Küresel Derecelendirmeler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

 Küresel Derecelendirmeler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

14 Ekim 2022 2 ayda yüksek lisans tezi tez şablonu 0
Konu Alanı Analizi

 Küresel Derecelendirmeler

Küresel derecelendirmeler de araştırmalarda veri toplama tekniği olarak yaygın olarak kullanılan başka bir öz bildirim biçimidir. Bir görüşmeden farklı olarak, bu ölçüm yaklaşımı, katılımcıdan sayısal bir süreklilik üzerinde bir özet ifadeye yanıtını derecelendirmesini isteyerek bir yapıyı veya ilgilenilen değişkeni nicelleştirmeye çalışır.

Bu göründüğünden daha az karmaşıktır ve herkes zaman içinde bir noktada bu veri toplama yaklaşımına maruz kalmıştır. Bir araştırmacı araştırma yöntemlerinde bir sınıfa yönelik tutumları ölçmekle ilgileniyorsa, bir dizi özet ifade geliştirebilir ve ardından katılımcılardan iki kutuplu bir süreklilik boyunca tutumlarını derecelendirmelerini isteyebilir.

Bu örnekte, katılımcı araştırma yöntemleri dersine karşı tutumunu en iyi yansıtan uygun sayıyı basitçe daire içine alacaktır. Katılımcılardan duygusal durumları, semptomları ve sıkıntı düzeylerini derecelendirmelerini isterken küresel derecelendirmelerin kullanımı da yaygındır.

Küresel derecelendirmelerin gücü, çok çeşitli konu ve sorulara uyarlanabilmeleridir. Ayrıca aralık veya oran verileri de verirler. Buna rağmen, araştırmacılar böyle bir derecelendirmenin yalnızca bir yapının küresel bir ölçüsü olduğunun ve karmaşıklığını veya daha ince nüanslarını yakalayamayacağının farkında olmalıdır. Örneğin, önceki örnek bize birinin belirli bir araştırma yöntemi dersinden ne kadar hoşlandığını söyleyebilir, ama o kişinin neden onu sevdiğini veya ondan neden nefret ettiğini söylemeyecektir.

Gözlem

Gözlem, veri toplamaya yönelik başka bir çok yönlü yaklaşımdır. Bu yaklaşım, genellikle bir tür davranış olan ilgi yapısının doğrudan gözlemlenmesine dayanır. Özünde, eğer onu gözlemleyebilirseniz, onu ölçmenin bir yolunu bulabilirsiniz. Bu yaklaşımın kullanımı çeşitli araştırma, eğitim ve tedavi ortamlarında yaygındır.

Bir araştırma ortamında gözlem kullanımını ele alalım. Bu yaklaşım, araştırmacı bir tür davranışı incelemek ve ölçmekle ilgileniyorsa, veri toplamanın etkili bir yoludur. Örneğin, bir araştırmacı sınıf ortamında küçük çocukların işbirlikçi davranışlarını incelemekle ilgilenebilir.

“İşbirlikçi davranışı” oyuncakları paylaşmak olarak işlevselleştirdikten sonra, araştırmacı davranışı ölçmek için bir sistem geliştirir. Bu durumda, sınıfın bir köşesinde dikkat çekmeden oturmak, çocukların davranışlarını gözlemlemek ve işbirlikçi davranışa kaç kez giriştiklerini saymak kadar basit olabilir.

Alternatif olarak, bir araştırma yöntemleri dersinde can sıkıntısı düzeylerini incelemek isteseydik, basitçe birinin esneme sayısını veya kaç kez başını salladığını sayabilirdik.

Diğer veri toplama biçimlerinde olduğu gibi, gözlemlerin nicelleştirilmesi süreci standartlaştırılmalıdır. Söz konusu davranış, doğru bir şekilde operasyonel hale getirilmeli ve veri toplamaya dahil olan herkes, gözlemin doğruluğunu sağlamak için eğitilmelidir.

Değişkenin uygun şekilde çalıştırılması ve yeterli eğitim, yeterli geçerliliğin ve yorumlayıcılar arası güvenilirliğin sağlanmasına yardımcı olmalıdır. Gözlemlerin doğruluğunu teyit etmek için video kaydı ve çoklu değerlendiriciler sıklıkla kullanılır. Gözlemsel yöntemlerin kullanımı genellikle belirli bir davranış veya davranışların sıklık sayımlarını üretir. Bu veriler sıklıkla aralık ve oran düzeyindedir.

Biyolojik ölçümler elde etmek, araştırma verilerini toplamak için başka bir stratejidir. Bu yaklaşım tıbbi ve psikobiyolojik araştırmalarda yaygındır. Genellikle katılımcıların herhangi bir sayıda potansiyel uyarana fizyolojik tepkilerini ölçmeyi içerir.


tez şablonu (word)
Tez örnekleri
2 ayda yüksek lisans tezi yazmak
Yüksek Lisans tezi pdf
Yüksek lisans tez affı
Yüksek Lisans tez örnekleri
Lisans tezi örnekleri
Bitmeyen yüksek lisans tezi


En yaygın yanıt örnekleri arasında kalp hızı, solunum, kan basıncı ve galvanik cilt yanıtı bulunur. Tartıştığımız tüm ölçüm biçimlerinde olduğu gibi, operasyonelleştirme ve standardizasyon esastır. Belirli bir caydırıcı uyarana tepki olarak kaygı düzeylerini araştıran bir çalışma düşünün.

Anksiyete ile ilgili ihtiyacımız olan verileri toplamak için diğer ölçüm yaklaşımlarından herhangi birini kullanabilirdik, ancak bunun yerine biyolojik verileri toplamayı seçtik çünkü insanların tepkilerini düzenlemesi veya taklit etmesi çok zor. Anksiyeteyi, kalp hızı ve solunum gibi belirli fizyolojik tepkilerin puanları olarak işlevselleştiriyoruz.

Her katılımcı aynı şekilde uyarana maruz bırakılır ve daha sonra kaygıyı operasyonel hale getirmek için seçtiğimiz biyolojik göstergelerle ölçülür. Biyolojik ölçümlerden elde edilen veriler sıklıkla aralık veya oran düzeyindedir.

Bu yazımızda, veri toplama ve ölçmenin çeşitli yönleriyle ilgili önemli konulara ve düşüncelere odaklanmıştır. Ölçme stratejileri, tasarım kavramsallaştırmasının ilk aşamalarında göz önünde bulundurulması gereken araştırma tasarımı ve metodolojisinin ayrılmaz bir yönüdür.

Ölçüm ölçeklerine, psikometrik özelliklere ve veri toplamak için özel ölçüm stratejilerine özel önem verilmelidir. Sonuç olarak, ölçüm, araştırmacıların soyut yapıları ve değişkenleri nicelleştirmesine izin verdiği için araştırmada kritik öneme sahiptir. Bu, çeşitli bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkiyi keşfetmede önemli bir adımdır.

Çoklu Ölçüm Stratejileri

Hepsi aynı yapıyı veya değişkeni ölçmek için kullanılsa bile, bir araştırma çalışmasında çoklu ölçüm stratejileri kullanılabilir. Örneğin, depresyonun yapısını ölçmek için psikolojik bir test, bir görüşme ve genel bir derecelendirme kullanılabilir. Bu, optimal bir yaklaşım olarak kabul edilebilir, çünkü çoklu ölçümlerde yakınsama genel güveni artıracaktır. 

Uygulamaya koymak

Bir araştırmacıdan, iki farklı öğretim elemanı tarafından verilen iki farklı araştırma yöntemi dersine yönelik öğrenci tutumlarını incelemek için bir çalışma tasarlamasının istendiğini varsayalım. Araştırmacıya, çalışmanın amacının memnuniyette anlamlı farklılıklar olup olmadığını belirlemek olduğu söylenir. iki sınıf arasında. Yönlendirme kaynağı önemli düzeyde bir finansman sağlayamaz.

Araştırmacı, araştırma sorusunu ve nicelleştirilecek ve çalışılacak değişkenleri açıklayarak başlar. Yönlendirme kaynağı, sınıf mevcudiyeti, kalite gibi çeşitli sınıf bileşenleri açısından iki sınıfın memnuniyet düzeyleri arasında önemli farklılıklar olup olmadığını ölçmek ister. öğretim elemanının durumu, ders kitabının kullanışlılığı, dersin hızı vb.

Bu bileşenler, ilgilenilen değişkenlerdir. Yönlendirme kaynağı, iki sınıfı karşılaştırmak ister; bu, iki sınıf arasında fark olup olmadığını belirlemek için belirli parametrik istatistiksel testlerin (örneğin, bir t-testi) kullanılacağını önerir. ilgilenilen değişkenler üzerinde. Buna göre araştırmacı, ilgilenilen değişkenlerin aralık veya oran düzeyinde ölçülmesi gerektiğine karar verir.

Anahtar soru, hangi ölçüm stratejisinin kullanılacağıdır. Araştırmacının, aralık veya oran düzeyinde ölçüme izin veren bir ölçüm stratejisine ihtiyacı vardır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Zihinsel Ölçümler Yılı kitabının ve literatürün gözden geçirilmesi, araştırma yöntemleri sınıfının belirli bileşenlerine yönelik öğrenci memnuniyetine ilişkin mevcut hiçbir ölçüm olmadığını ortaya koymaktadır.

Ayrıca, bir görüşme, aralık veya oran verisi sağlamayacaktır ve bu ortamda biyolojik ölçümler yapmak uygun olmayabilir, çünkü kesinlikle maliyet engelleyici olur ve sınıfların akışını bozar.

Davranışsal gözlem, memnuniyet sonucunu çıkarmamıza izin verebilir, ancak değerlendirmemiz istenen değişkenlerin doğrudan bir ölçüsü değildir. Ölçülen şeyin sadece dersten genel memnuniyet değil, bir dizi farklı ders bileşeninden memnuniyet olduğunu unutmayın.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir