Güvenilirliği Değerlendirme – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Güvenilirliği Değerlendirme – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

14 Ekim 2022 Geçerlik hesaplama Yöntemleri Geçerlilik ve güvenilirlik farkı Güvenilirlik ve geçerlilik örnekleri Güvenirlik Nedir ölçme 0
Denormalizasyon Nedir?

Güvenilirliği Değerlendirme

Güvenilirlik çeşitli yöntemlerle belirlenebilir:

• Test-tekrar test güvenilirliği, test puanlarının zaman içindeki istikrarını ifade eder ve aynı testin en az bir başka durumda tekrar edilmesini içerir. Örneğin, aynı akademik başarı ölçütünün 6 ay arayla iki ayrı durumda uygulanması bu tür güvenirliğe bir örnektir. Uygulamalar arasındaki zaman aralığı bu güvenirlik biçimiyle birlikte düşünülmelidir çünkü test-tekrar test korelasyonları azalma eğilimi gösterir. 

• Bölünmüş yarı güvenilirliği, iki eşit yarıya bölünmüş tek bir testin uygulanması anlamına gelir. Örneğin, akademik başarının bir yönünü ölçmeyi amaçlayan 60 soruluk bir yetenek testi, her biri 30 maddeden oluşan iki ayrı ama eşit teste bölünebilir. Teorik olarak, her iki formdaki maddeler de aynı yapıyı ölçer. Bu yaklaşım, zaman aralığı etkilerine çok daha az duyarlıdır çünkü tüm maddeler aynı anda yönetilir ve daha sonra ayrı madde havuzlarına bölünür.

• Alternatif form güvenilirliği, her bir ölçekteki maddelerin aynı madde içeriğini ve yapısını temsil ettiği, aynı ölçünün farklı formları arasındaki korelasyon olarak ifade edilir. Bu yaklaşım, daha sonra farklı zamanlarda uygulanan aynı aracın iki farklı formunu gerektirir. İki form aynı içeriği kapsamalı ve benzer zorluk derecesine sahip olmalıdır. Daha sonra iki test puanı birbiriyle ilişkilendirilir.

• Değerlendiriciler arası güvenirlik, farklı yargıçlar veya puanlayıcılar, diğerlerinin performansını gözlemlerken veya değerlendirirken aralarındaki anlaşmayı belirlemek için kullanılır. Örneğin, bir çocuğun rol yapma davranışını değerlendiren iki değerlendiriciniz olduğunu varsayalım. “Canlandırma davranışını”, çocuğun sınıfta ödevlerini yapmayı reddetme sayısı olarak işlevselleştiriyorsunuz. davranışın bu tür bir güvenilirliği yansıtıp yansıtmadığı veya ne zaman gerçekleştiği konusunda hemfikir olun.

Güvenilirlik, bir araç veya ölçüm yaklaşımı seçerken gerekli ve temel bir husus olmasına rağmen, kendi başına yeterli değildir. Geçerlilik, genel bir ölçüm stratejisinin parçası olarak düşünülmesi gereken, ölçümün bir diğer kritik yönüdür. Güvenilirlik, ölçümün tutarlılığına atıfta bulunurken, geçerlilik, testin veya ölçüm stratejisinin neyi ölçtüğüne odaklanır.

Bu nedenle geçerliliğin yanıtlamaya çalıştığı kavramsal soru şudur: “Araç veya ölçüm yaklaşımı ölçmesi gereken şeyi ölçüyor mu?” Eğer öyleyse, ilgili yapıyı doğru bir şekilde değerlendirdiği ve temsil ettiği için araç veya ölçüm yaklaşımının geçerli olduğu söylenir.

Geçerlik ve güvenirlik birbirine bağlı kavramlardır. Bu, bir ölçümün güvenilir olmadıkça geçerli olamayacağı gerçeğiyle gösterilebilir. Geçerliliğin yalnızca neyin ölçüldüğü ile değil, aynı zamanda ne kadar iyi ölçüldüğü ile de ilgili olduğunu unutmayın.

Bunu şu şekilde düşünün: Güvenilir olmayan bir testiniz varsa, ilgi yapısını nasıl doğru bir şekilde ölçebilir? Güvenilirlik veya tutarlılık bu nedenle geçerliliğin bir özelliğidir. Ancak, bir ölçüm stratejisinin geçerli olmadan da güvenilir olabileceğini unutmayın. Ölçüm stratejisi, zaman içinde tutarlı puanlar sağlayabilir, ancak bu, ilgilenilen yapıyı doğru bir şekilde ölçtüğü anlamına gelmez.


Güvenirlik Nedir ölçme
Güvenilirlik ve geçerlilik örnekleri
Geçerlik hesaplama Yöntemleri
Geçerlik ve güvenirlik nedir
Geçerlilik ve güvenilirlik farkı
Geçerlik ve güvenirlik katsayısı
Ölçeklerde güvenirlik ve Geçerlik
Geçerlilik katsayısı formülü


Çalışmanızda depresyonu ölçtüğünü iddia eden bir araç kullanmayı seçtiğiniz bir örnek düşünün. Yüksek test-tekrar test güvenilirlik katsayısı ile kanıtlandığı gibi güvenilir puanlar üretir. Başka bir deyişle, aynı ölçüme ilişkin ön test ve son test puanları arasında pozitif yönde yüksek bir ilişki vardır.

Bununla birlikte, daha fazla incelemede, enstrümanın içeriğinin kaygı ile daha yakından ilişkili olduğunu fark ettiniz. Bir şeyi güvenilir bir şekilde ölçüyorsunuz, ancak bu noktada depresyon olmayabilir. Başka bir deyişle, araç güvenilir olsa da, geçerli bir depresyon ölçüsü olmayabilir; bunun yerine, geçerli bir kaygı ölçüsü olabilir.

Bu bölümde daha önce tartıştığımız gibi, bir çalışmadaki yapıların ve değişkenlerin doğru ölçümü, araştırmanın kritik bir bileşenidir. En iyi tasarlanmış çalışma, bağımsız ve bağımlı değişkenler tanımlanamaz, kavramsallaştırılamaz, işlevselleştirilemez ve nicelleştirilemezse anlamsızdır ve zaman ve kaynak israfıdır.

Bu nedenle, ölçüm yaklaşımlarının geçerliliği, genel tasarım sürecinin kritik bir yönüdür. O halde, bir ölçüm stratejisinin geçerliliği nasıl oluşturulur? Güvenilirlik gibi, geçerlilik de test veya ölçüm stratejisi ile bazı dışsal, bağımsız olaylar arasındaki ilişkinin nicel veya nitel olarak dikkate alınmasıyla belirlenir.

Geçerliliği göstermek için en yaygın yöntemler içerikle ilgili, ölçütle ilgili ve yapıyla ilgili geçerlilik olarak adlandırılır. İçerikle ilgili geçerlilik, aracın veya ölçüm stratejisinin ölçülen yapıyla ilişkisini ifade eder.

Basitçe söylemek gerekirse, ölçüm yaklaşımı ölçülen yapı ile ilgili olmalıdır. Bu kavram genellikle psikolojik ve diğer test biçimlerinin geliştirilmesi ve eleştirisine uygulansa da, araştırmalarda kullanılan çoğu ölçüm stratejisi biçimine de uygulanabilir.

Kapsam geçerliliğini belirleme yaklaşımı, ilgilenilen yapının işlevselleştirilmesiyle başlar. Test geliştiricisi yapıyı tanımlar ve ardından onu doğru bir şekilde yakalayacak öğe içeriğini geliştirmeye çalışır.

Örneğin, kaygıyı ölçmek için tasarlanmış bir araç, aşağıdakileri yansıtan madde içeriği içermelidir. İçerik yapıyı doğru bir şekilde yansıtmıyorsa, içerik geçerliliğinin çok az olması veya hiç olmaması ihtimali vardır.

Kapsam geçerliliği, araştırma tasarımı ve metodolojisinde kullanılan diğer ölçüm stratejileri türleri ile de ilişkilendirilebilir. Önemli miktarda araştırma, özellikle psikolojide, önceden var olan, ticari olarak temin edilebilen araçlar kullanılarak yürütülür.

Bununla birlikte, bir araştırmacı, mevcut bir araç veya testle ölçülemeyen bir değişkeni incelemekle ilgilenebilir veya belki de ticari olarak mevcut araçların kullanımı maliyet açısından engelleyici olabilir. Bu, çalışmayı durma noktasına getirmemesi gereken nispeten yaygın bir durumdur.

Çoğu araştırma biçimi, önceden var olan veya pahalı ölçüm stratejilerinin kullanılmasını gerektirmez. Araştırmacıların kendi ölçümlerini veya ölçüm stratejilerini geliştirmeleri alışılmadık bir durum değildir. Ölçü veya strateji, ilgili yapıyı doğru bir şekilde yakaladığı sürece, bu, veri toplamaya yönelik meşru bir yaklaşımdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir