iş akışı teknolojisi çözümleri, süreç odaklı koordinasyon araçları olarak oldukça popüler olmasına rağmen sınırlıdır ve yeni ürün geliştirme gibi bilgi yoğun iş süreçleri için koordinasyonu yeterince desteklemeyecektir.

Özetle, kuruluşlar içinde ve arasında bilgi paylaşımı, günümüz dünyasında genellikle iş başarısı için kritik olduğu kabul edilse de, karmaşık ve pek iyi anlaşılmayan bir süreçtir. Karışıma kültürler arası farklılıklar da eklenince su daha da bulanır. Bir sonraki bölüm, kültürel yönü ve bunun bilgi paylaşımıyla ilişkisini daha ayrıntılı olarak tartışıyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir