VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

14 Ekim 2022 Sistematik veri toplama yöntemleri Veri toplama araçları Veri toplama örnekleri 0
Aile Ağacı Verileri

Ölçüm Araçları

Ticari olarak bulunsun veya bulunmasın, ölçüm araçlarının ve stratejilerinin kullanımı, ilgili yapıyla ilgili teorik bir temel gerektirir. Örneğin, kişiliğin bazı yönlerini ölçen bir araştırmacı, kişilik teorisine ve söz konusu araç veya strateji tarafından benimsenen teorik yaklaşıma aşina olmalıdır.

Benzer şekilde, çocuklar için bir davranış değişikliği sisteminin etkinliğini değerlendirmekle ilgilenen bir araştırmacı, ölçüm stratejisini tasarlamadan önce davranış değişikliği ile ilgili teorik temellere ve pratik uygulamalara aşina olmalıdır.

Tüm doğrulamanın, bir kavrama, ilgilenilen yapıyı yansıtan doğru bir operasyonel tanım verildikten sonra başladığını unutmayın. Uygun eğitim bu sürece yardımcı olur ve ölçüm stratejisinin veya aracının geçerliliğini ele almanın ilk adımıdır.

Ölçümü yapmak için gereken süre ve kullanım kolaylığı, dikkate alacağımız son iki faktördür. Araştırmacılar burada cimrilik kavramının onlara rehberlik etmesine izin vermelidir. Genel olarak cimrilik, mevcut rakip açıklamalar varken bir fenomen için en basit açıklamayı seçmeyi ifade eder.

Anahtar kavramsadeliktir. Araştırmacılar, ilgilenilen değişkenleri mümkün olduğu kadar verimli ve doğru bir şekilde ölçmeye çalışmalıdır. Güvenilirlik ve geçerliliğin önemini unutmayın.

Yapısına bağlı olarak, daha uzun ve daha karmaşık bir değerlendirme, daha az karmaşık ve yarı zaman alan bir stratejiden daha doğru bir ölçüm sağlamayacaktır.

Ayrıca, ölçüm stratejisi daha yoğun ve karmaşık hale geldikçe, hem araştırmacılar hem de katılımcılar arasında hata, yorgunluk veya dikkatsizlik olasılığı daha yaygın hale gelebilir. Bu da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. Kısacası, mümkün olduğunca gereksiz yere uzun ve karmaşık değerlendirme prosedürlerinden kaçının.

VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, şimdi araştırmada veri toplama ve ölçmeye yönelik daha yaygın yaklaşımlardan bazılarını tartışacağız. Yine, veri toplamaya yönelik pek çok farklı yaklaşım vardır ve bu tartışmanın konuyu ayrıntılı olarak ele alması amaçlanmamıştır.

Buna rağmen, daha yaygın veri toplama teknikleri türlerini kapsayan belirli geniş kategoriler vardır. Genel olarak ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde, araştırma sorusu ve araştırılan değişkenlerin doğası, genellikle veri toplama için ölçüm stratejisi seçimini yönlendirir.

Bu bölüm boyunca psikolojik testlerin ve ticari olarak mevcut diğer benzer araçların kullanımından bahsettik. Araştırmada bu tür testlerin kullanımı, özellikle psikoloji, eğitim ve diğer sosyal bilimlerde çok yaygındır.

Mevcut araçlarla ilgili kısa bir araştırma, insan deneyimiyle ilgili çok çeşitli faktörleri yakalayabileceğimizi gösteriyor. Örneğin, araştırmacıların kişilik, mizaç, uyum, semptom düzeyi, davranış, kariyer ilgisi, hafıza, akademik başarı ve yetenek, duygusal yeterlilik ve zekayı ölçmesine izin veren araçlar mevcuttur.

Bu araçlar araştırmacılar için çekicidir çünkü yerleşik güvenilirlik ve geçerliliğe sahip olma eğilimindedirler ve sıfırdan bir araç geliştirme ve doğrulama ihtiyacını ortadan kaldırırlar. Bu araçların birçoğu, belirli istatistiksel analiz türleri için ön koşul olan bir özellik olan aralık ve oran seviyelerinde de veri üretir.

Yeni araçların geliştirilmesi en iyi şekilde psikolojik testler, psikometri ve test geliştirme konularında kapsamlı eğitim almış uzmanlara bırakılmıştır. Başka bir deyişle, kendi araçlarınızdan birini geliştirmeden önce her zaman mevcut araçları veri toplama yöntemleri olarak düşünün.


Nitel veri toplama yöntemleri
Veri toplama Nedir
Veri toplama araçları
Nitel veri toplama araçları
Sistematik veri toplama yöntemleri
Veri toplama örnekleri
Psikoloji veri toplama yöntemleri
İkincil veri toplama yöntemleri


Kötü tasarlanmış bir ölçüm stratejisi, en iyi araştırma tasarımının bile sonuçlarını karıştırabilir. Yine, güvenirlik ve geçerlilik rehberiniz olsun.

Test etme yaygın olmasına rağmen, araştırmacılar için mevcut olan tek veri toplama yöntemi değildir. Çoğu zaman, veri toplamaya başka bir yaklaşımı benimsemenin gerekli olduğu zamanlar vardır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, bunun böyle olmasının birçok nedeni var.

Örneğin, ilgili tüm değişkenler standart testler şeklinde işlevselleştirilmemiştir veya bazı araştırma soruları benzersiz veya farklı yaklaşımlar gerektirebilir. Maliyet ve zaman kısıtlamaları da önemli hususlar olabilir.

Bu gibi durumlarda, araştırmacının diğer veri toplama stratejilerini dikkate alması ve benimsemesi gerekebilir. Çoğu durumda, bu stratejiler resmi test kullanımı kadar geçerlidir ve hatta tercih edilir.

Hızlı Referans 4.9’da özetlendiği gibi bu alternatif yaklaşımlardan bazıları görüşme, küresel derecelendirme, gözlem ve biyolojik önlemleri içerir. Göreceğimiz gibi, bazen en verimli veri toplama teknikleri aynı zamanda en basit olanlardır.

Kapsamlı bir görüşme, nispeten bir öz-bildirim biçimidir. Basit olmasına rağmen, bir bilgi hazinesi yaratır. Bir röportaj herhangi bir sayıyı kapsayabilir ve resmi test gerektirmeyen çok çeşitli verileri toplamanın nispeten ucuz ve verimli bir yoludur.

Görüşmenin en yaygın kullanımlarından biri, araştırma katılımcıları hakkında yaşam öyküsü ve biyografik veriler toplamaktır. Bir görüşmenin etkililiği, nasıl yapılandırıldığına bağlıdır. Başka bir deyişle, görüşme önceden düşünülmeli ve standartlaştırılmalı, böylece tüm katılımcılara aynı sorular aynı sırayla sorulmalıdır.

Benzer şekilde, görüşmeyi yürüten araştırmacılar, veri toplamada değişiklikten kaçınmak için uygun yönetimi konusunda eğitilmelidir. Görüşmeler, araştırmada veri toplamanın nispeten yaygın bir yoludur ve topladıkları veriler ve aldıkları formlar yalnızca araştırma sorusunun gereklilikleri ve ilgili araştırma tasarımı ile sınırlıdır.

Bir görüşme prosedürünü kullanmanın bir dezavantajı, elde edilen verilerin kapsamlı istatistiksel analiz için uygun olmayabilmesidir, çünkü bunlar bir yapıyı nicelleştirmek yerine basitçe tanımlarlar. Mülakat örneklerini belirlemek zor değildir.

İstihdam görüşmeleri klasik bir örnektir. Genellikle araştırma çalışmalarında kullanılmasalar da asıl amaçları, bir şirketin (deyim yerindeyse) birinin iyi bir çalışan olup olmayacağına ilişkin araştırma sorusunu yanıtlamasına olanak sağlayacak verileri toplamaktır. Görüşmeler ayrıca kısaca tartışılan çoğu nitel araştırma türünün temel bir bileşenidir.

Örneğin, çocukluk travmasının bir katılımcının mevcut işleyişi üzerindeki etkisiyle ilgilenseydik, onun çocukluktan yetişkinliğe kadar olan deneyimlerini yakalamak için bir görüşme oluşturabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir