ÖLÇÜM STRATEJİLERİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

ÖLÇÜM STRATEJİLERİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

14 Ekim 2022 Dijital PAZARLAMA Stratejisi Nasıl oluşturulur Performans ölçüm kriterleri nelerdir Performans ölçüm yöntemleri Performans ölçümü Nedir 0
Kaynak Sütunu

Ticari Olarak Mevcut Enstrümanlar ve Ölçüm Stratejileri

Araştırmacılar için çok sayıda ölçüm aracı ticari olarak mevcuttur. Bunlar özellikle psikolojik ve eğitim araştırmaları alanlarında oldukça fazladır. Araştırmacılar, bir araştırma çalışmasında veri toplamak için mevcut bir testin uygun olup olmadığına karar verirken bir dizi faktörü göz önünde bulundurmak için dikkatli olmalıdır.

Psikometrik özelliklerin (geçerlilik ve güvenilirlik) değerlendirilmesi her zaman temel bir ilk adımdır. İlgilenen okuyucular, çok çeşitli ölçüm materyalleri için psikometrik veriler ve incelemeler sağlayan en son baskılarına yönlendirilir.

Aşağıda, bir testi değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken diğer faktörlerin kapsamlı olmayan bir listesi bulunmaktadır:

• Güvenilirlik
• Geçerlilik
• Maliyet
• Yönetmek için gereken süre
• Okuma düzeyi
• Test uzunluğu
• Teorik sağlamlık
• Normlar
• Standartlaştırılmış yönetim prosedürü
• İyi belgelenmiş kılavuz

Aşağıdaki örneği düşünün. Bir araştırmacı, küçük çocuklarda saldırganlığı incelemekle ilgileniyor. Araştırmacı, yalnızca söz konusu yaş grubu için saldırganlığı ölçmek için önceden var olan bir önlem olmadığını bulmak için literatüre başvurur. Araştırmacı, projeden vazgeçmek yerine, ilgilenilen davranışı yakalamak için bir ölçü oluşturmaya karar verir.

İlk olarak, “saldırganlık” operasyonel hale getirilmelidir. Bu durumda, araştırmacımız fiziksel saldırganlığı incelemekle ilgilenir, bu nedenle araştırmacı, saldırganlığı belirli bir süre boyunca bir çocuğun başka bir çocuğa çarpma sayısı olarak işlemselleştirmeye karar verir. Daha sonra bu tür saldırganlıkla ilgili bir kontrol listesi geliştirilir.

Araştırmacı çocukları çeşitli ortamlarda gözlemler ve saldırgan davranışların sıklığını ve her olayı çevreleyen koşulları kaydeder. Bu yaklaşım için psikometrik veri olmamasına rağmen, ölçme stratejisinin kapsam geçerliliğine sahip olduğu açıktır. Maddeler ve yaklaşım, araştırmacı tarafından işlemselleştirildiği şekliyle küçük çocuklarda saldırganlığın yapısını açıkça ölçmektedir.

Bir aracın veya ölçüm stratejisinin geçerliliğini belirlemeye yönelik bir başka etkili yaklaşım, aracın veya ölçüm stratejisinin kriter geçerliliğini incelemektir. Ölçüt geçerliliği, ölçü ile dış ölçüt veya ölçü üzerindeki performans arasındaki ilişki ile belirlenir.

Dış ölçüt veya ölçü, ilgili yapı ile ilgili olmalıdır ve ölçü verilirken veya gelecekte bir zamanda ölçülebilir. Ölçü, aynı anda ölçülen bir dış ölçütle karşılaştırılırsa, buna eşzamanlı geçerlilik denir. Ölçü, gelecekte ölçülecek bir dış ölçütle karşılaştırılırsa, tahmin geçerliliği olarak adlandırılır.

Yine, bir örnek bu kavramı netleştirmeye yardımcı olabilir. Bir araştırmacının depresyon yapısını yakalamak için bir araç kullandığını veya başka bir ölçüm stratejisi geliştirdiğini varsayalım. Bu durumda ölçüt geçerliliğinin belirlenebilmesinin birkaç yolu vardır.

Ölçeğin depresyona işaret etmesi ve katılımcının aynı anda depresyon için tanı ölçütlerini karşılaması durumunda, ölçütün eşzamanlı ölçüt geçerliliği olacaktır. Her ikisi de depresyonun varlığını önerdiğinde, o zaman ölçüt geçerliliğinin başlangıcına sahibiz. Ölçü depresyonu gösteriyorsa ve katılımcı gelecekte bir noktada depresyon için tanı ölçütlerini karşılıyorsa, ölçütün öngörücü ölçüt geçerliliği olacaktır.


Dijital PAZARLAMA Stratejisi Nasıl oluşturulur
Dijital pazarlama Stratejileri Nelerdir
Performans ölçüm yöntemleri
Dijital PAZARLAMA stratejileri PDF
Dijital pazarlama stratejisi Örnekleri
Performans ölçümü Nedir
Dijital strateji örnekleri
Performans ölçüm kriterleri nelerdir


Bir aracın veya ölçüm stratejisinin geçerliliğini göstermekle ilgili olarak tartışacağımız son kavram, yapı geçerliliğidir. Yapı geçerliliği, test veya ölçüm stratejisinin teorik bir yapıyı veya özelliği ne ölçüde ölçtüğünü değerlendirir.

Yapı geçerliliğini belirlemek için çok sayıda yaklaşım olmasına rağmen, en yaygın iki yönteme odaklanacağız: yakınsak ve ıraksak geçerlilik. Yine, bu kavramlar en iyi bir örnekle açıklanır.

İlk yaklaşım, ilgi ölçüsü ile aynı yapıyı (yani, yakınsak geçerlilik) kapsadığı iddia edilen başka bir ölçü arasındaki ilişkiyi keşfetmektir. Depresyon örneğimizi düşünün. Depresyon çalışmamızda kullandığımız araç veya strateji, depresyon yapısını doğru bir şekilde yakalıyor olsaydı, söz konusu ölçüm ile diğer depresyon ölçümleri arasında güçlü bir ilişki olmasını beklerdik.

Bu ilişki, iki yaklaşım arasındaki korelasyon veya bir korelasyon katsayısı olarak ifade edilecektir. İki ölçü arasındaki güçlü bir pozitif korelasyon, yapı geçerliliğini önerecektir. Yapı geçerliliği, iki yapının ilişkisiz olduğunu göstererek de gösterilebilir (yani, farklı geçerlilik).

Örneğin, depresyon ölçütümüzün bir mutluluk ölçüsü ile güçlü bir pozitif korelasyona sahip olmasını beklemeyiz. Bu durumda, yapı geçerliliği güçlü bir negatif korelasyon olarak ifade edilir, çünkü mutluluk ve depresyonun iki yapısının ters orantılı olmasını beklerdik, ne kadar mutlu olursanız, acı çekme olasılığınız o kadar azalır.

VERİ TOPLAMA İÇİN ÖLÇÜM STRATEJİLERİ

Şimdiye kadar, ölçümle ilgili çeşitli temel konuları ele aldık. Ölçüm ölçeklerinin önemini ve veri toplamaya nasıl rehberlik edebileceklerini vurguladık. Psikometri tartışmamız, bir ölçüm aracı veya söz konusu bağımsız ve bağımlı değişkenleri nicelleştirmek için bir yaklaşım seçerken güvenilirlik ve geçerliliği dikkate almanın önemine işaret etti.

Bunlar önemli hususlardır, ancak ilgili yapılar için veri toplamak için kullanılan bazı farklı yöntemler ve yaklaşımlar tartışılmadan bu bölüm tamamlanmış sayılmaz. Herhangi bir araştırma çalışmasında ilgilenilen yapıların bağımsız ve bağımlı değişkenler açısından tanımlanma eğiliminde olduğunu unutmayın.

Peki bağımsız ve bağımlı değişkenlerimizi nasıl ölçeceğiz? Sonuçta, herhangi bir çalışmanın odak noktasıdırlar. Mevcut ölçüm stratejilerinin sayısı şaşırtıcıdır ve bazen sadece araştırmacının hayal gücü ve araştırma sorusu seçimi ile sınırlıdır.

Strateji seçimi de araştırma sorusuna ve araştırma tasarımına göre değişiklik gösterme eğilimindedir, bu nedenle her tür ölçüm yaklaşımını hesaba katmak zordur. Buna rağmen, ölçüm stratejisi seçimi genellikle genelden özele doğru ilerleyen çeşitli faktörler tarafından yönlendirilir.

En geniş değerlendirme her zaman araştırma sorusunun doğası ve bağımsız ve bağımlı değişkenlerdir. Başka bir deyişle, araştırmacı, nihai amacı araştırma sorusunu cevaplamak olmak üzere bağımsız ve bağımlı değişkenleri en iyi nasıl ölçeceğine karar verir. Bu geniş ve çok önemli seçimi ele almak, daha spesifik faktörlerin dikkate alınmasını gerektirir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir