Kültür Bilinci – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Kültür Bilinci – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

26 Ocak 2023 Kültür Bilincini GELİŞTİRME Vakfı ekşi Kültür Bilincini geliştirme Vakfı Seminerleri Kültür Tarih Bilincini yayma VE yaşatma derneği Kültürel miras bilinci 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Kültür Bilinci

Kültür, bir grup insanın bir şeyleri yapma biçimi olarak tanımlanabilir. Kültür, bu grup tarafından ifade edilen değerleri, normları ve tutumları içerir. Grupları çeşitli boyutlarda analiz edebiliriz; en çok çalışılanlar örgüt kültürü ve etnik kültürdür. Bu bölümdeki odak noktamız etnik kültür üzerinedir.

Etnik kültürü değerlendirirken, bir bireyin ikamet ettiği ülke, kolayca ölçülebildiği için genellikle vekil bir ölçü olarak kullanılır. Kültürel özellikleri, özellikle hangi değerlerin ve normların evrensel olduğunu ve hangilerinin bireyin özel geçmişine bağlı olduğunu belirlemeye çalışan çok sayıda araştırmacı olmuştur. Üç çalışmayı ve bunların araştırma bulgularını tanımlayarak başlıyoruz.

İlk büyük çalışma Küresel Liderlik ve Örgütsel Davranış Etkinliği Araştırma Projesi Ekibi tarafından yürütülmüştür. Bir kültürü diğerinden ayıran dokuz boyut belirlediler: girişkenlik, gelecek yönelimi, performans yönelimi, insancıl yönelim, cinsiyet ayrımı, belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi, bireyselliğe karşı kurumsal kolektiflik ve grup içi kolektivizm vb.

Uygulamada değere sahip olmak için, bu boyutları tek tek ülkelerle ilişkilendirebilmek gerekir. Örneğin, Globe Study’den, Amerika Birleşik Devletleri en performans odaklıydı ve Rusya en az performans odaklıydı.

1960’larda ve 1970’lerde çok daha eski bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışması, daha önce açıklanan boyutlardan dördüne benzer dört boyut tanımladı. Bunlar güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bireycilik/toplulukçuluk ve erkekliktir.

Bu boyutların tanımlayıcıları Globe çalışmasındakilere benzer. Çalışması, ülkeleri kümelere yerleştirebilecek kadar büyüktü; diğer ülkelerden gelenlere benzer tepkiler verenler aynı kümedeydi. Globe çalışması dokuz küme belirledi. Hofstede yedi tanesini aykırı bir küme ile tanımladı. Genel olarak, kümeleme çok benzerdi.

Dört değer boyutu belirledi: yükümlülük, ilişkilerde duygusal yönelim, ilişkilere dahil olma ve güç ve statünün meşrulaştırılması. Tüm bu yazarlar ve o zamandan beri aynı araçları (her durumda anketler) kullanarak kendi kültürler arası çalışmalarını ekleyen diğerleri, incelenen ülkeler için kültürel profiller belirlediler.

Ülke profilleri arasında görece az sayıda ancak ince farklar vardır. Örneğin, gayri resmi, rekabetçi ve bireyci olma eğilimleri de dahil olmak üzere, bir bakışta Amerikalıların bir profilini geliştirdi. Bu çalışmalar yararlı olmakla birlikte, boyutlarının uygun olup olmadığı da dahil olmak üzere bazı tartışmalar olmuştur.


Kültür Bilincini geliştirme Vakfı Seminerleri
Kültür Bilincini GELİŞTİRME Vakfı ekşi
Tarih, Kültür Medeniyet Bilinci Semineri
Kültür Tarih Bilincini yayma VE yaşatma derneği
Kültür Karıncaları
Tarih Seminerleri
Kültürel miras bilinci
Kültür Projeleri


Sonsuz bireysel nüanslar ve farklılıklar olsa da, ortak semboller, normlar ve değerlerde ulusal kültürü faydalı bir ayrım yapmaya yetecek kadar benzerlik olduğuna inanır. Diğerleri, ulusu analiz birimi olarak kullanmanın en iyi ihtimalle sınırlı kullanım olduğuna inanıyor; örneğin, bir ulus içinde genellikle birçok farklı kültürel grup vardır. Ek olarak, işle ilgili eylemlerin kültürel tutumlarla bağlantı kurmasının zor olduğu kanıtlanmıştır.

BY’ye daha özgül olarak, sınırları kapsayan sözdizimsel, anlamsal ve pragmatik etkinliklerin, BY sistemlerini geliştirirken farklı gruplar arasında etkili koordinasyonu desteklemek için nasıl kullanılabileceğini açıkladı. Depolar, gerçeklerin, görevlerin ve eylemlerin (bilgi aktarımı ve bilgi paylaşımı) iletişimini sağlayarak sözdizimsel düzeyi destekler.

Standartlaştırılmış formlar ve prosedürler, anlamsal düzeyde bilgi çevirisini destekleyerek gruplar arasında ortak standartlar oluşturmaya yardımcı olur. Son olarak, hedefler, haritalar ve modeller, pragmatik düzeyde bilgi dönüştürme ve öğrenmeyi destekleyerek gömülü bilgiyi açık hale getirmeye yardımcı olur. Sosyal etkileşimin (özellikle yüz yüze etkileşimin) özellikle kültürel bağlam olmak üzere bilgi yaratmak için nasıl gerekli olduğunu ekleyin.

Bir çalışma, çok uluslu şirketler arasında dış kaynak kullanımı sırasında daha etkili kültürler arası çalışma için proaktif yönetimi önermektedir:

• Dış kaynak sağlayıcı ile tedarikçi arasında uyum sağlamak için koordinasyon ve kontrol sistemleri gibi sistemlerin kullanılması.
• Kültürler arasındaki normlar ve değerlerdeki farklılıkları, örneğin hiyerarşi/güç ve iş uygulamaları arasındaki farklılıkları anlamak.
• Eğitim ve değişim mekanizmaları yoluyla kültürler arası ekipler için uzlaşmayı ve müzakere edilmiş bir çalışma kültürünü teşvik etmek.

Bu tür faaliyetler yardımcı olabilirken, derinden kökleşmiş tutum ve değerleri etkilemenin bir sınırı olduğu konusunda uyarıda bulunurlar. Bilgi paylaşımına özgü olarak, bir İngiliz ve Japon firmasının üst düzey teknik işlerde mühendis işbirliği yaptığı çalışma sistemlerine yakından bakıldı.

Bilgi paylaşımının ve sınır ötesi işbirliğine dayalı çalışmanın, eğitim geçmişi, iş koordinasyonuna yönelik yaklaşımlar ve bilginin (özellikle zımni bilginin) organize edilme ve yayılma şekli dahil olmak üzere kültürdeki birçok farklılık tarafından engellendiğini buldu.

Bir şirket ile uluslararası yan kuruluşu arasındaki bilgi paylaşımını inceledi. Bilgi paylaşımının çeşitli kültürel farklılıklardan olumsuz etkilendiğini buldular: birden fazla dil, ulusal kültürlerin heterojenliğine karşı homojenliği ve kültürel olarak kabul edilebilir tavsiye arama davranışları vb.

Yöneticilerin yurt dışında çalışırken veya yurt dışında bilgi veya bilgi paylaşırken göz önünde bulundurması gereken çok sayıda kültürel değişken vardır.

Bunlardan bazıları, yönetim tarzı (demokratik ve otokratik), iletişim (iletişim sürecinde sözlü, sözsüz, gürültü), müzakere ve karar verme (müzakere tarzları, müzakereci özellikleri, müzakerenin özellikleri) ve motivasyon veya liderliği (ne motive eder) içerir. , hangi tür liderlik tarzı). Bir sonraki bölüm, bilgi paylaşımını kolaylaştırırken kültürel konuların nasıl ele alınabileceğini açıkça ele almaktadır.

Kültürel Değişkenleri Bilgi Paylaşımıyla İlişkilendirmek

Bilgi paylaşımı, çoğu yönetim işlevi gibi, kültürler arası farklılıklar olduğunda daha zordur. Bugüne kadar, kültürler arası faktörlerin bilgi paylaşım faaliyetleri üzerindeki etkisine ilişkin çok az araştırma yapılmıştır. Bununla birlikte, “bilgi paylaşımı aynı zamanda bir şirket içinde kültürler arası farklılığın etkilerine karşı en duyarlı olabilir.

Örneğin, Çin, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi kültürel açıdan farklı ülkelerden üyeler de dahil olmak üzere küresel bir ekip kullanarak yeni bir ürün geliştiren bir üretim şirketiysek, yanlış iletişim, yanlış yorumlama ve yanlış yöntemler kullanma olasılığı yüksektir. motivasyon önemli ölçüde artabilir.

Kültürler arası farklılıklar, karmaşık projelerin başarısızlığını incelerken teknik değişkenlerden, organizasyonel kültürden ve diğerlerinden daha önemli olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir