Rutinler Oluşturmak – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Rutinler Oluşturmak – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

26 Eylül 2022 Bitmeyen doktora tezi Tez yazma Tez yazma Teknikleri Tez yazma uygulamaları 0
Temiz Sayfa Modeli Nedir?

Bir Öğrencinin Yönetmesi Gereken Altı Alan

Öğrencinin şunları yapması önerilir:

1. Başlangıçta, danışmanların personel-öğrenci ilişkisine ilişkin kendi görüşlerini belirlemeye çalışın.
2. Süpervizörle ilişkinin rutin yönleri üzerinde anlaşmaya varın (ve bunların uygulanması için sorumluluk alın).
3. Süpervizörle görüşmeden önce yazılı soru listeleri oluşturun.
4. Süpervizörle yapılan toplantıların yazılı notlarını saklayın ve kopyalarını gönderin.
5. Sunulacak ilerleme raporlarının niteliği ve zamanlaması konusunda süpervizörle anlaşmaya varın.
6. Sunulacak taslak bölümlerin niteliği ve zamanlaması konusunda süpervizörle anlaşmaya varın.

Bu noktaların her birinin, kurum, bölüm veya fakülte el kitabında/yönetmeliklerinde belirtildiği gibi bir kurumun belirtilen gereksinimleri dahilinde ifade edilmesi gerekir.

Süpervizörün Görüşleri

Hem öğrenci hem de süpervizör araştırmaya karşı ortak bir ilgi bulsalar bile, özellikle, süpervizörün güçlü duygulara sahip olduğu ve mutlaka araştırma konusuyla ilgili olmayabilecek (ancak aynı uyarılar geçerlidir).

Örneğin, müfettiş yüksek dakiklik standartlarına sahipse, bir öğrenci sürekli olarak randevulara geç kalırsa veya randevuları tamamen bozarsa, ilişki hızla bozulur.

Bazı müfettişler, öğrencilerin ilerlemeyle ilgili resmi olmayan bir güncelleme için ara sıra ‘bırakmalarını’ memnuniyetle karşılar; diğerleri, önceden randevu alarak veya bir sekreter aracılığıyla yapılacak düzenlemeleri tercih eder. Tercihler belirlenmeli ve uygun davranış izlenmelidir.

Rutinler Oluşturmak

Öğrenci ve süpervizör arasındaki düzenli temas çok arzu edilir. Öğrencilerin küçük bir bölümünün doktora derecesini yardım almadan tamamlamak için yeterli yeterliliğe ve motivasyona sahip olabileceği kabul edilmektedir, ancak büyük çoğunluğun ağırlıklı olarak danışmandan gelen uzman rehberliğine güveneceği kabul edilmektedir.

İkinci açıdan en önemli gereklilik, denetçinin ilerleme ile temasını kaybetmemesidir. Bu nedenle, toplantılar arasındaki aralığın belirli bir süreyi geçmemesi konusunda anlaşmaya varılmalıdır. Araştırmanın bazı aşamalarında sık sık tartışmalar gerekli olacaktır, ancak ideal olarak, toplantılar arasında dört haftayı geçmeyen aralıklarla rutin temas sürdürülmelidir.

Müfettişin böyle bir düzenlemeye uymak için kesin sorumluluğu vardır, ancak düzenli temas bozulursa zarar görecek kişi olduğu için, bir toplantının ertelenmesi gerekiyorsa, tarihlerin yeniden düzenlenmesinde inisiyatif alması gereken öğrencidir. Bir süpervizör randevuları belirlemenin imkansız olduğunu kanıtlarsa, öğrenci araştırma bölümünden tavsiye almalı ve bir danışman değişikliğini araştırmalıdır.

Sorguları Listeleme

Öğrencinin rutin toplantılardan önce herhangi bir soru veya problemin kısa bir listesini göndermesi danışmana yardımcı olur. Bu, birkaç amaca hizmet eder: toplantı için temel bir gündem sağlar; öğrenciyi, aksi takdirde belirsiz, dile getirilmeyen bir huzursuzluk olarak kalabilecek olanı doğru bir şekilde tanımlamaya zorlar; küçük zorlukların tek bir aşılmaz engel haline gelmesini önler ve başarılı proje yönetimi için birincil ihtiyacı, yani çözülmesi gereken sorunların tanınmasını karşılar.

Açıktır ki, birçok araştırma türünde öğrencinin, gündeme getirilen konularla ilgili anketler veya laboratuvar raporları gibi ek materyalleri toplantılara getirmesi gerekecektir.

Öğrenci ve süpervizör arasındaki çoğu toplantıdan olumlu bir şey çıkmalıdır. Bu, yanıtlanan sorular veya izlenecek öneriler şeklinde olabilir. Bunların hatırlanacaklarını varsaymak çok kolaydır, ancak araştırmanın doğası, hatırlanmayacaklarını oldukça olası kılıyor. Danışmanlar kendi yazılı toplantı kayıtlarını tutsunlar ya da tutmasınlar, öğrenciler bunu mutlaka yapmalı ve toplantılarının notlarının bir kopyasını amirlerine vermelidir.


Tez yazma
Tez yazma Teknikleri
Tez yazma uygulamaları
Bitmeyen doktora tezi
Tez yazarken not alma
Tez yazma süreci ekşi
Tezimi yetiştiremedim
Nasıl tez yazarım


İlerleme raporlarını planlamak ve göndermek

Öğrenciler, araştırmanın uygun yazma aşamasına girilene kadar, ayda bir kez kadar sıklıkta ilerleme raporları sunmaya hazırlanmalıdır. Denetim otoritesi belirli bir konunun genişletilmesini talep etmedikçe, bunlar mümkün olduğunca kısa olmalıdır.

İlerleme raporları, önceki rapordan bu yana yapılan çalışmaları kaydetmeli ve bu çalışmanın aşağıdakilerle ilişkisini göstermelidir:

a) araştırma planının en son versiyonu;
b) projede bir dönüm noktasına ulaşılıp ulaşılmadığı;
c) son ilerleme toplantısında kararlaştırılan eylem noktaları;
d) Ara dönemdeki rutin toplantılarda öğrencinin sorduğu sorular veya danışmanın önerileri.

Gerektiğinde, çalışmanın dayandığı varsayımlar ve bunların kontrol edilme şekilleri açıkça ortaya konmalıdır. Bu, her aşamada işin gerekli kalitede olduğunu doğrulamayı mümkün kılar ve son aşamalarda savunulamaz varsayımlara dayandığının feci keşfinden kaçınması gerekir.

İlerleme raporlarının sunulması, öğrencinin araştırma planının uygulanabilir kalmasını veya değiştirilmesi gerektiğinde keşfetmesini sağlayan birincil mekanizmadır. Başarıyla yönetilen araştırma projelerinin çoğu, tartışıldığı gibi bazı cihazları kullanır.

Taslak bölümlerin planlanması ve gönderilmesi

Öğrenciler, araştırmanın erken bir aşamasında raporun bölümlerini tasarlamaya çalışmalıdır. Örnek araştırma projemiz, uygulama aşamasından sadece dört hafta sonra taslak bölümlerin yazılmasının gerçekçi olduğu görülen bir araştırma planına dayanmaktadır. Burada denenebilecek olan, “Giriş” veya “Araştırmanın Arka Planı”dır.

Büyük ölçüde, araştırmanın yönünün değişmesi veya sadece güncelliğini yitirmesi nedeniyle yazılar nihayetinde gereksiz olabilir. Başlıca avantajları, denetçinin sunulan materyalin içeriğini değerlendirip bunlara tepki verebilecek olması ve öğrencinin aynı zamanda taleplerle başa çıkarken yazma görevinin büyüklüğünü ölçebilecek olmasıdır. 

Herhangi bir yazılı materyalin teslimi için geçerli olan bariz bir nokta, danışmanın öğrenciyle tanışmadan önce onu okuma fırsatına sahip olması gerektiğidir.

Süpervizörlerle İlgili Sık Karşılaşılan Sorunlar

İdeal olarak, bir öğrenci proje boyunca bir süpervizörle ilişki kurmalıdır. Ancak, iki veya üç yıllık projeler üstlenen öğrenciler için, personel hareketliliği veya eğitim izni alma olasılığı, bunun başarılmasını engelleyecektir. Bu durumlarda, süpervizörün, araştırmanın ilerlemesi üzerinde mümkün olduğunca az etkisi olacak yeni düzenlemelerin yapılmasını sağlama sorumluluğu vardır.

Danışman akademik hayatta kalıyorsa öğrencinin bir kurumdan diğerine geçiş yapması mümkün olabilir (araştırma kurulları buna izin verir). Çeşitli nedenlerle öğrenci bir transferi kabul etmeyebilir veya kabul edemeyebilir ve bu durumlarda danışman ve meslektaşları, gereksinimleri karşılayabilecek başka bir personel üyesine geçiş yapmak için çaba göstermelidir.

Açıktır ki, ev sahibi kurum, bir denetim düzenlemesinin ihlali için sebep ne olursa olsun (örneğin, emeklilik veya hizmette ölüm) sorumluluğu üstlenecektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir