Tez Raporları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Tez Raporları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

26 Eylül 2022 Doktora Tez Önerisi Raporu örneği Ön rapor nasıl hazırlanır Tez raporu nasıl yazılır 0
Kaynak Sütunu

Tez Raporları

Her bir rapor türüyle ilgili kriterler aşağıda listelenmiştir. Bu belirtilen gerekliliklerden kaynaklanabilecek sorular ve açıklamalar örneğin şunlar olabilir:

1. ‘Kapsamlı olarak belirli bir bilginin’ ne kadar kapsamlı olması bekleniyor?
2. Doktoranın ayrıca ‘çalışma alanında iyi bir genel bilgi’ göstermesi bekleniyor mu?
3. ‘Biraz orijinal katkı’ ile ‘orijinal katkı’ arasındaki fark nasıl değerlendirilmelidir? İkisi arasındaki tek önemli derinlik farkı bu mu?

Yönergeler her zaman hem öğrencilerin belirli bir standarda uymasını gerektiren ‘zorunlu’ unsurları hem de öğrencilerin kendi yaklaşımlarını sergileyebilecekleri ‘özgür’ unsurları içerecektir.

Bu nedenle, zorunlu unsurlar altında, örneğin metnin çift aralıklı, solda en az 40 mm ve sağda 25 mm boşluk bırakılarak yazılması gibi belirli tipografik standartlara uyulması gerektiği belirtilmelidir.

Benzer şekilde, bazı kurumların dergi makaleleri gibi belirli türdeki çalışmaların atıf yapma biçimini belirlemesiyle, başkalarının çalışmalarına uygun şekilde atıfta bulunulmalıdır. Cilt, ekler, kenar boşlukları, şekiller ve resimler gibi konularda pazarlık konusu olmayan yönergeler hemen hemen her zaman verilir. Öğrenciler basitçe not etmeli ve bunlara uymalıdır. Bunu yapmamak genellikle otomatik olarak puan kaybeder.

Gereksinimlerle başa çıkmanın yararlı bir yolu, bir öğrencinin kitaplığındaki tezleri veya tezleri incelemesidir. Ancak, geçmişte başarılı olan öğrenciler tarafından hazırlanan araştırma raporları çeşitli nedenlerle mevcut standartlar için eksik bir rehber olabilir. Mütevazı yazılmış raporlar, sözlü bir sınavda parlak bir savunma ile kullanılmış olabilir. Daha fazla araştırma tamamlandıkça alanın standartları değişmiş olabilir.

Öğrenciler tarafından sıkça sorulan bir soru şudur: ‘Bir rapor ne kadar olmalıdır?’ Kurumları bir raporun uzunluğunu belirlerse, öğrenciler, aksi belirtilmedikçe, yüzde 10’luk bir hata payıyla çalışmalıdır. Başka bir deyişle, uzunluk 20.000 kelime olarak belirtilirse, normalde 18.000 ila 22.000 arasında belirtilen hedefe ulaşıldığı kabul edilecektir.

Daha kısa veya daha uzun olması, gerekli derinliğe ulaşamadığının veya odaklanamadığının kanıtı olarak görülebilir ve bu nedenle cezalandırılabilir. Uzunluk belirtilmemişse, bu sorunun tek gerçek yanıtı, öğrencilerin ileri sürdükleri herhangi bir önermeyi bir bağlam içinde tartışmaları ve kanıtlamaları için gerekli olan her şeyi barındıracak kadar yeterli uzunlukta olması gerektiğidir.

Üniversite kütüphane raflarının incelenmesi, bu genel gereksinimi karşılamak için ortaya çıkan geniş uzunluk farklılıklarını gösterecektir. Ancak deneyimler, başarılı doktora tezlerinin büyük çoğunluğunun 100.000 kelimeyi (çift aralıklı A4 boyutunda 500 sayfa) geçmediğini göstermiştir. Bazı araştırma öğrencilerinin ‘aşırıya kaçma’ eğilimi nedeniyle, çoğu üniversite artık kelimelere bir üst sınır koyuyor.

Ekler, kelime sayısının bir parçası olarak kabul edilemez; bu durumda, sınırları aşan materyaller genellikle daha az önemli materyali bir eke havale ederek yerleştirilebilir. Bu, çalışmanın argümanını ve akışını bozmamak için dikkatle yapılmalıdır.

STİL

Araştırma yazmanın temel amacı, sınav görevlilerini öğrencinin yeterlilik kazanmak için uygun kriterleri karşıladığına ikna etmektir. Dolayısıyla öğrencilerin genel olarak dünya için değil, ilk etapta sınav sürecinde kurum veya dereceyi veren kurum adına hareket edecek bir veya iki kişi için yazdıkları söylenebilir.

Bununla birlikte, iyi bilgiyi etkili bir şekilde ileten bir rapor, değerli bilgi içerebileceğini öne süren, ancak bunu herhangi bir netlikle iletemeyen bir rapordan çok daha üstün olarak algılanacaktır. Teoride iyi bir argüman, iyi organize edilmemiş ve iletilmemişse, böyle algılanmayabilir.

Tarzın geliştirilmesi önemli bir eğitim hedefidir. Nihai yazılı açıklamanın, diğer yönlerden zayıf olması durumunda, kolayca okunamadığı için başarısız olma tehlikesi vardır.

Çekici ve iletişimsel bir tarz geliştirmek için harcanan kısa bir zaman, hem araştırma hakkında yazılı olarak hem de sonrasında çok faydalı olacaktır.


Tez raporu nasıl yazılır
Tez raporu Örneği
Doktora Tez Önerisi Raporu örneği
Tez RAPORU
Ön rapor nasıl hazırlanır
TİK RAPORU örneği
Rapor örnekleri
Tez ara rapor örneği


Gunning, “sis indeksi” olarak bilinen yararlı bir önlem geliştirdi. Bu tanımlama, uzun kelimelerin ve cümlelerin ‘sisli’ okuma için yapıldığı hissedildiği için kullanılmıştır.

Büyük harfle başlayan, kısa basit kelimelerin birleşimi olan veya örneğin geçmiş zaman kullanımı nedeniyle ortaya çıkan kelimeler hesaplamadan çıkarılır. Gunning, 12’lik bir “sis indeksi”ni, metnin okunmasının zorlaştığı tehlike noktası olarak gördü. Microsoft Word’deki dil bilgisi denetimi özelliği, benzer hesaplamaları kullanarak özet istatistikler de sağlar.

Beklendiği gibi, üslup konusunda yazarlar paragraf uzunluğu hakkında da görüşler ifade ederler. Genel tavsiye, paragrafların hem netlik hem de metin görünümü için kısa olması gerektiğidir.

Bununla birlikte, belirli bir fikri barındıracak kadar uzun olmalıdırlar. Bir veya iki cümleden oluşan çok kısa paragraflardan hem görünüş nedeniyle hem de okuyucunun bir noktadan diğerine çok hızlı geçiş yapma zorunluluğundan kaçınmak için kaçınılmalıdır.

Bu bölümde verilen önerilere dikkat edilmesi, yalnızca iyi bir stil elde edilmesine yardımcı olacaktır. Öğrenciler, ulaşmaya çalışmaları gereken ortak bir üslup olduğu izlenimine kapılmamalıdır. Bilim adamlarına hitap etseler de, genel olarak pek çok noktaya değinen “uyaran-tepki” kalıplarına atıfta bulunurlar.

Seçtikleri bazı yaygın desenler şunlardır:

  • Soru-Cevap: Yazılı olarak bir soru oluşturduğunuzda, okuyucu sizden yakında soruyu cevaplamanızı bekleyecektir.
  • Problem-Çözüm: Eğer bir problem sunarsanız, okuyucu bir çözüm veya neden bir çözüm gelmediğine dair bir açıklama bekleyecektir.
  • Neden-Sonuç, Etki-Neden: İster önce bir nedenden, ister bir sonuçtan bahsetmiş olun, birinden bahsettikten sonra, okuyucu mutlaka diğerinden bahsetmenizi bekleyecektir.
  • Genel–Özgül: Genel bir açıklama yaptığınızda, okuyucu genel ifadeyi netleştiren, niteleyen veya açıklayan ayrıntıların size sunulmasını bekleyecektir.

Fikirlerin sunumu yazma sürecinin en önemli noktası olmasına rağmen, yine de öğrencileri zamanlarının bir kısmını özellikle rapor yazma konusunda yazılmış literatürü okumaya teşvik etmek dışında buraya eklenebilecek çok az şey vardır. Öğrenciler için en büyük ilginin, raporlarının gerekli standarda ulaşıp ulaşmadığı olacağı her zaman hatırlanmalıdır.

Araştırma derecesi düzeyinde, denetçinin tepkisini önceden değerlendirmek mümkün olmayacaktır ve bu nedenle, diğer kaynaklardan karşılaştırılabilir düzeyde bir eleştiri elde edilmesi esastır. Açıkçası, süpervizöre çok fazla bağımlılık olacaktır, ancak bu, öğrencilerin başka bir yerde uzman görüşü aramasını engellememelidir. Meslektaşlar, aile ve arkadaşlar genellikle tartışmadaki mantıksızlıkları veya eksiklikleri tespit edebilecek ve okunabilirlik ve üslup konusunda faydalı eleştirilerde bulunabileceklerdir.

Fikirlerini ve argümanlarını aktarmaya yönelik ilk girişimleri yoğun bir şekilde eleştirilirse, öğrenciler çok fazla hayal kırıklığına uğramamalıdır. İnsanlar genellikle gerekli becerileri geliştirmek için zamana ihtiyaç duyarlar. Bu, yazmaya mümkün olduğunca erken başlama ihtiyacını güçlendirir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir