PSİKOMETRİK HUSUSLAR – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

PSİKOMETRİK HUSUSLAR – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

12 Ekim 2022 Psikometrik Nedir Psikometrik Nitelikler Psikometrik test Çöz Psikometrik test örnekleri Psikometrik testler 0
Temiz Sayfa Modeli Nedir?

PSİKOMETRİK HUSUSLAR

Ölçüm ve Operasyonel Tanımlar 

Tüm araştırma türlerinde kullanılan değerlendirme araçları ve yöntemleri, belirli minimum psikometrik gereksinimleri karşılamalıdır. Bu bölümde daha sonra tartışacağımız gibi, araştırma tasarımında yaygın olan çok çeşitli ölçüm stratejileri ve teknikleri vardır.

Araştırma tasarımındaki hususlarda olduğu gibi, araştırma sorusu ve incelenen yapılar genellikle ölçüm tekniği veya stratejisi seçimini yönlendirir. Daha spesifik olarak, araştırmacı genellikle bir tür ölçüm stratejisi aracılığıyla bağımsız ve bağımlı değişkenleri operasyonel hale getirmek ve ölçmekle ilgilenir.

Örneğin, depresyon, standartlaştırılmış bir enstrümandan alınan puan kullanılarak ölçüm yoluyla operasyonel hale getirilebilir. Benzer şekilde, belirli bir kişilik özelliğini işlevselleştirmek için bir kişilik özelliği ölçüsüne ilişkin bir puan kullanılabilir.

Bir işlemsel tanımın basitçe, bir değişkenin, onu ölçmek veya manipüle etmek için kullanılan gerçek prosedürler açısından tanımı olduğunu hatırlayın. Bu tanım göz önüne alındığında, soyut kavramları nicelleştirmeye yardımcı olduklarından, araştırmada operasyonel tanımların gerekli olduğunu görmek kolaydır. Operasyonelleştirme, ölçüm yoluyla kolayca gerçekleştirilebilir.

Örneğin, depresyon için yeni bir tedavi üzerinde çalışan bir araştırmacı, depresyonun ne olduğunu ve nasıl ölçüldüğünü veya nicelleştirildiğini işlevselleştirmekle ilgilenecektir.

Bu ilk başta apaçık görünse de, depresyonun operasyonel hale getirilip ölçülebileceği tüm potansiyel yolları düşünün. Depresyonu ölçmek için tasarlanmış bir enstrümanın puanı mı? Yapılandırılmış bir klinik görüşme ile belirlenen belirli semptomların varlığı veya yokluğu mu?

Aktivite seviyesinin davranışsal gözlemlerine dayanabilir mi? Bu sadece tek bir değişkenin olası operasyonel tanımlarının yüzeyini çizer. Aynı örnekten devam edelim ve depresyon düzeyindeki iyileşmeyi nasıl ölçeceğimizi düşünelim. Sonuçta, depresyon için yeni bir tedaviyle ilgileniyorsak, müdahaleyi aldıktan sonra katılımcılarımızın düzelip düzelmediğini, aynı kalıp kalmadığını veya kötüleşip bozulmadığını görmemiz gerekecek.

Peki, iyileştirmeyi nasıl ölçmeliyiz? Operasyonel tanıma bağlı olarak, bir depresyon değerlendirmesinde puanların azalması, tanı görüşmesinde semptomların azalması, artan aktivite düzeyi gözlemleri veya belki de bu göstergelerin ikisinin veya hepsinin gözlemlenmesiyle iyileşme belirlenebilir.

Sonuç olarak, seçim araştırmacıya, cevaplanacak araştırma sorusunun doğasına, kaynakların mevcudiyetine ve ilgilenilen yapı için ölçüm teknikleri ve stratejilerinin mevcudiyetine aittir.

Her halükarda, çalışmadan toplanan verilerin doğruluğu ve kalitesi, doğrudan ilgili yapıları tanımlamak ve ölçmek için kullanılan ölçüm prosedürlerine ve ilgili operasyonel tanımlara bağlıdır.

Kullanılan yaklaşımdan bağımsız olarak, ölçüm yaklaşımları ve araçları, bir çalışmada kullanılan ölçüm stratejilerinin doğruluğunu ve uygunluğunu sağlamaya yardımcı olan belirli minimum psikometrik gereksinimleri karşılamalıdır. Güvenirlik ve geçerlik, ölçme-araç seçimi ve diğer ölçme stratejileri ile ilgili en yaygın ve önemli psikometrik kavramlardır.

Güvenilirlik ve Geçerlilik ve Bunların Ölçümle İlişkisi

En genel düzeyinde güvenilirlik, bir ölçüm tekniğinin tutarlılığı veya güvenilirliğini ifade eder. Daha spesifik olarak, güvenilirlik, bir ölçme veya değerlendirme tekniğinden elde edilen puanın zaman içinde ve ortamlar veya koşullar arasında tutarlılığı veya istikrarı ile ilgilidir.

Ölçüm güvenilir ise, elde edilen puanın rastgele faktörlerden ve ölçüm hatasından kaynaklanma olasılığı daha düşüktür. Ölçüm hatası, puanları ve gözlemleri bozan varyans için kontrolsüzdür, böylece söz konusu yapıyı artık doğru bir şekilde temsil etmezler. Çoğu veri toplama biçiminden elde edilen puanlar ölçüm hatasına tabidir.

Esasen bu, elde edilen herhangi bir puanın iki bileşenden oluştuğu anlamına gelir. Birinci bileşen, ölçme stratejisi kusursuz ve hatasız olsaydı elde edilecek olan gerçek puandır. İkinci bileşen, kötü tasarlanmış bir test, durumsal faktörler ve veri kaydındaki hatalar gibi çok çeşitli potansiyel faktörlerden kaynaklanan bozulma ve belirsizlikten kaynaklanan puan kısmı olan ölçüm hatasıdır. 


Psikometrik testler
Psikometrik Nitelikler
Psikometrik Nedir
Psikometrik insanlar
Psikometrik test Çöz
Psikometrik test … Online
psikometri (paranormal)
Psikometrik test örnekleri


Tüm ölçümler hata içermesine rağmen, yöntem veya cihaz ne kadar güvenilir olursa, bu etkilerin ölçümün doğruluğunu etkilemesi o kadar az olasıdır. Bir örnek düşünelim. Psikolojide kişilik, nispeten istikrarlı olduğu düşünülen bir yapıdır.

Objektif, standart bir araç kullanarak bir kişinin kişilik özelliklerini değerlendirecek olsaydık, aynı aracı bir hafta sonra uygulasaydık sonuçların önemli ölçüde değişmesini beklemezdik. Sonuçlar önemli ölçüde farklılık gösteriyorsa, kullandığımız aracın güvenilir olup olmadığını merak edebiliriz.

Bu örneği seçtiğimize dikkat edin, çünkü kişilik, zaman içinde büyük ölçüde değişmesini beklemeyeceğimiz nispeten istikrarlı bir yapıdır. Duygusal durumlar gibi bazı yapıların ve fenomenlerin zamanla önemli ölçüde değişebileceğini unutmayın. Kararlı bir yapıyı ölçerken güvenilirliğin yüksek olmasını beklerdik, ancak geçici bir yapıyı ölçerken değildir.

Güvenilirlik Ölçümü

Güvenilirlik, bir ölçüm tekniğinin tutarlılığı veya güvenilirliği anlamına gelir ve bir ölçüm veya değerlendirmeden elde edilen puanın zaman içinde ve ortamlar veya koşullar arasında tutarlılığı veya kararlılığı ile ilgilidir. Ölçüm güvenilir ise, elde edilen puanın rastgele faktörlerden ve ölçüm hatasından kaynaklanma olasılığı daha düşüktür.

Peki, bir ölçüm yönteminin veya aletinin güvenilir olup olmadığını nasıl anlarız? En basit haliyle güvenilirlik, iki ayrı durumda bir değerlendirme aracındaki puanlar gibi bağımsız olarak türetilmiş puan kümeleri arasındaki ilişki ile ilgilidir.

Buna göre, güvenilirlik genellikle bize iki puan veya değişken arasındaki ilişki hakkında bir şeyler söyleyen istatistiksel bir analiz olan bir korelasyon katsayısı olarak ifade edilir. Korelasyon katsayısı .80 veya daha yüksek olduğunda yeterli güvenilirlik mevcuttur.

Güvenilirliği Artırma ve Ölçüm Hatasını En Aza İndirme Stratejileri

Ölçüm hatasının etkisini en aza indirmek için tek başına veya kombinasyon halinde kullanılabilecek çok sayıda pratik yaklaşım vardır. Bu öneriler, çalışmanın tasarım aşamasında dikkate alınmalı ve ölçüm için kullanılan veri toplama ve ölçüm stratejilerine odaklanmalıdır. 

İlk olarak, cihazın yönetimi veya ölçüm stratejisi standartlaştırılmalı, tüm ölçümler mümkün olan en tutarlı şekilde yapılmalıdır. Başka bir deyişle, ölçüm stratejilerinin yönetimi, çalışmaya katılan tüm katılımcılar arasında tutarlı olmalıdır.

İkinci olarak, araştırmacılar, katılımcıların, enstrümanın veya ölçüm stratejisinin talimatlarını ve içeriğini anladığından emin olmalıdır. Katılımcılar, önlemin amacını veya yönlerini anlamakta güçlük çekiyorlarsa, verileri saptırma potansiyeline sahip olan doğru bir şekilde yanıt vermeyebilirler.

Üçüncüsü, veri toplamaya dahil olan her araştırmacı, ölçüm stratejisinin kullanımı konusunda kapsamlı bir şekilde eğitilmelidir. Tutarlılığı korumak için çalışma başlamadan önce uygulama için bol fırsat ve çalışma boyunca tekrarlanan eğitim olmalıdır.

Son olarak, verilerin doğru bir şekilde kaydedilmesini, derlenmesini ve analiz edilmesini sağlamak için her türlü çaba gösterilmelidir. Veri girişi yakından izlenmeli ve denetimler düzenli olarak yapılmalıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir