Retorik Yapının Tür Analizi  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Retorik Yapının Tür Analizi  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

24 Aralık 2021 Retorik cümle örnekleri Retorik ders notları Retorik eğitimi Retorik soru 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

Lisansüstü Tezin Metodoloji Bölümü: Retorik Yapının Tür Analizi 

Tez yazılarının metodoloji bölümü, iyi yazılması gereken önemli bölümlerden biridir. Bu öncülden hareketle, University of Southern Mindanao’daki (USM) Enstitü’nün 30 Master of Arts in Language Teaching (MALT-İngilizce) araştırma makalesine bir tür analizi yapılmıştır. Çalışma, söz konusu araştırma makalelerinin metodoloji bölümünde hakim olan retorik hareket yapısını ve hareketlerini belirlemeyi amaçlamıştır.

Sonuçlar, metodoloji bölümünün karşılık gelen adımlarla 5 hamleye sahip olduğunu ortaya koydu.

Bunlar; Hareket 1: Yönteme Giriş bölümünü içerir; 2. Adım: Çalışmanın Tasarımının Sunulması; 3. Adım: Veri toplama yöntemini tanımlama; 4. Adım: Veri Analizi Prosedürünü Netleştirme; ve Hareket 5. Çalışmanın etik kaygılarını ve güvenilirliğini belirlemek.

Belirlenen zorunlu adımlar şunlardır: 2. Adım altında çalışmada kullanılan araştırma tasarımının gösterilmesi, Çalışmanın Tasarımının Sunulması; Yerel ayarı, katılımcıları/yanıtlayıcıları ve veri kaynağını/araştırma materyallerini ve araştırma araçlarını/ araçlarını tanımlamak; ve 3. hareket, veri toplama yöntemi altında veri toplamadaki yöntemlerin ve adımların açıklanması. 30 maddede hamleler benzer iken, bazı maddelerde birbirinin yerine geçen ve belirgin olan ya da olmayan adımlar vardır. Bu, yazarların benzer disipline sahip olsalar bile metodoloji bölümünü yazarken çeşitli adımlar uyguladıklarını ima etti.

Metodoloji, yazarların alternatif metodolojik yaklaşımları tartıştığı, seçilen araştırma yöntemini gerekçelendirdiği ve çalışmanızdaki süreci ve katılımcıları tanımladığı bölümde araştırmacıların dahil etmeye karar verdikleri her şeyi kapsayan genel bir terimdir. Bir araştırma makalesi yazmak, özellikle bilimsel bir makalenin içeriğine aşina olmayanlar için bir ikilemdir.

Araştırmanın yöntem bölümü, iyi yazılması gereken önemli bölümlerden biridir. Ancak Manchishi, Ndhlovu ve Mwanza (2015) yaptıkları çalışmada metodolojiyi yazamama sorununun öğrencilerin araştırma makalelerini yazarken karşılaştıkları sorunlardan biri olduğunu bulmuşlardır. Kikula ve Quorro (2007); Kombo ve Tromp (2011) da inceledikleri araştırma makalelerinin çoğunda metodolojinin iyi oluşturulmadığını gözlemlemişlerdir. Tulud (2016), araştırma makalelerinin retorik hamleleri üzerine yaptığı çalışmasında, “her makaledeki adımların ortaya çıkışının, belirli bir hareketi tanıtmak için bazı adımları kullanmayan yazarların da olduğu her disiplinde biraz tutarsız olduğu” sonucuna varmıştır.

Ayrıca Dueñas (2007), metodoloji bölümüne daha az dikkat edildiğini iddia etmiştir; ve Kanoksilapatham’ın (2005) iddia ettiği gibi, tüm disiplinlerdeki araştırma makalelerinde (RA) bu bölümün iletişimsel işlevleri için hala net bir model yoktur. Tulud (2016) ayrıca University of Southern Mindanao tarafından yayınlanan üç amiral gemisi araştırma dergisinin araştırma makalelerinin metodoloji bölümünü de inceledi. Ancak Peacock (2011) tarafından belirtildiği gibi, tür gelenekleri disiplinler arasında farklılık gösterdiğinden, ana dili İngilizce olmayan yazarların kendi disiplinlerindeki Yöntem bölümlerinin hareket yapısını bilmeleri gerekir.


Retorik cümle örnekleri
Retorik soru
Retorik pdf
Retorik eğitimi
Retorik ders notları
Retorik sözler
Belâgat ve retorik arasındaki fark
Retorik Aristoteles pdf


Böyle bir öncül ile, araştırma makalesinin önemli bir bölümü olan metodolojinin nasıl oluşturulacağı ve tutarlı bir şekilde yazılacağı konusunda endişeler uyandırıyor. Bu, lisansüstü okullarda onaylanmış araştırmaların nasıl yazıldığı konusunda kapsamlı bir çalışmayı gerektirir. Bu nedenle, tür analizi gereklidir. Tür analizi, bu araştırmaların okuyucuları arasında bu anlayışı kolaylaştırır.

Tür analizi, bir metnin nasıl yapılandırıldığını anlamakla ilgilidir ve birçok araştırmacıyı, metinlerin akışına, hareketlerine ve kalıplarına ilişkin içgörü kazanmak için farklı türlerdeki metinleri keşfetmeye yöneltmiştir. Bilimsel makalelerin metodoloji bölümleri gibi belirli bir metni anlama ihtiyacının farkına varan bu çalışma, lisansüstü eğitim çalışmalarının metodoloji bölümünün hareket yapısı analizini ele almaktadır.

Amaç

Tür Analizini kullanan bu nitel çalışmanın amacı, Filipinler, Kabacan’daki Southern Mindanao Üniversitesi’ndeki lisansüstü okul çalışmalarının metodoloji bölümünde kullanılan hamleleri keşfetmekti. Ayrıca, söz konusu bölümde hangi hareketlerin baskın olarak kabul edildiğini de özellikle belirlemiştir.

Araştırma soruları

1. Lisansüstü çalışmaların metodoloji bölümündeki retorik hareket nedir?
2. Lisansüstü eğitim çalışmalarının metodoloji bölümünde ne tür hamleler hakimdir?

Teorik Çerçeve

Araştırmacı, MALT (İngilizce) eğitimi alanlar tarafından yazılan lisansüstü okul araştırmalarının metodoloji bölümünden alınan tümceleri ele aldığından, çalışma Uygulamalı Dilbilimdeki Yöntem bölümlerini analiz etmek için Chen ve Kuo’nun (2012) analitik çerçevesini kullanmıştır. 5 hamlelik bir model önerdiler ve bu hamleler şunları içeriyor: Hareket 1: Yöntemin Tanıtımı bölümü; 2. Adım: Veri toplama yöntemini ve prosedür(ler)ini tanımlama; 3. Hareket: Veri analizi yöntemlerinin tanımlanması; 4. Adım: Veri analizi prosedür(ler)inin açıklanması; ve Hareket 5: Diğer çalışmalara atıfta bulunarak.

Her hareketin karşılık gelen adımları vardır. Yöntem bölümünü tanıtan 1. Hareket, Bölüm/bölüm yapısını belirtme gibi adımları içerir; çalışmaya genel bir bakış sağlamak; ve teoriyi/yaklaşımı gösterir. Numuneyi (katılımcılar, yer, zaman, vb.) açıklayan 2. hamle; veri toplamada yöntem ve adımların açıklanması; ve veri toplama prosedür(ler)ini gerekçelendirme.

Hareket 3, (veri analizi) tasarımına genel bir bakış sunar; belirli bir veri analizi yönteminin/yöntemlerinin açıklanması; değişkenleri ve değişken ölçümünü açıklama; değişkenleri veya veri analizini ölçme yöntemlerini doğrulamak. Move 4, İlişkilendirme (veya yeniden sayma) veri prosedür(ler); veri analizi prosedür(ler)inin gerekçelendirilmesi; ve sonuçların önizlemesi. Hareket 5 için adımlar arka plan bilgisi sağlar; terimlerin tanımını sağlamak; ve destek veya gerekçe sağlamak.

Literatür incelemesi

Yöntemler bölümü, bir araştırma makalesinin en önemli yönüdür, çünkü bir çalışmanın geçerliliğinin nihai olarak yargılandığı bilgileri sağlar. Bu nedenle yazar, araştırmanın nasıl yapıldığına ve seçilen belirli araştırma prosedürlerinin gerekçesine ilişkin açık ve kesin bir açıklama sağlamalıdır. Yeterli bilgi ile yazılmalıdır, böylece: araştırma, sonuçların tekrarlanabilir olup olmadığını değerlendirmek için başkaları tarafından tekrar edilebilir ve izleyiciler, sonuçların ve sonuçların geçerli olup olmadığına karar verebilir.

Azevedo ve ark. (2011), metodoloji bölümü açık ve özlü bir şekilde yazılmalı, ancak her zaman aşağıdakileri sağlayacak kadar yeterli bilgiyi sunmalıdır: (1) sonuçların tekrarlanabilirliğini değerlendirmek için çalışma diğer araştırmacılar tarafından tekrar edilebilir (bunu yapmamalıdır). adım adım öğretici olmalı, ancak yapılanların sistematik ve eksiksiz bir açıklaması olmalıdır) ve (2) okuyucular, sunulan sonuçların ve sonuçların geçerliliğini değerlendirebilir.

Yöntemler bölümü ideal olarak ana içeriğini açıklayan bir dizi alt bölümde yapılandırılmalıdır. Bu makale boyunca Branson’a (2004) göre aşağıdaki alt bölümleri içeren olası bir yapı önerilmiştir; Çalışma tasarımında; Katılımcıların seçimi  seçim kriterleri ve seçim yöntemleri; Veri toplama  değişkenler, yöntemler ve araçlar; ve Veri analizi. Bu alt bölümlerin her biri, uygun şekilde ek alt başlıklara sahip olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir