Araştırma Bulgularının Sunumu – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Bulgularının Sunumu – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

26 Eylül 2022 Araştırma bulguları örnek Bulgular kısmına ne yazılır Tezde bulgu örnekleri 0
Data Element

 Bilgi Eksiklikleri

Bazen bir süpervizörün öğrenciye tavsiyede bulunmak için gerekli tüm becerilere sahip olmadığı bir durumdur. Bu duruma en çok matematiksel, istatistiksel veya hesaplama teknikleri bilgisinin gerekli olduğu analiz aşamasında rastlanır.

Bir süpervizörün veri analizi veya araştırma metodolojisi konusunda uzman olacağı kesin olmaktan uzaktır ve öğrencilerin bunu takdir etmesi ve süpervizyon ilişkisinden en iyi şekilde yararlanabilmek için bir danışmanın becerilerinin ve ilgi alanlarının nerede olduğunu öğrenmesi önemlidir. 

Müfettişler bu gibi konularda bilgisizliklerini gizlemeye çalışmamalı ve ideal olarak öğrenciyi uygun yerlere yönlendirmelidir. Ancak öğrenci, aynı zamanda kendi amirini bilgilendirirken diğer personel üyelerine yaklaşmaktan asla çekinmemelidir.

Daha uzun araştırma projelerinde tez komiteleri, süpervizyon toplantılarında yeterince ilgi görmemiş alanları ortaya çıkarmanın etkili bir yoludur ve bu nedenle birçok kurum bunları düzenli olarak kullanır.

Çalışma ilişkisi ne kadar mükemmel olursa olsun, en azından doktora düzeyinde, öğrencinin her ihtiyacının danışman tarafından fark edilmesi veya danışmanın her yardım talebine etkin bir şekilde yanıt verebilecek konumda olması nadirdir.

Çoğu zaman, dışarıdan ihtiyaç duyulan yardım küçük bir anahtar referanstır, yine de analiz yöntemlerine dair bir öneridir, pekâlâ büyük fayda sağlayabilir. Bu nedenle tez komitesi, süpervizyonu tamamlamak için mükemmel bir yol sağlar ve ayrıca aşağıda tartışılan türden ciddi zorlukların ortaya çıkmasına da yol açabilir. Bir kurum bir tez komitesine katılmayı teklif ederse, bir araştırma öğrencisi teklifi kabul etmelidir.

Denetim Başarısızlığı

En üzücü durum, bir süpervizörün hem nitelik hem de nicelik açısından kabul edilebilir olanın altına düşmesiyle ortaya çıkar. Öğrenciler, araştırma ilerlemelerinin bu nedenle bozulduğunu hissederlerse, durumu çözmek için resmi olmayan ve ardından gerekirse resmi adımlar atmaktan çekinmemelidirler.

Tüm bunlar, denetim otoritesinin ifade edilen endişelere yanıt vermediğini varsayar ve konunun kurumsal hiyerarşide art arda daha yükseklere alınmasını içerebilir. Bu tür bir eylem hoş olmasa da, öğrenciler tarafından gerçekleştirilmezse, onların beklentilerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Denetim Sorunlarından Kaçınmak

Öğrenciler, araştırmaları kendilerine göre tüm dünyayı oluştursa da, danışmanları için durumun böyle olmayacağını unutmamalıdır.

Bununla birlikte, çoğu denetçinin, bir dereceye kadar “yönetilen” olmaları durumunda olumlu ve etkili bir şekilde yanıt vermeleri daha olasıdır ve öğrenci, yukarıda açıklanan eylem yollarını benimseme konusunda çekingen olmamalıdır. Denetleme ilişkilerinin çoğu çok etkili bir şekilde çalışır. Denetimle ilgili sorunlardan kaçınmak, oluştuktan sonra düzeltmeye çalışmaktan daha kolaydır.

Sorunlardan kaçınmak için öğrenciler şunları yapmalıdır:

1. Bir denetçiye kurum tarafından verilen sözleşme yönergelerini anlayın.
2. Verilen zamanı verimli kullanmayı planlayın.
3. Süpervizörlerinin becerilerini, sınırlamalarını ve tercihlerini anlayın.
4. İlişkiyi yönetin ve etkin bir şekilde çalışması için inisiyatif alın.
5. Özellikle uzun süreli çalışmalarda, bir süpervizörle düzenli olarak iletişim halinde olmak için özel bir çaba gösterin.

Bu bölümün neredeyse tamamı araştırma öğrencisinin karşılaşabileceği sorunlarla ilgiliydi ve bu, belki de bir araştırma projesinin başarıyla tamamlanmasının bir mayın tarlasını geçmekle karşılaştırılabilir olduğunu öne sürdü. Öğrenci, çeşitli tuzakların farkında olmalıdır ve önceden uyarılması, önceden silahlandırılmalıdır, ancak ilerlemeyi teşvik etmek için yapılabilecek çok şey vardır ve bu bölümün temel amacı da budur.


Araştırma bulguları örnek
Araştırma bulguları nedir
Makalede bulgu örneği
Tezde bulgu örnekleri
Bulgular kısmına ne yazılır
Bulgu örneği
Makalede bulgular nerede bulunur
Bulgular ve Tartışma nedir


Araştırma, ister çıkmaza girme ve hiçbir yere gitmeme, ister bir disk çökmesine, ister yanlış zamanda ülke dışında olan bir süpervizöre gitme duygusu olsun, nadiren herhangi bir zorluk olmadan ilerler. Ancak iyi bir araştırma planı, küçük acil durumlar için beklenmedik durum zamanını oluşturacaktır ve hatta büyük olanlar bile planlama, kararlılık ve denetmenlerin ve üniversite departmanlarının destek için erken seferber edilmesiyle üstesinden gelinebilir.

Kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak sorunları tanıyarak ve bunlarla yüzleşerek ve daha sonra önerdiğimiz türden harekete geçerek, başarılı bir şekilde tamamlama olasılığı büyük ölçüde artacaktır.

Araştırma Bulgularının Sunumu

Öğrenci araştırmasının değerlendirilmesi neredeyse her zaman üstlenilen çalışmanın ve ulaşılan sonuçların yazılı açıklamasının değerlendirilmesi yoluyla yapılır. Ek olarak, öğrencilerden genellikle bulgularını sözlü olarak açıklamaları veya savunmaları istenir. Bu bölüm iki yönüyle ilgilenecek ve hem yazılı hem de sözlü sunumun gereksinimleri karşılamasını sağlamak için atılması gereken adımları ele alacaktır.

Kurumsal yönergelerin uygun şekilde dikkate alınması gerektiğini vurguladıktan sonra bu bölüm, dört ana alanda tez, tez veya proje yazımına ilişkin tavsiyeleri kapsayacaktır:

1. Bir raporun stili ve yapısı.
2. Çevrimiçi materyalin alıntılanması da dahil olmak üzere, alıntılar ve referanslara ilişkin yönergeler.
3. Bölüm ve bölümlerin yazılması.
4. Düzenleme ve düzeltme.

Ek olarak şunları kapsar:

5. Raporun kopyalanması, yazdırılması ve ciltlenmesi.
6. Eserin sözlü savunması (‘viva voce’ veya ‘viva’).
7. Eserin bölümlerinin yayınlanması.

Bölüm, kurumların araştırma kılavuzlarının kısa bir incelemesiyle başlamaktadır. Öğrenci araştırması, bir projeyi yürütmek ve raporlamak için bir veya iki ayı olan lisans öğrencilerinden, emrinde üç yıl veya daha fazla olan doktora öğrencilerine kadar uzanır. Kapsanan konuların bazıları normalde daha kısa projeler için geçerli olmasa da, örneğin sonraki yayınlama fırsatları vb.

KURUMSAL YÖNERGELER

Derece sunan tüm kurumlar, adayların rehberliği için düzenlemeler yayınlar. Bir araştırma projesine başlamadan önce, bir öğrencinin yönergeleri dikkatlice okuması ve açıklama eklemesi açıkça önemlidir ve projeyi yazmaya başlamadan önce yönergelerin tekrar dikkatlice okunmasını şiddetle tavsiye ederiz.

Tüm yönergeler, ne beklendiğini açık ve kesin bir şekilde ifade etmez ve her durumda, öğrenciler her zaman kurumun standartlarla ilgili beklentilerini bir danışman veya bölüm başkanı ile erken (ve belgelenmiş) bir tartışma konusu yapmalıdır. Örneğin, York Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma ile Felsefe Yüksek Lisans derecesi için bir ölçüt, bir MPhil tezinin gösterilmesi gerektiğiydi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir