Veri Analizi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Veri Analizi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

14 Ekim 2022 Veri analizi günlük hayatta nerelerde kullanılır Veri analizi Nedir Makale Veri analizi Nedir matematik 0
Data Element

Veri Analizi

Daha önceki yazılardaki tartışmamız, ölçüm ölçeklerinin önemini vurguladı. Bu kararın veri analizi aşamasında belirli istatistiksel teknikleri kullanma yeteneğimizi etkileyebileceğini bilerek, değişkenlerimizi hangi düzeyde ölçmeye çalışmalıyız?

Bu noktada, araştırmacının yapması gereken tek şeyin, ölçüm aralığı veya oran düzeyinde ilgilenilen değişkenleri ölçmenin bir yolunu bulmak olduğu düşüncesi akla gelebilir. Bu, tercih edilen istatistiksel tekniklerin kullanımına izin verse de, tüm değişkenler kendilerini bu ölçüm seviyelerine vermediğinden, değişkenleri aralık ve oran seviyelerinde ölçmek her zaman mümkün veya hatta arzu edilmez.

Nominal veya sıralı ölçüm ölçekleriyle ölçülen tüm ilginç ve kritik öneme sahip değişkenleri düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Cinsiyet, ırk, etnik köken, dini mensubiyet, istihdam durumu ve siyasi parti üyeliği, pek çok sosyal bilim araştırmasında yaygın olan nominal veya sıralı veri örnekleridir.

Diğer bir faktör, ölçüm stratejisinin psikometrik özellikleri ile ilgili olabilir. Güvenilirlik ve geçerlilik genellikle psikolojik testler ve diğer araçlar bağlamında düşünülse de, kavramların her tür ölçümde dikkate alınması önemlidir.

Psikolojik bir test veya psikometrik olarak doğrulanmış başka bir araç kullanmıyor olmanız, güvenilirlik ve geçerliliğin artık önemli hususlar olmadığı anlamına gelmez. Neyi ölçtüğünüze ve nasıl yaptığınıza bakılmaksızın, bu ölçüm yaklaşımı neyi ölçmek istediğini ölçmeli ve bunu tutarlı bir şekilde yapmalıdır.

Psikolojik ve diğer testler için, ilgili bir konu, aracın araştırmacının çalıştığı popülasyon için uygun olup olmadığıdır. Örneğin, bir araştırmacının yaşlılarda depresyon düzeylerini değerlendirmek için yerleşik, ticari olarak mevcut bir aracı kullanmak istediği bir durumu düşünün. Araştırmacının, test geliştiricilerinin aracı geliştirirken bu popülasyonu dikkate aldığından ve yakaladığından emin olması gerekir.

Aksi takdirde, bu popülasyonda depresyonu incelemek için aracı kullanmak uygun olmayacaktır. Kullanılabilirlik, bir ölçüm stratejisi seçerken bir diğer önemli husustur. Varsa, ilgilenilen yapıyı ölçmek için hangi yaklaşımlar mevcut?

Psikometrik temelli testler gibi yerleşik ölçüm biçimlerini düşünmek isteyebilirsiniz. Bu tür araçlar, Mental Measurements Yearbook’un en son versiyonuna başvurularak araştırılabilir.

Örneğin, depresyon ve kişiliğin ölçümü için psikometrik olarak sağlam çok çeşitli araçlar mevcuttur. Başka bir yaklaşım, başkalarının yapıyı veya benzer yapıları nasıl ölçtüğünü görmek için ilgili araştırmaları gözden geçirmek olabilir.

Literatür, ilgilendiğiniz aynı popülasyonla ilgili yapıyı ölçmek için en sık hangi aracın kullanıldığını önerebilir. Veya mevcut bir araç yoksa, yakalama için uygun bir strateji önerebilir. 

Örneğin, daha önce yapılmış araştırmalar, küçük çocuklarla ilgili belirli davranış problemlerini ölçmek için benzersiz bir değerlendirme stratejisi tasarlamak için bir çerçeve sağlayabilir. Orijinal araştırma sorularının benzersiz ve özel değerlendirme araçlarının ve stratejilerinin geliştirilmesini gerektirebileceğini unutmayın.

Maliyet başka bir husustur. Finansman çalışmadan çalışmaya değişme eğilimindedir. Bazı çalışmalar iyi finanse edilirken, diğerleri çok az veya hiç fon olmadan yürütülmektedir. Gerçek katılımcılarla tez araştırması yapmış olanlarınız, muhtemelen az ya da hiç fonlama kategorisiyle ilgili bir deneyime sahiptir.


Veri analizi Nedir Makale
Veri analizi Yöntemleri
Veri analizi Nedir matematik
veri analizi nedir
Veri Analizi Eğitimi
Veri analizi günlük hayatta nerelerde kullanılır
Nitel veri analiz yöntemleri
Makalede veri analizi nasıl yapılır
Nicel veri analiz yöntemleri
Betimsel analiz nedir


Ticari olarak temin edilebilen enstrümanları kullanmanın başlıca dezavantajlarından biri, maliyetli olabilmeleridir, dolayısıyla “ticari olarak” ifadesi mevcuttur. Çeşitli enstrümanlarla ilişkili maliyetlerde önemli farklılıklar vardır. Bazıları çok makul ve diğerleri maliyet engelleyicidir. Maliyet değerlendirmesi kısmen çalışmada kaç katılımcı olduğuna bağlıdır.

Bir yapı üzerinde ne kadar çok katılımcı ölçülürse, maliyet o kadar yüksek olur. Paranın önemli olduğu çalışmalarda, ticari olarak temin edilebilen bazı araçların kullanımı yasaklayıcı olabilir. Bu, araştırmacının ilgilenilen yapıları yakalamak için bir ölçüm veya değerlendirme stratejisi geliştirmesini veya oluşturmasını gerektirebilir.

Bu nispeten yaygın olmasına rağmen, yeni bir ölçü veya ölçüm stratejisi oluşturmaktan kaynaklanan bazı potansiyel sorunlar vardır. İlk endişe, yeni araç ve stratejilerin şüpheli güvenilirlik ve geçerliliğe sahip olabileceğidir.

Aracın veya stratejinin güvenilir veya geçerli olduğu varsayılamaz. En azından araştırmacı, ölçüm yaklaşımının güvenilirliğini ve geçerliliğini göstermek için adımlar atmalıdır. Sonuçta, istatistiksel analizin önerebileceğinden bağımsız olarak, aralarındaki ilişki hakkında herhangi bir ifadede bulunmadan önce değişkenleri güvenilir ve geçerli bir şekilde ölçmelisiniz.

Benzersiz ölçüm yaklaşımları ve araçlarıyla ilgili bir diğer konu, belirli bir konu alanındaki mevcut bilimsel literatürle ilgilidir. Belirli konuların incelenmesi için bilimsel literatürde görünme eğiliminde olan belirli araçlar ve yaklaşımlar vardır.

Örneğin, araştırma literatüründe tutarlı bir şekilde görünen bir dizi ortak kişilik ve depresyon ölçümü vardır. Bu araçları kullanan çalışmalar mevcut bir literatüre katkıda bulunabilir.

Tersine, belirsiz veya benzersiz araçlar ve yaklaşımlar kullanan çalışmalar, kendi başlarına değerli olsalar da, ölçüm stratejileri tutarlı olmadığından ve bu nedenle doğrudan karşılaştırılabilir olmadığından bu literatürle o kadar ilgili olmayabilir.

Eğitim, bir ölçüm aracı veya stratejisi seçerken dikkate alınması gereken bir diğer faktördür. Eğitim iki nedenden dolayı önemlidir: İlki, araştırmacının eğitimi ile ilgilidir ve genellikle öncelikle ticari olarak mevcut psikolojik ve ilgili testlerin kullanımı ile ilgilidir.

Birçok test sağlayıcının minimum kullanıcı gereksinimleri vardır. Bizim durumumuzda bu, şirketin çalışmada cihazın kullanımına izin vermeden önce araştırmacının belirli eğitim ve/veya eğitim gereksinimlerini karşılaması gerektiği anlamına gelir.

Gereksinimler teste göre değişse de, tipik bir kullanıcının sosyal bilimler veya eğitim alanında ileri düzeyde bir dereceye sahip olması ve/veya psikometri alanında özel eğitim almış olması gerekir. Bazı durumlarda, test geliştiricileri, aletin doğru kullanımı konusunda bir sertifika sağlayan bir eğitim seminerine katılmaları halinde, bu araçların daha az kalifiye kişiler tarafından kullanılmasına izin verecektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir